Avel·lí Flors-Mas

Avel·lí Flors-Mas

Profesor lector

ORCID: 0000-0003-1689-5956
Área de conocimiento: Lingüística General

Miembro del consejo de dirección del CUSC-Centro de Investigación en Sociolingüística y Comunicación de la UB
Director de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law. http://www.rld.cat/

Grupo de Investigación: Grup d'Estudi de la Variació (GEV-UB)

Mi Perfil

Sociolingüista, licenciado en Filología Catalana (UB, 2010) y doctor en estudios avanzados en lengua y literatura catalanas (UB, 2017) con una tesis sobre usos lingüísticos e identidades sociales ... + info

Formación académica

Llicenciat en Filologia Catalana . Universitat de Barcelona . 14/09/2010 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
Estudis avançats en llengua i literatura catalanes . Universitat de Barcelona . 22/09/2017 . (Doctorado)
Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes . Universitat Autònoma de Barcelona . 05/10/2011 . (Máster Oficial)
Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació . Universitat de Barcelona . 29/06/2018 . (Máster Oficial)

Docencia Impartida

Ecologia i Planificació Lingüístiques (Grado) - Lingüística - Universidad de Barcelona.
Introducció a la Lingüística (Grado) - Lingüística - Universidad de Barcelona.
Treball Final de Grau (Grado) - Lingüística - Universidad de Barcelona.
Sociolingüística (Grado) - Lingüística - Universidad de Barcelona.

Línias de Actividad (Docencia e Investigación)

Sociolingüística
Ecología y planificación lingüísticas
Introducción a la lingüística
Sociolingüística educativa
Política lingüística universitaria
Política lingüística familiar
Demolingüística

Publicaciones relevantes

Flors-Mas, Aveŀlí (2021). Immigration and languages in Catalonia: from policies to results. JOURNAL OF IBERIAN AND LATIN AMERICAN RESEARCH, 27(2), pp. 368 - 385 . https://doi.org/10.1080/13260219.2021.1994712 . ISSN: 1326-0219
Flors-Mas, Avel·lí; Sorolla, Natxo; Pradilla, Miquel Àngel; Vila, F. Xavier (2021). The recent evolution of first languages in Catalonia: between minoritization and language maintenance. Language Problems & Language Planning, 45(1), pp. 31 - 55 . https://doi.org/10.1075/lplp.20028.flo . ISSN: 0272-2690
Flors-Mas, Aveŀlí; Manterola, Ibon (2021). The linguistic models of compulsory education in the Basque Autonomous Community and in Catalonia: a comparative view. Revista de Llengua i Dret, 75, pp. 27 - 45 . Repositorio Institucional . ISSN: 0212-5056
Sorolla, Natxo; Flors-Mas, Aveŀlí (2020). L'ús del català entre els millennials de Catalunya: el pes diluït de l'origen lingüístic. Revista de Llengua i Dret(73), pp. 50 - 68 . Repositorio Institucional . ISSN: 0212-5056

Conferencias y Participaciones en Congresos

Flors-Mas, Avel·lí (2020). Canvis socials i evolució de les polítiques lingüístiques a Catalunya (1979-2020). (Ponencia) . Sisena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra: "Accions polítiques sobre la llengua: adequació i eficàcia" . Barcelona . ESPAÑA
Codó, Eva; Flors-Mas, Aveŀlí (2022). Linguistic conflict, linguistic (in)equality and language discrimination: Sociopolitical and discursive struggles in present-day Catalonia. (Presentación de comunicación) . Sociolinguistics Symposium 24 . Gant . BÉLGICA
Massaguer, Marina; Flors-Mas, Aveŀlí; Vila, F. Xavier (2021). The legitimation of language choice among Catalan youtubers: between language ideologies and market dynamics. (Presentación de comunicación) . XVIII International Conference on Minority Languages . Bilbao . ESPAÑA
Flors-Mas, Avel·lí (2022). Revitalització lingüística i agència dels adolescents: el cas del català a Castelló de la Plana (País Valencià). (Presentación de comunicación) . Youth Engagement in Minority and Regional Languages . Dublin . IRLANDA
Massaguer, Marina; Flors-Mas, Avel·lí (2022). Contextos, motivacions i estratègies dels aprenents de català reeixits. (Presentación de comunicación) . XIX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes . Vic . ESPAÑA