Jaume Buxeda Garrigos

Jaume Buxeda Garrigos

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0001-6857-8448
Scopus Author ID: 6508199611
Researcher ID: E-7228-2014
Àrea de coneixement : Arqueologia

Grup de Recerca:

  • Institut d'Arqueologia
  • IP Grup de Recerca sobre l'Arqueologia de la complexitat i els processos d'evolució social

Informació de contacte
Departament d'Història i Arqueologia
C/ de Montalegre, 6
934037535
jbuxeda(a)ub.edu

Càrrecs actuals

Nomenament com a membre de la Junta de Facultat de Geografia i Hisistòria
Nomenament com a Vicedegà de la Facultat de Geografia i Història

Formació acadèmica

Geografía e Historia . Universitat de Barcelona . 06/1988 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Geografía e Historia . Universitat de Barcelona . 21/10/1994 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Caracterizació arqueomètrica de ceràmiques arqueològiques
Reconeixement automàtic de ceràmiques arqueològiques
Producció i distribució d'artefactes en el món antic
Colonialisme i societats en contacte
Morfometria geomètrica

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Miguel Gascón, E.; Buxeda i Garrigós, J. (2013). Characterisation of possible Phoenician pottery production of Tyre. Applied Clay Science, 82, pp. 79 - 85 . Repositori Institucional . ISSN: 0169-1317
Vila Socias, L.; Prats Picó, N.; Buxeda i Garrigós, J. (2016). Análisis químico y mineralógico de un conjunto de ánforas romanas de época augústea procedentes del centro productor de Sant Antoni de Calonge (Gerona). Boletin de la Sociedad Española de Ceramica y Vidrio, 55(1), pp. 29 - 37 . Repositori Institucional . ISSN: 0366-3175
del Pino Curbelo, M.; Rodríguez Rodríguez, A.; Buxeda i Garrigós, J.; Mangas Viñuela, J.; Day, P.M.; González Quintero, P.; Moreno Benítez, M.A. (2016). Las cerámicas aborígenes de Gran Canaria (Islas Canarias) a través del yacimiento de La Cerera: materias primas, tecnología y función. Trabajos de Prehistoria, 73(1), pp. 90 - 114 . Repositori Institucional . ISSN: 0082-5633
Fernández de Marcos García, C.; Buxeda i Garrigós, J.; Amores,F. (2017). Nuevos datos sobre la producción de cerámica de cocina y de loza basta de Sevilla en los siglos XV-XVI. SPAL, 26, pp. 259 - 280 . Repositori Institucional . ISSN: 1133-4525
Beltran de Heredia Bercero, J.; Buxeda i Garrigós, J.; Madrid i Fernández, M.; Valls Llorens, M. (2018). El taller de Pedralbes i els gresols ceràmics de la plaça del Rei per la fosa de plata. Evidències ceràmiques de la Barcelona del S. VIII: arqueologia i arqueometria. QUARHIS(14), pp. 96 - 121 . Repositori Institucional . ISSN: 1699-793X

Projectes

Archaeological Automatic Interpretation and Documentation of cEramics (ArchAIDE) . 2016 - 2019 . Ref.693548 . Unió Europea . IP: Jaume Buxeda Garrigos
Impacto tecnológico en el Nuevo Mundo colonial. Cambio cultural en arqueología y arqueometría cerámica . 2016 - 2019 . Ref.HAR2016-75312-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Jaume Buxeda Garrigos
Grup de Recerca sobre l'Arqueologia de la complexitat i els processos d'evolució social . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1774 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Jaume Buxeda Garrigós
Sugar Pot manufacture in western Europe in the medieval and post-medieval period (11th-16th centuries AD) (SPotEU) . 2018 - 2022 . Ref.797242 . Unió Europea . IP: Jaume Buxeda Garrigos; Roberta Bruna Mentesana
Mediterranean Connectivity: Economy, Trade and Commercial Circuits in the Roman West (2nd c. BCE - 1st c. CE) . 2020 - 2023 . Ref.890-2019-0037 . Social Sciences and Humanities Research Council of Canada . IP: Alejandro Garcia Sinner

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides

Cristina Fernández de Marcos García . (2018) . Sevilla i l'expansió atlàntica en els S. XVI i XVII. Un estudi arqueomètric i arqueològic del principal centre productor ceràmic d'Europa (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/10803/666247
Egea Guevara, A . (2019) . Datació Arqueomagnètica i Caracterització Magnètica del forn de Cal Salisi (Verdú) (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Mireia Pinto Monte . (2021) . Repensar la ceràmica valenciana d'època medieval i moderna des de l'arqueologia i l'arqueometria. Sistematització tipològica, producció i difusió (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/10803/671891
Judith Peix Visiedo . (2018) . La circulació ceràmica a Barcelona i el seu territori adjacent al voltant dels segles XV i XVII a través del seu estudi arqueomètric (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Júlia Coso Álvarez . (2018) . Caracterització arqueomètrica de les produccions ceràmiques del Regne de Sevilla al voltant dels segles XV-XVII (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.

Activitats i Mèrits relevants

Membre de la SAS (Society for Archaeological Science) (EUA)
Membro de la Hellenic Society of Archaeometry (HSA) (Grècia)
Membre de la Sociedad de Arqueometría Aplicada al Patrimonio Cultural
Membre del Medieval Pottery Research Group
Membre de la Co-Da Association, per a l'estudi de les dades composicionals