ALEGRIA BORRAS RODRIGUEZ

ALEGRIA BORRAS RODRIGUEZ

Professora emèrita

Informació de contacte
Departament de Dret Privat
Av. Diagonal, 684.
934024422
alegriaborras(a)ub.edu

Docència

Dret internacional privat
Dret interregional
Dret comparat
Qüestions d'actualitat jurídica de dret internacional

El meu perfil

La vida professional, amb l'excepció del breu parèntesi de Catedràtica de Dret internacional privat a les Universitats de Còrdova i Autònoma de Barcelona, s'ha desenvolupat a la Universitat de Barcelona ... + info

Formació acadèmica

Licenciada en Derecho
Doctora en Derecho

Línies de recerca

Dret internacional privat
Dret internacional privat de la Unió Europea
Protecció internacional de nens i adopció internacional
Dret internacional privat de família i successions
Ordenaments jurídics no unificats (Dret interregional)

Publicacions rellevants

Borrás, A. Le droit international privé communautaire: réalités, problèmes et perspectives d'avenir. En Recueil des Cours de l'Academie de Droit international de La Haye. Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Volum. tome 317 (2005) . Martinus Nijhoff Publishers. 2006
Borrás, A. The application of the Brussels I Regulation to Defendants Domiciled in Third States: From the EGPIL proposal to the Commission Proposal. En The Brussels I Review Proposal Uncovered (Edited by Eva Lein). The British Institute of International and Comparative Law. 2012
Borrás, A. Regulation 2201/2003 (Brussels IIa): Commentary. En Civil Law - European Juridial Cooperation. Consilium (General Secretariat). 2013
Borrás, A. Quin hauria de ser el paper de veïnatge civil en el Dret interregional del futur?. En Revista Jurídica de Catalunya. Volum CIX. Número 4. 2010
Borrás, A. Grounds of jurisdiction in matrimonial matters: recasting the Brussels IIa Regulation. En Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR). Número 1. 2015

Activitats i Mèrits rellevants

Professora a l'Académie de Droit international de La Haia el 1994 i el 2005, havent estat també Directora d'Estudis el 1989. Professora visitant en diverses Universitats europees i americanes
Representant d'Espanya en la Conferència de La Haia de Dret Internacional Privat des de 1987 i en la Unió Europea (Cooperació civil) 1992-2007
Membre dels comitès científics de diverses revistes especialitzades. Directora de la Revista Espanyola de Dret internacional (2009-2015)
Membre de nombroses Associacions científiques i professionals espanyoles, internacionals i estrangeres. En particular, escollida 'membre associé' del Institut de Droit international (Institute of International Law) el 2007 i 'membre titulaire' des de 2015. Membre del Grup Europeu de Dret Internacional Privat / Groupe européen de Droit international privé (GEDIP) des de 1991, que presidí de 2003 a 2006. Escollida 'Membre associé' de la Académie international de Droit comparé / International Academy of Comparative Law en 2007 i 'membre' el 2011. Membre del 'Private International Law Advisory Panel' del British Institute of International and Comparative Law des de 2010
Membre Permanent de la Comissió General de Codificació d'Espanya (Secció primera: Dret civil) des de 2005. Membre de la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya (1986 a 2005). Membre de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya des de 1988 i Secretaria de 2004 a 2008. Membre de la Comissió de Codificació de Catalunya des de 2012

Participació a Congressos

Borrás, A. The Judgments Project of The Hague: Lessons from the Past and Future Challenges. Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law (Luxemburgo), in Max Planck Lecture Series. Luxemburg. LUXEMBURG. 2014
Borrás, A. Lecture "La necessità di applicari strumenti convenzionali e dell'Uniones Europea: l'ambito della persona, della famiglia e delle successioni. La situazione spagnola e quella italiana a confronto". 23 octubre de 2014. Convegno per un nuovo diritto internazionale privato in occassione del cinquantenario della Rivista di Diritto internazionale privato e processuale, Aula Magna della Università degli Studi di Milano. Milano. ITÀLIA. 2014
Borrás, A. Chairman of the Session on 'La inminente entrada en vigor del Convenio de La Haya sobre cláusulas de elección de foro' of Fundación para la investigación sobre el Derecho y la empresa (FIDE) Madrid. 21 de mayo de 2015. . Madrid. ESPANYA. 2015
Borrás, A. Chairman of the open Session of the Acadèmia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya on the 'Convenio de La Haya de 2005 sobre acuerdos de elección de foro'. Academia de Jurisprudencia y Legislación de Catalunya. 26 de mayo de 2015. Barcelona. ESPANYA. 2015
Borrás, A. Chairman of the Session 'Derecho internacional privado de la Unión Europea'. X Seminario internacional de Derecho internacional privado, organized by la Universidad Complutense de Madrid and chaired by Profs. José Carlos Fernández Rozas and Pedro de Miguel. ESPANYA. 2016

Projectes

La aplicación de los instrumentos comunitarios en materia de derecho internacional privado por los tribunales españoles: balance y perspectivas . 2013 - 2015 . Ref.DER2012-36920 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Alegria Borras Rodriguez
Reforma de la normativa española para facilitar la aplicación de Reglamentos comunitarios y normativa convencional relacionada que regulan competencia judicial internacional y eficacia de decisiones . 2009 - 2011 . Ref.DER2008-05354/JURI . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Alegria Borras Rodriguez
Àrea de dret internacional privat de la Universitat de Barcelona . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR845 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Alegria Borras Rodriguez
Àrea de Dret Internacional Privat de la UB . 2005 - 2009 . Ref.2005SGR00928 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . IP: Alegria Borras Rodriguez
Towards the entry into force of the succession regulation. Building future uniformity upon past divergences . 2013 . Unió Europea . IP: Stefania Bariatti