CARLOS MARTINEZ MIRON

CARLOS MARTINEZ MIRON

Professor Associat

Àrea de coneixement : Dret Penal

Informació de contacte
Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals


c.martinez(a)ub.edu

Docència

Teories Criminològiques (Grau de Criminologia)
Política Criminal (Grau de Criminologia)
Cibercriminalitat (Grau de Criminologia)

Formació acadèmica

Llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques
Llicenciat en Criminologia
Màster en Dret Penal i Ciéncies Penals (UB - UPF)

Activitats i Mèrits rellevants

Curs d'especialització en Dret Penal Econòmic. Universitat Abat Oliva (2008)
Ponència: “El Juicio Oral dentro del Procedimiento Abreviado” dins del curs “El procediment Penal”
Professió: ADVOCAT. Àrea d'especialització: DRET PENAL. Lloc de treball: ROIG&BERGÉS&MARTÍNEZ ADVOCATS PENALISTES S.P. (Soci i advocat)

Més Informació: https://www.linkedin.com/profile/view?id=103378501&trk=spm_pic