Roser Puig Aguilar

Roser Puig Aguilar

Associate professor

ORCID: 0000-0002-4235-5198
Knowledge area: Estudis Àrabs i Islàmics

My Profile

Doctora en Filologia Semítica: Àrab i Islam i professora titular a la Universitat de Barcelona, des de 1988. Anteriorment, professora ajudant a la Universitat de Bagdad (1980-1982) i professora ... + info

Academic training

Filologia Semítica: Àrab i Islam . Universitat de Barcelona . 06/1980 . (Diploma / Degree / Activities)
Filologia Semítica: Àrab i Islam . Universitat de Barcelona . 06/1985 . (Ph.D.)

Teaching imparted

Manuscrits Àrabs (Bachelor's degree) - Estudios Árabes y Hebreos - Universidad de Barcelona.
Història de la Llengua Àrab (Bachelor's degree) - Estudios Árabes y Hebreos - Universidad de Barcelona.
Tradició Lingüística Àrab (Bachelor's degree) - Estudios Árabes y Hebreos - Universidad de Barcelona.

Lines of Activity (Teaching and Research)

Llibre àrab: cal·ligrafia i catalogació
Tradició gramatical i lexicogràfica àrabs
Història de la ciència i de la tècnica a Al-Andalus
Astronomia àrab medieval teòrica i aplicada
Instruments astronòmics antics, àrabs i europeus: connexions i interferències
Circulació i difusió de les idees científiques a través de la Mediterrània medieval
Observatoris i astrònoms araboislàmics

Relevant publications

Puig, R. (2020). La versión simple del instrumento al-sarrayiyya: comentarios textuales y técnicos. Al-Qantara , 41(1), pp. 219 - 254 . Institutional Repository . ISSN: 0211-3589
Puig, R. (2018). Le kitab al-mustacwib al-kafi wa-l-muqnic al-shafi d'ibn khalaf al-umawi al-qurtubi (m.1206) d'après le manuscrit ahmadiyya 11925/12 de la bibliothèque nationale de tunis . In Actes du XIIIeme Colloque Maghrébin sur l'Histoire des Mathématiques Arabes . (pp. 267 - 282) . ISBN: 978-9938-40-399-2 .
Puig, R. (2020). Astrolabios e instrumentos afines árabes en la alta edad media . In La conoscenza scientifica nell'alto medioevo . Volume. 2 . (pp. 623 - 657) . Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo . ISBN: 978-88-6809-283-2 .
Puig, R. (2022). El uso de la azafea de azarquiel en la predicción de la visibilidad del creciente lunar . In Labore et constantia. Estudios andalusíes: ensayos selectos . (pp. 617 - 638) . Universidad de Sevilla . ISBN: 9788447223756 .
Puig, R. (2023). Anwa`and timekeeping (miqat) in calendars and almanacs of the societies of al-andalus and the far maghrib . In Routledge handbook of the sciences in islamicate societies . (pp. 595 - 607) . Routledge . ISBN: 9781315170718 .

Conferences and Participations in Congresses

Puig, R. (2017). Els llibres d'anwa' a l'orient i l'occident islàmic: un estat de la qüestió. (Presentation of communication) . VII Jornada d'història de l'astronomia i de la meteorologia . Vic . SPAIN
Puig, R. (2018). Le kitab al-mustawib al-kafi wa-l-muqni al-shafi d'ibn khalaf al-umawi al-qurtubi (m.1206) d'après le manuscrit ahmadiyya 11925/12 de la bibliothèque nationale de tunis. (Presentation of communication) . 13ème Colloque Maghrébin sur l'Histoire des Mathématiques Arabes . Tunis . TUNISIA
Puig, R. (2019). Astrolabios e instrumentos afines árabes en la alta Edad Media. (Invited conference) . LXVII Settimana 'La conoscenza scientifica nell'alto medioevo' . Spoleto . ITALY
Puig, R. (2019). Un instrument àrab medieval per predir la visibilitat del creixent. (Presentation of communication) . VIII Jornada d'història de l'astronomia i de la meteorologia . Vic . SPAIN