Àrea de coneixement : Fisiologia

Maria Concepcio Amat Miralles

Associate professor

Trinitat Cambras Riu

Associate professor

Jorge Casas Sanchez

Adjunct part-time

Margarida Castell Escuer

Full professor

Anna Cortes Bosch de Basea

Medical Adjunct part-time

Antoni Diez Noguera

Full professor

Ruth Ferrer Roig

Full professor

Àngels Franch Masferrer

Associate professor

Maria Emília Juan Olivé

Associate professor

Maria Antonia Lizarraga Dallo

Assistant Professor

Raquel Martin Venegas

Associate professor

M. Lluisa Miro Marti

Adjunct part-time

Montserrat Mitjans Arnal

Associate professor

Maria del Carmen Moran Badenas

Associate professor

Juan Jose Moreno Aznarez

Full professor

Miquel Moretó Pedragosa

Full professor

Maria del Carme Pelegri Gabalda

Associate professor

Anna Perez Bosque

Associate professor

Francisco Jose Perez Cano

Associate professor

Juana Maria Planas Rossello

Full professor

Manuel Rabanal Tornero

Adjunct part-time

Maria Jose Rodriguez Lagunas

Professor

Lourdes Sanchez Navarro

Medical Adjunct part-time

Jordi Vilaplana Hortensi

Associate professor

Maria del Carme Villa Blasco

Adjunct part-time

Maria Pilar Vinardell Martinez Hidalgo

Full professor

Joan Lluis Vinent Genestar

Medical Adjunct part-time