Roser Puig Aguilar

Roser Puig Aguilar

Professora titular d'Universitat

ORCID: 0000-0002-4235-5198
Àrea de coneixement : Estudis Àrabs i Islàmics

El meu Perfil

Doctora en Filologia Semítica: Àrab i Islam i professora titular a la Universitat de Barcelona, des de 1988. Anteriorment, professora ajudant a la Universitat de Bagdad (1980-1982) i professora ... + info

Formació acadèmica

Filologia Semítica: Àrab i Islam . Universitat de Barcelona . 06/1980 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Filologia Semítica: Àrab i Islam . Universitat de Barcelona . 06/1985 . (Doctorat )

Docència Impartida

Manuscrits Àrabs (Grau) - Estudis Àrabs i Hebreus - Universidad de Barcelona.
Història de la Llengua Àrab (Grau) - Estudis Àrabs i Hebreus - Universidad de Barcelona.
Tradició Lingüística Àrab (Grau) - Estudis Àrabs i Hebreus - Universidad de Barcelona.

Línies d'Activitat (Docència i Recerca)

Llibre àrab: cal·ligrafia i catalogació
Tradició gramatical i lexicogràfica àrabs
Història de la ciència i de la tècnica a Al-Andalus
Astronomia àrab medieval teòrica i aplicada
Instruments astronòmics antics, àrabs i europeus: connexions i interferències
Circulació i difusió de les idees científiques a través de la Mediterrània medieval
Observatoris i astrònoms araboislàmics

Publicacions rellevants

Puig, R. (2020). La versión simple del instrumento al-sarrayiyya: comentarios textuales y técnicos. Al-Qantara , 41(1), pp. 219 - 254 . Repositori Institucional . ISSN: 0211-3589
Puig, R. (2018). Le kitab al-mustacwib al-kafi wa-l-muqnic al-shafi d'ibn khalaf al-umawi al-qurtubi (m.1206) d'après le manuscrit ahmadiyya 11925/12 de la bibliothèque nationale de tunis . En Actes du XIIIeme Colloque Maghrébin sur l'Histoire des Mathématiques Arabes . (pp. 267 - 282) . ISBN: 978-9938-40-399-2 .
Puig, R. (2020). Astrolabios e instrumentos afines árabes en la alta edad media . En La conoscenza scientifica nell'alto medioevo . Volum. 2 . (pp. 623 - 657) . Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo . ISBN: 978-88-6809-283-2 .
Puig, R. (2022). El uso de la azafea de azarquiel en la predicción de la visibilidad del creciente lunar . En Labore et constantia. Estudios andalusíes: ensayos selectos . (pp. 617 - 638) . Universidad de Sevilla . ISBN: 9788447223756 .
Puig, R. (2023). Anwa`and timekeeping (miqat) in calendars and almanacs of the societies of al-andalus and the far maghrib . En Routledge handbook of the sciences in islamicate societies . (pp. 595 - 607) . Routledge . ISBN: 9781315170718 .

Conferències i Participacions a Congressos

Puig, R. (2017). Els llibres d'anwa' a l'orient i l'occident islàmic: un estat de la qüestió. (Presentació comunicació) . VII Jornada d'història de l'astronomia i de la meteorologia . Vic . ESPANYA
Puig, R. (2018). Le kitab al-mustawib al-kafi wa-l-muqni al-shafi d'ibn khalaf al-umawi al-qurtubi (m.1206) d'après le manuscrit ahmadiyya 11925/12 de la bibliothèque nationale de tunis. (Presentació comunicació) . 13ème Colloque Maghrébin sur l'Histoire des Mathématiques Arabes . Tunis . TUNÍSIA
Puig, R. (2019). Astrolabios e instrumentos afines árabes en la alta Edad Media. (Conferència invitada) . LXVII Settimana 'La conoscenza scientifica nell'alto medioevo' . Spoleto . ITÀLIA
Puig, R. (2019). Un instrument àrab medieval per predir la visibilitat del creixent. (Presentació comunicació) . VIII Jornada d'història de l'astronomia i de la meteorologia . Vic . ESPANYA