Jordi Ortín

Jordi Ortín

Catedràtic d'Universitat

Scopus Author ID: 7006692694
Researcher ID: D-4387-2014
Àrea de coneixement : Física de la Matèria Condensada

Grup de Recerca: IP Física no lineal

Grup transversal d'innovació docent sobre aprenentatge autònom

Informació de contacte
Departament de Física de la Matèria Condensada
Departament de Física de la Matèria Condensada, Facultat de Física, Universitat de Barcelona. C/ Martí i Franqués 1, 6ª planta, despatx 6.20.
934021189
jordi.ortin(a)ub.edu

Altres Publicacions

Ortín, J.; Santucci, S. (2017). Avalanches, non-Gaussian fluctuations and intermittency in fluid imbibition . En Avalanches in Functional Materials and Geophysics . (pp. 261 - 292) . Springer International Publishing AG . ISBN: 978-3-319-45610-2 . DOI: 10.1007/978-3-319-45612-6_12

Conferències recents

On the origin of vortex ring formation in oscillatory pipe flow of wormlike micellar solutions . (Seminario del departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Navarra). 26/01/2018. Pamplona . ESPANYA
Haines jumps in drainage/imbibition displacements involving a single pore . (Jornada Científica del departament de Física de la Matèria Condensada 2018, CosmoCaixa). 31/05/2018. Barcelona. ESPANYA

Línies de treball actuals

Propagació de fronts fluids en medis desordenats. Rugositat, ancoratge, allaus
Inestabilitats hidrodinàmiques i formació d'estructures en fluids simples i complexos

Publicacions recents en revistes

Holtzman, R.; Dentz, M.; Planet, R.; Ortín, J. (2020). The Origin of hysteresis and memory of two-phase flow in disordered media. Communications Physics, 3(222), pp. 1 - 7 . Repositori Institucional . ISSN: 2399-3650
Ortín, J. (2020). Stokes layers in oscillatory flows of viscoelastic fluids. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 378, pp. 20190521-1 - 20190521-13 . https://doi.org/10.1098/rsta.2019.0521 . ISSN: 1364-503X
Planet, R.; Díaz-Piola, L.; Ortín, J. (2020). Capillary jumps of fluid-fluid fronts across an elementary constriction in a model open fracture. Physical Review Fluids, 5, pp. 044002-1 - 044002-10 . Repositori Institucional . ISSN: 2469-990X
Gella, D.; Zuriguel, I.; Ortín, J. (2019). Multifractal intermittency in granular flow through bottlenecks. Physical Review Letters, 123(21), p. 218004 . Repositori Institucional . ISSN: 0031-9007
Planet, R.; López, J.M.; Santucci, S.; Ortín, J. (2018). Spatio-temporal organization of correlated local activity within global avalanches in slowly driven interfaces. Physical Review Letters, 121(3), p. 034101 . Repositori Institucional . ISSN: 0031-9007
Ortiz-Ambriz, A.; Gerloff, S.; Klapp, S.H.L.; Ortín, J.; Tierno, P. (2018). Laning, thinning and thickening of sheared colloids in a two-dimensional Taylor-Couette geometry. Soft Matter(24) . Repositori Institucional . ISSN: 1744-683X
Díaz-Piola, L.; Planet, R.; Campàs, O.; Casademunt, J.; Ortín, J. (2017). Fluid front morphologies in gap-modulated Hele-Shaw cells. Physical Review Fluids, 2(9), pp. 094006-1 - 094006-12 . Repositori Institucional . ISSN: 2469-990X
Clotet, X.; Santucci, S.; Ortín, J. (2016). Experimental study of stable imbibition displacements in a model open fracture. II. Scale-dependent avalanche dynamics. Physical Review e, 93, p. 012150 . Repositori Institucional . ISSN: 2470-0045
Clotet, X.; Ortín, J.; Santucci, S. (2016). Experimental study of stable imbibition displacements in a model open fracture. I. Local avalanche dynamics. Physical Review e, 93(1), pp. 012149-1 - 012149-13 . Repositori Institucional . ISSN: 2470-0045
Clotet, X.; Ortín, J.; Santucci, S. (2014). Disorder-induced capillary bursts control intermittency in slow imbibition. Physical Review Letters, 113(7), p. 074501 . Repositori Institucional . ISSN: 0031-9007
Fardin, M.A.; Perge, C.; Casanellas, L.; Hollis, T.; Taberlet, N.; Ortín, J.; Lerouge, S.; Manneville, S. (2014). Flow instabilities in large amplitude oscillatory shear: a cautionary tale. Rheologica Acta, 53, pp. 885 - 898 . https://doi.org/10.1007/s00397-014-0818-7 . ISSN: 0035-4511
Casanellas, L.; Ortín, J. (2013). Vortex ring formation in oscillatory pipe flow of wormlike micellar solutions. Journal of Rheology, 58(1), pp. 149 - 181 . https://doi.org/10.1122/1.4851316 . ISSN: 0148-6055
Clotet, X.; Santucci, S.; Ortín, J. (2012). Intermittency of fluid imbibition in disordered media. Revista Cubana de Física, 29, pp. 62 - 65 . ISSN: 0253-9268
Casanellas, L.; Ortín, J. (2012). Experiments on the laminar oscillatory flow of wormlike micellar solutions. Rheologica Acta, 51, pp. 545 - 557 . https://doi.org/10.1007/s00397-012-0620-3 . ISSN: 0035-4511
Clotet, X.; Planet, R.; Ortín, J. (2012). Capillary rise in Hele-Shaw models of disordered media. Journal of Colloid and Interface Science, 377, pp. 387 - 395 . https://doi.org/10.1016/j.jcis.2011.12.080 . ISSN: 0021-9797
Mac Intyre, J.R.; Puisto, A.; Korhonen, M.; Alava, M.; Ortín, J. (2021). Multiphase CFD modeling of front propagation in a Hele-Shaw cell featuring a localized constriction. Physical Review Fluids, 6(8), pp. 084305-1 - 084305-14 . https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.6.084305 . ISSN: 2469-990X
Holtzman, R.; Dentz, M.; Planet, R.; Ortín, J. (2021). Author Correction: The origin of hysteresis and memory of two-phase flow in disordered media. Communications Physics, 4(1), p. 174 . https://doi.org/10.1038/s42005-021-00676-3 . ISSN: 2399-3650

Tesis i treballs dirigits

Albert Abio Rojo . (2019) . Dry friction experiments: Slider in a turntable (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.
Daniel Arrufat Vicente . (2019) . Oscillatory pipe flow of aqueous xanthan gum solutions (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.
Lautaro Díaz Piola . (2016) . Deformation of fluid fronts in a gap-modulated Hele-Shaw cell (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.
Judit Clopés Llahí . (2014) . Growth rates of viscoelastic vortex rings (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.
Xavier Clotet Fons . (2014) . Imbibition in a model open fracture. Capillary rise, kinetic roughening, and intermittent avalanche dynamics (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona / École Normale Supérieure de Lyon. http://hdl.handle.net/10803/284588
Ruben Ortiz Uroz . (2013) . Implementation of an Stereo-PIV measuring system (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.
Ramon Planet Latorre . (2009) . Estudi experimental de la dinàmica d'un front fluid en un medi desordenat (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/10803/1601
Mireia Torralba Cuello . (2007) . Instabilities in newtonian and non-newtonian fluids (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Jürgen Goicoechea Middelmann . (2005) . Hysteresis and Metastability in First-Order Phase Transitions (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Enric Alvarez Lacalle . (2004) . Interfacial instabilities in Hele-Shaw flows: theory and experiments (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Jordi Soriano Fradera . (2003) . Estudio experimental de la dinámica de interfases en medios desordenados (Tesi Doctoral) . Universidad de Barcelona.
Lluís Carrillo Galdó . (2000) . Estudio experimental de sistemas fuera del equilibrio: 1. Inestabilidades interfaciales en una celda de Hele-Shaw rotatoria. 2. Avalanchas en la transformación martensítica (Tesi Doctoral) . Universidad de Barcelona.
Martí Pintó Borrell . (2021) . Hysteresis, memory, and the role of viscous pressure drop in two-phase fluid displacements in heterogeneous media (Treball de Grau) . .
Laia Vadell Pla . (2020) . Capillary phenomena: physics and demonstrations (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.

Perfil professional

Perfil personal, investigador i docent.

(Actualitzat el setembre de 2019)

Sóc catedràtic de física de la matèria condensada a la Universitat de Barcelona (UB) des de 2002, i membre fundador de l'UBICS, l'Institut de Sistemes Complexos de la Universitat de Barcelona. Físic de formació, estic motivat per problemes fonamentals en mecànica i termodinàmica de medis continus amb potencial aplicació a l'enginyeria, que abordo principalment des d'una perspectiva experimental complementada per anàlisi i modelatge. En els meus primers anys d'investigació vaig treballar en anàlisi de senyals en calorimetria, termodinàmica i cinètica de transformacions estructurals en sòlids, i histèresi i metaestabilitat en transicions de fase. Dos articles en Acta Materialia i un a J. Appl. Phys. d'aquest període encara es citen amb freqüència, acumulant ara un total de 286, 136 i 113 cites d'acord amb Web of Science. Més recentment em vaig concentrar en problemes de dinàmica no lineal i inestabilitats interfacials en fluids, en fluxos bifàsics en mitjans desordenats, i en inestabilitats hidrodinàmiques en fluxos de fluids complexos. Per tots aquests problemes vaig dissenyar i construir nous sistemes experimentals, alguns d'ells encara operatius. A més de participar regularment com a investigador principal en projectes de R + D finançats pel govern espanyol, coordino un grup de recerca de Física No Lineal a la UB que ha estat seleccionat i finançat sistemàticament pel govern de Catalunya des de 2001. Els meus interessos de recerca actuals se centren en inestabilitats hidrodinàmiques i formació de patrons en fluids newtonians i no newtonians, dinàmica de fluids interfacials en medis desordenats, i histèresi, metaestabilitat i allaus en sistemes desordenats. Els meus registres de publicació, segons la Web of Science, ascendeixen a 97 publicacions científiques indexades en el JCR (10 d'elles a PRL, 15 a PRE, 6 a PRB, 3 a J. Appl. Phys., 3 a Phys. Of Fluids ...) que sumen fins a 2.263 cites, amb una mitjana de cites / any en els últims deu anys per sobre de 80. Més del 95% de les meves publicacions en els últims 20 anys han aparegut en revistes classificades en el primer quartil (Q1). També sóc revisor habitual de PRL, PRE, JNNFM i altres revistes científiques classificades en el primer tercil. Em vaig doctorar en Física per la UB (1983), i aquest mateix any em vaig traslladar a la UIB (Universitat de les Illes Balears) on vaig ser professor associat (1983-1986) i professor titular (1986-1988). El 1988 em vaig convertir en professor titular de la UB (1988-2002). També he estat investigador visitant a la Katholieke Universiteit Leuven (Bèlgica, 1986-1987), la Universitat de Pittsburgh (EE. UU., 1992-1993) i l'École Normale Supérieure de Lió (França, 2011/12). Tinc 6 avaluacions d'investigació positives consecutives ('sexennis'), l'última encara viva (2012-2017), i 7 avaluacions de docència positives consecutives ('quinquennis'). He supervisat un total de 8 tesis doctorals (6 en el període 2004-2017). Sóc membre de la Reial Societat Espanyola de Física, la Societat Catalana de Física, i membre fundador de el capítol espanyol de lnterPore. Al juny de 2000 vaig rebre la primera distinció del govern català (Generalitat de Catalunya) per a joves investigadors universitaris. A més de la meva tasca de recerca, m'he dedicat també a fons a l'educació superior. Sóc autor de dos llibres de text, sobre mecànica clàssica i física estadística, respectivament. Finalment, he ocupat diversos llocs de responsabilitat institucional a la UB, com a cap de departament, cap d'estudis de física de pregrau i acadèmic responsable d'instal·lacions científiques d'ús compartit.

Més Informació: Google Scholar (https://scholar.google.es/citations?user=7rnw8zgAAAAJ&hl=en)