Avel·lí Flors-Mas

Avel·lí Flors-Mas

Lecturer Professor

ORCID: 0000-0003-1689-5956
Knowledge area: Lingüística General

Member of the steering committee of CUSC-Research Centre for Sociolinguistics and Communication, Universitat de Barcelona
Editor of Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law. http://www.rld.cat/

Research group: Grup d'Estudi de la Variació (GEV-UB)

My Profile

Sociolinguist. I graduated in Catalan Philology in 2010 (UB) and earned a PhD in advanced studies on Catalan language and literature in 2017 (UB). My thesis dealt with language practices and the ... + info

Academic training

Llicenciat en Filologia Catalana . Universitat de Barcelona . 14/09/2010 . (Diploma / Degree / Activities)
Estudis avançats en llengua i literatura catalanes . Universitat de Barcelona . 22/09/2017 . (Ph.D.)
Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes . Universitat Autònoma de Barcelona . 05/10/2011 . (Official Master)
Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació . Universitat de Barcelona . 29/06/2018 . (Official Master)

Teaching imparted

Ecologia i Planificació Lingüístiques (Bachelor's degree) - Lingüística - Universidad de Barcelona.
Introducció a la Lingüística (Bachelor's degree) - Lingüística - Universidad de Barcelona.
Treball Final de Grau (Bachelor's degree) - Lingüística - Universidad de Barcelona.
Sociolingüística (Bachelor's degree) - Lingüística - Universidad de Barcelona.

Lines of Activity (Teaching and Research)

Sociolinguistics
Language ecology and planning
Introduction to Linguistics
Sociolinguistics in Education
Language Policy in Higher Education
Política lingüística familiar
Demolinguistics

Relevant publications

Flors-Mas, Aveŀlí (2021). Immigration and languages in Catalonia: from policies to results. JOURNAL OF IBERIAN AND LATIN AMERICAN RESEARCH, 27(2), pp. 368 - 385 . https://doi.org/10.1080/13260219.2021.1994712 . ISSN: 1326-0219
Flors-Mas, Avel·lí; Sorolla, Natxo; Pradilla, Miquel Àngel; Vila, F. Xavier (2021). The recent evolution of first languages in Catalonia: between minoritization and language maintenance. Language Problems & Language Planning, 45(1), pp. 31 - 55 . https://doi.org/10.1075/lplp.20028.flo . ISSN: 0272-2690
Flors-Mas, Aveŀlí; Manterola, Ibon (2021). The linguistic models of compulsory education in the Basque Autonomous Community and in Catalonia: a comparative view. Revista de Llengua i Dret, 75, pp. 27 - 45 . Institutional Repository . ISSN: 0212-5056
Sorolla, Natxo; Flors-Mas, Aveŀlí (2020). L'ús del català entre els millennials de Catalunya: el pes diluït de l'origen lingüístic. Revista de Llengua i Dret(73), pp. 50 - 68 . Institutional Repository . ISSN: 0212-5056

Conferences and Participations in Congresses

Flors-Mas, Avel·lí (2020). Canvis socials i evolució de les polítiques lingüístiques a Catalunya (1979-2020). (Speech) . Sisena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra: "Accions polítiques sobre la llengua: adequació i eficàcia" . Barcelona . SPAIN
Codó, Eva; Flors-Mas, Aveŀlí (2022). Linguistic conflict, linguistic (in)equality and language discrimination: Sociopolitical and discursive struggles in present-day Catalonia. (Presentation of communication) . Sociolinguistics Symposium 24 . Gant . BELGIUM
Massaguer, Marina; Flors-Mas, Aveŀlí; Vila, F. Xavier (2021). The legitimation of language choice among Catalan youtubers: between language ideologies and market dynamics. (Presentation of communication) . XVIII International Conference on Minority Languages . Bilbao . SPAIN
Flors-Mas, Avel·lí (2022). Revitalització lingüística i agència dels adolescents: el cas del català a Castelló de la Plana (País Valencià). (Presentation of communication) . Youth Engagement in Minority and Regional Languages . Dublin . IRELAND
Massaguer, Marina; Flors-Mas, Avel·lí (2022). Contextos, motivacions i estratègies dels aprenents de català reeixits. (Presentation of communication) . XIX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes . Vic . SPAIN