Francisco Javier Lopez Soriano

Francisco Javier Lopez Soriano

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0003-1493-3023
Researcher ID: W-4947-2018
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular

Secretari del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (1995-2001)
Secretari de la Facultat de Biologia (2004-2008)
Coordinador de la Secció de Biomedicina i Farmacologia Molecular del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular (2021-actualitat)

Grup de Recerca:

Grup d'Innovació Docent de Bioquímica i Biologia Molecular (GID-BBM)

Informació de contacte
Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular
Av. Diagonal, 643.
934034605
flopez(a)ub.edu

Docència

Bioquímica (llicenciatura de Biologia)
Bioquímica Metabòlica (grau de Biologia)
Regulació del Metabolisme (grau de Biologia)
Vies Metabòliques (grau de Bioquímica)
Laboratori IV (grau de Bioquímica)

Formació acadèmica

Llicenciat en Biologia . Universitat de Barcelona . 06/1983 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Grau de Llicenciatura (tesina) . Universitat de Barcelona . 19/07/1984 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctor en Biologia . Universitat de Barcelona . 07/07/1987 . (Doctorat )
Màster en Paleontologia . Universitat Autònoma de Barcelona . 06/2012 . (Màster Oficial)

Linies de Recerca

Metabolisme dels aminoàcids al teixit adipós marró
Transport intestinal i metabolisme en models experimentals d'obesitat
Mecanismes moleculars del factor necròtic tumoral-alfa en el desenvolupament de la caquèxia cancerosa
Mecanismes moleculars implicats en la caquèxia associada al creixement tumoral
Disseny de teràpies pel tractament de la caquèxia cancerosa

Projectes

Papel del factor necrótico tumoral en el desarrollo de la caquexia: mecanismos moleculares . 1990 - 1993 . Ref.90-0663 . Ministerio de Sanidad y Consumo . IP: Jose Maria Argiles Huguet
Proteólisis muscular y caquexia cancerosa: mecanismos implicados y posibles estrategias terapéuticas . 1997 - 2000 . Ref.97/2059 . Ministerio de Sanidad y Consumo . IP: Jose Maria Argiles Huguet
Caquexia cancerosa: Papel de los factores de transcripción y del estrés nitrosativo en el músculo esquelético y posibles implicaciones terapéuticas . 2004 - 2006 . Ref.PI030100 . Ministerio de Sanidad y Consumo . IP: Fco. Javier Lopez Soriano
Estrés oxidativo y caquexia cancerosa: mecanismos moleculares responsables del desencadenamiento de la caquexia y su reversión durante la terapia . 2006 - 2009 . Ref.PI060907 . Ministerio de Sanidad y Consumo . IP: Fco. Javier Lopez Soriano
Regulación de la conversión del tejido adiposo blanco en marrón ('browning') durante la caquexia cancerosa: papel de la interleuquina-15 . 2016 - 2018 . Ref.SAF2015-65589-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Jose Maria Argiles Huguet

Publicacions en revistes

Busquets, S.; Ametller, E.; Fuster, G.; Olivan, M.; Raab, V.; Argilés, J.M.; López-Soriano, F.J. (2007). Resveratrol, a natural diphenol, reduces metastatic growth in an experimental cancer model. Cancer Letters, 245(1-2), pp. 144 - 148 . https://doi.org/10.1016/j.canlet.2005.12.035 . ISSN: 0304-3835
Fuster, G.; Busquets, S.; Ametller, E.; Olivan, M.; Almendro, V.; Fontes de Oliveira, C.C.; Figueras, M.; López-Soriano, F.J.; Argilés, J.M. (2007). Are PPARs involved in skeletal muscle wasting during experimental cancer cachexia? Role of ß2-adrenergic agonists. Cancer Research, 67(13), pp. 6512 - 6519 . ISSN: 0008-5472
Almendro, V.; Fuster, G.; Busquets, S.; Ametller, E.; Figueras, M.; Argilés, J.M.; López-Soriano, F.J. (2008). Effects of IL-15 on rat brown adipose tissue: uncoupling proteins and PPARs. Obesity, 16(2), pp. 285 - 289 . https://doi.org/10.1038/oby.2007.47 . ISSN: 1930-7381
Marín-Corral, J.; Fontes, C.C.; Pascual, S.; Sánchez, F.; Olivan, M.; Argilés, J.M.; Busquets, S.; López-Soriano, F.J.; Barreiro, E. (2010). Redox balance and carbonylated protein in limb muscles and heart of cachectic rats. Antioxidants & Redox Signaling, 12(3), pp. 365 - 380 . Repositori Institucional . ISSN: 1523-0864
Argilés, J.M.; Busquets, S.; Stemmler, B. López-Soriano, F.J. (2014). Cancer cachexia: understanding the molecular basis. Nature Reviews Cancer, 14(11), pp. 754 - 762 . ISSN: 1474-175X
Toledo, Miriam; Busquets, Silvia; Penna, Fabio; Zhou, Xiaolan; Marmonti, Enrica; Betancourt, Angelica; Massa, David; Lopez-Soriano, Francisco J.; Han, H. Q.; Argiles, Josep M. (2016). Complete reversal of muscle wasting in experimental cancer cachexia: Additive effects of activin type II receptor inhibition and-2 agonist. International Journal of Cancer, 138(8), pp. 2021 - 2029 . https://doi.org/10.1002/ijc.29930 . ISSN: 0020-7136
Argiles, Josep M.; Javier Lopez-Soriano, Francisco; Stemmler, Britta; Busquets, Silvia (2017). Novel targeted therapies for cancer cachexia. Biochemical Journal, 474, pp. 2663 - 2678 . https://doi.org/10.1042/BCJ20170032 . ISSN: 0264-6021
Salazar-Degracia, A.; Busquets, S.; Argilés, J.M.; López-Soriano, F.J.; Barreiro, E. (2018). Effects of the beta2 agonist formoterol on atrophy signaling, autophagy, and muscle phenotype in respiratory and limb muscles of rats with cacer-induced cachexia. Biochimie, 149, pp. 79 - 91 . https://doi.org/10.1016/j.biochi.2018.04.009 . ISSN: 0300-9084
Argilés, J.M.; Stemmler, B.; López-Soriano, F.J.; Busquets, S. (2018). Inter-tissue communication in cancer-associated cachexia. Nature Reviews Endocrinology, 15(1), pp. 9 - 20 . ISSN: 1759-5029
Busquets, S.; Pérez-Peiró, S.; Salazar-Degracia, A.; Argilés, J.M.; Serpe, R.; Rojano-Toimil, A.; López-Soriano, F.J.; Barreiro, E. (2019). Differential structural features in soleus and gastrocnemius of carnitine-treated cancer cachectic rats. Journal of Cellular Physiology, 235(1), pp. 526 - 537 . ISSN: 0021-9541

Altres Publicacions

Argilés, J.M.; López-Soriano, F.J. (1998). El Cancer y su prevención. Importancia de la alimentación . En Ediciones de la Universidad de Barcelona. Colección Omnia . (pp. 1 - 182) . ISBN: 843380374 .
Argilés, J.M.; López-Soriano, F.J.; Pallarés-Trujillo, J. (1998). Ubiquitin and Disease . En R.G. Landes Publishing Company (Austin, TX, USA) . (pp. 1 - 174) . ISBN: 1570595433 .
Argilés, J.M.; Busquets, S.; Moore-Carrasco, R.; López-Soriano, F.J. (2006). The role of cytokines in cancer cachexia . En Cachexia and Wasting: A Modern Approach. Mantovani, G., ed. Springer-Verlag Italia . (pp. 467 - 475) . EDF Science. Springer-Verlag . ISBN: 0-387-26282-2 .
Argilés, J.M.; Busquets, S.; Olivan, M.; López-Soriano, F.J. (2012). Nutrition and cachexia . En Supportive Care in Respiratory Diseases (2n edition) . (pp. 185 - 194) . Oxford University Press . ISBN: 9780199591763 .
Argilés, J.M.; Busquets, S.; López-Soriano, F.J. (2016). Muscle protein kinetics in cancer cachexia . En The Molecular Nutrition of Amino Acids and Proteins . Volum. 1 . (pp. 133 - 144) . Elsevier .

Activitats rellevants

Membre del Comité Ètic d'Experimentació Animal (CEEA) de la Universitat de Barcelona (2006-2021)
Membre de la Comissió Assessora del Projecte Institucional de Política Docent de la Universitat de Barcelona (2006)
Membre de la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (2010-actualitat)