Maria Salamo Llorente institution

Maria Salamo Llorente institution

Professor/a titular d'Universitat

ORCID: 0000-0003-1939-8963
Scopus Author ID: 13404995500
Researcher ID: H-9099-2015
Àrea de coneixement : Llenguatges i Sistemes Informàtics

Grup de Recerca: CLiC- Centre de LLenguatge i computació

Grups d'Innovació Docent: Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica

Informació de contacte
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
934039053
maria.salamo(a)ub.edu

Més Informació: Homepage (https://webgrec.ub.edu/webpages/personal/cat/002969_maria.salamo.ub.edu.html)

Formació acadèmica

Ingeniería en Informática . Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull . 01/07/1999 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Diploma Estudios Avanzados (DEA) . Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull . 27/09/2000 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctor en Informática . Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull . 08/10/2004 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 10 anys)

Disseny de Software (Grau) - Enginyeria Informàtica - Universidad de Barcelona.
Introducció a l'Aprenentatge Automàtic (Màster oficial) - Intel·ligència Artificial - Universidad de Barcelona.
Estructura de Dades (Grau) - Enginyeria Informàtica - Universidad de Barcelona.
Disseny de Software (Grau) - Enginyeria Informàtica - Universidad de Barcelona.
Treball de Fi de Grau (Grau) - Enginyeria Informàtica - Universidad de Barcelona.
Sistemes Multiagent Autoorganitzats (Màster oficial) - Intel·ligència Artificial - Universidad de Barcelona.

Línies de Recerca

Raonament basat en casos (CBR)
Sistemes de recomanació conversacionals
Adaptive learning with case-based reasoning
Anàlisi de preferencies en llenguatge natural per millorar els sistemes recomanadors
Processament del llenguatge natural

Participació en Projectes

ReMedi: Multi-modal Home Assistive Technology for Dementia and Alzheimer's diseases . 2012 - 2013 . Ref.Recercaixa-306684 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Oriol Pujol Vila
CLiC - Centre de Llenguatge i Computació . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR623 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria Antonia Marti Antonin
DIANA-Construcciones: Buscando el conocimiento oculto en los textos . 2013 - 2015 . Ref.TIN2012-38603-C02-02 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: M. Antonia Marti Antonin
Mòdul Pedagògic en un Sistema Tutor Intel·ligent per a predir l’evolució de l’alumnat . 2014 - 2015 . Ref.2014PID-UB/030 . Universitat de Barcelona . IP: Maria Salamo Llorente
DISSENY I REALITZACIÓ D'UN PROGRAMA PILOT PER AL SEGUIMENT I L'AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE DELS TREBALLS FI DE CARRERA PER AL GRAU D'ENGINYERIA INFORMÀTICA . 2009 - 2010 . Ref.2009PID-UB/07 . Universitat de Barcelona . IP: Oriol Pujol Vila
SomEMBED-Slang: comprensión del lenguaje en los medios de comunicación social. Representando contextos de forma continua-Lengua no estándar . 2016 - 2018 . Ref.TIN2015-71147-C2-2-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Maria Taule Delor
Técnicas de Aprendizaje Automático para Sistemas de Visión de Gran Escala: Aplicaciones al Análisis de Imagen Médica . 2010 - 2012 . Ref.TIN2009-14404-C02-02 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Petia Ivanova Radeva
MAMIM: Modelos de aprendizaje multiarea para el análisis de imagen médica . 2006 - 2009 . Ref.TIN2006-15308-C02-02 . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Petia Ivanova Radeva
Sistema de predicción del riesgo de cáncer de mama basado en técnicas de Visión por Computador y de Aprendizaje Artificial Automático . 2000 - 2003 . Ref.FIS00/0033-02 . Instituto de Salud Carlos III . IP: Elisabet Golobardes Ribé
KEEL: Entorno para la Extracción de Conocimiento basado en Algoritmos de Aprendizaje Genético y Evolutivo . 2002 - 2005 . Ref.TIC2002-04036-C05-03 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Josep Maria Garrell Guiu

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 10 anys)

Contreras, D.; Salamó, M. (2018). Data-driven decision making in Critique-based recommenders: from a critique to social media data. Journal of Intelligent Information Systems . https://doi.org/10.1007/s10844-018-0520-9 . ISSN: 0925-9902
Contreras, D.; Salamó, M.; Rodríguez, I.; Puig, A. (2018). Shopping Decisions Made in a Virtual World: Defining a State-Based Model of Collaborative and Conversational User-Recommender Interactions. Ieee Consumer Electronics Magazine, 7(4), pp. 26 - 35 . Repositori Institucional . ISSN: 2162-2248
Maria Salamó Llorente; Inmaculada Rodríguez Santiago; Maite López Sánchez; Anna Puig Puig; Simone Balocco; Mariona Taulé Delor (2016). Recurso docente para la atención de la diversidad en el aula mediante la predicción de notas. ReVisión: Revista Ie investigación en Docencia Universitaria de la Informática, 9(1), pp. 38 - 53 . Repositori Institucional . ISSN: 1989-1199
Contreras, D.; Salamó, M.; Rodríguez, I.; Puig, A. (2015). A 3D Visual Interface for Critiquing-based Recommenders: Architecture and Interaction. International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, 3(3), pp. 7 - 15 . Repositori Institucional . ISSN: 1989-1660
Roberto, J.A.; Salamó, M.; Martí, M.A. (2014). Función de las secuencias narrativas en la clasificación de la polaridad de reviews. Procesamiento del lenguaje natural (52), pp. 69 - 76 . Repositori Institucional . ISSN: 1135-5948
Campos, J.; López-Sánchez, M.; Salamó, M.; Rodríguez, J.A.; Avila, P. (2013). Robust regulation adaptation in multi-agent systems. ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, 8(3), pp. 1 - 27 . https://doi.org/10.1145/2517328 . ISSN: 1556-4665
Salamó, M.; Escalera, S. (2012). Increasing retrieval quality in conversational recommenders. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 24(10), pp. 1876 - 1888 . https://doi.org/10.1109/TKDE.2011.116 . ISSN: 1041-4347
Salamó, M.; McCarthy, K.; Smyth, B. (2012). Generating Recommendations for Consensus Negotiations in Group Personalization Services. Personal And Ubiquitous Computing, 16(5), pp. 597 - 610 . Repositori Institucional . ISSN: 1617-4909
Salamo, M.; Lopez-Sanchez, M. (2011). Rough Set based Approaches to Feature Selection for Case-Based Reasoning Classifiers. Pattern Recognition Letters, 32(2), pp. 280 - 292 . https://doi.org/10.1016/j.patrec.2010.08.013 . ISSN: 0167-8655
Maria Salamó & Maite López-Sánchez (2011). Adaptive case-based reasoning using retention and forgetting strategies. Knowledge-Based Systems, 24(2), pp. 230 - 247 . https://doi.org/10.1016/j.knosys.2010.08.003 . ISSN: 0950-7051

Direcció de Tesis, Tesines i Treballs de Recerca (últims 10 anys)

Jordi Pascual Milego . (2014) . gcoach: group collaborative and advisory recommender channel (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Claudio Adrian Levinas . (2014) . An Analisys of Memory Based Collaborative Filtering Recommender Systems with Improvement Proposals (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
John Alexander Roberto Rodríguez . (2015) . Análisis del género discursivo aplicado a la clasificación automática de la polaridad en comentarios sobre productos (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Daniel Horowitz . (2015) . Context-aware knowledge-based recommender system for events (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Torralba Barrabés, F . (2016) . Mejora de las recomendaciones en algoritmos conversacionales basados en experiencias (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/106526
David Contreras Aguilar . (2017) . Integración de técnicas de personalización basadas en el comportamiento colaborativo del ser humano con interfaces de usuario inteligentes (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona. Publicació online (http://hdl.handle.net/2445/118744)
Francesc Bosch Florit . (2016) . Millora dels processos de recomanació a través d'algorismes d'Experience-Based (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.
Olivares Oliver, Coral . (2016) . CBR-KM: Integració de mecanismes de manteniment de la memòria de casos per millorar el rendiment en el CBR (Treball de Grau) . Universidad de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/104445
Lin, Y . (2016) . Estudio y análisis de técnicas de consenso para recomendadores grupales (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/107128