Rosina Moreno

Rosina Moreno

Catedràtica d'Universitat

ORCID: 0000-0002-3500-8622
Scopus Author ID: 7202177801
Researcher ID: D-4723-2014
Àrea de coneixement : Economia Aplicada

Rosina Moreno is Full Professor of Applied Economics at the University of Barcelona and Director of the research group AQR (Regional Quantitative Analysis). She has been visiting researcher at West ... + info

Grup de Recerca: Anàlisi Quantitativa Regional (AQR)

Grup d'Innovació Docent d'Econometria en la pràctica

Informació de contacte
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Av. Diagonal, 690
934021823
rmoreno(a)ub.edu

Càrrecs

Full Professor. Applied Economics

Més Informació: Web personal (https://rosinamorenoserrano.wordpress.com)

Formació acadèmica

CCS.Econ. y Empresar . Universitat de Barcelona . 06/09/1994 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Ciencias Económicas y Empresariales . Universitat de Barcelona . 30/11/1998 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 5 anys)

Creixement Econòmic i Localització de l'Activitat Econòmica (Grau) - Economia - Universidad de Barcelona.
Econometria Espacial (Màster oficial) - Economia - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

¿ Regional innovation processes: innovation creation and diffusion ¿ Agglomeration economies and economic growth ¿ Spatial spillovers and Spatial econometrics ¿ Human capital and regional economic growth

Participació en Projectes (últims 6 anys)

Ajut per incentivar i consolidar la recerca d'excel·lència ja existent a les universitats públiques de Catalunya. Programa ICREA Academia 2014 . 2015 - 2019 . Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) . IP: Rosina Moreno Serrano
Innovación y territorio. Colaboración tecnológica, competitividad internacional y factores locacionales . 2015 - 2017 . Ref.ECO2014-59493-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Rosina Moreno Serrano
Perception and Evaluation of Regional and Cohesion policies by Europeans and Identification with the Values of Europe (PERCEIVE) . 2016 - 2019 . Ref.693529 . Unió Europea . IP: Jordi Suriñach Caralt
Innovación y factores locacionales: Diversificación, conocimiento y la revolución medioambiental . 2018 - 2020 . Ref.ECO2017-86976-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Rosina Moreno Serrano; Davide Consoli

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

Miguélez, E; Moreno, R. (2018). Relatedness, external linkages and regional innovation in Europe. Regional Studies, 52(5), pp. 688 - 701 . Repositori Institucional . ISSN: 0034-3404
D'Agostino, L.; Moreno, R. (2018). Exploration during turbulent times: an analysis of the relation between cooperation in innovation activities and radical innovation performance during the economic crisis. Industrial and Corporate Change, 27(2), pp. 387 - 412 . Repositori Institucional . ISSN: 0960-6491

Conferències i Participacions a Congressos (últims 6 anys)

D'Agostino, L and Moreno R. (2017). The effects of green regions on local firms' innovation. (Presentació comunicació) . XLIII Reunión de Estudios Regionales . Sevilla . ESPANYA
Tojeiro-Rivero, D.; Moreno, R.; (2017). Acquisition of external knowledge, local spillovers and firm´s innovativeness. (Presentació comunicació) . XX Applied Economics Meeting. June 2017 . Valencia . ESPANYA
Diego B. Ocampo Corrales, Rosina Moreno, Jordi Suriñach Caralt (2018). Knowledge flows and the creation of technologies in renewable energies at the regional level in Europe. (Presentació comunicació) . 4th Geography of Innovation Conference . Barcelona . ESPANYA