Maria Teresa Sauras Yera

Maria Teresa Sauras Yera

Associate professor

ORCID: 0000-0003-1294-6410
Knowledge area: Fisiologia Vegetal

Coordinadora dels Pràcticum i Treball Fi de Grau modalitat mobilitat Internacional. Adjunta a l'Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Biologia
Vicedegana de mobilitat internacional i ocupabilitat
Cap d'estudis del Grau de Ciències Ambientals

Research group:

  • FORESTREAM. Research Group on Forest and Stream Ecological Links: Waterhed Management and Restoration
  • Mecanismes de les plantes i el Sòl: Aplicació a la producció, sanitat vegetal, incendis forestals, restauracio d'ecosistemes degradats i canvi global

Teaching Innovation Groups: CBP Coordinació Pràcticums i TFG Biologia

Contact Information
Department of Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences
avda. diagonal 645
934021462
msauras(a)ub.edu

Teaching

Descripció, avaluació i diagnòstic d'ecosistemes (Assignatura obligatòria del màster ecologia, gestió i restauració del medi natural), Relacions sòl-planta (assignatura optativa Màster Agrobiologia ambiental) Ciència del sòl (assignatura obligatòria del grau de Ciències ambientals), Gestió forestal (assignatura optativa del grau de Ciències ambientals), Biologia vegetal (assignatura obligatòria del grau de Ciències ambientals)

1

Ciencias Biologicas . Universitat de Barcelona . 30/06/1988 . (Diploma / Degree / Activities)
Ciencias Biologicas . Universitat de Barcelona . 16/03/2001 . (Ph.D.)

1

Relacions sòl-planta
Restauració ecològica
Carboni edàfic
Fertilitat dels sòls
Radioactivitat en el medi ambient

1

FORESTREAM. Research Group on Forest and Stream Ecological Links: Waterhed Management and Restoration . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR976 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . PI: Francesc de Paula Sabater Comas
El papel bioreactivo del bosque de ribera y de los arroyos intermitentes en la mitigación del impacto del efluente de las plantas depuradoras urbanas . 2019 - 2021 . Ref.PGC2018-101975-B-C21 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . PI: Santiago Sabate Jorba; Francesc de Paula Sabater Comas
Divulgació de l’ús del biochar en agricultura: una metodologia versàtil i sostenible per a la regeneració i bioremediació de sòls i el filtratge d’aigua de reg . 2019 - 2020 . Ref.56 30066 2018 P4 . Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya . PI: Anna Rigol Parera
Europe's single biggest citizen-driven initiative to plant and monitor 500 million trees to mitigate climate change (LIFE Terra) . 2020 - 2025 . Ref.LIFE19 CCM/NL/001200 - LIFE Terra . Unió Europea . PI: Santiago Sabate Jorba
Seguiment per a l'avaluació dels efectes de la contaminació acústica sobre les comunitats faunístiques en el futur ramal de l'autopista C-32 tram Blanes - Lloret de Mar . 2020 - 2023 . Ref.310736 . Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A.U. . PI: Gustavo Adolfo Llorente Cabrera; Eudald Pujol Buxo; Maria Teresa Sauras Yera

1

Pañella Vilamú, P.; Lago Barreiro, P.; Sabaté, S.; Sauras Yera, T. (2011). Impacte de la gestió de la fusta cremada i del subsolat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Monografies. Servei de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, pp. 157 - 174
Santos, X.; Mateos, E.; Bros, V.; Brotons, L.; De Mas, E.; Herraiz, J.A.; Herrando, S.; Miño, À.; Olmo-Vidal, J.M.; Quesada, J.; Ribes, J.; Sabaté, S.; Sauras-Yera, T.; Serra, A.; Vallejo, V.R.; Viñolas, A. (2014). Is response to fire influenced by dietary specialization and mobility? A comparative study with multiple animal assemblages. PLoS One, 9(2), p. e88224 . Institutional Repository . ISSN: 1932-6203
Rovira, P.; Sauras, T.; Salgado, J.; Merino, A. (2015). Torwards sound comparisons of soil carbon stocks: A proposal based on the cumulative coordinates approach. Catena, 133, pp. 420 - 431 . https://doi.org/10.1016/j.catena.2015.05.020 . ISSN: 0341-8162
Guaya, D,; Valderrama, C.; Farrana, A.; Sauras, T.; Cortina, J.L. (2018). Valorisation of N and P from waste water by using natural reactive hybrid sorbents: Nutrients (N,P,K) release evaluation in amended soils by dynamic experiments. Science of the Total Environment, 612, pp. 728 - 738 . Institutional Repository . ISSN: 0048-9697
Mateos, E.; Goula, M.; Sauras, T.; Santos, X. (2018). Habitat structure and host plant specialization drive taxonomic andfunctional composition of Heteroptera in postfire successional habitats. Turkish Journal Of Zoology(42), pp. 449 - 463 . Institutional Repository . ISSN: 1300-0179
Guaya, D.;Mendoza, A.; Valderrama, C.; Farran, A.; Sauras-Yera, T.; Cortina, J.L. (2020). Use of nutrient-enriched zeolite (NEZ) from urban wastewaters in amended soils: Evaluation of plant availability of mineral elements. Science of the Total Environment . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138646 . ISSN: 0048-9697
Pons, P.; Serrat, A.; Tobella, C.; Bas, JM.; Mauri, E.; Garfella, M.; Puig-Gironès, R.; Sauras-Yera, T. (2020). Per què no hauríem de tallar un bosc cremat sense planificar-ho bé? Recomanacions de gestió i resultats d'un estudi comparatiu. Silvicultura, 81, pp. 6 - 13
Josep Peñuelas, Josep Germain, Enrique Álvarez, Enric Aparicio, Pere Arús, Corina Basnou, Cèsar Blanché, Núria Bonada, Puri Canals, Marco Capodiferro, Xavier Carceller, Alexandre Casademunt, Joan Casals, Pere Casals, Francesc Casañas, Jordi Catalán, Joan Checa, Pedro J. Cordero, Joaquim Corominas, Adolf de Sostoa, Josep Maria Espelta Morral, Marta Estrada, Ramon Folch, Teresa Franquesa, Carla Garcia-Lozano, Mercè Garí, Anna Maria Geli, Óscar González-Guerrero, Javier Gordillo, Joaquim Gosálbez, Joan O. Grimalt, Anna Guàrdia, Rosó Isern, Jordi Jordana, Eva Junqué, Josep Lascurain, Jordi Lleonart, Gustavo A. Llorente, Francisco Lloret, Josep Lloret, Josep Maria Mallarach, Javier Martín-Vide, Rosa Maria Medir, Yolanda Melero, Josep Montasell, Albert Montori, Antoni Munné, Oriol Nel lo, Santiago Palazón, Marina Palmero, Margarita Parés, Joan Pino, Josep Pintó, Llorenç Planagumà, Xavier Pons, Narcís Prat, Carme Puig, Ignasi Puig, Pere Puigdomènech, Eudald Pujol-Buxó, Núria Roca, Jofre Rodrigo, José Domingo Rodríguez-Teijeiro, Francesc Xavier Roig-Munar, Joan Romanyà, Pere Rovira, Llorenç Sàez, Maria Teresa Sauras-Yera, David Serrat, Joan Simó, Jordi Soler, Jaume Terradas, Ramon Vallejo, Paloma Vicente, Joan Manuel Vilaplana and Dolors Vinyoles (2021). Impacts of Use and Abuse of Nature in Catalonia with Proposals for Sustainable Management. Land, 10(2)(144), pp. 1 - 53 . Institutional Repository . ISSN: 2073-445X

1

Vallejo, V.R.; Casals, P.; Lascurain, J.; Roca, N.; Romanyà, J.; Rovira, P.; Sauras-Yera, M.T. (2019). El sòl . In Natura: Ús o Abús? (2018) . (pp. 43) . Institut d'Estudis Catalans . ISBN: 978-84-9965-457-7 . DOI: 10.2436/15.0110.22.9
Sauras-Yera T.; Llorente, G. A.; Grasa, M.; Busquets, S.; Oliva, F.; Blas, M.; Camps, M.; De Anta, J.M.; Madrid, C. (2019). El Prácticum vinculado al Trabajo Final de Grado en los grados la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. Análisis tras 10 años de implantación y retos de futuro . In Actas del XV Symposium «Presente y retos de futuro» . Volume. 1 . Number. 1 . (pp. 904 - 917) . Asociación para el Desarrollo del Practicum y de las Prácticas Externas: Red de Practicum (REPPE) . ISBN: 978-84-09-12890-7 . https://reppe.org/poio/wp-content/uploads/2016/07/Actas-XV-Symposium-Poio-2019.pdf
Sauras-Yera, T.; Grasa, M.; Llorente, G.; Blas, M.; Busquets, S.; Camps, M.; de Anta, J.M.; Madrid, C.; Oliva, F. (2020). Final Degree Projects: from Looking at the World through the Window to Starting to Change it. A Powerful Tool to Develop Sustainable Development Goals . In Higher Education & Science Take Action . Global University Network for Innovation (GUNi) . http://www.guninetwork.org/files/guni_international_conference_on_sdgs._higher_education_and_science_take_action._summary_report.pdf