CARLOS MARTINEZ MIRON

CARLOS MARTINEZ MIRON

Adjunct part-time

Knowledge area: Dret Penal

Contact Information
Department of Criminal Law and Criminal Science, and Public International Law and International Relations


c.martinez(a)ub.edu

Teaching

Criminological Theories (Degree in Criminology)
Criminal Policy (Degree in Criminology)
Cibercrime (Degree in Criminology)

Academic training

Llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques
Llicenciat en Criminologia
Màster en Dret Penal i Ciéncies Penals (UB - UPF)

Other activities

Intensive course in Económic Penal Law
Ponència: “El Juicio Oral dentro del Procedimiento Abreviado” dins del curs “El procediment Penal”
Professió: ADVOCAT. Àrea d'especialització: DRET PENAL. Lloc de treball: ROIG&BERGÉS&MARTÍNEZ ADVOCATS PENALISTES S.P. (Soci i advocat)

More Information: https://www.linkedin.com/profile/view?id=103378501&trk=spm_pic