M. Amor Montané March

M. Amor Montané March

Professora lectora

ORCID: 0000-0001-8910-2297
Scopus Author ID: 57194691552
Àrea de coneixement : Filologia Catalana

Grup de Recerca: GRUP DE RECERCA EN ENTONACIÓ I PARLA (GREP)

Informació de contacte
Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica
Campus de Mundet, passeig Vall d'Hebron, 171

amor.montane(a)ub.edu

Formació acadèmica

Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada . Universitat Pompeu Fabra . 2012 . (Doctorat )
Traducció i Interpretació . Universitat Pompeu Fabra . 2004 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Ciències del Llenguatge i Lingüística Aplicada . Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra . 2006 . (Màster Oficial)
Postgrau en Correcció i Qualitat Lingüística . Universitat Autònoma de Barcelona . 2014 . (Formació Especialitzada)

Projectes i Altres Ajuts (últims 6 anys)

Tecnologías de la Información y la Comunicación para la e-Administración: hacia la mejora de la comunicación entre Administración y ciudadanía a través del lenguaje claro (TIC-eADMIN) . 2019 - 2021 . Ref.PGC2018-099694-A-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Iria Da Cunha Fanego
Evolución del conocimiento científico en medicina: el cambio léxico y semántico (TERMMED) . 2018 - 2020 . Ref.FFI2017-88100-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Merce Lorente Casafont
Guaita terminològica i ExtractCiT: Prospecció de neologia especialitzada, compleció del Portal CIT i proposta de termes per a la Comissió de Terminologia Científica i Tècnica de l'IEC . 2021 - 2023 . Ref.PRO2021-S04-CABRE . Institut d'Estudis Catalans . IP: Merce Lorente Casafont
Guaita terminològica i ExtractCiT: Extracció de terminologia de corpus original en anglès i en català, i proposta de termes neològics per a la Comissió de Terminologia Científica i Tècnica de l'IEC . 2018 - 2020 . Ref.PRO2018-S04-CABRE . Institut d'Estudis Catalans . IP: Ma. Teresa Cabre Castellvi

Publicacions en revistes periòdiques (últims 6 anys)

da Cunha, Iria; Montané, M. Amor (2019). A corpus-based analysis of textual genres in the administration domain. Discourse Studies, 22(1) . https://doi.org/10.1177/1461445619887538 . ISSN: 1461-4456
da Cunha, Iria; Montané, M. Amor (2019). Textual genres and writing difficulties in specialized domains. Revista Signos, 52(99), pp. 4 - 30 . ISSN: 0718-0934
da Cunha, Iria; Montané, M. Amor; Fisas, Beatriz; Escobar, M. Ángeles (2022). Comparing textual genres in Spanish: the case of the tourism domain. Iberica(42), pp. 163 - 190 . Publicació en línia i en paper (https://revistaiberica.org/index.php/iberica/article/view/603/193) . ISSN: 1139-7241
Estopà, Rosa; Montané, M. Amor (2020). Terminology in medical reports: Textual parameters and their lexical indicators that hinder patient understanding. Terminology, 26(2) . ISSN: 0929-9971
Montané, M. Amor (2017). Le défi de l'évaluation de l'implantation terminologique. CAHIERS DE LEXICOLOGIE, 110(2017-1), pp. 135 - 149 . ISSN: 0007-9871

Altres Publicacions no periòdiques (últims 6 anys)

Montané, M. Amor; Bastida, Carolina (2019). Ús de la terminologia catalana a Andorra: caracterització i anàlisi en l'àmbit dels esports d'hivern . Govern d’Andorra . ISBN: 978-99920-0-876-8 .
Cabré, M. Teresa; Montané, M. Amor (2020). Terminology and Neology . En Manual of Catalan Linguistics . (pp. 693 - 707) . De Gruyter .
Montané, M. Amor (2018). El trabajo terminológico sistemático: su aplicación para la elaboración de bancos de datos terminológicos . En Teoría y Praxis en Terminología . (pp. 113 - 133) . Universidad de la República .

Participació a Congressos (últims 6 anys)

Montané, M. Amor; Cabré, M. Teresa (2021). Vigía terminológica: en busca de términos neológicos. (Presentació comunicació) . RITerm 2020-2021: XVII Simposio de la Red Iberoamericana de Terminología. "Inclusión y terminología en la sociedad actual" . Ciudad de México . MÈXIC
Montané, M. Amor; Cabré, M. Teresa (2021). Prospective terminologique: les nouvelles connaissances à travers les termes. (Presentació comunicació) . ONELA: Outils et Nouvelles Explorations de la Linguistique Appliquée . Toulouse . FRANÇA
Cabré, M. Teresa; Montané, M. Amor (2021). Prospectiva terminológica: ¿es posible avanzarse a la difusión de los préstamos?. (Presentació comunicació) . XIV Congreso Internacional de Lingüística General (CILG2020) . Sevilla . ESPANYA
Estopà, Rosa; Montané, M. Amor (2019). La terminología en los informes médicos. (Presentació comunicació) . HEALTHCOM'19. Comunicació, llenguatge i salut: Estratègies lingüístiques per millorar la comunicació amb el pacient . Barcelona . ESPANYA
Montané, M. Amor; Bastida, Carolina (2018). La vitalitat del català d'Andorra en els esports d'hivern: una anàlisi de la neologia terminològica oral i escrita. (Presentació comunicació) . IV Congrés internacional de neologia en les llengües romàniques (CINEO 2018) . Lió . FRANÇA

Tesis, tesines i treballs dirigits (últims 6 anys)

Glauber Lima Moreira . (2018) . Diccionario y enseñanza de ELE: propuesta de un modelo de artículo lexicográfico para estudiantes brasileño (Tesi Doctoral) . Universitat Pompeu Fabra.