Ignasi Mundet Riera

Ignasi Mundet Riera

Professor titular d'Universitat

ORCID: 0000-0001-7989-5510
Àrea de coneixement : Geometria i Topologia

Grup de Recerca: Algebra i Geometria Algebraica (AGA)

Informació de contacte
Departament de Matemàtiques i Informàtica
Gran Via de les Corts Catalanes 585
+34 93 4021614
ignasi.mundet(a)ub.edu

El meu perfil

Llicenciat en matemàtiques el 1995 a la UB, doctorat en matemàtiquesel 1999 a la UAM. Estades postdoctorals a París i Oxford. ContracteRamón y Cajal del 2001 al 2003 a la UPC. Professor Titular ... + info

Formació acadèmica

Llicenciat . Universitat de Barcelona . 01/07/1995 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctorat . Universidad Autónoma de Madrid . 01/06/1999 . (Doctorat )

Participació en Projectes

Geometría de las variedades algebraicas, aritméticas y simplécticas . 2006 - 2009 . Ref.MTM2006-14234-C02-01/ . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Jose Ignacio Burgos Gil
Geometria i topologia de les varietats algebraiques . 2006 - 2009 . Ref.2005 SGR 00557 . Generalitat de Catalunya . IP: Jaume Amoròs Torrent
Acció integrada entre Espanya i Portugal. BOE núm. 135 (04/06/2009) . 2008 - 2010 . Ref.HP2008-0013 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Ignasi Mundet Riera
Grup de Recerca en Geometría i Topologia Algebraica . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR119 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Carles Casacuberta Verges
Geometría de las variedades algebraicas, aritméticas y simplécticas . 2010 - 2012 . Ref.MTM2009-14163-C02-01 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Juan Carlos Naranjo del Val
Acción Complementaria 'Conference on geometry and quantization of moduli spaces' . 2011 - 2013 . Ref.MTM2011-14410-E . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Ignasi Mundet i Riera
Geometría algebraica, simpléctica y aritmética . 2013 - 2015 . Ref.MTM2012-38122-C03-02 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Martin a. Sombra
Algebra i Geometria Algebraica . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR114 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Rosa Maria Miro Roig
Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath) . 2015 - 2019 . Ref.MDM-2014-0445 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Marcos Noy Serrano
Variedades Algebraicas, Lineales y Diferenciables, Aritmética y Móduli . 2016 - 2019 . Ref.MTM2015-65361-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Ignasi Mundet Riera

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 10 anys)

Ignasi Mundet i Riera (2010). A Hilbert-Mumford criterion for polystability in Kähler geometry. Transactions of the American Mathematical Society, 362, pp. 5169 - 5187 . Repositori Institucional . ISSN: 0002-9947
Ignasi Mundet i Riera (2010). Maximal weights in Kähler geometry: flag manifolds and Tits distance (with an appendix by A. Schmitt). Contemporary Mathematics, 522, pp. 113 - 129 . ISSN: 0271-4132
Ignasi Mundet i Riera (2010). A Jordan theorem for the diffeomorphism group of some manifolds. Proceedings of the American Mathematical Society, 138, pp. 2253 - 2262 . Repositori Institucional . ISSN: 0002-9939
Ignasi Mundet Riera (2011). Progressions aritmètiques de tots colors. Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 26(1), pp. 69 - 95 . Repositori Institucional . ISSN: 0214-316X
Ignasi Mundet Riera (2011). Progresiones aritméticas de todos los colores. La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española , 14(4), pp. 715 - 737 . ISSN: 1138-8927
Óscar García-Prada; Peter Gothen; Ignasi Mundet i Riera (2013). Higgs bundles and surface group representations in the real symplectic group. Journal Of Topology, 6(1), pp. 64 - 118 . https://doi.org/10.1112/jtopol/jts030 . ISSN: 1753-8416
Ignasi Mundet i Riera; Alexandre Turull (2015). Boosting an analogue of Jordan's theorem for finite groups. Advances in Mathematics, 272(1), pp. 820 - 836 . https://doi.org/10.1016/j.aim.2014.12.021 . ISSN: 0001-8708
Ignasi Mundet i Riera (2016). Finite group actions on $4$-manifolds with nonzero Euler characteristic. Mathematische Zeitschrift, 282, pp. 25 - 42 . https://doi.org/10.1007/s00209-015-1530-8 . ISSN: 0025-5874
Mundet i Riera, I. (2017). Non Jordan groups of diffeomorphisms and actions of compact Lie groups on manifolds. Transformation Groups, 22, pp. 487 - 501 . https://doi.org/10.1007/s00031-016-9374-9 . ISSN: 1083-4362
Ignasi Mundet i Riera (2017). Finite groups acting symplectically on T^2 x S^2. Transactions of the American Mathematical Society, 369, pp. 4457 - 4483 . https://doi.org/10.1090/tran/6978 . ISSN: 0002-9947
Fock, V., Marshakov, A., Schaffhauser, F., Teleman, C., Wentworth, R. (2016). Geometry and Quantization of Moduli Spaces . En Geometry and Quantization of Moduli Spaces . Birkhauser . ISBN: 978-3-319-33578-0 .

Direcció de Tesis, Tesines i Treballs de Recerca (últims 10 anys)

Andratx Bellmunt Giralt . (2015) . Construction of right inverses of the Kirwan map (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Javier Martínez Martínez . (2010) . Instantons and 4-manifolds (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Elba García Failde . (2012) . Intersection numbers on moduli spaces of Riemann surfaces and the KdV equations (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Carlos Sáez Calvo . (2014) . Gromov compactness theorem for pseudoholomorphic curves (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Teresa García . (2015) . El teorema de rigidesa de Mostow (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.

Conferències i Participacions a Congressos (últims 10 anys)

Ignasi Mundet i Riera (2010). Twisted holomorphic maps on cylinders and gradient flow lines. (Conferència invitada) . Geometry at large I . Viena . ÀUSTRIA
Ignasi Mundet i Riera (2010). Twisted holomorphic maps on cylinders and gradient flow lines. (Conferència invitada) . International Conference on Symplectic Geometry and Physics . Tianjin . XINA
Ignasi Mundet i Riera (2010). L2 metrics on abelian vortex moduli spaces. (Conferència invitada) . 1st Swedish-Catalan Conference in Mathematics . Barcelona . ESPANYA
Ignasi Mundet i Riera (2010). Abelian vortices on a Riemann surface for large value of the parameter: the L2 norm. (Conferència invitada) . Geometry and Physics in Cracow . Cracòvia . POLÒNIA
Ignasi Mundet i Riera (2011). Generalizations of parabolic bundles related to Higgs bundles. (Conferència invitada) . Representations of Surface Groups and Higgs Bundles . Oxford . REGNE UNIT
Ignasi Mundet i Riera (2011). Loops of homeomorphisms of adjoint orbits. (Conferència invitada) . 18 Encuentro de Topología . Sevilla . ESPANYA
Ignasi Mundet i Riera (2011). Loops of homeomorphisms of adjoint orbits. (Conferència invitada) . VI Workshop on Symplectic Geometry, Contact Geometry and Interactions . Madrid . ESPANYA
Ignasi Mundet i Riera (2012). On the Cayley and Hitchin-Kobayashi correspondences. (Conferència invitada) . Indo-Spanish Conference on Geometry and Analysis (ICMAT, CSIC) . Madrid . ESPANYA
Ignasi Mundet i Riera (2012). Hitchin-Kobayashi correspondence on nearly singular conics. (Conferència invitada) . Workshop Geometry of the Vortex Equations . Bonn . ALEMANYA
Ignasi Mundet i Riera (2012). Hamiltonian Gromov-Witten invariants and nodal curves. (Conferència invitada) . Workshop Geometry of the Vortex Equations . Bonn . ALEMANYA
Ignasi Mundet i Riera (2013). On the Cayley and Hitchin-Kobayashi correspondences. (Conferència invitada) . Conference Pressure metric and Higgs bundles (QGM) . Aarhus . DINAMARCA
Ignasi Mundet i Riera (2014). The Cayley transform for symplectic Higgs bundles. (Conferència invitada) . Second GEAR Retreat (University of Maryland) . College Park (Maryland) . ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Ignasi Mundet i Riera (2014). Nonlinear vortices on nearly nodal curves. (Conferència invitada) . Workshop Gauged Sigma-Models in Two Dimensions (SCGP) . Stony Brook . ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Mundet, I. (2015). Ghys's conjecture on finite group actions on manifolds. (Conferència invitada) . Oberwolfach Workshop 'Cohomology of finite groups: interactions and applications' . Summary of the talk published in Oberwolfach Reports, Volume for the year 2015 (OWR, ISSN 1660-8933) . Oberwolfach . ALEMANYA
Mundet, I. (2015). Actions of $p$-groups on vector bundles and applications. (Conferència invitada) . Barcelona Topology Workshop . Bellaterra . ESPANYA
Mundet, I. (2016). Parabolic Higgs bundles for real reductive Lie groups. (Conferència invitada) . Hitchin 70: Celebrating 30 years of Higgs bundles and 15 years of generalized geometry . Madrid . ESPANYA
Mundet, I. (2017). Hitchin-Kobayashi correspondence for bundles with disconnected structure group. (Conferència invitada) . Geometry and Physics of Augmented Bundles (a celebration of Steve Bradlow's 60th birthday) . Allerton, Illinois . ESTATS UNITS D'AMÈRICA
Mundet, I. (2017). Finite subgroups of Ham. (Conferència invitada) . Joint meeting of the Edinburgh Mathematical Society and the Societat Catalana de Matemàtiques . Edinburgh . REGNE UNIT
Mundet, I. (2017). Finite subgroups of Diff. (Conferència invitada) . Joint meeting of the Edinburgh Mathematical Society and the Societat Catalana de Matemàtiques . Edinburgh . REGNE UNIT