Judit Onses Segarra

Judit Onses Segarra

Adjunct part-time

Knowledge area: Didàctica i Organització Escolar

Research group: Esbrina ¿Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis

Teaching Innovation Groups: INDAGA' T Grup d' Innovació Docent per afavorir la Indagació

Contact Information
Department of Teaching and Learning and Educational Organization


jonses(a)ub.edu

Lectures

La pedagogia dels espais . (Conferència). 26/10/2016. Barcelona. SPAIN
Els espais i l'arquitectura en entorns educatius . (Conferència). 23/10/2017. Barcelona. SPAIN

Academic training

Arquitectura Superior . Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) . 2007 . (Diploma / Degree / Activities)
Belles Arts . Universitat de Barcelona . 06/2013 . (Diploma / Degree / Activities)
Documentación visual en los fenómenos de aprendizaje con estudiantes de primaria. Una indagación riz . Universitat de Barcelona . (Ph.D.)
Arts visuals i educació: un enfocament construccionista . Universitat de Barcelona . 06/2014 . (Official Master)

Participations in Conferences

Onsès-Segarra, J.; Miño-Puigcercós, R.; Alonso-Cano, C. (2016). Implementació del projecte d'innovació docent DIYLab a les aules de la Universitat de Barcelona. Tensions i contradiccions. (Presentation of communication) . V Jornades sobre la Relació Pedagògica a la Universitat: nous entorns d'aprenentatge . Valencia, 20 y 21 de enero. . SPAIN
Onsès, J.; Miño, R. (2016). Aprenentatge i educació escolar al segle XXI: la connexió entre experiències d'aprenentatge dins i fora de l'escola. (Poster) . Jornades Bridging Learning Experiences . Barcelona . SPAIN
Onsès Segarra, J. (2017). La documentación visual en los procesos de aprendizaje. (Presentation of communication) . 4º Congreso Internacional Arte, ilustración y cultura visual en educación infantil y primaria . Donostia-San Sebastián . SPAIN
Onsès Segarra, J. (2017). How visual documentation carried out by students matters and intra-acts with the spaces of the school in a DIYLab. (Presentation of communication) . ECER Conference "Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research" . Copenhague . DENMARK
Onsès Segarra, J. (2017). Disruptive Practices in Weird Positions. (Presentation of communication) . ECER Conference 'Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research' . Copenhague . DENMARK
Onsès Segarra, J. (2017). Lugares de 'no saber' de una docente novel. (Presentation of communication) . VI Jornadas sobre la relación pedagógica en la Universidad: La fuerza de la indagación y la disrupción en tiempo de incertidumbre . Barcelona . SPAIN
Onsès Segarra, J.; Hernández-Hernández, F. (2016). Rethinking arts-based research from post-positionalities and through visual documentation in a DIYLab in primary classrooms. (Presentation of communication) . 4th Conference on Arts-Based Research and Artistic Research. Rethinking Arts-Based Research, Artistic Research and Global/Local Communities . Hèlsinki . FINLAND
Hernández-Hernández, F., Onsès, J. & Sancho-Gil, J.M. (2016). What Visual Digital Objects (VDOs) generated under a DIY approach, are telling us about university students' learning and pedagogical relationships. (Presentation of communication) . The European Conference on Educational Research, 23 to 26 August, University College . Dublin . IRELAND
Miño, R.; Onses, J.; Majó, R. (2015). DIYLab in action at the University of Barcelona. (Presentation of communication) . DIYLab Conference . Praga . CZECH REPUBLIC
Onsès Segarra, Judit; Sancho Gil, Juana María y Domingo Coscollola, Maria (2016). Implementing the DIY philosophy in primary classrooms: possibilities and tensions. (Presentation of communication) . ECER Conference "Leading Education: The Distinct Contributors of Educational Research and Researchers" . IRELAND

Projects

ESBRINA: Subjectivitat, visualitats i entorns educatius contempòranis (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR632 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . PI: Juana Maria Sancho Gil . (14 Researchers)
 • alfabetisme múltiples
 • cultures digitals
 • metodologies col·laboratives
 • pedagogies culturals
Do it yourself in Education: expanding digital competence to foster students' agency and collaborative learning (DIYLAB) (LLP. Lifelong Learning Programme.) . 2014 - 2016 . Ref.543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3-KA3MP . Unió Europea . PI: Juana Maria Sancho Gil . (11 Researchers) . DIYLab seeks to explore the change (and its educational effects) occurred in the last decade regarding digital competencies, specially the emergence of a culture of collaboration, connected to youth learning environments, technology and DIY. Young people's efforts to create and disseminate digital media have been associated with the growing do-it-yourself (DIY) movement. Starting in the '90s with arts, crafts, and new technologies, it is now prevalent in curriculum contents, giving educators and students the opportunity to create, share and learn in collaboration. DIYLab will implement the DIY philosophy in three primary and secondary schools and two universities. Each educational setting (primary, secondary and higher education) will develop (in collaboration with administrators and teachers) and implement a DIY Lab, in which the students will use current ICT (either available in the schools or brought in by the students) to create cross-curriculum DIY digital objects, which will then be shared publicly online in the DIYLab Hub. These digital objects will be designed in collaboration by students and teachers and they will be tailored to their educational contexts and curriculum. DIYLab will directly impact the educational practice of five different institutions and it will reach: * 120 5th grade students and 9 teachers (in 3 primary schools) * 120 9th grade and 27 teachers (in 3 secondary schools) * 150 university students and 20 professors (in 2 universities - 2 Faculties of Education and 1 Faculty of Fine Arts) The project will also carry out a socio-economic evaluation of the costs associated to the implementation of DIYLabs in primary, secondary and higher education, will disseminate the results of the implementation in academic papers and attending conferences, and will exploit these results in workshops and seminars to expand the impact of the project to more teachers, schools and universities.
Esbrina ¿Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)) . 2017 - 2020 . Ref.2017SGR1248 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . PI: Cristina Alonso Cano . (16 Researchers)
 • alfabetismes múltiples
 • Ensenyament i aprenentatge situat
 • cultures digitals
 • Tecnologies d'aprenentatge
 • metodologies col·laboratives
 • construccionisme
 • Pedagogía cultural
APREN-DO: Cómo aprenden los docentes: implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social () . 2015 - 2019 . Ministerio de Economia y Competitividad . PI: Fernando Hernández-Henrández
La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Investigació sobre les evidències d'aprenentatge vinculades a les competències visual i digital, de creativitat, col·laboració i autoreflexió dels estudiants a partir de la generació d'objectes visuals digitals dins d'un procés d'avaluació formativa. REDICE16-16010 () . 2016 . Universitat de Barcelona . PI: Fernando Hernández-Henrández

Journal Publications

Fendler, R.; Onsès, J.; Hernández-Hernández, F. (2013). Becoming arts-based researchers: A journey through the experience of silence in the university classroom. International Journal of Education Through Art, 9(2), pp. 257 - 264 . https://doi.org/10.1386/eta.9.2.257_7 . ISSN: 1743-5234
Onsès-Segarra, J.; Fendler, R.; Hernández-Hernández, F. (2012). Una investigación a/r/tográfica sobre la experiencia del silencio en las clases de la universidad. Invisibilidades. Revista Ibero-Americana de pesquisa em Educação, Cultura e Artes.(3), pp. 29 - 40 . http://issuu.com/invisibilidades/docs/invisibilidades_03 / Publicació Online (https://issuu.com/invisibilidades/docs/invisibilidades_03) . ISSN: 1647-0508
Onsès-Segarra, J. (2015). Construyendo otras relaciones pedagógicas a través de imágenes con las y los jóvenes en el espacio de clase. Tensiones y aprendizajes. REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 8(2), pp. 326 - 342 . Publicació Online (http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/search/authors/view?firstName=Judit&middleName=&lastName=Ons%C3%A8s-Segarra&affiliation=Universidad%20de%20Barc) . ISSN: 1886-1946
Onsès, J.; Domingo-Coscollola, M.; Llaquet, P.; Beltran, I. (2017). Los Labs en las clases de primaria. Cuadernos de Pedagogía, 483, pp. 54 - 57 . ISSN: 0210-0630
Onsès, J.; Hernández-Hernández, F. (2017). Visual Documentation as Space of Entanglement to Rethink Arts-Based Educational Research. Synnyt Origins(2), pp. 61 - 73 . Publicació Online (https://wiki.aalto.fi/download/attachments/128670903/synnyt_2_2017_Onses%26Hernandez-Hernandez.pdf?version=2&modificationDate=1514568084154&api=v2) . ISSN: 1795-4843
Domingo-Coscollola, M.; Onsès-Segarra, J.; Sancho-Gil, J.M. (2018). La cultura DIY en educación primaria. Aprendizaje transdisciplinar, colaborativo y compartido en Hub DIYLab. RIE. Revista de Investigación Educativa, 36(2), pp. 491 - 508 . https://doi.org/10.6018/rie.36.2.304421 . ISSN: 0212-4068

Other publications

Onsès Segarra, J.; Miño Puigcercós, R.; Alonso Cano, C. (2016). Aportaciones y tensiones de la cultura DIY en la universidad . In En F. Hernández y Hernández.; y J.M. Sancho Gil (coords.). La Perspectiva DIY en la Universidad: ¡Hazlo Tu Mismo y en Colaboración! . (pp. 95 - 105) . Octaedro / ICE-UB . ISBN: 978-84-9921-899-1 .
Sancho Gil, Juana María; Onsés Segarra, Judit; Hernández-Hernández, Fernando (2016). La perspectiva DIY en los proyectos de indagación en la cultura digital y visual . In La perspectiva DIY en la universidad: ¡hazlo tú mismo y en colaboración! . (pp. 68 - 71) . Octaedro / ICE-UB . ISBN: 978-84-9921-899-1 .
Majó Rossell, A.; Onsès Segarra, J.; Sánchez Valero, J. A. (2016). Lo que hemos aprendido en torno a la filosofía DIY en un seminario de formación en la Universidad . In La perspectiva DIY en la universidad: ¡Hazlo tú mismo y en colaboración! Implicaciones pedagógicas y tecnológicas . (pp. 25 - 38) . Octaedro / ICE-UB . ISBN: 978-84-9921-899-1 .
Hernández-Hernández, F.; Onsès Segarra, J. (2016). La Evaluación de los objetos visuales digitales . In La perspectiva DIY en la universidad: ¡Hazlo tú mismo y en colaboración! Implicaciones pedagógicas y tecnológicas . (pp. 82 - 88) . Octaedro / ICE-UB . ISBN: 978-84-9921-899-1 .
Onsès Segarra, J. (2014). La cartografia com a eina pedagògica i sistema de representació . In Inter-Accions. Pràctiques col·lectives per a intervencions a l'espai urbà. Reflexions d'artistes i arquitectes en un context pedagògic col·lectiu . (pp. 43 - 50) . Edicions UPC . ISBN: 9788498804805 . Publicació consultable online (http://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36681)
Onsès, J.; Belvis, E. (2017). ¿Hay entornos pedagógicos emergentes? . In Pedagogías emergentes. 14 preguntas a debate. . (pp. 185 - 198) . Octaedro / ICE-UB . ISBN: 978-84-9921-984-4 .