CARME PELEGRI GABALDA

CARME PELEGRI GABALDA

Professora titular d'Universitat

ORCID: 0000-0002-7734-1546
Àrea de coneixement : Fisiologia

Secretària de la Secció de Fisiologia

Grup de Recerca en Envelliment i Neurodegeneració

Grups d'Innovació Docent: Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia

Informació de contacte
Departament de Bioquímica i Fisiologia
Av. Joan XXIII, 27-31
934024505
carmepelegri(a)ub.edu

Perfil acadèmic

Fisiologia i Fisiopatologia

Formació acadèmica

Llicenciada en Farmàcia
Doctora en Farmàcia

Línies de recerca

Vehiculització de substàncies a través de la barrera hematoencefàlica
Estudi d'estructures cerebrals granulars patològiques relacionades amb l'envelliment
Estudi de neoepítops que apareixen en estructures cerebrals neurodegeneratives
Estudi d'anticossos naturals dirigits contra neoepítops que apareixen en estructuras cerebrals neurodegeneratives

Projectes

Alteraciones de la barrera hematoencefálica durante la senescencia y su relación con la proteína beta-amieloide . 2006 - 2009 . Ref.BFU2006-11981/BFI . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Maria del Carme Pelegri Gabalda
Alteraciones de la barrera hematoencefálica causadas por 3-NPA: Papel de la MMP-9 y protección con SB-3CT . 2010 - 2010 . Ref.BFU2009-08352 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Maria del Carme Pelegri Gabalda
Caracterización de los agregados amiloides presentes en el hipocampo de ratones senescentes samp8. Inmunoterapia pasiva dirigida contra los constituyentes de dichos agregados . 2011 - 2013 . Ref.BFU2010-22149 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Maria del Carme Pelegri Gabalda
Grup de Recerca en envelliment i neurodegeneració (GREN) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR525 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Antonio Camins Espuny
Caracterización de un neo-epítopo cerebral relacionado con el envejecimiento y estudio de la presencia de anticuerpos naturales anti-neoepítopo . 2014 - 2016 . Ref.BFU2013-47382-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Maria del Carme Pelegri Gabalda; Jordi Vilaplana Hortensi
Estudio de la presencia de neo-epítopos en estructuras degenerativas cerebrales y de la existencia en el plasma de anticuerpos naturales dirigidos contra dichos neo-epítopos . 2016 - 2020 . Ref.BFU2016-78398-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Maria del Carme Pelegri Gabalda; Jordi Vilaplana Hortensi

Publicacions rellevants

Durán-Vilaregut, J.; Manich, G.; del Valle, J.; Pallàs, M.; Camins, A.; Pelegrí, C.; Vilaplana, J. Neuronal apoptosis in the striatum of rats treated with 3-nitropropionic acid is not triggered by cell-cycle re-entry. En Neurotoxicology. Volum 32. Número 6. 2011 . https://doi.org/10.1016/j.neuro.2011.07.009
Manich, G.; Cabezón, I.; del Valle, J.; Durán-Vilaregut, J.; Camins, A.; Pallàs, M.; Pelegrí, C.; Vilaplana, J. Study of the transcytosis of an anti-transferrin receptor antibody with a Fab' cargo across the blood-brain barrier in mice. En European Journal of Pharmaceutical Sciences. Volum 49. 2013
Díaz-Moreno, M.; Hortigüela, R.; Gonçalves, A.; García-Castro, I.; Manich, G.; García-Bermúdez, E.; Moreno-Estellés, M.; Eguiluz, C.; Vilaplana, J.; Pelegrí, C.; Vilar, M.; Mira, H. Abeta increases neural stem cell activity in senescence-accelerated SAMP8 mice. En Neurobiology of Aging. Volum 34. 2013
Manich, G.; del Valle, J.; Cabezón, I.; Camins, A.; Pallàs, M.; Pelegrí, C.; Vilaplana, J. Presence of a neo-epitope and absence of amyloid beta and tau protein in degenerative hippocampal granules of aged mice. En AGE. Volum 36. 2014
Manich, G.; Cabezón, I.; Camins, A.; Pallàs, M.; Liberski, P.P.; Vilaplana, J.; Pelegrí, C. Clustered granules present in the hippocampus of aged mice result from a degenerative process affecting astrocytes and their surrounding neuropil. En AGE. Volum 36. Número 4. 2014 . https://doi.org/10.1007/s11357-014-9690-8
Cabezón, I.; Manich, G.; Martín-Venegas, R., Camins, A.; Pelegrí, C.; Vilaplana, J. Trafficking of gold nanoparticles coated with the 8D3 anti-transferrin receptor antibody at the mouse blood-brain barrier. En Molecular Pharmaceutics. Volum 12. 2015 . https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.5b00597
Manich, G.; Augé, E.; Cabezón, I.; Pallàs, M.; Vilaplana, J.; Pelegrí, C. Neo-epitopes emerging in the degenerative hippocampal granules of aged mice can be recognized by natural IgM autoantibodies. En Immunity & Ageing. 2015 . Repositori Institucional
Manich, G.; Cabezón, I.; Augé, E.; Pelegrí, C.; Vilaplana, J. Periodic acid-Schiff granules in the brain of aged mice: from amyloid aggregates to degenerative structures containing neo-epitopes. En Ageing Research Reviews. Volum 27. 2016 . https://doi.org/10.1016/j.arr.2016.03.001
Augé, E.; Pelegrí, C.; Manich, G.; Cabezón, I.; Guinovart, J.J.; Duran, J.; Vilaplana, J. Astrocytes and neurons produce distinct types of polyglucosan bodies in Lafora disease. En Glia. Volum 66. 2018 . https://doi.org/10.1002/glia.23463
Augé, E.; Duran, J.; Guinovart, J.J.; Pelegrí, C.; Vilaplana, J. Exploring the elusive composition of corpora amylacea of human brain. En Scientific Reports. Volum 8. 2018 . Repositori Institucional