Jaume Buxeda Garrigos

Jaume Buxeda Garrigos

University Full professor

ORCID: 0000-0001-6857-8448
Scopus Author ID: 6508199611
Researcher ID: E-7228-2014
Knowledge area: Arqueologia

Research group:

  • Institut d'Arqueologia
  • IP Grup de Recerca sobre l'Arqueologia de la complexitat i els processos d'evolució social

Contact Information
Department of History and Archaeology
C/ de Montalegre, 6
934037535
jbuxeda(a)ub.edu

Current Position

Nomenament com a membre de la Junta de Facultat de Geografia i Hisistòria
Nomenament com a Vicedegà de la Facultat de Geografia i Història

Academic Training

Geografía e Historia . Universitat de Barcelona . 06/1988 . (Diploma / Degree / Activities)
Geografía e Historia . Universitat de Barcelona . 21/10/1994 . (Ph.D.)

Research interests

Archaeometric characterization of archaeological ceramics
Automatic identification of archaeological ceramics
Production and distribution of artifacts in the ancient world
Colonialism and societies in contact
Geometrics morphometry

Relevant publications (Journal Publications and Other publications)

Miguel Gascón, E.; Buxeda i Garrigós, J. (2013). Characterisation of possible Phoenician pottery production of Tyre. Applied Clay Science, 82, pp. 79 - 85 . Institutional Repository . ISSN: 0169-1317
Vila Socias, L.; Prats Picó, N.; Buxeda i Garrigós, J. (2016). Análisis químico y mineralógico de un conjunto de ánforas romanas de época augústea procedentes del centro productor de Sant Antoni de Calonge (Gerona). Boletin de la Sociedad Española de Ceramica y Vidrio, 55(1), pp. 29 - 37 . Institutional Repository . ISSN: 0366-3175
del Pino Curbelo, M.; Rodríguez Rodríguez, A.; Buxeda i Garrigós, J.; Mangas Viñuela, J.; Day, P.M.; González Quintero, P.; Moreno Benítez, M.A. (2016). Las cerámicas aborígenes de Gran Canaria (Islas Canarias) a través del yacimiento de La Cerera: materias primas, tecnología y función. Trabajos de Prehistoria, 73(1), pp. 90 - 114 . Institutional Repository . ISSN: 0082-5633
Fernández de Marcos García, C.; Buxeda i Garrigós, J.; Amores,F. (2017). Nuevos datos sobre la producción de cerámica de cocina y de loza basta de Sevilla en los siglos XV-XVI. SPAL, 26, pp. 259 - 280 . Institutional Repository . ISSN: 1133-4525
Beltran de Heredia Bercero, J.; Buxeda i Garrigós, J.; Madrid i Fernández, M.; Valls Llorens, M. (2018). El taller de Pedralbes i els gresols ceràmics de la plaça del Rei per la fosa de plata. Evidències ceràmiques de la Barcelona del S. VIII: arqueologia i arqueometria. QUARHIS(14), pp. 96 - 121 . Institutional Repository . ISSN: 1699-793X
Buxeda i Garrigós, J.; Madrid i Fernández, M.; Iñañez, J.G. (2015). GlobalPottery 1. Historical Archaeology and Archaeometry for Societies in Contact . In BAR International Series 2761 . Archaeopress Publishers of British Archaeological Reports Gordon House 276 Banbury Road Oxford OX2 7ED England . ISBN: 978 1 4073 1423 5 .
Martín-Fernández, J.A.; Buxeda i Garrigós, J.; Pawlowsky-Glahn, V. (2015). Logratio Analysis in Archeometry: Principles and Methods . In a J.A. Barceló i I. Bogdanovic (ed), Mathematics and Archaeology . (pp. 178 - 189) . CRC Press (Taylor & Francis Group) . ISBN: 9781482 .
Buxeda i Garrigós, J.; Madrid i Fernández, M. (2016). Designing Rigorous Research: Integrating Science and Archaeology . In A. M. W. Hunt (ed), The Oxford Handbook of Archaeological Ceramic Analysis, Oxford Handbooks in Archaeology . (pp. 19 - 47) . Oxford University Press . ISBN: 9780199681532 .
Madrid-Fernández, M.; Buxeda i Garrigós, J.; Di Febo, R. (2016). Étude de caractérisation archéométrique de céramiques et meules de la période numide . In Kallala, N.; Sanmartí, J. (dir.), Belarte; M. C. (ed), Althiburos II. L'aire du capitole et la nécropole méridionale : études, Documenta 28 . (pp. 287 - 311) . Institut Català d'Arqueologia Clàssica . ISBN: 978-84-946298-0-8 .
Buxeda i Garrigós, J. (2018). Compositional Data Analysis . In Sandra L. López Varela (ed.), The Encyclopedia of Archaeological Sciences . (pp. 1 - 5) . John Wiley & Sons . ISBN: 9780470674611 . DOI: 10.1002/9781119188230.saseas0103

Projects

Archaeological Automatic Interpretation and Documentation of cEramics (ArchAIDE) . 2016 - 2019 . Ref.693548 . Unió Europea . PI: Jaume Buxeda Garrigos
Impacto tecnológico en el Nuevo Mundo colonial. Cambio cultural en arqueología y arqueometría cerámica . 2016 - 2019 . Ref.HAR2016-75312-P . Ministerio de Economia y Competitividad . PI: Jaume Buxeda Garrigos
Grup de Recerca sobre l'Arqueologia de la complexitat i els processos d'evolució social . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1774 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . PI: Jaume Buxeda Garrigós
Sugar Pot manufacture in western Europe in the medieval and post-medieval period (11th-16th centuries AD) (SPotEU) . 2018 - 2022 . Ref.797242 . Unió Europea . PI: Jaume Buxeda Garrigos; Roberta Bruna Mentesana
Mediterranean Connectivity: Economy, Trade and Commercial Circuits in the Roman West (2nd c. BCE - 1st c. CE) . 2020 - 2023 . Ref.890-2019-0037 . Social Sciences and Humanities Research Council of Canada . PI: Alejandro Garcia Sinner

Directed Thesis, minor thesis and research reports

Cristina Fernández de Marcos García . (2018) . Sevilla i l'expansió atlàntica en els S. XVI i XVII. Un estudi arqueomètric i arqueològic del principal centre productor ceràmic d'Europa (Ph.D. Thesis) . Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/10803/666247
Egea Guevara, A . (2019) . Datació Arqueomagnètica i Caracterització Magnètica del forn de Cal Salisi (Verdú) (Master's Thesis) . Universitat de Barcelona.
Mireia Pinto Monte . (2021) . Repensar la ceràmica valenciana d'època medieval i moderna des de l'arqueologia i l'arqueometria. Sistematització tipològica, producció i difusió (Ph.D. Thesis) . Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/10803/671891
Judith Peix Visiedo . (2018) . La circulació ceràmica a Barcelona i el seu territori adjacent al voltant dels segles XV i XVII a través del seu estudi arqueomètric (Ph.D. Thesis) . Universitat de Barcelona.
Júlia Coso Álvarez . (2018) . Caracterització arqueomètrica de les produccions ceràmiques del Regne de Sevilla al voltant dels segles XV-XVII (Ph.D. Thesis) . Universitat de Barcelona.

Activitats i Mèrits relevants

Member of SAS (Society for Archaeological Science) (USA)
Membro de la Hellenic Society of Archaeometry (HSA) (Grècia)
Membre de la Sociedad de Arqueometría Aplicada al Patrimonio Cultural
Membre del Medieval Pottery Research Group
Membre de la Co-Da Association, per a l'estudi de les dades composicionals