Maria Salamo Llorente

Maria Salamo Llorente

Professor/a titular d'Universitat

Scopus Author ID: 13404995500
Researcher ID: H-9099-2015
Àrea de coneixement : Llenguatges i Sistemes Informàtics

Grup de Recerca: CLiC- Centre de LLenguatge i computació

Grups d'Innovació Docent: Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica

Informació de contacte
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
934039053
maria.salamo(a)ub.edu

Resum

Maria Salamó Llorente està actualment vinculada com a docent i investigadora en el Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona des de l'any 2006. Pertany al grup d'investigació 'Centre de Llenguatge i Computació' (CLIC), grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 341). Els seus interessos principals d'investigació es desenvolupen al voltant del paper que juga la intel·ligència artificial per ajudar als usuaris (i millorar les seves experiències) en les seves tasques diàries. Per enfocar aquest interès té línies de recerca obertes en diferents àmbits, tot i que tots convergeixen en un punt comú: la intel·ligència artificial. La primera línia està enfocada a l'aprenentatge automàtic. L'objectiu primordial és dotar als sistemes intel·ligents d'eines per aprendre i adaptar-se de forma autònoma, ja sigui en un sistema classificador, en un sistema de recomanació o en un sistema muti agent. La segona línia de recerca està dirigida als sistemes de recomanació per millorar la personalització dels continguts que es presenten a un usuari tenint en compte les seves preferències. Treballa en sistemes de recomanació per a individus i per a grups. Finalment, la darrera línia de recerca tracta sobre com extraure coneixement de texts en llenguatge natural per configurar els perfils dels usuaris en els sistemes de recomanació. Entre d'altres activitats, té un paper actiu en les comunitats de recerca de sistemes de recomanació, aprenentatge artificial i processament del llenguatge natural. La Dra. Salamó ha supervisat 2 tesis doctorals, està supervisant actualment 4 tesis doctorals i un estudiant post doctoral. Ha participat en 34 projectes nacionals i un projecte internacional. En total, la Dra. Salamó té més de 60 publicacions científiques en les seves línies de recerca, de les quals 26 estan publicades en revistes indexades (17 indexades en el JCR). La Dra. Salamó també participa en comitès científics (e.g., IADIS Intelligent Systems and Agents, Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, or International Catalan Conference on Artificial Intelligence) i ha estat revisora en nombroses revistes amb índex d'impacte JCR, com per exemple Knowledge-Based Systems, Pattern Recognition Letters, Data & Knowledge Engineering, Information Processing and Management, entre d'altres

Formació acadèmica

Diplomada en Informática . Escola Universitària Politècnica de Mataró (centro adscrito UPC) . 05/10/1995 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Ingeniería en Informática . Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull . 01/07/1999 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Diploma Estudios Avanzados (DEA) . Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull . 27/09/2000 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctor en Informática . Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull . 08/10/2004 . (Doctorat )

Línies d'activitat

Raonament basat en casos (CBR) . Enginyeria i Arquitectura La Salle - Universitat Ramon Llull . (01/09/1999)
 • Inteligencia artificial
 • CBL
 • aprendizaje artificial
 • Algoritmos genéticos
 • Artificial Intelligence
Sistemes de recomanació conversacionals . University College Dublin - Ireland . (01/01/2005)
 • Sistemes recomanadors
 • user interface
 • User modelling
Reasoning and personalization techniques for human behavior based user feedback . Universitat de Barcelona . (15/02/2006)
 • Sistemes recomanadors
 • User modelling
 • user interface
 • Artificial Intelligence
Adaptive learning with case-based reasoning . Universitat de Barcelona . (15/02/2006)
 • Inteligencia artificial
 • CBL
 • aprendizaje artificial
Anàlisi de preferencies en llenguatge natural per millorar els sistemes recomanadors . Universitat de Barcelona . (01/05/2010)
 • Artificial Intelligence
 • Sistemes recomanadors
 • User modelling
Artificial intelligence for large volume visualizations . Universidad de Barcelona . (01/05/2010)
 • Artificial Intelligence
 • Machine learning
 • visualization
Self-adaptive Multi agent systems . Universitat de Barcelona . (01/09/2009)
 • Artificial Intelligence
 • Sistemes multiagent
 • Machine learning
Processament del llenguatge natural . (01/07/2011)
 • Lenguaje natural
 • Procesamiento del lenguaje natural

Publicacions en revistes

365 (638382). 379. 2002 !~ /^[-\s]*$/'>, ESTATS UNITS D'AMÈRICA(0302-9743)p. Article . 024
Golobardes, E.; Martí, J.; Español, J.; Salamó, M; Freixenet, J.; Llorà, X.; Maroto, A,; Bernardo, E. (2001). Classifying Microcalcifications in Digital Mammograns using Machine Learning Techniques. Butlletí de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial(25), pp. 92 - 99
Salamó, M.; Golobardes, E. (2001). Rough Sets reduction techniques for Case-Based Reasoning. Lecture Notes in Computer Science, 2080, pp. 467 - 482 . https://doi.org/10.1007/3-540-44593-5_33 . ISSN: 0302-9743
Kovatchev, Venelin; Salamo, Maria; Antonia Marti, M. (2016). Comparing Distributional Semantics Models for identifying groups of semantically related words. Procesamiento del lenguaje natural (57), pp. 109 - 116 . ISSN: 1135-5948
Horowitz, Daniel; Contreras, David; Salamo, Maria (2016). EventAware: A Context-Aware Tag-Based Mobile Recommender System for Events. FRONTIERS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPLICATIONS, 288, pp. 273 - 282 . https://doi.org/10.3233/978-1-61499-696-5-273 . ISSN: 0922-6389
Martí, M.A.; Taulé, M.; Kovatchev, V.; Salamó, M. (2019). DISCOver: DIStributional approach based on syntactic dependencies for discovering COnstructions. Corpus Linguistics and Linguistic Theory . Repositori Institucional . ISSN: 1613-7027
Pascual, Jordi; Contreras, David; Salamo, Maria (2014). Analysis of a collaborative advisory channel for group recommendation. FRONTIERS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPLICATIONS, 269, pp. 116 - 125 . https://doi.org/10.3233/978-1-61499-452-7-116 . ISSN: 0922-6389
Roberto, John; Salamo, Maria; Antonia Marti, M. (2015). Polarity analysis of reviews based on the omission of asymmetric sentences. Procesamiento del lenguaje natural (54), pp. 77 - 84 . ISSN: 1135-5948
Nakhjiri, N.; Salamó, M.; Sànchez-Marrè, M. (2019). Reputation-Based Maintenance in Case-Based Reasoning. Knowledge-Based Systems, 193(105283), pp. 1 - 11 . https://doi.org/10.1016/j.knosys.2019.105283 . ISSN: 0950-7051
Rosso, P.; Casacuberta, F.; Gonzalo, J.; Plaza,L.; Carrillo, J.; Amigó, E.; Verdejo, M.F.; Taulé, M.; Salamó, M.; Martí, M.A. (2020). MISMIS: Misinformation and Miscommunication in social media: aggregating information and analysing language. Procesamiento del lenguaje natural (65), pp. 101 - 104 . http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/article/view/6283/3719 (http://journal.sepln.org/sepln/ojs/ojs/index.php/pln/issue/archive) . ISSN: 1135-5948
Güell, M.; Salamó, M.; Contreras, D.; Boratto, L. (2020). Integrating a cognitive assistant within a critique-based recommender. Cognitive Systems Research, 64, pp. 1 - 14 . https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2020.07.003 . ISSN: 1389-0417

Altres Publicacions

Kovatchev, Venelin; Martí, M. Antònia; Salamó Maria (2018). ETPC - A Paraphrase Identification Corpus Annotated with Extended Paraphrase Typology and Negation . En LREC 2018, Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation . (pp. 1384 - 1392) . Creative Commons 4.0 International License . ISBN: 979-10-95546-00-9 . Online publication (http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2018/pdf/661.pdf)
Nakhjiri, N.; Salamó, M; Sànchez-Marré, M. (2018). Feature-Tree Labeling for Case Base Maintenance . En Artificial Intelligence Research and Development. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. . IOS Press . ISBN: 978-1-6144-695-8 .
Kovatchev, Venelin; Martí, M. Antònia; Salamó, Maria (2018). WARP-Text: A Web-Based Tool for Annotating Relationships Between Pairs of Texts . En Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics: System Demonstrations . (pp. 132 - 136) . ISBN: 978-1-948087-53-7 . Online publication (http://coling2018.org/wp-content/uploads/2018/08/coling18-demo.pdf)
Horowitz, D. ; Contreras, D.; Salamó, M. (2016). EventAware: A Context-Aware Tag-Based Mobile Recommender System for Events . En Artificial Intelligence Research and Development. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. . Volum. 288 . (pp. 273 - 282) . IOS Press . ISBN: 978-1-6144-695-8 . 10.3233/978-1-61499-696-5-273
Almajano, P.; López-Sánchez, M.; Rodríguez, I.; Puig, A.; Salamó, M.; Ribera, M. (2016). Training Infrastructure to Participate in Real Life Institutions: Learning Through Virtual Worlds . En Handbook of Research on 3-D Virtual Environments and Hypermedia for Ubiquitous Learning . (pp. 192 - 219) . IGI Global publication . ISBN: 152250125 .
Robert, J.; Salamó, M.; Martí, M.A. (2015). Genre-based stages for classification for polarity analysis . En Proceedings of the Twenty-Eight International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference . Volum. 1 . (pp. 229 - 232) . AAAI Press . ISBN: 978-1-57735-730 .
Salamó, M.; Rodríguez-Santiago, I.; López, M.; Puig, A.; Balocco, S.; Taulé, M.; Rodríguez, J. (2015). GradeForeseer: Recurso docente para la predicción de notas del alumnado de informática . En Actas de las XXI Jornadas de la Enseñanza Universitaria de la Informática . (pp. 89 - 96) . Universidad de La Salle . ISBN: 978-99920-70-10 . http://jenui2015.uols.org/app/assets/files/ActasJENUI2015.pdf
Contreras, D.; Salamó, M. (2015). On the use of User-Generated content in Critiquing Recommendation . En Artificial Intelligence Research and Development. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications . Volum. 277 . (pp. 195 - 204) . IOS Press . ISBN: 978-1-61499-577-7 .
Pascual, J.; Contreras, D.; Salamó, M. (2014). Analysis of a collaborative advisory channel for group recommendation . En Artificial Intelligence Research and Development - Recent Advances and Applications . Número. 269 . (pp. 116 - 125) . IOS Press . ISBN: 978-1-61499-451-0 .
Salamó, M; Puig, A.; Contreras, D. (2013). An approach to couple two forms of feedback in conversational recommenders . En Artificial Intelligence Research and Development - Proceedings of the 16th International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence, October 23-25, 2013, University of Vic, Catalonia, Spain. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 256. . (pp. 273 - 282) . IOS Press . ISBN: 978-16144993193 . http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/35260
Grau, S.; Puig, A.; Escalera, E.; Salamó, M.; Amorós, O.; (2013). Efficient Complementary viewpoint selection in volume rendering . En WSCG 2013 21st WSCG Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2013 in cooperation with the Eurographics Association . (pp. 69 - 78) .
Contreras, D.; Salamó, M; Puig, A.; Rodríguez, I.; (2013). Integrating a Conversational Recommender System within a 3D Collaborative Environment . En XV Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial . (pp. 89 - 98) .
Grau, S.; Puig, A.; Escalera, S.; Salamó, M. (2013). Intelligent interactive volume classification . En Proceedings of Pacific Graphics Conference . (pp. 23 - 28) . Eurographics Association . ISBN: 978-3-905674-50-7 .
Amoros, O.; Puig, A.; Escalera, S.; Salamó, M. (2011). GPGPU Volume Classification using SimpleOpenCL . En Proceedings VI CVC Workshop on the progress of Research & Development . Número. 19 . (pp. 78 - 85) . ISBN: 978-84-938351-5-6 .
Escalera, S.; Amoros, O.; Puig, A; Salamó, M. (2011). Intelligent GPGPU Classification in Volume Visualization: A framework based on Error-Correcting Output Codes . En 19th Pacific Conference on Computer Graphics and Applications (Pacific Graphics 2011) .
Salamó, M.; Escalera, S.; Radeva, P. (2009). Quality Enhancement Based on Reinforcement Learning and Feature Weighting for a Critiquing-Based Recommender . En Case-Based Reasoning Research and Development, 8th International Conference on Case-Based Reasoning, ICCBR 2009 . Volum. 5650 . (pp. 298 - 312) . Springer Verlag . ISBN: 978-3-642-02997-4 .
Rodríguez, I, Salamó, M; López-Sánchez, M; Cerquides, J; Puig, A; Sierra, C. (2007). Completing the Virtual Analogy of Real Institutions via iObjects . En Tenth Catalan Conference on Artificial Intelligence CCIA'07 . Volum. 163 . (pp. 95 - 103) . IOS Press . ISBN: 0922-6389 .
Salamó, M,; López-Sánchez, M. (2007). Feature Selection based on Rough Sets for Case-Based Reasoning . En in Workshop Proceedings of the Seventh International Conference on Case-Based Reasoning: Uncertainty and Fuzzyness in Case-Based Reasonig . (pp. 11 - 20) . ISBN: 978-1-85923-222-4 . http://www.mathematik.uni-marburg.de/~eyke/UFCBR07.html
McCarthy, K; Salamó, M; McGinty, L.; Smyth, B. (2006). CATS: A synchronous Approach to Collaborative Group Recommendation . En 19th International Florida Artificial Intelligence Research Society . (pp. 1 - 16) . AAAI Press . ISBN: 978-1-57735-261-7 .
Coyle, L; Rey, G; McCarthy, K; Salamó, M; Smyth, B; Nixon, P. (2006). Developing a Distributed Context-aware Collaborative Recommender System . En Workshop Multi-User and Ubiquitous User Interfaces at International Conference on Intelligent User Interfaces . (pp. 8 - 6) .
McCarthy, K; Salamó, M; Coyle, L; McGinty, L; Smyth, B. (2006). Group Recommender Systems: A critiquing Based Approach . En International Conference on Intelligent User Interfaces . (pp. 267 - 269) . ACM . ISBN: 1-59593-287-9 .
Salamó, M; Smyth, B; McCarthy, K.; Reilly, J; McGinty, L. (2006). Modeling knowledge and reasoning in conversational recommendation agents . En Architectural Design of Multi-agent Systems . Número. XIII . (pp. 247 - 267) . IGI Global http://www.igi-global.com/ . ISBN: 9781599011087 .
McCarthy, K.; McGinty, L.; Smyth, B.; Salamó, M. (2006). Social interaction in the CATS group recommender . En Workshop on the social navigation and community based adaptation technologies at the 4th International Conference on Adaptive hypermedia and Adaptive Web-Based systems . Número. 1 . (pp. 1 - 8) .
McCarthy, K; McGinty, L; Smyth, B.; Salamó, B. (2006). The needs of the many: A case-based group recommender system . En Advances in Case-Based Reasoning, Proceedings of the 8th European Conference on Case-Based Reasoning . Volum. 4106 . (pp. 196 - 210) . ACM . ISBN: 3-540-36843-4 .
Salamó, M; Reilly, J; McGinty, L; Smyth, B. (2005). Improving Incremental Critiquing . En 18th Artificial Intelligence and Cognitive Science . Número. 1 . (pp. 379 - 388) . ISBN: 1-85923-197-7 .
Salamó, M; Reilly, J; McGinty, L; Smyth, B. (2005). Knowledge Discovery from User Preferences in Conversational Recommendation . En 16th European Conference on Machine Learning and 9th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases . Volum. LNAI . Número. 3721 . (pp. 228 - 239) . Springer Verlag . ISBN: 3-540-29244-6 .
Salamó, M; Smyth, B; McCarthy, K.; Reilly, J; McGinty, L. (2005). Reducing Critiquing Repetition in Conversational Recommendation . En IX Workshop on Multi-agent information Retrieval and Recommmender Systems . Número. 1 . (pp. 55 - 61) .
Salamó, M; Golobardes, E. (2004). Dynamic Case-Based Maintenance for a case-based reasoning system . En Advances in Artificial Intelligence - IBERAMIA 2004 . Volum. LNAI . Número. 3315 . (pp. 93 - 103) . Springer Verlag . ISBN: 3-540-23806-9 .
Salamó, M; Golobardes, E. (2004). Dynamic update of experience for a Case-Based Reasoning system . En 2nd European Starting Al Researcher Symposium . Volum. 1 . Número. 1 . (pp. 158 - 167) .
Salamó, M; Golobardes, E. (2004). Global, Local and Mixed Rough Sets Case Base Maintenance Techniques . En Recent Advances in Artificial Intelligence Research and Development . Volum. 1 . Número. 1 . (pp. 127 - 134) . IOS Press .
Salamó, M; Golobardes, E. (2003). Hybrid Deletion Policies for Case Base Maintenance . En Proceedings of the Sixteenth International Florida Artificial Intelligence Research Symposium Conference . Volum. 1 . Número. 1 . (pp. 150 - 155) . AAAI Press . ISBN: 1-57735-177-0 .
Salamó, M; Golobardes, E. (2003). Unifying weighting and case reduction methods based on Rough Sets to improve retrieval . En Case-Based Reasoning Research and Development (ICCCR 2003) . Volum. LNCS/LNAI . Número. 2689 . (pp. 494 - 508) . Springer Verlag . ISBN: 3540404333 .
Garrell, J.M; Golobardes, E; Bernadó, E; Llorà, X; Salamó, M; Camps, J; Vernet, D (). .

Participacions a Congressos

Salamó, M. (2018). . (Participació comitè científic/organitzador) . International Conference on Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence . ESPANYA
Salamó, M. (2018). . (Participació comitè científic/organitzador) . International Conference of the Catalan Association for Artificial Intelligence . ESPANYA
Salamó, M. (2018). . (Participació comitè científic/organitzador) . Industrial Conference on Data Mining. International Workshop Case-Based Reasoning CBR-MD . ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Salamó, M. (2017). . (Participació comitè científic/organitzador) . International Conference on Information and Communication Theory (ICoICT) . MALÀISIA
Salamó, M. (2017). . (Participació comitè científic/organitzador) . International Conference on Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence . PORTUGAL
Salamó, M. (2016). . (Participació comitè científic/organitzador) . International Conference on Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence . PORTUGAL
Horowitz, D.; Contreras, D.; Salamó, M. (2016). EventAware: A Context-Aware Tag-Based Mobile Recommender system for Events. (Presentació comunicació) . International Conference of the Catalan Association of Artificial Intelligence . BCN . ESPANYA
Salamó, M. (2015). . (Participació comitè científic/organitzador) . IADIS Intelligent Systems and Agents (ISA 2015) . ESPANYA
Roberto, J.A.; Salamó, M.; Martí, M.A. (2015). Genre-based stages classification for polarity analysis. (Ponència) . The Twenty-Eighth International Flairs Conference . ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Salamó, M.; Rodríguez, I.; López-Sánchez, M.; Puig, A.; Balocco, S.; Taulé, M.; Rodríguez, J. (2015). GRADEFORESEER: Recurso docente para la predicción de notas del alumnado de informática. (Presentació comunicació) . XXI Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática, Jenui-2015 . Canaleta, X., A. Climent i L. Vicent (Eds.) Actas de las XXI Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática, Jenui-2015. 89-96. ISBN: 978-99920-70-10-9 . Andorra la Vella . ANDORRA
Contreras, D; Salamó, M. (2015). On the user of User-Generated content in Critiquing Recommendation. (Presentació comunicació) . International Conference of the Catalan Association of Artificial Intelligence . Proceedings of the International Conference of the Catalan Association of artificial intelligence . Valencia . ESPANYA
Contreras, D.; Salamo, M.; Rodríguez, I.; Puig, A. (2015). Supporting Users Experience in a 3D eCommerce Environment. (Ponència) . XVI International Conference on Human Computer Interaction . Paper nº: 45. ISBN: 978-1-4503-3463-1 . Vilanova i la Geltrú . ESPANYA
Salamó, M. (2014). . (Participació comitè científic/organitzador) . IADIS Intelligent Systems and Agents (ISA 2014) . PORTUGAL
Contreras, D.; Salamo, M.; Rodríguez, I.; Puig, A. (2014). An approach to improve user experience with conversational recommenders through a 3D virtual environment. (Ponència) . XV International Conference on Human Computer Interaction . Paper nº 66, published by ACM, ISBN:978-1-4503-2880-7 . Tenerife . ESPANYA
Oriol Pujol Lluís Garrido Sergio Escalera Simone Balocco Maria Salamó Inmaculada Rodríguez Victor Ponce Eloi Puertas Alex Pardo Albert Clapés Antonio Hernández Miguel Ángel Bautista Santiago Seguí Petia Radeva Jordi Vitrià (2014). International Conference of the Catalan Association of Artificial Intelligence (CCIA 2014). (Participació comitè científic/organitzador) . http://www.maia.ub.es/~ccia2014/en/index.php?id=comites . ESPANYA
Salamó, M. (2013). . (Participació comitè científic/organitzador) . IADIS Intelligent Systems and Agents (ISA 2012) . PORTUGAL
Maria Salamó; Anna Puig; David Contreras (2013). An approach to couple two forms of feedback in conversational recommenders. (Presentació comunicació) . Sixteenth International Conference of the Catalan Association of Artificial Intelligence (CCIA 2013) . Vic . ESPANYA
Sergi Grau; Anna Puig; Sergio Escalera; Maria Salamo; Oscar Amoros (2013). Efficient complementary viewpoint selection in volume rendering. (Presentació comunicació) . WSCG 2013 21st WSCG Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2013 in cooperation with the Eurographics Association . REPÚBLICA TXECA
David Contreras; Maria Salamó; Anna Puig; Inmaculada Rodriguez (2013). Integrating a Conversational Recommender System within a 3D Collaborative Environment. (Presentació comunicació) . XV Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial . Actas del congresos . Madrid . ESPANYA
Sergi Grau; Anna Puig; Sergio Escalera; Maria Salamo (2013). Intelligent Interactive Volume Classification. (Presentació comunicació) . Pacific Graphics 2013 . Pacific Graphics 2013, B. Levy, X. Tong, and KK. Yin (Guest Editors), Volume 32 (2013), Number 7 . SINGAPUR
Salamó, M. (2012). . (Participació comitè científic/organitzador) . IADIS Intelligent Systems and Agents (ISA 2012) . PORTUGAL
Maria Salamó (2011). . (Participació comitè científic/organitzador) . Genetics-based Machine Learning track of GECCO 2011 . ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Maria Salamó (2011). . (Participació comitè científic/organitzador) . International Conference on information Technology: New Generations 2011 . ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Maria Salamó (2011). . (Participació comitè científic/organitzador) . Intelligent Systems and Control . REGNE UNIT
Maria Salamó (2011). . (Participació comitè científic/organitzador) . IADIS Intelligent Systems and Agents (ISA 2011) . PORTUGAL
Amoros, O.; Escalera, S.; Puig, A.; Salamó, M. (2011). GPGPU volume classification using simpleopenCL. (Ponència) . CVCR&D2011, VI CVC Workshop on the progress of Research & Development . Bellaterra . ESPANYA
Maria Salamó (2010). . (Participació comitè científic/organitzador) . IADIS Intelligent Systems and Agents (ISA 2010) . ALEMANYA
Maria Salamó (2010). . (Participació comitè científic/organitzador) . Genetics-based Machine Learning track of GECCO 2010 . ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Maria Salamó (2009). . (Participació comitè científic/organitzador) . Genetics-based Machine Learning track of GECCO 2009 . ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Maria Salamó (2009). . (Participació comitè científic/organitzador) . IADIS Intelligent Systems and Agents 2009 . PORTUGAL
Salamó, M.; Escalera, S.; Radeva, P. (2009). Quality Enhancement based on Reinforcement Learning and Feature Weighting for a Critiquing-based Recommender. (Presentació comunicació) . International Conference on Case-Based Reasoning . 978-3-642-02997-4, pp. 298-312 . Seattle . ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Maria Salamó (2008). . (Participació comitè científic/organitzador) . IADIS Intelligent Systems and Agents 2008 . PAÏSOS BAIXOS
Maria Salamó (). . (P)

Participació en Comitès i Representacions

Cognitive Systems Research Journal . (15/03/2018) . Machine Learning and Artificial Intelligence (IF 1,182) . 01/02/2018 - 15/03/2018
Information Processing and Management Journal . (24/12/2017) . Recommender Systems and Artificial Intelligence (IF 2,391) . 01/10/2017 - 24/12/2017
Tribunal de tesis de Fernando Orduña . (05/02/2016) . Sistemes de Raonament Basat en Casos. Títol: A Dynamic Adaptive Framework for improving Case-Based Reasoning System Performance . 05/02/2016
Tribunal de tesis de David Vernet Bellet (Universitat Ramon Llull) . (04/02/2016) . Sistemes tutors intel·ligents i sistemes classificadors, Títol: Tutorització Intel·ligent de Comunitats Virtuals d'Aprenentatge . 04/02/2016
Electronic Commerce Research and Applications Journal . (22/06/2015) . Recommender Systems and Electronic Commerce . 20/04/2015 - 22/06/2015
IJCIS 2017 . (30/12/2017) . International Journal of Computational Intelligence Systems (The current Impact factor of IJCIS for 2015 is 0.391 (©2016 Thomson Reuters, 2016 Journal Citation Reports®). Scopus 2015 scores are the following: CiteScore: 0,78 - SJR 2015: 0,366 - Snip: 0,522.) . 01/01/2015 - 30/12/2017
International Journal of Computational Intelligence Systems . (27/02/2015) . Artificial Intelligence, Machine Learning and Recommender Systems . 30/11/2014 - 27/02/2015
Engineering Applications of Artificial Intelligence Journal . (22/05/2014) . Machine learning and Artificial Intelligence . 10/03/2014 - 22/05/2014
Intelligent Systems and Control . (2012) . Machine Learning . 2012
Evolutionary Intelligence Journal . (2011) . Artificial Intelligence, evolutionary systems . 2011
Intelligent Systems and Control . (2011) . Machine Learning . 2011
International Conference on Information Technology: New Generations 2011 . (2011) . Machine Learning . 2011
Knowledge-Based Systems Journal . (2011) . Artificial Intelligence, Machine Learning . 2011
Pattern Recognition Letters . (2011) . Machine Learning . 2011
Personal and Ubiquitous Computing Journal . (2011) . Recommender systems and ubiquitous computing . 2011
Data & Knowledge Engineering (DKE) Journal . (2008) . Based Reasoning . 2008
Artificial Intelligence Journal (AIJ) . (2007) . Rough Sets . 2007
IADIS Intelligent System and Agets (ISA) . (2015) . Machine Learning . 2005 - 2015
Florida Artificial Intelligence Research Society Conference (FLAIRS) . (2011) . Machine Learning, Artificial Intelligence, Case-based reasoning . 2005 - 2011
Genetics-based machine learning track at GECCO . (2011) . Machine Learning . 2005 - 2011

Projectes

INDOMAIN - Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica (Projectes d'Innovació Docent) . 2016 - 2022 . Ref.GINDOC-UB/138 . Universitat de Barcelona . IP: Laura Igual Muñoz . (25 Investigadors)
SomEMBED-Slang: comprensión del lenguaje en los medios de comunicación social. Representando contextos de forma continua-Lengua no estándar (Programa Nacional de Tecnologías informáticas) . 2016 - 2018 . Ref.TIN2015-71147-C2-2-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Maria Taule Delor . (3 Investigadors) . El proyecto SomEMBED tiene como objetivo general la exploración y producción de métodos y técnicas como el uso de representaciones continuas de texto (embeddings), entre otros, para la extracción de patrones sintáctico-semánticos que ayuden en tareas como el perfilado de autores, la detección de opiniones engañosas o fraudulentas y la identificación de lenguaje figurado en los medios de comunicación social. Es objetivo también del proyecto la creación de una infraestructura básica de recursos lingüísticos orientados al análisis de la lengua no estándar, fundamentalmente corpus de lengua informal y de aprendices de L2. Estos corpus serán el objeto de procesamiento de los diferentes métodos desarrollados.
 • medios de comunicación social
 • lengua no estándar
 • Aplicaciones
 • Representaciones continuas del texto (embedding)
CLiC - Centre de Llenguatge i Computació (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR623 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria Antonia Marti Antonin . (8 Investigadors)
 • Lingüística computacional
 • lingüistica de corpus
 • Enginyeria lingüística
 • Processament del Llenguatge Natural
 • Lingüística informática
Mòdul pedagògic en un sistema tutor intel·ligent per a predir l'evolució de l'alumnat () . 2014 - 2015 . Ref.2014PID/UB-030 . Universitat de Barcelona . IP: Maria Salamo Llorente . (7 Investigadors)
 • Aprendizaje automático
Mòdul Pedagògic en un Sistema Tutor Intel·ligent per a predir l’evolució de l’alumnat (Projectes d'Innovació Docent) . 2014 - 2015 . Ref.2014PID-UB/030 . Universitat de Barcelona . IP: Maria Salamo Llorente . (6 Investigadors)
DIANA-Construcciones: Buscando el conocimiento oculto en los textos (Tecnologías Informáticas (TIN), de Servicios para la Sociedad de la Información (TSI) y e-Ciencia(ECI)) . 2013 - 2015 . Ref.TIN2012-38603-C02-02 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: M. Antonia Marti Antonin . (7 Investigadors)
 • Construcción
 • Semàntica Distribucional
 • Estructura Argumental
 • análisis semántico
 • Correferencia
ReMedi: Multi-modal Home Assistive Technology for Dementia and Alzheimer's diseases (Sense especificar) . 2012 - 2013 . Ref.Recercaixa-306684 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Oriol Pujol Vila
Técnicas de Aprendizaje Automático para Sistemas de Visión de Gran Escala: Aplicaciones al Análisis de Imagen Médica (Tecnologías Informáticas (TIN), de Servicios para la Sociedad de la Información (TSI) y e-Ciencia(ECI)) . 2010 - 2012 . Ref.TIN2009-14404-C02-02 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Petia Ivanova Radeva . (6 Investigadors)
 • Aprendizaje automático
 • Etiquetaje activo
 • Análisis de imagen coronaria
 • Análisis de imagen médica
 • Aprendizaje automático online
Visualització de Volum i Intel·ligència Artificial (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ) . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR362 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Jesus Cerquides Bueno . (6 Investigadors)
 • Aprenentatge automàtic
 • Intel·ligència artificial
 • Sistemes multiagent
 • Gràfics
 • Visualització de volum
ANÀLISI I IMPLANTACIÓ DE LA METODOLOGIA D'APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES A L'ASSIGNATURA DE PROGRAMACIÓ II DEL GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA (Projectes d'Innovació Docent) . 2009 - 2010 . Ref.2009PID-UB/33 . Universitat de Barcelona . IP: Laura Igual Muñoz
DISSENY I REALITZACIÓ D'UN PROGRAMA PILOT PER AL SEGUIMENT I L'AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE DELS TREBALLS FI DE CARRERA PER AL GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA (Projectes d'Innovació Docent) . 2009 - 2010 . Ref.2009PID-UB/07 . Universitat de Barcelona . IP: Oriol Pujol Vila
MILLORA DE L'EXPRESSIÓ ORAL D'ALUMNES DEL GRAU D'INFORMÀTICA VIA UN SISTEMA DE VISIÓ ARTIFICIAL (Projectes d'Innovació Docent) . 2009 - 2010 . Ref.2009PID-UB/04 . Universitat de Barcelona . IP: Sergio Escalera Guerrero
Dissenys i realització d'un programa pilot per a la prospecció, difusió i fidelització d'alumnes a la titulació d'enginyeria tècnica informàtica de sistemes / grau d'informàtica (Projectes d'Innovació Docent) . 2008 - 2009 . Ref.2008PID-UB/125 . Universitat de Barcelona . IP: Oriol Pujol Vila
Programació dels graus de la Facultat de Matemàtiques de la UB (Pla 2009) (Projectes d'Innovació Docent) . 2008 - 2009 . Ref.2008PID-UB/006 . Universitat de Barcelona . IP: Maria Carmen Cascante Canut
MAMIM: Modelos de aprendizaje multiarea para el análisis de imagen médica (Tecnologías Informáticas (TIN), de Servicios para la Sociedad de la Información (TSI) y e-Ciencia(ECI)) . 2006 - 2009 . Ref.TIN2006-15308-C02-02 . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Petia Ivanova Radeva . (8 Investigadors)
e-Prog: Anàlisi, disseny, implementació i avaluació d'un entorn interactiu i col.laboratiu en la docència de les assignatures de programació (Projectes d'Innovació Docent) . 2006 - 2007 . Ref.2006PID-UB/017 . Universitat de Barcelona . IP: Ana Puig Puig
Adaptive Information Cluster research group (Sense especificar) . 2005 - 2006 . Ref.03/IN.3/I361 . Science Foundation Ireland (SFI) invests in academic researchers and research teams who are most likely to generate new knowledge, leading edge technologies and competitive enterprises in the fields of science and engineering underpinning three broad areas: (1) biotechnology; (2) information and communications technology; (3) Sustainable energy and energy-efficient technologies. . IP: Barry Smyth . (150 Investigadors)
 • Artificial Intelligence
 • Machine learning
 • Aprendizaje automático
 • Sistemas de Recomendación
Soporte parcial al proyecto: Herramienta de Recuperación de Imágenes Mamográficas por Análisis de Contenido (HRIMAC) para el asesoramiento en el diagnóstico del cáncer de mama (Sense especificar) . 2004 - 2005 . Ref.PGR-PR2004-05 . Universitat Ramon Llull . IP: Elisabet Golobardes Ribé . (6 Investigadors)
 • Inteligencia artificial
 • Cáncer de mama
 • Computación Evolutiva (EC)
 • CBL
 • aprendizaje artificial
 • Diagnòstic
Soporte parcial al proyecto 'Integración y desarrollo de modelos evolutivos Michigan y Pittsburgh de aprendizaje de reglas. Razonamiento basado en Casos y data Mining en el entorno KEEL' (Sense especificar) . 2004 - 2005 . Ref.PGR-PR2004-04 . Universitat Ramon Llull . IP: Ester Bernadó Mansilla . (6 Investigadors)
 • Inteligencia artificial
 • CBL
 • Minería de Datos (DM)
 • Computación Evolutiva (EC)
 • aprendizaje artificial
Xarxa Temàtica Catalana d'Intel·ligència Artificial III (Xarxes temàtiques) . 2003 - 2005 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Josep Puyol Gruart
 • aprendizaje artificial
 • Inteligencia artificial
Red española de minería de datos y aprendizaje (Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) . 2003 - 2004 . Ref.TIC2002-11124-E . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: José Riquelme Santos
 • Minería de Datos (DM)
 • aprendizaje artificial
Soporte parcial al proyecto: Herramienta de Recuperación de Imágenes Mamográficas por Análisis de Contenido (HRIMAC) para el asesoramiento en el diagnóstico del cáncer de mama (Sense especificar) . 2003 - 2004 . Ref.PGR-PR2003-05 . Universitat Ramon Llull . IP: Elisabet Golobardes Ribé . (6 Investigadors)
 • Inteligencia artificial
 • Cáncer de mama
 • aprendizaje artificial
 • CBL
 • Diagnòstic
Soporte parcial al proyecto 'Integración y desarrollo de modelos evolutivos Michigan y Pittsburgh de aprendizaje de reglas. Razonamiento basado en Casos y data Mining en el entorno KEEL' (Sense especificar) . 2003 - 2004 . Ref.PGR-PR2003-04 . Universitat Ramon Llull . IP: Ester Bernadó Mansilla . (6 Investigadors)
 • Inteligencia artificial
 • Minería de Datos (DM)
 • Computación Evolutiva (EC)
 • CBL
Herramienta de Recuperación de Imágenes Mamográficas por Análisis de Contenido (HRIMAC) para el asesoramiento en el diagnóstico del cáncer de mama (Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) . 2002 - 2005 . Ref.TIC2002-04160-C02-02 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Elisabet Golobardes Ribé . (6 Investigadors)
 • Inteligencia artificial
 • Cáncer de mama
 • Computación Evolutiva (EC)
 • CBL
 • aprendizaje artificial
 • Diagnòstic
KEEL: Entorno para la Extracción de Conocimiento basado en Algoritmos de Aprendizaje Genético y Evolutivo (Programa Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) . 2002 - 2005 . Ref.TIC2002-04036-C05-03 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Josep Maria Garrell Guiu . (37 Investigadors)
 • Inteligencia artificial
 • Computación Evolutiva (EC)
 • aprendizaje artificial
 • CBL
Suport a grups de recerca consolidats a Catalunya (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ) . 2002 - 2005 . Ref.2002 SGR-00155 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Josep Maria Garrell Guiu . (15 Investigadors)
 • Inteligencia artificial
 • Computación Evolutiva (EC)
 • aprendizaje artificial
 • Telemática
Soporte parcial al proyecto: Herramienta de Recuperación de Imágenes Mamográficas por Análisis de Contenido (HRIMAC) para el asesoramiento en el diagnóstico del cáncer de mama (Sense especificar) . 2002 - 2003 . Ref.PGR-PR2002-07 . Universitat Ramon Llull . IP: Elisabet Golobardes Ribé . (6 Investigadors)
 • Inteligencia artificial
 • Cáncer de mama
 • aprendizaje artificial
 • CBL
 • Diagnòstic
Soporte parcial al proyecto 'Integración y desarrollo de modelos evolutivos Michigan y Pittsburgh de aprendizaje de reglas. Razonamiento basado en Casos y data Mining en el entorno KEEL' (Sense especificar) . 2002 - 2003 . Ref.PGR-PR2002-05 . Universitat Ramon Llull . IP: Josep Maria Garrell Guiu . (6 Investigadors)
 • Inteligencia artificial
 • CBL
 • Minería de Datos (DM)
 • Computación Evolutiva (EC)
 • aprendizaje artificial
Aprendizaje Artificial aplicado al Diagnóstico Automático de Cáncer de Mama (ADAC) (Sense especificar) . 2001 - 2002 . Ref.PGR-PR2001-08 . Universitat Ramon Llull . IP: Elisabet Golobardes Ribé . (6 Investigadors)
 • Inteligencia artificial
 • Cáncer de mama
 • Computación Evolutiva (EC)
 • CBL
 • aprendizaje artificial
 • Diagnòstic
Congreso Catalan de Inteligencia Artificial (CCIA 2001) () . 2001 - 2002 . Ref.TIC2002-04036-C05-03 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Josep Maria Garrell . (10 Investigadors)
Congrés Català d'Intel·ligència Artificial (CCIA'2001) (Sense especificar) . 2001 . Ref.2001ARCS00106 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Josep Maria Garrell Guiu . (12 Investigadors)
 • Inteligencia artificial
Sistema de predicción del riesgo de cáncer de mama basado en técnicas de Visión por Computador y de Aprendizaje Artificial Automático (Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)) . 2000 - 2003 . Ref.FIS00/0033-02 . Instituto de Salud Carlos III . IP: Elisabet Golobardes Ribé . (7 Investigadors)
 • Inteligencia artificial
 • Cáncer de mama
 • Computación Evolutiva (EC)
 • CBL
 • aprendizaje artificial
 • Diagnòstic
Xarxa Temàtica Catalana d'Intel·ligència Artificial II (Xarxes temàtiques) . 2000 - 2002 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Pere Garcia
 • aprendizaje artificial
 • Inteligencia artificial
Computador d'altes prestacions de càlcul massiu (Infraestructura de la Generalitat de Catalunya) . 1998 - 2001 . Ref.2001ARCS00106 . Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT) . IP: Josep Maria Garrell Guiu . (40 Investigadors)
 • Inteligencia artificial