Jordi Ortín

Jordi Ortín

Catedràtic d'Universitat

Scopus Author ID: 7006692694
Researcher ID: D-4387-2014
Àrea de coneixement : Física de la Matèria Condensada

Grup de Recerca: Soft Matter and Biophysics

Informació de contacte
Departament de Física de la Matèria Condensada
Departament de Física de la Matèria Condensada, Facultat de Física, Universitat de Barcelona. C/ Martí i Franqués 1, 6ª planta, despatx 6.20.
934021189
jordi.ortin(a)ub.edu

Altres Publicacions

Ortín, J.; Santucci, S. (2017). Avalanches, non-Gaussian fluctuations and intermittency in fluid imbibition . En Avalanches in Functional Materials and Geophysics . (pp. 261 - 292) . Springer International Publishing AG . ISBN: 978-3-319-45610-2 . DOI: 10.1007/978-3-319-45612-6_12

Línies de treball actuals

Propagació de fronts fluids en medis desordenats. Rugositat, ancoratge, allaus
Inestabilitats hidrodinàmiques i formació d'estructures en fluids simples i complexos

Publicacions recents en revistes

Lavi, I.; Rose, L.; Planet, R.; Casademunt, J.; Santucci, S.; Ortín, J. (2023). Prebifurcation enhancement of imbibition-drainage hysteresis cycles. Physical Review Fluids, 8((12)), pp. 1 - 18 . https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.8.124002 . ISSN: 2469-990X
Holtzman, R.; Dentz, M.; Planet, R.; Ortín, J. (2023). The relation between dissipation and memory in two-fluid displacements in disordered media. Geophysical Research Letters, 50(16), pp. 1 - 8 . https://doi.org/10.1029/2023GL104073 . ISSN: 0094-8276
Junot, G.; Wei, X.; Ortín, J.; Golestanian, R.; Wang, Y.; Tierno, P.; Meng, F. (2022). Elastically-mediated collective organisation of magnetic microparticles. Soft Matter, 18, pp. 5171 - 5176 . https://doi.org/10.1039/D2SM00565D . ISSN: 1744-683X
Mac Intyre, J.R.; Puisto, A.; Korhonen, M.; Alava, M.; Ortín, J. (2021). Multiphase CFD modeling of front propagation in a Hele-Shaw cell featuring a localized constriction. Physical Review Fluids, 6(8), pp. 1 - 14 . Repositori Institucional . ISSN: 2469-990X
Holtzman, R.; Dentz, M.; Planet, R.; Ortín, J. (2021). Author Correction: The origin of hysteresis and memory of two-phase flow in disordered media. Communications Physics, 4(1), p. 174 . Repositori Institucional . ISSN: 2399-3650
Holtzman, R.; Dentz, M.; Planet, R.; Ortín, J. (2020). The Origin of hysteresis and memory of two-phase flow in disordered media. Communications Physics, 3(222), pp. 1 - 7 . Repositori Institucional . ISSN: 2399-3650
Planet, R.; Díaz-Piola, L.; Ortín, J. (2020). Capillary jumps of fluid-fluid fronts across an elementary constriction in a model open fracture. Physical Review Fluids, 5, pp. 044002-1 - 044002-10 . Repositori Institucional . ISSN: 2469-990X
Ortín, J. (2020). Stokes layers in oscillatory flows of viscoelastic fluids. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 378, pp. 20190521-1 - 20190521-13 . https://doi.org/10.1098/rsta.2019.0521 . ISSN: 1364-503X
Gella, D.; Zuriguel, I.; Ortín, J. (2019). Multifractal intermittency in granular flow through bottlenecks. Physical Review Letters, 123(21), p. 218004 . Repositori Institucional . ISSN: 0031-9007
Planet, R.; López, J.M.; Santucci, S.; Ortín, J. (2018). Spatio-temporal organization of correlated local activity within global avalanches in slowly driven interfaces. Physical Review Letters, 121(3), p. 034101 . Repositori Institucional . ISSN: 0031-9007
Ortiz-Ambriz, A.; Gerloff, S.; Klapp, S.H.L.; Ortín, J.; Tierno, P. (2018). Laning, thinning and thickening of sheared colloids in a two-dimensional Taylor-Couette geometry. Soft Matter(24) . Repositori Institucional . ISSN: 1744-683X
Díaz-Piola, L.; Planet, R.; Campàs, O.; Casademunt, J.; Ortín, J. (2017). Fluid front morphologies in gap-modulated Hele-Shaw cells. Physical Review Fluids, 2(9), pp. 094006-1 - 094006-12 . Repositori Institucional . ISSN: 2469-990X
Clotet, X.; Santucci, S.; Ortín, J. (2016). Experimental study of stable imbibition displacements in a model open fracture. II. Scale-dependent avalanche dynamics. Physical Review e, 93, p. 012150 . Repositori Institucional . ISSN: 2470-0045
Clotet, X.; Ortín, J.; Santucci, S. (2016). Experimental study of stable imbibition displacements in a model open fracture. I. Local avalanche dynamics. Physical Review e, 93(1), pp. 012149-1 - 012149-13 . Repositori Institucional . ISSN: 2470-0045
Fardin, M.A.; Perge, C.; Casanellas, L.; Hollis, T.; Taberlet, N.; Ortín, J.; Lerouge, S.; Manneville, S. (2014). Flow instabilities in large amplitude oscillatory shear: a cautionary tale. Rheologica Acta, 53, pp. 885 - 898 . https://doi.org/10.1007/s00397-014-0818-7 . ISSN: 0035-4511
Clotet, X.; Ortín, J.; Santucci, S. (2014). Disorder-induced capillary bursts control intermittency in slow imbibition. Physical Review Letters, 113(7), p. 074501 . Repositori Institucional . ISSN: 0031-9007

Tesis i treballs dirigits

Albert Abio Rojo . (2019) . Dry friction experiments: Slider in a turntable (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.
Daniel Arrufat Vicente . (2019) . Oscillatory pipe flow of aqueous xanthan gum solutions (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.
Lautaro Díaz Piola . (2016) . Deformation of fluid fronts in a gap-modulated Hele-Shaw cell (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.
Judit Clopés Llahí . (2014) . Growth rates of viscoelastic vortex rings (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.
Xavier Clotet Fons . (2014) . Imbibition in a model open fracture. Capillary rise, kinetic roughening, and intermittent avalanche dynamics (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona / École Normale Supérieure de Lyon. http://hdl.handle.net/10803/284588
Ruben Ortiz Uroz . (2013) . Implementation of an Stereo-PIV measuring system (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.
Ramon Planet Latorre . (2009) . Estudi experimental de la dinàmica d'un front fluid en un medi desordenat (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/10803/1601
Mireia Torralba Cuello . (2007) . Instabilities in newtonian and non-newtonian fluids (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Jürgen Goicoechea Middelmann . (2005) . Hysteresis and Metastability in First-Order Phase Transitions (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Enric Alvarez Lacalle . (2004) . Interfacial instabilities in Hele-Shaw flows: theory and experiments (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Jordi Soriano Fradera . (2003) . Estudio experimental de la dinámica de interfases en medios desordenados (Tesi Doctoral) . Universidad de Barcelona.
Lluís Carrillo Galdó . (2000) . Estudio experimental de sistemas fuera del equilibrio: 1. Inestabilidades interfaciales en una celda de Hele-Shaw rotatoria. 2. Avalanchas en la transformación martensítica (Tesi Doctoral) . Universidad de Barcelona.
Martí Pintó Borrell . (2021) . Hysteresis, memory, and the role of viscous pressure drop in two-phase fluid displacements in heterogeneous media (Treball de Grau) . .
Laia Vadell Pla . (2020) . Capillary phenomena: physics and demonstrations (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.

Perfil professional

Perfil personal, investigador i docent. (Actualitzat el gener de 2024)Sóc catedràtic de física de la matèria condensada a la Universitat de Barcelona (UB) des de 2002, i membre fundador de l'UBICS, l'Institut de Sistemes Complexos de la Universitat de Barcelona. Físic de formació, estic motivat per problemes fonamentals en mecànica i termodinàmica de medis continus amb potencial aplicació a l'enginyeria, que abordo principalment des d'una perspectiva experimental complementada per anàlisi i modelatge. En els meus primers anys d'investigació vaig treballar en anàlisi de senyals en calorimetria, termodinàmica i cinètica de transformacions estructurals en sòlids, i histèresi i metaestabilitat en transicions de fase. Dos articles en Acta Materialia i un a J. Appl. Phys. d'aquest període encara es citen amb freqüència. Més recentment em vaig concentrar en problemes de dinàmica no lineal i inestabilitats interfacials en fluids, en fluxos bifàsics en mitjans desordenats, i en inestabilitats hidrodinàmiques en fluxos de fluids complexos. Per tots aquests problemes vaig dissenyar i construir nous sistemes experimentals, alguns d'ells encara operatius. A més de participar regularment com a investigador principal en projectes de R + D finançats pel govern espanyol, entre 2001 i 2022 vaig coordinar el grup de recerca de Física No Lineal de la UB, que ha estat seleccionat i finançat sistemàticament pel govern de Catalunya des del seu origen. Els meus interessos de recerca actuals se centren en inestabilitats hidrodinàmiques i formació de patrons en fluids newtonians i no newtonians, dinàmica de fluids interfacials en medis desordenats, i histèresi, metaestabilitat i allaus en sistemes desordenats. Em vaig doctorar en Física per la UB (1983), i aquell mateix any em vaig traslladar a la UIB (Universitat de les Illes Balears) on vaig ser professor associat (1983-1986) i professor titular (1986-1988). El 1988 em vaig convertir en professor titular de la UB (1988-2002). També he estat investigador visitant a la Katholieke Universiteit Leuven (Bèlgica, 1986-1987), la Universitat de Pittsburgh (EE. UU., 1992-1993) i l'École Normale Supérieure de Lió (França, 2011/12). Tinc 6 avaluacions d'investigació positives consecutives ('sexennis'), l'última encara viva (2012-2017), i 8 avaluacions de docència positives consecutives ('quinquennis'). He supervisat un total de 8 tesis doctorals (6 en el període 2004-2017). Sóc membre de la Reial Societat Espanyola de Física, la Societat Catalana de Física, i membre fundador del capítol espanyol de lnterPore. Al juny de 2000 vaig rebre la primera distinció del govern català (Generalitat de Catalunya) per a joves investigadors universitaris. A més de la meva tasca de recerca, m'he dedicat també a fons a l'educació superior. Sóc autor de dos llibres de text, sobre mecànica clàssica i física estadística, respectivament. Finalment, he ocupat diversos llocs de responsabilitat institucional a la UB, com a cap de departament, cap d'estudis del grau de física, i acadèmic responsable d'instal·lacions científiques d'ús compartit

Més Informació: Google Scholar (https://scholar.google.es/citations?user=7rnw8zgAAAAJ&hl=en)