Maria Adela Fargas Peñarrocha

Professor/a titular d'Universitat

Researcher ID: G-2728-2019
Àrea de coneixement : Història Moderna

Grup d'Estudis d'Història del Mediterrani Occidental. Societat, poder i cultura a l'època moderna (GEHMO)

Grups d'Innovació Docent: Lletra de dona

Informació de contacte
Departament d'Història i Arqueologia
Facultat de Geografia i Història. Departament d'Història i Arqueologia. Montalegre, 6
934037967
marielafargas(a)ub.edu

Altres Mèrits o aclariments

Responsable del Departament d'Història Moderna en el Consell d'Estudis de la Facultat d'Història. Inici: curs 2009-2010. Vigent curs 2013-2014 (Mèrits relacionats amb l'experiència en gestió i administració)

Gener 1990 - Desembre 1993

Becària d'Investigació Predoctoral (Beca de Formació d'Investigadors, Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya: DOGC, 1277, 6-4-1990, pp. 1382-1383; 1391, 9-1-1991, pp. 60-62; 1548, 29-1-1992, pp. 614-616; 1708, 15-2-1993, pp. 1112-1114).

Adscripció: Universitat de Barcelona, Departament d'Història Moderna.

Becària de Col.laboració Docent en classes pràctiques.

Departament d'Història Moderna. Universitat de Barcelona.

 • Curs 1994-1995: Inici: 26 de setembre de 1994. Finalització: 31 de juliol 1995.
 • Curs 1995-1996: Inici: 26 de setembre de 1995. Finalització: 31 de juliol de 1996.
(Mèrits associats a la formació acadèmica predoctoral)

Juliol 2001 - Juliol 2003

Becària d'Investigació Postdoctoral (Dirección General de Universidades-Secretaria de Estado de Educación y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, BOE n. 168, pp. 22165-22167).

Adscripció, Universidad Autónoma de Madrid. Departament d'Història Moderna.

Projecte Mujeres i Poderes. Una perspectiva de Género en la Cataluña moderna.

Direcció, Dra. Margarita Ortega López, Universidad Autónoma de Madrid.

(Mèrits associats a la qualitat de la formació postdoctoral)

Juliol 2001 - Juliol 2003

Estada de 2 anys al Departament d'Història Moderna, de la Universidad Autónomade Madrid. Becària d'Investigació Postdoctoral (Dirección General de Universidades-Secretaria de Estado de Educación y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, BOE n. 168, pp. 22165-22167).

(Mèrits relacionats amb la movilitat del professorat)

BEQUES DE RECERCA D'INSTITUCIONS PRIVADES

Gener 1997 - Desembre 1997

Beca Postdoctoral-Área d'Història, Fundación Caja de Madrid.

Projecte, Familia y cambio social, perspectivas económicas en Barcelona.

Direcció, Pere Molas Ribalta, Universitat de Barcelona.

  

Gener 1998 - Desembre 1998

Beca de recerca, Fundació Raimon Noguera-Il.lustre Col.legi de Notaris de Barcelona (VII Beca Notari Raimon Noguera).

Projecte, Família, Dret i Patrimoni a la Barcelona moderna.

 

Gener 2001 - Desembre 2001

Beca Postdoctoral-Área d'Història, Fundación Caja de Madri

Projecte, Espacios privados, patrimonio y género en Barcelona.

Direcció, Pere Molas Ribalta, Universitat de Barcelona.

(Mèrits relacionats amb l'activitat investigadora)

Direcció de Projectes d'Innovació Docent

2008-09          Direcció del Pla d'Acció Tutorial a Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya en el marc EEES, per Conveni amb la Fundació Bosch Gimpera de la Universitat de Barcelona. Inici i finalització: Octubre 2008 a novembre 2009.

Participació com a membre investigador en projectes competitius d'innovació docent i de creació de materials.

1998-2000  Títol del Projecte, La Història Moderna a través de la Imatge (La Història Moderna a través de la Imagen).

Entitat finançadora, Universitat de Barcelona, Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària (8/I/FP/03/PERE)Centre, Departament d'Història Moderna, Universitat de Barcelona. Investigador principal, dra. María de los Ángeles Pérez Samper (Universitat de Barcelona)

2006/08    Títol del Projecte, Panfilhvm. La construcción del conocimiento por parte de los estudiantes en entornos virtuales i el uso de la web en la creación de materiales didácticos Entitat finançadora, DGICYT (SEJ2006-12044)Centre, Universitat Oberta de Catalunya, Estudis d'Humannitats. Investigador principal, dr. Joan Campàs Montaner (Universitat Oberta de Catalunya)

Participació en Cursos i seminaris per a l'actualització docent

1989    Obtenció del Certificat d'Aptitud Pedagògica, Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona, 20 juny.

1998   Assistència al Col.loqui Europeu Autoformació. Universitat oberta, formació virtual i aprenentatge, Barcelona, 16-18 desembre.

Taller Iniciació a l'hipertext i al disseny i creació de pàgines web. Estudis d'Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya, 20 de febrer, durada de 10 hores lectives.

2000   Seminari L'ús del debat virtual a l'ensenyament, Estudis d'Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya, 20 de febrer, durada de 4 h. lectives.

2001  Seminari, Estratègies de treball en un entorn virtual, Estudis d'Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya, 20h., desembre, durada de 20 h. lectives.

2009   Realització del curs Campus Virtual, Universitat de Barcelona- Institut de Ciències de l'Educació, 15 de gener a 4 de febrer.

Formació del professorat en l'EEES

2005/06   Seminari, La pedagogia de l'alternança i la seva implementació a la Universitat, 25 gener, Universitat Internacional de Catalunya.

Postgrau de Formació del Professor Universitari en el Pla Bolònia, Horitzò Bolònia, Universitat Internacional de Catalunya, de 20 h. de durada.

Gestió educativa. Docència d'acció tutorial

 2008/09   Coordinació d'un Pla d'Acció Tutorial per als Treballs Finals de Grau, Universitat Oberta de Catalunya, Estudis d'Humanitats.  Cdontarcte el 20 de juny de 2008 al 20 de juny de 2009.

Renúncia voluntària per incompatibilitat el 15 de setembre de 2008.

Continuació en el marc del Conveni de col.laboració UOC i Universitat de Barcelona (Llei 3/1995, de 6 d'abril, de reconeixement de la UOC).

(Mèrits relacionats amb la qualitat de la formació docent)

Participació en projectes competitius per a la transferència de coneixement

2007

Títol del Projecte, Elaboració d'una guia de les experiències docents en el marc de Bolònia a la Universitat Internacional de Catalunya Entitat finançadora, AGAUR-Generalitat de Catalunya (Convocatòria: Ajuts Universitaris per afavorir l'adaptació de la metodologia docent al procés de Bolonya) 2006ECTSA004 Centre, Universitat Internacional de Catalunya, Facultat d'Humanitats Investigador principal, dr. Josep Corcó Juviñà

He col.laborat amb una aportació titulada: Imagen, texto i contexto en la Història de la familia: notas de un circuito de aprendizaje a partir de aspectos interdiscipilinares en las Humanidades.

(Mèrits relacionats amb la qualitat de l'activitat docent)
Avaluació favorable període 2002-2003 / 2011-2012 per Resolució de la CADUB de 23 de maig de 2013 (Mèrits relacionats amb la qualitat de l'activitat docent)
III Premio Nacional de Finalización de Estudios Universitarios (Ministerio de Educación y Ciencia) 1990 (Mèrits associats a la formació acadèmica)
Premi Extraordinari de Doctorat, Facultat de Geografia i Història, 1997 (Mèrits relacionats amb l'activitat investigadora)

Conferències

Los usos del regalo en la edad moderna . (Condiciones materiales y formas de vida en la España moderna. Seminario de Historia de la vida cotidiana. Universidad Complutense de Madrid). 12/04/2013. Madrid. ESPANYA
Las joyas, usos y significados en la Europa moderna . (Cultural transfer and the material world. Seminari Internacional. Dept. Història Moderna. universitat de Barcelona). 13/03/2013. Barcelona. ESPANYA
Intimitat i cos en la literatura femenina de l'edat moderna . (El cos femení: mirades des de la història i la creació litarària. Els Juliols de la UB). 04/07/2012. Barcelona. ESPANYA
El regalo: norma y persuasión en la vida cotidiana de la edad moderna . (Las maneras en el espacio doméstico de la edad moderna. Coloquio de investigación. Depto. de Historia Moderna de la UB y Asociación para el Estudio del Mueble.). 09/11/2012. Barcelona. ESPANYA
Primogenitura y movilidad social: estrategias familiares del patriciado barcelonés en el Renacimiento . (Seminario “Elites urbane e organizzazione sociale tra tardo Medioevo e prima Età Moderna: fonti, studi, metodologie”. CNR - Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea). 02/12/2011. Cagliari, Italia. ITÀLIA
El sentido de lo justo y el gobierno del padre, en fray A. Arbiol . (Seminario de investigación 'Contexto, lenguaje, imagen. materiales para la historia política', Departamento de Historia Moderna, Universitat de Barcelona.). 26/10/2011. Barcelona. ESPANYA
Las reglas de la concordia: la familia regulada en el siglo XVIII . (Seminario de historia de la vida cotidiana. Universidad de Granada). 16/06/2011. Granada. ESPANYA
Obedecer y resistir: Antidisciplinas cotidianas frente a la autoridad patriarcal en la edad moderna . (La vida cotidiana en el mundo hispánico. Orden y transgresiones. Seminario de Investigación. Universidad de Córdoba.). 21/11/2010. Córdoba. ESPANYA
Los usos del regalo en la edad moderna . (Seminario de Historia de la vida cotidiana. Universidad Complutense de Madrid). 25/04/2012. Madrid. ESPANYA
Mujeres solas ante los demás: pícaras, brujas, agredidas, agresoras . (Programa de Estudios Hispánicos. Universidad de Córdoba.). 18/04/2012. Córdoba. ESPANYA
Investigar la historia de la familia: las fuentes notariales . (Vida Quotidiana i privada a l’Espanya del segle XIX, coordinado por la prof. M. T. Martínez de Sas, integrado en el Màster d’Estudis Històrics de la Facultat d’Història, Universitat de Barcelona). 23/03/2010. Barcelona. ESPANYA
Métodos y fuentes históricas para el estudio de la familia . (Vida Quotidiana i privada a l’Espanya del segle XIX, coordinado por la prof. M. T. Martínez de Sas, integrado en el Màster d’Estudis Històrics de la Facultat d’Història, Universitat de Barcelona). 22/03/2011. Barcelona. ESPANYA
Los secretos de la vida familiar en la edad moderna . (Seminario de Historia de la Vida Cotidiana. Universidad Complutense de Madrid). 01/04/2011. Madrid. ESPANYA
Tutela del honor, refugio del indivíduo: los secretos en la vida familiar de la edad moderna . (Seminario de Historia de la Vida Cotidiana. Universidad Complutense de Madrid). 14/04/2010. Madrid. ESPANYA
La vida quotidiana familiar a la Catalunya del segle XVII . (Curs sobre Història de Catalunya organitzat pel Museu de Granollers). 09/11/2011. Granollers. ESPANYA
“Un retrat de la mobilitat social a la Barcelona moderna. Fonts de la vida quotidiana” . (Jornada de Recerca sobre Arxius Patrimonials, Universitat de Barcelona, Departament d’Història Medieval. Paleografia i Diplomàtica i Projecte HAR201233755). 21/10/2013. Barcelona. ESPANYA
“Llàgrimes en el llit de noces. Nenes-esposes a l’edat moderna” . (Seminari Perspectives encreuades gènere i edats, ). 11/12/2013. Barcelona. ESPANYA
“Dot et différance social au sein de la famille (Barcelona, XVIè-XVIIè siècles)” . (Séminaire Histoire de la Faille. Pouvoir et dépendances au sein de la famille, perspectives comparatives, EHESS). 28/11/2013. París. FRANÇA
Topografías de lo privado y de lo público. Las joyas en la familia de la época moderna . (Seminario Vida cotidiana en la monarquía hispánica. Tiempos y espacios). 08/05/2014. Universidad de Granada. ESPANYA
Usar y poseer. Lo cotidiano en la construcción del poder familiar. Barcelona, s. XVI . (Vida cotidiana. relaciones, objetos, espacios. España e Italia en la edad moderna). 30/10/2014. Universita Roma La Sapienza. ITÀLIA
De lo público a lo privado. lLos secretos y las familias . (Seminario Historia de la Vida Cotidiana). 08/04/2014. Universidad Complutense Madrid. ESPANYA
La vida quotidiana de les dones el 1714 . (Tricentenari 1714). 30/09/2014. Ajuntament de Tona. ESPANYA
La vida quotidiana de les dones el 1714 . (Tricentenari 1714). 10/12/2014. Ajuntament S. Coloma Cervelló. ESPANYA
Ofici i virtut: lamare de família en e llibre sobre la casa rústica de fra Miquel Agustí . (Mares, fillesi fills. Imatges de la relació en la història, el pensament i la literatura. Universitat de Barcelona). 11/12/2015. Barcelona. ESPANYA
Secret, família i civilitat a l'època moderna . (Jornada Docent 'L'altra història: la vida quotidiana de la Prehistòriaa la Contemporaneïtat'. Universitat de Barcelona). 16/12/2015. Barcelona. ESPANYA
Privado,público,familia: itinerarios de estudio y cuestiones . (Pasado y presente del matrimonio. Universitat de Barcelona). 21/04/2015. Barcelona. ESPANYA
El secreto, una perspectiva compleja en el eje privado-público . (IX Seminario la Vida cotidiana en la edad moderna. El hecho cotidiano, maneras de vivir y formas de vida en tiempos modernos. Universidad Complutense de Madrid). 15/04/2015. Madrid. ESPANYA
L'imaginari mediterrani en els textos institucionals. Barcelona, segles XVI-XVII . (Històries mediterrànies. Un mar de lectures, perspectives des dels llibres. Cursos de formació complementària Gaudir UB. Universitat de Barcelona). 16/11/2015. Barcelona. ESPANYA
La revolució de la família: model de filles i esposes a l'època de Trento . (Curs de formació complementària Gaudir UB. Universitat de Barcelona). 05/02/2015. Badalona. ESPANYA
Mística i humana feminitat: Santa Teresa de Jesús . (Curs de formació complementària Gaudir UB. Universitat de Barcelona). 26/02/2015. Badalona. ESPANYA
El treball al camp i les dones, segons fra Miquel Agustí . (Curs de formació complementària Gaudir UB. Universitat de Barcelona). 12/03/2015. Badalona. ESPANYA
Dones viatgeres. Mme d'Aulnoy en Espanya . (Curs de formació complementària Gaudir UB. Universitat de Barcelona). 19/04/2015. Badalona. ESPANYA
El camí de la felicitat: Mme de Chatelet, l'amor al saber . (Curs de formació complementària Gaudir UB. Universitat de Barcelona). 26/03/2015. Badalona. ESPANYA
El camí de la felicitat: Mme de Chatelet, l'amor al saber . (Curs de formació complementària Gaudir UB. Universitat de Barcelona). 26/05/2015. Barcelona. ESPANYA
El treball al camp i les dones segons fra Miquel Agustí . (Curs de formació complementària Gaudir UB. Universitat de Barcelona). 19/05/2015. Barcelona. ESPANYA
Mística i humana feminitat. Santa Teresa de Jesús . (Curs de formació complementària Gaudir UB. Universitat de Barcelona). 12/05/2015. Barcelona. ESPANYA
La revolució de la família,model de filles i esposes a l'època de Trento . (Curs de formació complementària Gaudir UB. Universitat de Barcelona). 10/05/2015. Barcelona. ESPANYA
"Historiar la Familia: problemas y enfoques desde lo cotidiano", Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Historia Moderna . (Seminario Vivencias y experiencias de la Vida Cotidiana). 06/04/2016. Madrid. ESPANYA
"Unidad conyugal y desencuentros matrimoniales en la familia (Cataluña, XVII-XVIII)" . (Seminario Familias, Maternidades, Paternidades y cambio social (XVIII-XXI), Universitat d'Alacant). 15/04/2016. Alacant. ESPANYA
"La justicia doméstica en la edad moderna hispánica" . (Máster en Historia de la Formación del Mundo Occidental, Actualización Historiográfica 2015-2016). 02/05/2016. València. ESPANYA
"Distinció i gènere: les joies femenines en el sistema familiar mediterrani" . ("Vida quotidiana al mar Mediterrani", Curs Gaudir UB. Cursos pel plaer de saber,Universitat de Barcelona, Àrea de Formació Complementària). 24/05/2016. Barcelona. ESPANYA
"Una revisió de les edats de les dones a l'època moderna" . (Seminari de recerca. Trajectòries i identitats. Les edats de les dones). 08/10/2016. Universitat de Barcelona. ESPANYA
Història: Feminismes i categoría de gènere a les aules . (Feminismes i docència universitària: continguts i pràctica dins l'àmbit de les Humanitats, organizada por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat de Barcelona). 26/10/2016. Barcelona. ESPANYA
"Privado, público, familia: itinerarios de estudio y cuestiones" . (Seminario Internacional 'Pasado y presente del Matrimonio'.). 21/04/2015. Barcelona. ESPANYA
"Ofici i virtut: la mare de família en el llibre sobre la casa rústica de fra Miquel Agustí (s. XVII)" . (Seminari Internacional Mares, filles i fills. Imatges de la relació a la historia, el pensament i la literatura). 11/12/2015. Barcelona. ESPANYA
"Rapto violento y rapto institucionalizado. Violencia contra las mujeres en la Barcelona moderna" . (Jornadas Intenacionales sobre Violencias de género, Universitat de Barcelona, 23 de noviembre de 2016.). 23/11/2016. Barcelona. ESPANYA
"Humanidades y Derecho: otra forma de pensar en las mujeres y en su Historia" . (Jornada Internacional Ciencias sociales, Humanidades y Derecho: cómo pensar el mundo latinoamericano, Universitat de Barcelona, 19 de junio de 2017.). 19/06/2017. Barcelona. ESPANYA
"Violència, vellesa i gènere a l'edat moderna. Aproximació" . (Seminari Internacional El mirall de la vellesa a través de la historia. Significats i transmissió, Universitat de Barcelona, Departament d'Història i Arqueologia, Grup de recerca Tacita Muta, ADHUC (Centre de recerca de la universitat de Barcelona), 29 de septiembre de 2017.). 29/09/2017. Barcelona. ESPANYA
"Confluencias y estadios. Género y mujeres en la historiografía de habla hispana" . (Jornada internacional. Relaciones Internacionales entre Iberoamérica y Catalunya, Universidad de Barcelona, 6 de octubre de 2016.). 06/10/2016. Barcelona. ESPANYA
"Una revisió de les edats de les dones a l'època moderna" . (Trajectòries i identitats. Les edats de les dones, Universitat de Barcelona, Grup de recerca consolidat Creació i Pensament de les dones, Centre de recerca ÀDHUC. Teoria, gènere i sexualitat, 8 d'octubre de 2016.). 08/10/2016. Barcelona. ESPANYA
"Dones a l'època moderna, de la familia a la comunitat" . (Congrés el paper de les dones dins de la historia, Museu de la historia d'Artès, Artès (Barcelona), 18 de noviembre de 2017.). 18/11/2017. Artès, Barcelona.. ESPANYA
El secreto, un proyecto de estudio sobre las familias, el individuo y la vida cotidiana en la edad moderna . (XII Seminario la vida cotidiana en la edad moderna. Universidad Complutense de Madrid). 12/04/2018. ESPANYA
Les al·legacions jurídiques en processos civils, font per a la història de la família . (II Seminari de recerca. Noves perspectives: fonts i metodologies d'aproximació a la recerca. Universitat de Barcelona). 06/06/2018. Barcelona. ESPANYA
Ritual y espectáculo de la dote femenina en Barcelona, s. XVI-XVII . (Curs Els Juliols UB 'Barcelona i les ciutats de la Mediterrània'). 02/07/2019. Barcelona. ESPANYA
Sociedad y familia en las cortes renacentistas . (Curs Els Juliols UB 'Leonardo: desventint un geni en l'anniversari de la seva mort'). 11/07/2019. Barcelona. ESPANYA
"La dote femenina y las lógicas de la familia (Barcelona, XVI-XVII)" . (VII Seminario Nuevas aportaciones a la Historia Moderna. Investigación, fuentes y método, Universitat de València, 8 de mayo.). 08/05/2019. València. ESPANYA
IV Jornada Docent Les Emocions i la Història. Coordinadora . (IV Jornada Docent Les Emocions i la Història. Departament d'Història i Arqueologia. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.). 13/11/2019. Barcelona. ESPANYA
La Devotio Moderna. Kempis y la Imitiatio Iesuchristi . (Història espiritual d'Occident. Facultat de Geografia i Història.Universitat de Brcelona. Curs amb reconeixement de crèdits de lliure elecció.). 30/10/2019. Barcelona. ESPANYA
La segona escolàstica i les Summae dels sagraments . (Història espiritual d'Occident. Facultat de Geografia i Història.Universitat de Brcelona. Curs amb reconeixement de crèdits de lliure elecció.). 04/12/2019. Barcelona. ESPANYA
La Devotio Moderna i Tomàs de Kempis . (Història espiritual d'Occident (XV-XX). Curs amb reconeixement de 1,5 crèdits de lliure elecció.). 30/10/2019. Barcelona. ESPANYA
La Segona Escolàstica i les Summae de Sagraments . (Curs d'Història espiritual d'Occident (XV-XX). Curs amb reconeixeent de 1,5 crèdits de lliure elecció.). 04/12/2019. Barcelona. ESPANYA
La conflictivitat familiar amb veus i emocions de dones: al·legacions jurídiques i plets a la Barcelona moderna . (Barcelona. Ciutat, Història i Memòria en Femení). 06/02/2020. Barcelona. ESPANYA
Familia y mujeres en la época moderna . (Jornada científica. Vivir en la España moderna). 25/02/2020. Barcelona. ESPANYA
Introducción y presentación. La obra de Miriam Moricone . (Sabedoras y desvergonzadas. Una enseñanza generizada en historia moderna. Con Miriam Moricone.). 18/03/2020. Barcelona. ESPANYA
Comentarios a la obra de Mirella Mafrici y Claudia Pingaro . (RELACIONES DIPLOMÁTICAS EN EL ESPACIO MEDITERRÁNEO EL SIGLO DE LA ILUSTRACIÓN). 03/03/2020. Barcelona. ESPANYA

Estades a Centres de Recerca

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Centres de Recherches Historiques. Laboratoire d'Anthropologie contemporaine.. París. FRANÇA. 2017 (1 Mesos) . Investigació interdisciplinar sobre historia de la familia moderna . Sabàtic

Formació acadèmica

Graduada en Dret . Universitat de Barcelona . 11/07/2018 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Geografia i Història . Universitat de Barcelona . 1989 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctor en Geografia i Història . Facultat de Geografia i Història . 06/03/1996 . (Doctorat )

Gestió d'activitats de R+D

Secretària de Departament . Secretària de Departament . 2013
Secretària de Departament . Secretària de departament . 2014
Secretària de Departament . Secretària de Departament . 2015
Secretària de Departament . Secretària de Departament . 2016
Pertinença com a investigadora al Centre de Recerca Teoria, génere i sexualitat (ADHUC) . Investigació . 2016
Banco de expertos Agencia Estatal de Investigación . Miembro del Banco de expertos . 2019

Participacions a Congressos

Fargas, M.A. (2014). . (Participació comitè científic/organitzador) . La infància en femení. Figures de la filiació . Barcelona . ESPANYA
Fargas, M.A. (2014). Lo cotidiano en la familia moderna. Donde se cruzan obediencia y competencia. (Presentació comunicació) . XIII Encuentro Científico Fundación Española de Historia Moderna . Sevilla . ESPANYA
Fargas, M.A. (2014). El altar de las niñas. Matrimonio infantil y educación conyugal en la edad moderna. (Ponència) . La infància en femení. Figures de la filiació . Barcelona . ESPANYA
Fargas Peñarrocha, M.A. (2013). Luxe en temps de crisi segons el baró de Maldà. (Presentació comunicació) . VIIè Congrés d'Història Moderna de Catalunya . Barcelona . ESPANYA
Fargas Peñarrocha, M.A. (2013). Las joyas, seducción y autoridad (ss. XVI-XVII). (Ponència) . Cultural transfers and the material world . Barcelona . ESPANYA
Fargas Peñarrocha, M.A. (2013). Un retrat de la mobilitat social a la Barcelona moderna. Fonts de la vida quotidiana. (Conferència invitada) . Jornada sobre Arxius Patrimonials, Universitat de Barcelona, Departament d’Història Medieval. Paleografia i Diplomàtica i Projecte HAR201233755 . Barcelona . ESPANYA
Fargas Peñarrocha, M.A. (2013). Llàgrimes en el llit de noces. Nenes-esposes a l’edat moderna. (Conferència invitada) . Perspectives encreuades: gènere i edats . Barcelona . ESPANYA
Fargas Peñarrocha, M.A. (2013). VIIè Congrés Història Moderna de Catalunya. (Secretaria comitè científic/organitzador) . VIIè Congrés Història Moderna de Catalunya . Barcelona . ESPANYA
Fargas Peñarrocha, M.A. (2013). Perspectives encreuades: Gènere i edats. (Participació comitè científic/organitzador) . Perspectives encreuades: Gènere i edats . Barcelona . ESPANYA
Fargas Peñarrocha, M.A. (2013). Dot et différance social au sein de la famille (Barcelona, XVIè-XVIIè siècles). (Conferència invitada) . Histoire de la Faille. Pouvoir et dépendances au sein de la famille, perspectives comparatives . París . FRANÇA

Projectes

Grup d'Estudis d'Història del Mediterrani Occidental. Societat, poder i cultura a l'època moderna (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR173 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria de los Angeles Perez Samper . (12 Investigadors)
 • mobilitat
 • Epoca Moderna
 • Mediterrani
 • intercanvi
 • circulació
El hecho cotidiano en la monarquía española de la edad moderna. Cataluña y Barcelona (Historia y Arte (HIST-ARTE)) . 2012 - 2014 . Ref.HAR2011-26435-C03-02 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Ma. Angeles Perez Samper . (3 Investigadors)
 • Vida cotidiana
 • Historia moderna
La acción tutorial integral en la Universidad de Barcelona. Actualización de los Programas formativos del ICE dirigidos al tutor (Programa de Estudios y Análisis destinado a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario) . 2012 - 2014 . Ref.CAIE030 . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Antoni Sans Martín . Desarrollo de Proyectos y Acciones Orientadas a la Mejora de la Atención Integral y Empleabilidad de los estudiantes universitarios.
Com motivar els estudiants? Aprenentatge integral i blog per a equips (Projectes d'Innovació Docent) . 2011 - 2013 . Ref.2011PID-UB/40 . Universitat de Barcelona . IP: María Adela Fargas Peñarrocha . (4 Investigadors)
Privacidad y sociabilidad en la vida cotidiana: ámbito doméstico y espacio público en el Antiguo Régimen. Barcelona y la España periférica (Historia y Arte (HIST-ARTE)) . 2009 - 2011 . Ref.HAR2008-06131-C02-02/HIST . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Ma. Angeles Perez Samper . (5 Investigadors)
 • Vida cotidiana
 • Edad moderna
 • Sociedad
 • Cultura
 • Historia
Ensenyar Història Moderna al segle XXI: noves propostes pedagògiques i didàctiques (Projectes d'Innovació Docent) . 2009 - 2011 . Ref.2009PID-UB/56 . Universitat de Barcelona . IP: Joan Lluís Palos Peñarroya . (6 Investigadors)
Experimentació de L’e-Portafoli al Master D’Estudis Històrics, Menció Història Moderna (Projectes d'Innovació Docent) . 2009 - 2012 . Ref.2009PID-UB/17 . Universitat de Barcelona . IP: Jaume Dantí i Riu . (8 Investigadors) . Forma part del Projecte CUBAC de la UB
Aprender historia desde la interdisciplinariedad: diseño de una competencia transversal con el uso de la imagen (Projectes d'Innovació Docent) . 2009 - 2010 . Ref.2010PID-UB/65 . Universitat de Barcelona . IP: María de los Ángeles Pérez Samper . (3 Investigadors) . Forma part del Projecte CUBAC de la UB
El Mediterráneo, espacio de intercambios () . 2015 . Ref.2014MOOC00047 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria Adela Fargas Peñarrocha . (6 Investigadors)
Investigadora al Centre de recerca de la Universitat de Barcelona 'ADHUC. Teoria, gènere, sexualitat' () . 2016 - 2018 . Ref.Centre de Recerca UB . Ministerio de Economia y Competitividad . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria Helena Gonzalez Fernandez . (18 Investigadors)

Publicacions en revistes

Fargas Peñarrocha, M.A. (2012). El sentido de lo justo y el gobierno del padre en La Familia Regulada de Arbiol. Chronica Nova(38), pp. 153 - 175 . Publicació online (http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/anexos/INDICE%20CHRONICA%20NOVA%2038.pdf) . ISSN: 0210-9611
Fargas Peñarrocha, M.A. (2010). Hacia la autoridad contestada: conflictividad por la dote y familia en Barcelona (XVI-XVII). Investigaciones Historicas: Época moderna y contemporánea, 30, pp. 99 - 119 . ISSN: 0210-9425
Fargas, M.A. (2014). Cuerpo y matrimonio en la edad moderna. La metáfora de la esposa regalada y la unidad conyugal. Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, 21(1), pp. 99 - 119 . Repositori Institucional . ISSN: 1134-6396
Fargas Penarrocha, Mariela (2015). Ni oirlos ni decirlos. Where secrets await, approach to the concept of early modern family. Cuadernos de Historia Moderna, pp. 63 - 84 . https://doi.org/10.5209/rev_CHMO.2015.51179 . ISSN: 0214-4018
Fargas Peñarrocha, M.A. (2016). Fatal Love. Spousal killers, love and punishment in the late colonial Spanish Atlantic. WOMEN'S HISTORY REVIEW, 26(3), pp. 516 - 518 . https://doi.org/10.1080/09612025.2016.1250547 . ISSN: 0961-2025
Fargas Peñarrocha; Maria Adela. (2018). La práctica de la justicia en el orden doméstico: el padre de familia en Domingo de Soto y su tiempo. Studia Historica: Historia Moderna, 40(2), pp. 271 - 304 . Repositori Institucional . ISSN: 0213-2079
Fargas-Peñarrocha, M.A. (2019). Història transversal i indagació lectora: model formatiu i d'avaluació en humanitats. Quaderns de Docència Universitària, 37, pp. 21 - 24 . Publicació online (http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/135058/1/QDU-37.pdf) . ISSN: 1988-1894
Fargas Peñarrocha, M.A. (2019). BOLUFER PERUGA, Mónica: Mujeres y hombres en la Historia. Una propuesta historiográfica y docente. Granada, Comares (Colección Mujeres, Historia y Feminismos, 2), 2018, 135 págs. Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, 26(1), pp. 323 - 326 . Repositori Institucional . ISSN: 1134-6396