ELISENDA MALARET GARCIA

ELISENDA MALARET GARCIA

Catedràtica d'Universitat

ORCID: 0000-0002-4203-866X
Àrea de coneixement : Dret Administratiu

Informació de contacte
Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari
Av. Diagonal, 684.
934024373
elisenda.malaret(a)ub.edu

Docència

Dret administratiu (Grau de Dret)
Dret de la Regulació econòmica (Màster d'Estudis Jurídics Avançats i Màster de Regulació, Competència i Serveis Públics de la Facultat d'Economia)
Modernització dels serveis públics (Màster de Gestió pública avançada)

El meu perfil

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1981), Doctora en Dret, amb premi extraordinari (1989) i Professora de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona des de 1986 (Professora ... + info

Formació acadèmica

Doctora en Dret
Llicenciada en Dret

Línies de recerca

Regulació econòmica i autoritats independents
Transparència, conflictes d'interessos i rendició de comptes
Control judicial i discrecionalitat tècnica
Serveis públics i Contractació pública
Els nous serveis audiovisuales

Publicacions rellevants

Malaret, E. Regulación económica, autoridades independientes y transparencia. En R. GARCIA MACHO (ed.): Ordenación y transparencia económica en el Derecho Público y Privado. Marcial Pons. 2014
Malaret i Garcia, E. L'évolution de la question régionale : quel avenir pour l'État des Autonomies en Espagne?. En J.C. NÉMÉRY/G. MARCOU (dirs.) : Quelle organisation pour les grandes régions en France et en Europe?. L'harmathan. 2015
Malaret, E. A vueltas con las garantías de la independencia de las Autoridades de regulación: a propósito de los nombramientos (y cese) y del alcance de su control judicial. En Los retos del Estado y la Administración en el siglo XXI, Libro Homenaje al Profesor Tomas de la Quadra Salcedo. Volum. II . Tirant Lo Blanch. 2017
Malaret i Garcia, E. La regulación audiovisual entre democracia y mercado. En Rivista della regolazione dei mercati. 2015

Activitats i Mèrits rellevants

Consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, des de l'1 de juliol de 2008 fins al 15 de juliol de 2014
Membre del Consell Consultiu de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades 2005-2008
Diputada en el Congrés dels Diputats, elegida com independient per a les llistes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), en les legislaturas VIII y IX (2004-2008)
Miembro del European Public Law Group (EPLG) desde 1995, del Comité Científico de la Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche (ASTRID), del Inaugural Society's Council de la International Society of Public Law, por invitación de los Profesores M. ROSENFELD y S. CASSESE, (ISPL) (2014-), de la red europea Public Contracts in Legal Globalization (PCLG) y de l'Association Française pour la recherche en Droit Administratif (AFDA)
Avaluació de l'activitat investigadora i docent: Reconeguts i consolidats 6 trams de recerca per la CNEAI i 6 trams de docència

Participació a Congressos

Malaret i Garcia, E. Droit du travail, Droit de la Fonction Publique, Droit de l'Emploi Public. Un dualisme renforcé après la crise?. Congreso Internacional 'Vers un régime juridique unique des relations de travail dans différents états européens?'. FRANÇA. 2015
Malaret i Garcia, E. Il modello di finanzamento del sistema elettrico in Spagna; alla ricerca della stabilità regolatoria. Jornada internacional Esperienze regolatorie europee a confronto nell settore dell'energia, organizado per l'Associazione italiana per il Diritto dell'Energia. Milà. ITÀLIA. 2015
Malaret, E. Le pluralisme politique, social et culturel: son fondement, sa portée et les instruments de garantie de son effectivité. I Encuentro entre las redes de reguladores del audiovisual, PRAI-RIARC. Fez. MARROC. 2017
Malaret, E. Independence des médias et indépendence de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel. Jornada internacional Quel nouveau cadre juridique pour la communication audiovisuelle en Tunie?. Manar. TUNÍSIA. 2017

Projectes

Gouvernement économique européenne, coordinado por los grupos de investigación Mutations de l'Action publique et du Droit Public (MADP) de l'Institut d'études politiques de Paris, y el Centre de Recherches et d'Études Administratives de Montpellier (CREAM) de l'Universitat de Montpeller 1, i dirigidos por los professors Jean-Bernard Auby y Pascale Idoux, respectivamente . 2015 . Institut d'Etudes Politiques. Paris . IP: Jean-Bernard Auby i Pascale Idoux
Convergences entre le droit de la fonction publique et le droit privé du travail, financiado por el Fonds national suisse de la recherche scientifique . 2014 . Fonds national suisse de la recherche scientifique . IP: Jean-Philippe Dunand i Pascal Mahon
Media and Culture for Development in the Southern Mediterranean (MedMedia), financiado por la Comisión Europea y coordinado por Michael Randall (BBC Media Action). http://www.med-media.eu/ . 2014 . Comissió Europea . IP: Michael Randall
Ciencia y libertad de investigación : las administraciones públicas en las nuevas formas de protección de los derechos fundamentales . 2007 - 2010 . Ref.SEJ2007-60547/JURI . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Francisco Jose Rodriguez Ponton
EL ALCANCE DEL CONTROL JURISDICCIONAL DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS COLEGIADOS DOTADOS DE AUTONOMÍA FUNCIONAL . 2016 - 2018 . Ref.DER2015-70981-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Elisenda Malaret Garcia