Maria Teresa Sauras Yera

Maria Teresa Sauras Yera

Professora agregada

ORCID: 0000-0003-1294-6410
Àrea de coneixement : Fisiologia Vegetal

Vicerectora de Sostenibilitat i Acció Climàtica
Delegada del Rector per a la Sostenibilitat
Cap d'estudis del Grau de Ciències Ambientals

Grup de Recerca:

  • FORESTREAM. Research Group on Forest and Stream Ecological Links: Watershed Management and Restoration
  • Mecanismes de les plantes i el Sòl: Aplicació a la producció, sanitat vegetal, incendis forestals, restauracio d'ecosistemes degradats i canvi global

Grups d'Innovació Docent: CBP Coordinació Pràcticums i TFG Biologia

Informació de contacte
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Avda. diagonal 643
934021462
msauras(a)ub.edu

Docència

Descripció, avaluació i diagnòstic d'ecosistemes (Assignatura obligatòria del màster ecologia, gestió i restauració del medi natural), Relacions sòl-planta (assignatura optativa Màster Agrobiologia ambiental) Ciència del sòl (assignatura obligatòria del grau de Ciències ambientals), Gestió forestal (assignatura optativa del grau de Ciències ambientals)

Formació acadèmica

Ciencias Biologicas . Universitat de Barcelona . 30/06/1988 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Ciencias Biologicas . Universitat de Barcelona . 16/03/2001 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Relacions sòl-planta
Restauració ecològica
Carboni edàfic
Fertilitat dels sòls
Radioactivitat en el medi ambient

Projectes

Europe's single biggest citizen-driven initiative to plant and monitor 500 million trees to mitigate climate change (LIFE Terra) . 2020 - 2025 . Ref.LIFE19 CCM/NL/001200 - LIFE Terra . Unió Europea . IP: Santiago Sabate Jorba
Seguiment per a l'avaluació dels efectes de la contaminació acústica sobre les comunitats faunístiques en el futur ramal de l'autopista C-32 tram Blanes - Lloret de Mar . 2020 - 2023 . Ref.310736 . Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A.U. . IP: Maria Teresa Sauras Yera
CLImate Mitigation and Bioeconomy pathways for sustainable FORESTry (CLIMB-FOREST) . 2022 - 2027 . Ref.101059888 . Unió Europea . IP: Maria Teresa Sauras Yera
FORESTREAM. Research Group on Forest and Stream Ecological Links: Watershed Management and Restoration . 2022 - 2024 . Ref.2021SGR00530 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Francesc de Paula Sabater Comas
Desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para la restauración de ecosistemas de ribera. Del conocimiento a la práctica . 2023 - 2027 . Ref.PID2022-141330OB-I00 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Santiago Sabate Jorba; Francesc de Paula Sabater Comas

Publicacions en revistes

Santos, X.; Mateos, E.; Bros, V.; Brotons, L.; De Mas, E.; Herraiz, J.A.; Herrando, S.; Miño, À.; Olmo-Vidal, J.M.; Quesada, J.; Ribes, J.; Sabaté, S.; Sauras-Yera, T.; Serra, A.; Vallejo, V.R.; Viñolas, A. (2014). Is response to fire influenced by dietary specialization and mobility? A comparative study with multiple animal assemblages. PLoS One, 9(2), p. e88224 . Repositori Institucional . ISSN: 1932-6203
Rovira, P.; Sauras, T.; Salgado, J.; Merino, A. (2015). Torwards sound comparisons of soil carbon stocks: A proposal based on the cumulative coordinates approach. Catena, 133, pp. 420 - 431 . https://doi.org/10.1016/j.catena.2015.05.020 . ISSN: 0341-8162
Guaya, D,; Valderrama, C.; Farrana, A.; Sauras, T.; Cortina, J.L. (2018). Valorisation of N and P from waste water by using natural reactive hybrid sorbents: Nutrients (N,P,K) release evaluation in amended soils by dynamic experiments. Science of the Total Environment, 612, pp. 728 - 738 . Repositori Institucional . ISSN: 0048-9697
Guaya, D.;Mendoza, A.; Valderrama, C.; Farran, A.; Sauras-Yera, T.; Cortina, J.L. (2020). Use of nutrient-enriched zeolite (NEZ) from urban wastewaters in amended soils: Evaluation of plant availability of mineral elements. Science of the Total Environment . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138646 . ISSN: 0048-9697
Pons, P.; Serrat, A.; Tobella, C.; Bas, JM.; Mauri, E.; Garfella, M.; Puig-Gironès, R.; Sauras-Yera, T. (2020). Per què no hauríem de tallar un bosc cremat sense planificar-ho bé? Recomanacions de gestió i resultats d'un estudi comparatiu. Silvicultura, 81, pp. 6 - 13
Peñuelas, J.; Germain, J.; Álvarez, E.; Aparicio, E.; Arús, P.; Basnou, C.; Blanché, C.; Bonada, N.; Canals, P.; Capodiferro, M.; Carceller, X.; Casademunt, A.; Casals, J.; Casals, P.; Casañas, F.; Catalán, J.; Checa, J.; Cordero, P.J.; Corominas, J.; de Sostoa, A.; Espelta Morral, J.M.; Estrada, M.; Folch, R.; Frnaquesa, T.; Garcia-Lozano, C.; Garí, M.; Geli, A.M.; González-Guerrero, O.; Gordillo, J.; Gosálbez, J.; Grimal, J.O.; Guàrdia, A.; Isern, R.; Jordana, J.; Junqué, E.; Lascurain, J.; Lleonart, J.; Llorente, G.A.; Lloret, F.; Lloret, J.; Mallarach, J.M.; Martín-Vide, J.; Medir, R.M.; Melero, Y.; Montasell, J.; Montori, A.; Munné, A.; Nel·lo, O.; Palazón, S.; Palmero, M.; Parés, M.; Pino, J.; Pintó, J.; Planagumà, L.; Pons, X.; Prat, N.; Puig, C.; Puig, I.; Puigdomènech, P.; Pujol-Buxí, E.; Roca, N.; Rodrigo, J.; Rodríguez-Teijeiro, J.D.; Roig-Munar, F.X.; Romanyà, J.; Rovira, P.; Sàez, L.; Sauras-Yera, M.T.; Serrat, D.; Simó, J.; Soler, J.; Terradas, J.; Vallejo, R.; Vicente, P.; Vilaplana, J. & Vinyoles, D. (2021). Impacts of Use and Abuse of Nature in Catalonia with Proposals for Sustainable Management. Land, 10(2)(144), pp. 1 - 53 . Repositori Institucional . ISSN: 2073-445X
Carnicer, J.; Vives-Ingla, M.; Blanquer, L.; Mendez-Camps, X.; Rosell, C.; Sabate, S.; Gutierrez, E.; Sauras, T.; Penuelas, J.; Barbeta, A. (2021). Forest resilience to global warming is strongly modulated by local-scale topographic, microclimatic and biotic conditions. Journal of Ecology . https://doi.org/10.1111/1365-2745.13752 . ISSN: 0022-0477
Juvinyà, C.; LotfiParsa, H.; Sauras-Yera, T.; Rovira P. (2021). Carbon sequestration in Mediterranean soils following afforestation of abandoned crops: Biases due to changes in soil compaction and carbonate stocks. Land Degradation & Development . https://doi.org/10.1002/ldr.4037 . ISSN: 1085-3278
Rovira, P.; Sauras-Yera T.; Romanyà J. (2022). Equivalent-mass versus fixed-depth as criteria for quantifying soil carbon sequestration: How relevant is the difference?. Catena . https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106283 . ISSN: 0341-8162

Altres Publicacions

Vallejo, V.R.; Casals, P.; Lascurain, J.; Roca, N.; Romanyà, J.; Rovira, P.; Sauras-Yera, M.T. (2019). El sòl . En Natura: Ús o Abús? (2018) . (pp. 43) . Institut d'Estudis Catalans . ISBN: 978-84-9965-457-7 . DOI: 10.2436/15.0110.22.9
Sauras-Yera T.; Llorente, G. A.; Grasa, M.; Busquets, S.; Oliva, F.; Blas, M.; Camps, M.; De Anta, J.M.; Madrid, C. (2019). El Prácticum vinculado al Trabajo Final de Grado en los grados la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. Análisis tras 10 años de implantación y retos de futuro . En Actas del XV Symposium «Presente y retos de futuro» . Volum. 1 . Número. 1 . (pp. 904 - 917) . Asociación para el Desarrollo del Practicum y de las Prácticas Externas: Red de Practicum (REPPE) . ISBN: 978-84-09-12890-7 . https://reppe.org/poio/wp-content/uploads/2016/07/Actas-XV-Symposium-Poio-2019.pdf
Sauras-Yera, T.; Grasa, M.; Llorente, G.; Blas, M.; Busquets, S.; Camps, M.; de Anta, J.M.; Madrid, C.; Oliva, F. (2020). Final Degree Projects: from Looking at the World through the Window to Starting to Change it. A Powerful Tool to Develop Sustainable Development Goals . En Higher Education & Science Take Action . Global University Network for Innovation (GUNi) . http://www.guninetwork.org/files/guni_international_conference_on_sdgs._higher_education_and_science_take_action._summary_report.pdf
Sauras-Yera, T.; Llorente, G. A.; Grasa, M.; Martinez, A.; Blas, M.; Busquets, S.; Camps, M.; de Anta, J. M.; Madrid, C.; Oliva, F. (2021). Implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los grados de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. La percepción de los estudiantes antes de iniciar el Trabajo Final de Grado . En Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) . Volum. 5 . https://raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/380315 [Consulta: 30-11-2021]. (https://raco.cat/index.php/RevistaCIDUI/article/view/380315/486198)