ERNEST PONS FANALS

ERNEST PONS FANALS

Professor/a titular d'Universitat

Scopus Author ID: 15828441800
Researcher ID: K-5777-2019
Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Grup de Recerca: Anàlisi Quantitativa Regional (AQR)

Grups d'Innovació Docent:

Informació de contacte
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Facultat de Ciències Econòmiques
934020419
epons(a)ub.edu

Altres Publicacions

Alcañiz, M.; Pons, E. (2011). Estrategias docentes y de evaluación para un aprendizaje continuado . En Alcañiz, M. (coord.) et al. Textos sobre Innovación Docente en el ámbito del Análisis de Datos en Economía y Empresa . (pp. 11 - 20) . Los autores . ISBN: 978-84-615-3084-7 .
Martinez, M.; Pons, E. (2011). Acceso a la educación superior . En ¿Universidad sin clases? Condiciones de vida de los estudiantes universitarios en España (Eurostudent IV) . Ministerio de Educación . ISBN: 978-84-694-9579-7 .
Pons, E. ; Martínez, M. (2014). Valoración de la experiencia universitaria . En Desigualdad y Universidad - La Encuesta de Condiciones de vida y de Participación de los Estudiantes Universitarios en España . (pp. 255 - 291) . Ministerio de Educación, Cultura y Deporte . ISBN: 978-84-370-9654-4 .
Triadó Ivern, X.M. (Coord.); Rodríguez Moreno, M.L.; Aparicio Chueca, P.; Figuera Gazo, P.; Estruch Tobella, J.; Díaz Álvarez, A.; Pons Fanals, E.; Alcón Baiges, P.; Benseny Ardiaca, A.; Bocanegra Vaquero, S.; Bòria Reverter, J.; Castellote Bargalló, M.C.; Elasri Ejjaberri, A.; Freixas Méndez, M.; Gallardo Suret, M.; Jaria Chacón, N.; Mayol Sánchez, R.; Nebot Llombart, V.; Palma del Teso, Á.; Peró Cebollero, M.; Poblet Farres, M.C.; Satorras Fioretti, R.M. (2012). La transició dels estudis de secundaria a la universitat: Com fer el camí més segur . (pp. 1 - 103) . Publicaciones del ICE de la Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-695-4024-4 . http://www4.ub.edu/gidoe/wp-content/uploads/2012/07/Transicio-de-secundaria-a-la-universitat.pdf
Berlanga, V.; Figueras, P.; Pons, E. (2012). La realidad de la beca salario en España: impacto y perfil de los estudiantes . En Libro de actas de las XXI Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación. . Volum. 7 . Número. 1 . (pp. 851 - 866) . Asociación de Economía de la Educación . ISBN: 978-84-695-6654-1 . http://repec.economicsofeducation.com/2012oporto/oporto2012.pdf (http://ideas.repec.org/b/aec/ebooks/07.html)
Gairín, J.; Figuera, P.; Triadó, X.M. (Coordinadores); Feixas, M.; Rodríguez, D.; Muñoz, J.L.; Navarro, M.; del Arco, I.; Valero, M.; Aparicio, P.; Domínguez, M.; Dorio, I.; Freixa, M.; Jaría, N.; Pons, E.; Rodríguez, M.L.; Torrado, M. (2010). Student drop outs at Catalan universities . En Student drop outs at Catalan universities . AQU: Agència Catalana per la Qualitat Universitària . ISBN: 978-84-693-0525-6 . http://accelera.uab.cat/documents_edo/biblio/Abandono_AQU_Eng.pdf
Alcañiz, M.; Guillén, M.; Pons, E.; Rufino, H. (2014). Exercicis d'estadística descriptiva . En Exercicis d'estadística descriptiva . Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-475-3816-4 .
Gairín, J.; Figuera, P.; Triadó, X. (Coordinadores); Feixas, M.; Rodríguez, D.; Muñoz, J.L.; Navarro, M.; del Arco, I.; Valero, M.; Aparicio, P.; Domínguez, M.; Dorio, I.; Freixa, M.; Jaría, N.; Pons, E.; Rodríguez, M. L.; Torrado, M. (2010). L’abandonament dels estudiants a les universitats catalanes . En L’abandonament dels estudiants a les universitats catalanes . AQU: Agència Catalana per la Qualitat Universitària . ISBN: 978-84-693-0524-9 . http://www.aqu.cat/doc/doc_30801544_1.pdf
Vilalta, J.M.; Ballestín, B.; Camacho, M.; Coll,C.: Córdoba, J.F.; Díaz, A.; González, S.; Grau, F.X.; Huerta, .; Jarque, J.M.; Lorenzo, N.; Martínez, M.; Martínez-Celorrio, X.; Mussons, J.; Nomen, J.; Pérez, C.; Pons, E.; Prats, E.; Puig, M. i Trench, M. (2016). Una agenda per transformar l'educació a Catalunya . Fundació Jaume Bofill . ISBN: 978-84-945870-3-0 . Publicació online (https://www.fbofill.cat/sites/default/files/Unaagendapertransformareducacio_IB63_041016.pdf)
Berlanga-Silvente, V.; Figuera-Gazo, P. ; Fons-Fanals, E. (2015). Análisis del proceso de transición a la Universidad de los estudiantes becados: el caso de Cataluña . En En T. Raitz y P. Figuera (Orgs.), Transições dos estudantes: reflexões iberoamericanas. Curitiba, Brasil: CRV. . (pp. 29 - 44) . EDITORA CRV . ISBN: 978-85-444-0429-4 .
Parcerisa, A., Abadal, E., Ortín, J., Pons, E., Puig, H., Sayós, R., Solé, M. y Sulé, A, (2010). Ejes para la mejora docente en la universidad. Editorial Octaedro . En Ejes para la mejora docente en la universidad. Editorial Octaedro . Octaedro . ISBN: 978-84-9921-123-7 .
Ariño, A.; Daza, L.; Llopis, R.; Martínez, M.; Pons, E i Prades, A. (2019). Via Universitària: access, learning conditions, expectations and returns for university studies (2017-2019) . Xarxa Vives dUniversitats . ISBN: 978-84-09-11190-9 . Publicació online (http://www.viauniversitaria.net/publicacions-2019/)
Ariño, A.; Daza, L.; Elias, M.; Gros, B.; Llopis, R.; Martínez, M.; Mayoral, D.; Micó, J.; Molina-Luque, F.; Pons, E.; Sánchez, A.; Sintes, E.; Soler, I.; Troiano, E. i Zapata, V. (2016). Informe General Via Universitària: ser estudiant universitari avui . Xarxa Vives dUniversitats . ISBN: 978-84-945264-9-7 . Publicació online (https://www.fbofill.cat/sites/default/files/ViaUniversitaria_doctreball_010616.pdf)
Díaz, A.; Martínez, M. i Pons, E. (2016). Reptes de l'educació a Catalunya. Anuari 2015 . OCTAEDRO i FUNDACIO JAUME BOFILL . ISBN: 978-84-945264-8-0 . Publicació online (https://www.fbofill.cat/sites/default/files/RepteseducacioCatalunya.Anuari2015_041016.pdf)
Ariño, A.; Daza, L.; Llopis, R.; Martínez, M.; Pons, E i Prades, A. (2019). Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2017-2019) . Xarxa Vives dUniversitats . ISBN: 978-84-09-11428-3 . Publicació online (http://www.viauniversitaria.net/publicacions-2019/)
Ariño, A.; Daza, L.; Llopis, R.; Martínez, M.; Pons, E i Prades, A. (2019). Via Universitària (2017-2019). L'estudiantat universitari implicat en la governança . Xarxa Vives dUniversitats . Publicació online (http://www.viauniversitaria.net/publicacions-2019/)

Formació acadèmica

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales . Universitat de Barcelona . 1994 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales . Universitat de Barcelona . 1998 . (Doctorat )
Master en Educación y TIC . UOC . 20/12/2011 . (Màster Oficial)

Participacions a Congressos

Espasa, M.; Pons, E.; Aparicio, P.; Dominguez, M. (2013). ¿De qué factores depende el rendimiento académico de los estudiantes de primer curso del grado de economía de la Universidad de Barcelona?. (Presentació comunicació) . V Jornadas de Docencia en Economía . Toledo . ESPANYA
Díaz, A.; Pons, E. (2013). La formación del profesorado tutor, ¿Una labor necesaria?. (Presentació comunicació) . X Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria . Madrid . ESPANYA
Díaz, A.; Pons, E. (2013). La orientación de los estudiantes de nuevo acceso y su incidencia en el rendimiento académico. (Presentació comunicació) . IV Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios . Castellón de la Plana . ESPANYA
Berlanga, V.; Díaz, A.; Figuera, P.; Martínez, M.; Pons, E. (2013). Factores económicos en el procesos de transición en la universidad: elección, gestión de los estudios y persistencia. (Presentació comunicació) . I Seminario Iberoamericano As Transiçoes dos Estudintes. Um desafío para as Universidades . Vale do Itajaí . ESPANYA
Pons, E.; Berlanga, V.; Díaz, A.; Figuera, P.; Martínez, M.; Pol, C. (2014). Factors econòmics en el procés de transició a la Universitat: elecció, gestió dels estudis i persistencia. (Presentació comunicació) . II Jornada de Recerca en Docència Universitària . Barcelona . ESPANYA
Baena, M.D.; Bohórquez, M.M.; Casanova, J.; Pérez, M.; Pons, E. (2013). Las encuestas en línea en la Universitat de Barcelona: principales obstáculos y soluciones. (Presentació comunicació) . I Southern Europan Conference on Survey Methodology . Barcelona . ESPANYA
Díaz, A.; Pons, E. (2014). Acceso a la universidad y crisis económica. (Presentació comunicació) . Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) . Tarragona . ESPANYA
Díaz, A.; Pons, E. (2014). Acceso a la universidad y crisis económica. (Presentació comunicació) . XI Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior XI FECIES) . Bilbao . ESPANYA
Noguera, P.; Pons, E. (2014). La orientación del estudiante universitario de nuevo ingreso y su impacto en el rendimiento académico. (Presentació comunicació) . XI Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior . XI Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior . Bilbao . ESPANYA
Diaz, A.; Pons, E. (2015). Evaluación de los Aprendizajes: el difícil tránsito de la teoría a la práctica. (Presentació comunicació) . V Congrés internacional UNIVEST . GIRONA . ESPANYA
P. Noguera; E. Pons (2015). Student Orientation of new access and its impact on the academic achievement. (Poster) . 9th International Technology, Education and Development Conference - INTED 2015 . MADRID . ESPANYA
V. Berlanga; P. Figuera; E. Pons (2015). Análisis del impacto de la beca salario en el rendimiento académico. (Presentació comunicació) . Jornadas de investigación ' Pasado, presente y futuro de los estudios de juventud. 30 años de estudios de juventud en España' . VALENCIA . ESPANYA
Berlanga, V.; Figuera, P.; Pons, E. (2015). El poder predictivo de determinadas variables en la persistencia universitaria: un análisis discriminante. (Presentació comunicació) . XXIV Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación - AEDE . Madrid . ESPANYA
Díaz, A.; Martínez, M.; Pons, E. (2016). Dedicación de los estudiantes y eficiencia del sistema universitario. Evidencias y propuestas de mejora. (Presentació comunicació) . Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) . Bellaterra . ESPANYA
Pons, E. (2016). El rendimiento académico. Factores institucionales versus factores individuales. (Presentació comunicació) . Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) . Bellaterra . ESPANYA

Publicacions en revistes

Berlanga, V.; Figuera, P.; Pons, E (2013). Incidencia de la beca salario: impacto, perfil y rendimiento de los estudiantes. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 19(2) . https://doi.org/10.7203/relieve.19.1.2654 . ISSN: 1134-4032
Martínez, M.; Pons, E. (2014). La valoración que hacen los estudiantes de su experiencia universitaria. Revista de la Asociación de Sociología de la Educación (RASE), 7(1), pp. 207 - 232 . Repositori Institucional . ISSN: 1988-7302
Berlanga Silvente, V.; Figuera Gazo, M.P.; Pons Fanals, E. (2018). Modelo predictivo de persistencia universitaria: Alumnado con beca salario. Educación XX1, 21(1), pp. 209 - 230 . Repositori Institucional . ISSN: 1139-613X
Berlanga-Silvente, Vanesa; Guardia-Olmos, Joan; Figuera-Gazo, Pilar; Pons-Fanals, Ernest (2017). SALARY SCHOLARSHIPS AS A FACTOR ASSOCIATED WITH IMPROVED ACADEMIC PERFORMANCE. Advances and Applications in Statistics, 50(4), pp. 329 - 348 . https://doi.org/10.17654/AS050040329 . ISSN: 0972-3617
Berlanga-Silvente, V.; Figuera-Gazo, P.; Pons-Fanals, E. (2015). El poder predictivo de determinadas variables en la persistencia universitaria: un análisis discriminante. Investigaciones de Economía de la Educación, 10, pp. 455 - 468 . Disponible online (http://repec.economicsofeducation.com/2015madrid/10-23.pdf)