Silvia Marin Martinez

Silvia Marin Martinez

Professora lectora

ORCID: 0000-0003-0693-2207
Researcher ID: C-5492-2017
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular

Grup de Recerca: Grup de Bioquímica Integrativa

Grups d'Innovació Docent: Metabolisme al grau de Química (QuiMet)

Informació de contacte
Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular
Facultat de Biologia, Departament de Bioquímica i Biologia Molecular; Avda. Diagonal, 645, Edifici Nou, planta -2
934021217
silviamarin(a)ub.edu

Docència

Docència de grau (Universitat de Barcelona): Química (graus de Biologia i Biotecnologia); Biologia II - Experimentació química: Laboratori químic (graus de Biologia i Biotecnologia); Bioenergètica i Transport (grau de Bioquímica)
Docència en màster: Computational Systems Biology (master de Bioinformatics for Health Sciences). Màster interuniversitari UB i UPF. Docència en anglès
Tutorització Treball de Final de Grau (TFG) i Treball de Final de Màster (TFM), graus i màsters propis de la Universitat de Barcelona
Docència a cursos de postgrau especialitzats en l'àmbit de la metabolòmica i la fluxòmica

Formació acadèmica

Licenciatura en Química . Universitat de Barcelona . 30/06/1999 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Diploma de Estudios Avanzados en Biomedicina . Universitat de Barcelona . 31/07/2001 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctorado por la Universitat de Barcelona . Universitat de Barcelona . 02/02/2006 . (Doctorat )

Linies de Recerca

METABOLÒMICA I FLUXÒMICA: Mesura de concentració de metabòlits per espectrometria de masses (GC/MS i LC/MS) (MS-based targeted metabolomics). Anàlisi de la incorporació de 13C en diferents metabòlits mitjançant tècniques de metabolòlica basada en l'ús de traçadors basada en espectrometria de masses (MS-based stable isotope resolved metabolomics). Interpretació de dades d'estudis de metabolòmica basada en l'ús de traçadors. Desenvolupament de mètodes experimentals i computacionals per a metabolòmica, metabolòmica basada en l'ús de traçadors i fluxòmica. Quantificació de fluxos metabòlics intracel·lulars a partir de la integració de dades de metabolòmica dirigida i de metabolòmica basada en l'ús de traçadors utilitzant programari propi. Aplicació d'aquests anàlisis en mostres d'interès biomèdic, biotecnològic o industrial, tant de teixits, cèl·lules o medi de cultiu
TERÀPIA DEL CÀNCER (1): Estudi de les diferències en la regulació del metabolisme energètic de línies cel·lulars tumorals respecte a línies no tumorals. Caracterització de la reprogramació metabòlica associada a processos com la metàstasi tumoral, el tractament farmacològic o el desenvolupament de resistència farmacològica en càncer. Diseny de noves estratègies terapèutiques basades en impedir la reprogramació metabòlica associada al desenvolupament de la metàstasi o a la quimioresistència. Identificació de noves dianes terapèutiques a partir dels estudis de genòmica funcional i de metabolòmica
TERÀPIA DEL CÀNCER (2): Avaluació de nous compostos químics amb potencial activitat antitumoral (compostos naturals, derivats de compostos naturals, o compostos de nova síntesi) a nivell de: citotoxicitat, cicle cel·lular, apoptosi i migració cel·lular, entre d'altres
ALTRES: Caracterització de les adaptacions metabòliques relacionades amb processos biològics diversos (més enllà del càncer), com: models cel·lulars primaris (fetge i múscul, entre d'altres), resposta hormonal, resposta a l'activació de macròfags, angiogènesi, diferenciació cel·lular (neurones, múscul, teixit adipòs), sobreexpressió o silenciament de proteïnes

Projectes

Identificación de los subtipos metabólicos de cáncer colorrectal para el desarrollo de medicina personalizada . 2021 - 2024 . Ref.PID2020-115051RB-I00 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Marta Cascante Serratosa; Pedro Ramon de Atauri Carulla
Tuning Tubulin Dynamics and Interactions to Face Neurotoxicity: a Multidisciplinary Approach for Training and Research (TubInTrain) . 2019 - 2023 . Ref.860070 . Unió Europea . IP: Marta Cascante Serratosa; Silvia Marin Martinez
CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED (CIBER) . 2018 - 2023 . Ref.CB17/04/00023 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Marta Cascante Serratosa
Grup de Bioquímica Integrativa . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1033 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Marta Cascante Serratosa

Publicacions en revistes

Polat, Ibrahim H.; Tarrado Castellarnau, Míriam Neus; Benito Mauricio, Adrián; Hernández Carro, Claudia; Centelles Serra, Josep Joan; Marin, Silvia; Cascante i Serratosa, Marta (2021). Glutamine modulates expression and function of glucose 6-phosphate dehydrogenase via NRF2 in colon cancer cells. Antioxidants, 10(9), pp. 1 - 16 . Repositori Institucional . ISSN: 2076-3921
Karakitsou, E.; Foguet, C.; Contreras Mostazo, M.G.; Kurrle, N.; Schnütgen, F.; Michaelis, M.; Cinatl, J.; Marin, S.; Cascante, M. (2021). Genome-scale integration of transcriptome and metabolome unveils squalene synthase and dihydrofolate reductase as targets against AML cells resistant to chemotherapy. Computational And Structural Biotechnology Journal, 19, pp. 4059 - 4066 . https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.06.049 . ISSN: 2001-0370
Tarragó-Celada,Josep; Foguet,Carles; Tarrado-Castellarnau,Míriam ; Marin, Silvia; Hernández-Alias,Xavier; Perarnau, Jordi; Morrish,Fionnuala; Hockenbery, David; Gomis,Roger R.; Ruppin,Eytan; Yuneva,Mariia; Atauri, Pedro de; Cascante,Marta (2021). Cysteine and Folate metabolism are targetable vulnerabilities of metastatic colorectal cancer. Cancers, 13(3), p. 425 . Repositori Institucional . ISSN: 2072-6694
Polat IH, Marin S, Ríos J, Larroya M, Sánchez-García AB, Murillo C, Rueda C, Cascante M, Gratacós E, Cobo (2020). Exploratory and confirmatory analysis to investigate the presence of vaginal metabolome expression of microbial invasion of the amniotic cavity in women with preterm labor using high-performance liquid chromatography. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 224(1), p. 90 . https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.07.040 . ISSN: 0002-9378
Mostazo, M.G.C.; Kurrle, N.; Casado, M.; Fuhrmann, D.; Alshamleh, I.; Häupl, B.; Martín-Sanz, P.; Brüne, B.; Serve, H.; Schwalbe, H.; Schnütgen, F.; Marin, S.; Cascante, M. (2020). Metabolic plasticity is an essential requirement of acquired tyrosine kinase inhibitor resistance in Chronic myeloid leukemia. Cancers, 12(11)(3443) . Repositori Institucional . ISSN: 2072-6694
Selivanov, V.A.; Marin, S.; Tarragó-Celada, J.; Lane, A.N.; Higashi, R.M.; Fan, T.W.; de Atauri, P.; Cascante, M. (2020). Software supporting a Workflow of quantitative dynamic flux maps estimation in central metabolism from SIRM experimental data. Methods in Molecular Biology, 2088, pp. 271 - 298 . https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0159-4_12 . ISSN: 1940-6029
Balcells, C; Foguet, C; Tarragó-Celada, J; de Atauri, P, Marin, S; Cascante, M (2019). Tracing metabolic fluxes using mass spectrometry: stable isotope-resolved metabolomics in health and disease. Trac-Trends in Analytical Chemistry, 120 . https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.12.025 . ISSN: 0165-9936
Foguet, C.; Jayaraman, A.; Marin, S.; Selivanov, V.A.; Moreno,P.; Messeguer, R.; De Atauri, P; Cascante, M. (2019). p13CMFA: Parsimonious 13C metabolic flux analysis. PLoS Computational Biology, 15(9), p. e1007310 . Repositori Institucional . ISSN: 1553-734X
Alho, D.P.S.; Salvador, J.A.R.; Cascante, M.; Marin, S. (2019). Synthesis and Antiproliferative activity of novel A-ring cleaved glycyrrhetinic acid derivatives. Molecules, 24(16), p. E2938 . Repositori Institucional . ISSN: 1420-3049
Chong, M.; Jayaraman, A.; Marin, S.; Selivanov, V.; de Atauri Carulla, P.R.; Tennant, D.A.; Cascante, M.; Günther, U.L.; Ludwig, C. (2017). Combined Analysis of NMR and MS Spectra (CANMS). Angewandte Chemie-International Edition, 56(15), pp. 4140 - 4144 . https://doi.org/10.1002/anie.201611634 . ISSN: 1433-7851

Altres Publicacions

Cascante,M.; Díaz-Moralli,S.; Marín,S. (2009). Metabolómica. Capítulo 4 . En Biotecnología y Biofármacos. Módulo 1. Plan Nacional de Formación Continuada. . (pp. 71 - 89) . BGA Asesores . ISBN: 978-84-692-7025-7 .

Activitats rellevants

Miembro de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM)
Miembro de la Metabolomics Society
Membre de la Sociedad Española de Metabolómica (SESMET)