M. TERESA VECIANA NOGUES

M. TERESA VECIANA NOGUES

Professora titular d'Universitat

ORCID: 0000-0001-8633-1860
Àrea de coneixement : Nutrició i Bromatologia

Grup de Recerca: Compostos bioactius dels aliments

Informació de contacte
Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Av. Joan XXIII, s/n
934035930
veciana(a)ub.edu

Formació acadèmica

Licenciada en Farmacia
Doctora en Farmacia
Master en Alimentació i Nutrició

Línies de recerca

Intolerància a la histamina per dèficit d'Diamino-Oxidasa (DAO): Estudi de noves eines de diagnòstic i de tractament de la intolerància a la histamina. Probiòtics amb activitat Diamino Oxidasa (DAO)
Amines i poliamines bioactives dels aliments Composició quali i quantitativa en aliments. Estudi de marcadors d'exposició dietètica. Activitat biològica i estimació d'ingesta. Estimació del risc de les amines bioactives amb efectes adversos (histamina i tiramina) i estratègies de control
Compostos bioactius: Isoflavones, fitosterols, tocoferols ... Composició qualitativa i quantitativa, activitat, influència dels tractaments i estabilitat

Projectes

Nuevas implicaciones de las aminas y poliaminas bioactivas en alimentos y salud . 2013 - 2015 . Ref.AGL2012-39995 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: M. Teresa Veciana Nogues
Promotor microbiómico basado en un subproducto vínico para la optimización de productos fermentados y complementos alimenticios . 2016 - 2020 . Ref.AGL2016-78324-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Elvira Lopez Tamames; Ma. Carmen Vidal Carou
Aminas biógenas y poliaminas en alimentos vegetales. Estudio del papel de estas aminas en el poder antioxidante de los vegetales comestibles . 2005 - 2008 . Ref.AGL2005-04640/ALI . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Ma. Carmen Vidal Carou
Caracterización nutricional, biofuncional y toxicológica de licuados de soja y almendra tratados por UHPH . 2009 - 2011 . Ref.AGL2008-05430-C02-02/ALI . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Ma. Carmen Vidal Carou
Compostos bioactius dels aliments . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1376 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria del Carmen Vidal Carou
Estudi de l'activitat diamino-oxidasa (DAO) d'extractes proteics de ronyó porcí i complements alimentaris d'enzim DAO Empresa . 2018 . Ref.FBG 309926 . DR. Healthcare España, S.L. . IP: Maria del Carmen Vidal Carou
Aliments amb Perfils nutricionals millorats dirigits a poblacions amb requisits nutricionals específics. Comunitat Ris3cat Alimentació INNOAPAT . 2016 - 2019 . Ref.FBG 309220 . DR. Healthcare España, S.L. . IP: Maria del Carmen Vidal Carou

Publicacions rellevants

Ferragut, V.; Hernández-Herrero, M.; Veciana-Nogués, M.T.; Borrás-Suarez, M.; González-Linares, J.; Vidal-Carou, M.C.; Guamis, B. Ultra-high-pressure homogenization (UHPH) system for producing high-quality vegetable-based beverages: physicochemical, microbiological, nutritional and toxicological characteristics. En Journal of the Science of Food and Agriculture. Volum 95. Número 5. 2015 . https://doi.org/10.1002/jsfa.6769
Toro-Funes,N.; Morales-Gutiérrez, F.J.; Veciana-Nogués, M. T.; Vidal-Carou, M. C.; Spencer, J. P. E.; Rodriguez-Mateos, A. The intracellular metabolism of isoflavones in endothelial cells. En Food & Function. Volum 6. Número 1. 2015 . https://doi.org/10.1039/c4fo00772g
Toro-Funes, N.; Bosch-Fusté, J.; Latorre-Moratalla, M.; Veciana-Nogués, M. T.; Vidal-Carou, M. C. Biologically active amines in fermented and non-fermented commercial soybean products from the Spanish market. En Food Chemistry. Volum 173. Número 4. 2015 . https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.10.118
Toro-Funes, N.; Bosch-Fusté, J.; Latorre-Moratalla, M.L.; Veciana-Nogués, M.T.; Vidal-Carou, M.C. Isoflavone profile and protein quality during storage of sterilised soymilk treated by ultrahigh pressure homogenisation. En Food Chemistry. Volum 167. 2015 . https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.06.023
Toro-Funes, N.; Bosch-Fusté, J.; Veciana-Nogués, M.T.; Izquierdo-Pulido, M.; Vidal-Carou, M.C. In vitro antioxidant activity of dietary polyamines. En Food Research International. Volum 51. Número 1. 2013 . https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.11.036
Comas-Basté, O., Latorre-Moratalla, M.L., Bernacchia, R., Veciana-Nogués, M.T. & Vidal-Carou, M.C. New approach for the diagnosis of histamine intolerance based on the determination of histamine and methylhistamine in urine. En Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Volum 145. 2017 . Repositori Institucional
Sánchez-Pérez, S; Comas-Basté, O; Rabell-González, R. ; Veciana-Nogués, M.T.; Latorre-Moratalla, M. L.; Vidal-Carou, M. C. Biogenic Amines in Plant-Origin Foods: Are they Frequently Underestimated in Low-Histamine Diets?. En Foods. Volum 7. Número 12. 2018 . Repositori Institucional
Vidal-Carou, MC., Veciana-Nogués, MT., Latorre-Moratalla, ML., Bover-Cid, S. Biogenic amines: riscks and control. En Handbook of fermented meat and poultry 2 ed.. Blackwell Publishing Inc. [etc.]. 2014
Vidal-Carou, M.C.; Veciana-Nogués, M.T.; Latorre-Moratalla, M.L. Intolerancia a la histamina e hipersensibilidad a aditivos alimentarios. En Nutrición y dietética clínica. Volum. 46 . Elsevier. 2019
Comas-Basté,O.; Latorre-Moratalla, M.L.; Sánchez-Pérez, S.; Veciana-Nogués M. T.; Vidal-Carou, M. C. Histamine and Other Biogenic Amines in Food. From Scombroid Poisoning to Histamine Intolerance. En Biogenic amines. IntechOpen Limited. 2019 . Publicació en línia (https://www.intechopen.com/online-first/histamine-and-other-biogenic-amines-in-food-from-scombroid-poisoning-to-histamine-intolerance)