Francesc Cabre Vacas

Francesc Cabre Vacas

Professor Associat 2n tipus

ORCID: 0000-0002-8593-7147
Scopus Author ID: 7003733523
Researcher ID: AAG-8870-2021
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular

R&D Director Pharmaceutical Industry
Pipeline & Portfolio Management Pharmaceutical Industry

Grup de Recerca: Grup de Bioquímica Integrativa

Informació de contacte
Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular
Av. Diagonal, 645.

fcabre(a)ub.edu

Docència

Química
Biotechnological Applications
Bioquímica
Desenvolupament de farmacs
Farmacologia

Formació acadèmica

Administració i Direcció d'Empreses . IESE Universidad de Navarra . 01/11/2005 . (Formació Especialitzada)
Química . Universidad de Barcelona . 08/09/1987 . (Doctorat )
Química . Universidad de Barcelona . 06/1982 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)

Linies de Recerca

Disseny i desenvolupament de nous models experimentals per a l'estudi de potencials fàrmacs antiinflamatoris i antiasmàtics
Descobriment i caracterització de mecanismes d'acció de nous fàrmacs analgèsics, antiinflamatoris i antiasmàtics
Descobriment, caracterització de mecanismes d'acció i desenvolupament de nous fàrmacs (antibiòtics, antidiabètics, antihipertensius i fàrmacs amb acció en el sistema nerviós central)
Desenvolupament de principis actius, fàrmacs i noves formes farmacèutiques

Publicacions en revistes

Cabré, F.; Camacho, J.A.; Rodríguez-Garcés, C.A.; Breier, D.V.; Ballarin, M. (2023). Review of Topical Sodium Heparin 1000 IU/g Gel in Symptomatic Uncomplicated Superficial Thrombophlebitis. Cureus Editorial Board, 15(10) . https://doi.org/10.7759/cureus.47418 . ISSN: 2168-8184
Cánovas M, Polonio F, Cabré F. (2016). Bioequivalence Study of Two Orodispersible Rizatriptan Formulations of 10 mg in Healthy Volunteers. Scientiae Pharmaceuticae, 84(3), pp. 514 - 522
Palomer A., Pascual J., Cabré F., García M.L., Mauleón D. (2000). Derivation of Pharmacophore and CoMFA models for the Leukotriene D4 receptor antagonists of quinolinyl(bridge)aryl serie. Journal of Medicinal Chemistry, 43, pp. 392 - 400 . ISSN: 0022-2623
Palomer A.; Pascual J.; Cabré M.; Borràs L.; González G.; Aparici M.; Carabaza A.; Cabré F.; García M.L.; Mauleón D (2002). Structure-based design of cyclooxygenase-2 selectivity into ketoprofen. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 12, pp. 533 - 537 . ISSN: 0960-894X
Palomer A., Cabré F., Pascual J., Campos J., Trujillo M.A., García L., Mauleón D., Espinosa A. (2002). Identification of Novel Cyclooxygenase-2 Selective Inhibitors Using Pharmacophore Models. Journal of Medicinal Chemistry, 45, pp. 1402 - 1411 . ISSN: 0022-2623
Cabré F., Carabaza A., García A.M., Calvo L., Cucchi P., Palomer A., Pascual J., García M.L., Manzini S., Lecci A, Crea A., Maggi C.A. (2002). Pharmacological profile of MEN91507, a new leukotriene D4 receptor (Cys-LT1) antagonist. European Journal of Pharmacology, 451, pp. 317 - 326 . ISSN: 0014-2999
Diaz-Reval M.I., Ventura-Martinez R., Deciga-Campos M., Terron J.A., Cabré F., Lopez-Munoz F.J. (2004). Evidence for a central mechanism of action of S-(+)-ketoprofen. European Journal of Pharmacology, 483, pp. 241 - 248 . ISSN: 0014-2999
Cánovas M, Cabré F, Polonio F (2014). Bioequivalence study of two oral formulations of irbesartan 300 mg in healthy volunteers. Drug Research, 64(1), pp. 53 - 56 . ISSN: 2194-9379
Carabaza, A., Cabré, F., Rotllan, E., Gómez, M., Gutiérrez, M., García, M.L., Mauleón, D (1996). Stereoselective inhibition of inducible cyclooxygenase by chiral non steroidal antiinflammatory drugs. Journal of Clinical Pharmacology, 36, pp. 505 - 512 . ISSN: 0091-2700
Cabré, F., Fernández, M.F., Calvo, L., Ferrer, X., García, M.L., Mauleón, D. (1998). Analgesic, antiinflammatory and antipyretic effects of S(+)-ketoprofen in vivo. Journal of Clinical Pharmacology, 38(Supp), pp. 3S - 9S . ISSN: 0091-2700

Altres Publicacions

Palomer, A., Giolitti, A., García, M.L., Cabré, F., Mauleón D., Carganico, G. (1995). Molecular modeling and CoMFA investigations on LTD4 receptor antagonists . En QSAR and Molecular Modelling: Concepts, Computational Tools and Biological Applications . (pp. 444 - 450) . Prous Science Publishers .

Activitats rellevants

Gestió cientifico-tècnica de portafoli i cartera de nous productes. Assessorament en Registre de Medicaments
Assessorament cientifico-tècnic en la gestió del portafoli i la cartera de principis actius farmacèutics en desenvolupament i potencials candidats a desenvolupament
Director de R&D farmacèutica. Formes Farmacèutiques (FDF) i Principis Actius (API)
Director de Recerca Farmacològica en R&D Farmacèutica
Acreditació Recerca en l'àmbit de Ciències Mèdiques i de la Salut per la Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)