Ricardo Trigo

Ricardo Trigo

Professor Associat

ORCID: 0000-0003-1979-5950
Àrea de coneixement : Pintura

Grup de Recerca: Centre de Recerca sobre Cultura i Sostenibilitat (CRECS)

Informació de contacte
Departament d'Arts Visuals i Disseny

648244830
ricardotrigomail(a)gmail.com

El meu perfil

Al llarg de la meva carrera, el meu treball s'ha centrat en explorar la relació entre el paradigma computacional i l'art. En particular, en investigar el procés de colonització científica i tècnica ... + info

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Trigo, R. (2015). Abstracción referencial. Philippe Decrauzat. Formas que omiten a lo que aluden. BRAC-Barcelona, Research, Art, Creation, 3(3), pp. 205 - 232 . Repositori Institucional . ISSN: 2014-8992
Trigo, R. (2013). Pensament elàstic i realitat videogràfica. Papers d'Art(85), pp. 97 - 98 . ISSN: 1131-9267
Trigo, R. (2018). Informational Performance . tzvetnik.online . Online (http://tzvetnik.online/portfolio_page/informational-performance-ricardo-trigo/)
Armengol, D; Trigo, R. (2016). Ricardo Trigo . En BCN Producció '16 . Institut de Cultura de Barcelona . ISBN: 978-84-9850-879-6 .
Pizà, S; Trigo, R. (2012). Ricardo Trigo. Fácil. Complicar en discurso, sin el ni un . En ACTE 23. Nivel Zero. Fundació Suñol . Número. 23 . FUNDACIÓ SUÑOL. BARCELONA .

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides

Ricardo Trigo . (2017) . 'Informacionalismo. Formas de colonización del progreso técnico sobre prácticas artísticas. 2010 - 2016'. Programa Doctorat de Estudis Avançats en Produccions Artístiques. EAPA. Departament d'Arts Visuals i Disseny. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Barcelona (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona. UB. http://hdl.handle.net/10803/404883

Exposicions

Crisis?, What Crisis? . (Col·lectiva) . 09/12/2016 - 12/03/2017 . Handy Rule No. 5 (2016), Handy Rule No. 6 (2016), Serial Deduction No. 2 (2016), Serial Deduction No. 3 (2016), Oriended Combustions (Mechanical Miracles) (2016) . 978-84-944395-8-2
Background Immunity . (Individual) . 27/04/2016 - 12/06/2016 . Oriented Combustions (2015-2016), Handy Rules (2016), Preresolutions (2015-2016), Performing Attachments (2014), Background Immunity (2016) . 978-84-985087-9-6
Fácil. Complicar el discurso, sin el ni un . (Individual) . 08/05/2012 - 23/06/2012 . Unrendered, Fundamental Dyslexia (2010), Gyroscope Chroma, Background, Figure and Reference (2012), Informational Circuit (2011), Com un llum! (2012) . https://www.fundaciosunol.org/es/publicacion-fundacio/acte-23-ricardo-trigo/
soloshow.online. Chapter 3, Everything Must Be Rendered perfectly (p1) . (Col·lectiva) . 05/07/2020 . Diagrammatics reasoning of an ignorant, (2020); Test of increase, No. 1, (2020); Test of increase, No. 2, (2020); Test of increase, No. 3, (2020); Test of increase, No. 4, (2020); Test of limit, (2020) and The work I shouldn't show, (2020) . http://soloshow.online/trigo.html
Belvedere . (Col·lectiva) . 08/06/2011 - 15/07/2011 . Unrendered, fundamental dyslexia, 2010

Més Informació: http://www.ricardotrigo.net/