Montserrat Fons Esteve

Professora titular d'Universitat

Àrea de coneixement : Didàctica de la Llengua i la Literatura

Grup de Recerca: LLETRA,Educació lingüística i literària

Grups d'Innovació Docent: Didàctica de la Llengua i la Literatura

Informació de contacte
Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica
Campus Mundet, Edifici Llevant,despatx 144, Passeig Vall d'Hebron,171
934035077
mfons(a)ub.edu

Activitats anteriors

Profesora. CEIP Estel-Guinardó-Generalitat de Catalunya. 01/12/1977 - 31/08/1988
Profesora asociada. Universitat Autònoma de Barcelona. 01/09/1982 - 31/08/1983
Asesora de Lengua. SEDEC(Generalitat de Catalunya). 01/09/1988 - 31/08/1991
Profesora. CEIP Estel-Guinardó-Generalitat de Catalunya. 01/09/1991 - 31/08/1997
Profesora asociada. Universitat Ramon Llull. 01/09/1991 - 31/08/1992
Responsa Programa Form. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. 01/09/1997 - 31/08/2000
Profesora asociada. Universitat Autònoma de Barcelona. 01/09/1999 - 31/08/2000
Profesora. CEIP Estel-Guinardó-Generalitat de Catalunya. 01/09/2000 - 17/06/2003

Altres Publicacions

Fons, M.; (2016). El desarrollo del lenguaje escrito . En Didàctica de lengua y la literatura en educación infantil. Fons, M; Palou, J. (coords.) . (pp. 193 - 210) . Síntesis . ISBN: 978-84-9077-375-8 .
Palou, J.; Fons, M. (2016). Didáctica de la lengua y la literatura en educación primaria . Editorial Síntesis (Madrid) . ISBN: 978-84-9077-374-1 .
Fons,M.; Palou,J. (2016). Didáctica de la lengua y la literatura en educación infantil . Editorial Síntesis (Madrid) . ISBN: 978-84-9077-375-8 .
Fons, M.; (2016). Métodos de enseñanza de la lectura y la escritura . En Didàctica de lengua y la literatura en educación infantil. Fons, M; Palou, J. (coords.) . (pp. 211 - 222) . Síntesis . ISBN: 978-84-9077-375-8 .
Palou, J.; Fons, M. (2016). La compresnsión lectora . En Didàctica de lengua y la literatura en educación primaria . (pp. 113 - 128) . Síntesis . ISBN: 978-84-9077-375-8 .
Palou, J.; Fons, M. (2016). Estrategias lectoras y diversidad textual . En Didàctica de lengua y la literatura en educación primaria . (pp. 129 - 140) . Síntesis . ISBN: 978-84-9077-375-8 .
Sánchez-Quintana, N.; Fons, M. (2016). Creences de Famílies i docents sobre l'educació lingüística en contextos de diversitat lingüística i cultural . En Camps, N., Casas, M., Comajoan, Ll., Puntí, T. (coord.). L'ensenyament del català als territoris de parla catalana. Vic: UVic-UCC . (pp. 506 - 512) . Servei de Publicacions Institucionals. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya . ISBN: 978-84-945564-0-1 .
Fons, M; Simões, A.R.; Andrade, A.I. (2018). La Construcción de la identidad:las historias de vida linguísticas . En Helmchen, C; Melo-Pfeifer, S. (ed.) 'Plurilingual litercy practices at school and in teacher education' . (pp. 63 - 76) . Peter Lang . ISBN: 978-3-319-21135-0 .
Fons, M.; Palou, J. (2018). Els discursos sobre les llengües dels futurs docents . En La promoció de l'ús de la llengua del del sistema educatiu: realitats i possibilitats . (pp. 133 - 147) . Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-9168-177-9 .
Palou, J.; Fons, M. (2019). Glossari . En La Competència plurilingüe a l'escola. Experiències i reflexions . (pp. 184 - 190) . Octaedro . ISBN: 978-84-17667-95-5 .
Fons, M.; Pérez-Peitx, M. (2019). L'oral i l'escrit, diferents formes de representació . En La competència plurilingüe a l'escola. Experiències i reflexions . (pp. 39 - 50) . Octaedro . ISBN: 978-84-17667-95-5 .
Fons, M.; Palou,J. (2019). Acció, comunicació i reflexió. Proposta per a la formació dels ensenyants de llengua . En Politiche e problematiche linguistiche nella formazione degli insegnanti . (pp. 169 - 182) . Pensa multimedia Editore . ISBN: 978-88-6760-613- .
Palou, J.; Fons, M. (2020). La interconexión de los saberes: el de la experiencia, el de los centros educativos y el académico . En Educación 2020-2022. Retos, tendencias y compromisos. . (pp. 117 - 122) . IRE-UB (Institut de Recerca en Educació-Universitat de Barcelona) . ISBN: 978-84-09-21187-6 . http://www.ub.edu/ire/
Palou, J.;Fons, M. (2020). La interconnexió dels sabers: el de l'experiència, el dels centres educatius i l'acadèmic . En Educació 2020-2022. Reptes, tendències i compromisos. . (pp. 117 - 122) . IRE-UB (Institut de Recerca en Educació-Universitat de Barcelona) . ISBN: 978-84-09-02934-1 . http://www.ub.edu/ire/
Palou, J.; Fons, M. (2020). Educación plurilingüe e intercultural. Una historia de transformación . En Ballester-Roca, Josep y Ibarra-Rius, Noelia (Coords.). Entre la lectura, la escritura y la educación . (pp. 139 - 154) . Narcea . ISBN: 9788427727809 .
Palou, J.; Fons, M. (2021). La competencia plurilingüe en la escuela. Experiencias y reflexiones . En La competencia plurilingüe en la escuela. Experiencias y reflexiones . Octaedro . ISBN: 978-84-18615-65-8 .

Conferències

Aprender a leer y a escribir y los componentes de la interacción pedagógica, una mirada al aula de infantil . (Seminario ' Leer y escribir para vivir. Educación infantil'). 23/05/2013. Santander. ESPANYA
Reflexividad y discurso colectivo en un proceso de formación permanente . (XXXII Edición de los cursos de verano-XXV Cursos Europeos de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea). 19/09/2013. San Sebastián. ESPANYA
Ponent de la taula rodona 'El valor de conviure en entorns rics en coneixement i expectatives altes' . (XII Jornades d'Innovació a l'Etapa d'Educació Infantil organitzades per l'ICE de la UAB ). 18/10/2014. Campus UAB - Bellaterra . ESPANYA
Conceptos de lectura y escritura: procesos de descripción evolutiva . (2a Jornada sobre lectura y escritura para docentes y famlias). 11/11/2016. Santander. ESPANYA
Los usos educativos de la lectura y la escritura: en el aula y en el centro . (2a Jornada sobre lectura y escritura para docentes y famlias). 12/11/2016. Santander. ESPANYA
Com podem acompanyar els nostres fills i filles en l'aprenentatge de la lectura? . (Conferència per a pares i mares, organitzades per l'AFA de l'escola Can Manent de Cardedeu). 20/02/2018. Cardedeu. ESPANYA
El paper de les famílies en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura dels seus fills/es. Educació Infantil i cicle Inicial . (Conferències per a pares i mares, organitzades per l'AMPA de l'escola Paco Candel de L'Hospitalet). 17/01/2018. L' Hoapitalet del LLobregat. ESPANYA
El paper de les famílies en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura dels seus fills/es. Cicle mitjà i cicle superior . (Conferències per a pares i mares, organitzades per l'AMPA de l'escola Paco Candel de L'Hospitalet). 31/01/2018. L'Hospitalet del LLobregat. ESPANYA
La evaluación como ayuda y mejora del desarrollo para la lectura y la escritura . (3a Jornada sobre lectura y escriura para docentes y familias. Leer y escribir hoy para mañana. (Gobierno de Cantabria: Centro de Profesorado de Santander)). 27/05/2017. Santander. ESPANYA
Expositora en el Panel Alfabetización en Pandemia . (Panel: Alfabetización en Pandemia mediante la plataforma Facebook Live con una duración de 3 horas Organitzat per la Secretaria de Posgrado y la Maestría y Especialización en Escritura y Alfabetización de la Universidad Nacional de la Plata). 22/10/2020. La Plata (virtualmente). ARGENTINA
Participació a la taula rodona "Plurilingüisme al món educatiu" . La veu de les famílies, Sakina Reda; la dels mestres, Xavier Planàs; i de la recerca, Montserrat Fons . (Taula rodona "Plurilingüisme al món educatiu" Programa BCN Interculturalitat amb la col·laboració de l'Espai Avinyó - Llengua i cultura). 21/02/2020. Barcelona. ESPANYA
La formació lingüística dels ensenyants en una societat plurilingüe . (Conferència al grup de treball, El català a l'educació, del Consell Escolar de Catalunya). 04/11/2021. Barcelona. ESPANYA
"Cambios y trayectorias en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en los últimos decenios" . (Encuentro internacional online "Leer y escribir en Educación Inicial: Un tejido de palabras y sentidos" organizado por La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá - Colombia,). 10/06/2021. Bogotà . COLÒMBIA
Participació en la taula rodona d'experts sobre el Model Lingüístic de Sistema Educatiu de Catalunya . (Presentació oficial del Model Lingüístic de Sistema Educatiu de Catalunya. Palau de la Música.). 23/10/2018. Barcelona. ESPANYA

Formació acadèmica

Diplomada en Profesorado de Educación General Básica . Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de la Universitat de Barcelona . 14/04/1977 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Asistenta Social . Escuela católica de Enseñanza Social de Barcelona . 13/05/1977 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Filosofia i Ciències de l'Educació . Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de Barcelona . 04/02/1980 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Filosofia i Ciències de l'Educació . Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de Barcelona . 07/01/1992 . (Doctorat )

Participació en Comitès i Representacions

Co-directora de la Colección Biblioteca d’Articles, Sèrie Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Editorial Graó . Didáctica de la lengua . 2006
Miembro del Consejo de dirección de la revista 'Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura' . Didáctica de la lengua . 2006

Projectes

Evolución de las creencias de los profesores de lenguas en aulas multiculturales y plurilingües (Ciencias de la Educación (EDUC)) . 2011 - 2013 . Ref.EDU2010-21056 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Margarida Cambra Gine . (12 Investigadors) . Si en els seus plantejaments inicials el grup PLURAL insistia en la necessitat de fer emergir els sistemes de representacions, creences i sabers dels docents, les successives recerques realitzades i el fet de contrastar-les de manera contínua amb el coneixement que sorgeix de la pràctica, han fet que a poc a poc la mirada del grup s'hagi situat sobre els processos de formació inicial i permanent. Entenem que aquests processos de formació s'han de moure en una triple direcció: Fomentar un pensament sobre l'acció, Fomentar un pensament sobre l'acció a la pràctica, Fomentar un pensament sobre el pensament. Es tracta, per tant, de plantejar models de formació que tinguin una dimensió operativa, una dimensió didàctica i una dimensió deliberativa. Amb aquest propòsit, el grup ha aprofundit en els mètodes de recerca emprats des d'un inici (entrevistes, anàlisi d'interaccions a l'aula, per exemple) i ha volgut consolidar l'ús d'altres, entre els quals citem els relats de vida lingüística. La intenció és estudiar com es desestabilitzen i evolucionen les representacions dels docents quan es troben immersos en períodes de formació (primer cicle, màsters, formació permanent) i realitzen exercicis que tenen un fort component introspectiu.
Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura (Projectes d'Innovació Docent) . 2012 - 2013 . Ref.2012PID-UB/045 . Universitat de Barcelona . IP: Gemma Pujals Pérez . (9 Investigadors) . El projecte vol fomentar la participació interactiva de l'alumnat, en l’aprenentatge i assoliment dels continguts de didàctica de la llengua i la literatura, proporcionant eines de tot tipus per tal que esdevingui ell mateix creador de recursos.
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Interactivitat
 • Innovació Docent
The Impact of teacher education on pre-service primary english language teachers () . 2012 - 2013 . British Council . IP: Simon Borg
 • Formació
 • llengua estrangera:anglès
Plurilingüismes escolars i aprenentatge de llengües () . 2013 . Ref.ARCE 2012 . Agrupació de Recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona . IP: Juli Palou Sangrà
Assessorament i investigació aplicada en el camp de didàctica de la llengua i la literatura (Convenis marc per facturació de serveis) . 2013 . Ref.306441 . Diversos . IP: Montserrat Fons Esteve . (1 Investigadors)
GREAL-PLURAL Grup Recerca Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Plurilingüisme i Aprenentatge de Llengües (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR813 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Juli Palou Sangra . (21 Investigadors)
 • Formació docent
 • Activitat metalingüística
 • recerca etnogràfica
 • Didàctica de Llengües
La millora de l'ús de les llengües a l'aula com a mediació per a l'aprenentatge interdisciplinari. Aprendre el discurs de l'aula (Sense especificar) . 2014 - 2016 . Ref.2014 ARMIF 00037 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Montserrat Fons Esteve
Interactivitat en didàctica de la llengua i la literatura (Projectes d'Innovació Docent) . 2012 - 2014 . Ref.2012PID-UB/045 . Universitat de Barcelona . IP: M. Margarida Prats Ripoll . (8 Investigadors)
Assessorament i investigació aplicada en el camp de didàctica de la llengua i la literatura (Convenis marc per facturació de serveis) . 2015 . Ref.306441 . Diversos . IP: Montserrat Fons Esteve . (1 Investigadors)
Desarrollo de las competencias para la educación multilingüe (Ciencias de la Educación (EDUC)) . 2016 - 2018 . Ref.EDU2015-69332-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Juli Palou Sangra . (5 Investigadors)
 • representaciones de los profesores
 • competencia multilingüe
 • conciencia multilingüe e intercultural
 • procesos de formación
GIDC_DLL. Grup d’Innovació Docent Consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura (Projectes d'Innovació Docent) . 2016 - 2025 . Ref.GINDOC-UB/063 . Universitat de Barcelona . IP: Maria del Mar Suárez Vilagran . (7 Investigadors)
Millora del coneixement i ús de les estratègies interactives i discursives que promouen el desenvolupament de les funcions cognitives superiors en els estudis de grau de mestre d'educació infantil i primària (Sense especificar) . 2016 - 2017 . Ref.2015 ARMIF 00032 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Montserrat Fons Esteve
ENGAGEMENT PROJECT: ELEMENTOS PARA UNA REFORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS GRADOS DE MAESTRO EN LA UB (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)) . 2016 - 2017 . Ref.REDICE16-1561 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Jose Gustems Carnicer . (17 Investigadors)
European Portfolio of Plurilingual Literacy Practices (ERASMUS+) . 2015 - 2017 . Ref.2015-1-ES01-KA203-016127 . Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) . IP: Juli Palou Sangra . (9 Investigadors)
Assessorament i investigació aplicada en el camp de didàctica de la llengua i la literatura (Convenis marc per facturació de serveis) . 2017 . Ref.306441 . Diversos . IP: Montserrat Fons Esteve . (1 Investigadors)
LLETRA,Educació lingüística i literària (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)) . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1728 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Teresa Colomer Martínez; Juli Palou Sangra . (35 Investigadors)
 • Escriptura acadèmica
 • Ensenyament i aprenentatge situat
 • Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil
 • educació plurilingüe
 • Ensenyament lectura i escriptura
 • Formació de docents
 • Educació literària
 • Educació lingüística
 • desenvolupament del llenguatge
L'acolliment lingüístic la immersió i l'educació plurilingüe i intercultural. Una proposta estratègica de millora per a la formació inicial de mestres (Sense especificar) . 2018 - 2021 . Ref.2017 ARMIF 00014 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Montserrat Fons Esteve
Assessorament i investigació aplicada en el camp de didàctica de la llengua i la literatura (Convenis marc per facturació de serveis) . 2018 . Ref.306441 . Diversos . IP: Montserrat Fons Esteve . (1 Investigadors)
Lecture et Compréhension Transfrontalières Unies par un Réseau de l’Intercompréhension Ouvert aux plus jeunes (ERASMUS+) . 2017 - 2019 . Ref.2017-1-FR01-KA201-037388 . Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) . IP: Encarnación Carrasco Perea . (5 Investigadors)
L’AVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP (Projectes d'Innovació Docent) . 2019 - 2022 . Ref.2019PID-UB/019 . Universitat de Barcelona . IP: Maria Isabel Ursula Civera Lopez . (10 Investigadors)
Espacios de hibridación entre literacidades para una educación plurilingüe. Estrategias y retos en nuevos entornos de aprendizaje (Ciencias de la Educación (EDUC)) . 2021 - 2024 . Ref.PID2020-119589RB-I00 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Juli Palou Sangra; M. Nuria Sanchez Quintana . (6 Investigadors)
 • Hibridación
 • Entornos de aprendizaje
 • Literacidades
 • Inclusión
 • Multilingüismo
Formació per a una millora del pas dels estudis de grau a la professió docent: vies de continuïtat entre universitat i escola (Sense especificar) . 2021 - 2022 . Ref.2020 ARMIF 00013 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: M. Nuria Sanchez Quintana

Publicacions en revistes

Fons, M. (2013). Aprendre a llegir en companyia. Perspectiva Escolar(368), pp. 14 - 19 . ISSN: 0210-2331
Fons, M. (2013). Análisis de interacciones verbales en la formación de los docentes de lenguas. Cultura y Educacion, 25(4), pp. 453 - 465 . ISSN: 1135-6405
Palou, J.; Fons, M. (2013). Investigar en un escenario social denominado aula. Cultura y Educacion, 25(4), pp. 489 - 494 . ISSN: 1135-6405
Fons, M.; Palou, J. (2013). Relats de vida lingüística. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(61), pp. 5 - 8 . ISSN: 1133-9845
Fons, M. (2013). ¿Cuándo empezará a separar los dos idiomas?. Crecer en Família. Para madres y padres(22), pp. 10 - 10 . ISSN: 2014-4679
Fons, M. (2013). Quan començarà a separar les dues llengües?. Viure en família(47), pp. 10 - 10 . ISSN: 2014-458X
Pérez‐Peitx, M.; Fons‐Esteve, M. (2015). Beliefs and tensions of kindergarten pre service students: a three case longitudinal study. Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences, 2(1), pp. 63 - 77 . https://doi.org/10.4995/muse.2015.2235 . ISSN: 2341-2593
Tolchinsky, L.; Fons, M. (2014). La lingüística de corpus a l'aula. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(62), pp. 7 - 8 . ISSN: 1133-9845
Tolchinsky, L.; Fons, M. (2014). La lingüística de corpus en el aula. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura(65), pp. 7 - 8 . ISSN: 1133-9829
Fons, M. (2015). Saber de lletra i fer bona lletra. Guix. Elements d'Acció Educativa(411) . ISSN: 0213-8581
Ana Díaz-Plja Taboada; Fons, M. (2013). El binomi format pel teatre i l'educació. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura(59) . ISSN: 1133-9845
Fons, M.; Turró, M. (2015). Contextos per a l'aprenentatge inicial de la lectura i l'escriptura. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l'Educació, 33(1), pp. 25 - 29 . Repositori Institucional . ISSN: 1138-3194
Fons, M.; Palou, J. (2014). Representaciones de los profesores en torno a la didáctica del plurilingüismo. Un proceso de formación. Tréma(42), pp. 115 - 126 . ISSN: 1167-315X
Palou, J.; Fons, M. (2015). Escriure per aprendre. Aprendre per escriure. Guix. Elements d'Acció Educativa(418), pp. 12 - 16 . http://guix.grao.com . ISSN: 0213-8581
Palou, J.; Fons, M. (2015). Escribir para aprender. Aprender para escribir. Aula de Innovación Educativa(245), pp. 12 - 16 . ISSN: 1131-995X
Palou, J.; Fons, M.; Cela, J. (2016). Escenaris nous, aprenentatges nous. Dossier Graó(1) . ISSN: 2462-5914
Fons, M.; Sánchez-Quintana, N. (2015). Del método al proceso de obtención de datos. Un proyecto de investigación paso a paso. Cuadernos de Pedagogía . Bloques especiales de experiencias en la web de Cuadernos de Pedagogía (http://www.cuadernosdepedagogia.com/content/Experiencia.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbENqShxrShILcpMzUvOTCxWK0otyC_OLMkvqgxILMmwLS5JLMlMVksuyLTNzA0oMl) . ISSN: 0210-0630
Palou, J.; Fons, M. (2018). Alteritat i relació educativa en entorns vulnerables. Educar (Universitat Autònoma de Barcelona), 54 (1), pp. 67 - 82 . Repositori Institucional . ISSN: 0211-819X
Palou, J.; Fons, M. (2017). Para saber más. Investigar para innovar (Tema del mes). Cuadernos de Pedagogía(481), pp. 78 - 7 . ISSN: 0210-0630
Palou, J.; Fons , M. (2018). De la immersió al multilingüisme. Revista Nous Horitzons(219), p. 52-55 . ISSN: 0213-1366
Palou, J.; Fons, M. (2018). Escribir, escribirme: El texto como mediación entre el mundo interior i el mundo exterior. Aula de innovación educativa. Aula de Innovación Educativa(276), pp. 12 - 15 . ISSN: 1131-995X
Palou, J; Fons, M. (2018). Escriure, escriure'm. Guix. Elements d'Acció Educativa(449), pp. 14 - 18 . Repositori Institucional . ISSN: 0213-8581
Pérez-Peitx, M.; Fons-Esteve, M. (2019). Caracterización de las pautas de acción en la didáctica de la alfabetización inicial. Tejuelo. Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación(30), pp. 151 - 174 . https://doi.org/10.17398/1988-8430.30.151 . ISSN: 1988-8430
Palou, J.; Fons, M. (2019). La competencia plurilingüe: retos y transformaciones. Miradas europeas alrededor del MCER. Lenguaje y Textos . https://doi.org/10.4995/lyt.2019.11942 . ISSN: 1133-4770
Palou, J.; Fons,M. (2019). Dossier bibliográfico. La competencia plurilingüe: retos y transformaciones. Lenguaje y Textos(49), pp. 85 - 91 . https://doi.org/10.4995/lyt.2019.11959 . ISSN: 1133-4770
Calderón, D.; Gustems, J.; Arús, M.E.; Ayuste-Gonzalez, A.; Batalla, A.; Boix, R.; Calderón, C.; Castell, J.; Elgstrom, E.; Fons, M.; Kieling, M.; Kirchner, T.; Martín, C.; Oporto, M.; Oriola, S.; Torres, A.; Wilson, A.E. (2019). Engagement Project: elements for a reformulation of the Tutorial Action Plan of the Teacher Training degrees at the University of Barcelona. Cultura y Educacion, 31, pp. 188 - 197 . https://doi.org/10.1080/11356405.2018.1551652 . ISSN: 1135-6405
Palou, J; Fons, M. (2021). Hacer de la comunicación un acto de convivencia. Dossier Graó, 6, pp. 44 - 47 . ISSN: 2462-5930
Palou, J.; Fons, M. (2021). Fer de la comunicació un acte de convivència. Dossier Graó(6), pp. 44 - 47 . Repositori Institucional . ISSN: 2462-5914

Tesis, tesines i treballs

Hu, Mengjie . (2013) . El aprendizaje de la escritura china. Análisis de las creencias de dos profesoras y tres alumnos (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
López Pozo, María Francisca . (2013) . Evolución de CRS de niños sobre leer a partir de la lectura de cuentos en familia (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Mardones, Olga . (2014) . Creencias sobre Creatividad en Profesoras de la Didáctica de la Lengua y la Literatura y Maestras de Primaria (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Vilardaga-Salvador, Marta . (2014) . La visió d'una escola en el pas d'infantil a primària: CRS sobre l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Aristu, Ana . (2015) . Adecuación de la metodología de enseñanza de español a estudiantes chinos a través del portafolio del profesor y la reflexión docente. Estudio de caso en una escuela de idiomas de Barcelona (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Mireia Pérez Peitx . (2016) . Estudi Longitudinal de les creences sobre l'alfabetització inicial de tres estudiants del Grau d'Educació Infantil de la Universitat de Barcelona. (Premi de Pedagogia Alexandre Galí, concedit per l'Institut d'Estudis Catalans) (Tesi Doctoral) . Barcelona.
Moya, M . (2017) . El desenvolupament de la llengua escrita als espais d'aprenentatge del cicle inicial de tres escoles públiques (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Roxana Cereceda Yefi . (2017) . Creencias de tres profesoras chilenas de educación secundaria acerca de la lectura y la mediación en la enseñanza de la competencia lectora (Tesi de Masters) . Universitat de Barcleona.
Falgàs i Isern, M . (2018) . L'ensenyament i aprenentatge de la lectura a l'educació infantil: replantejament a la formació inicial a partir de l'aprenentatge realista-reflexiu (Tesi Doctoral) . Universitat de Girona. http://hdl.handle.net/10803/667400
Corsi, A . (2019) . 'Contes en família': les interaccions en un projecte de lectura compartida i dialogada en un context plurilingüe i pluricultural (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.

Textos del currículum

.

Mediante concurso oposición, en 2003, obtuve plaza de Profesora Titular de Escuela Universitaria en la Universidad de Barcelona y más adelante, en 2009, obtuve, por concurso de méritos, plaza de Profesora Titular de Universidad y mi vida profesional dió un giro copernicano. Después de 28 años de trabajo como docente en la escuela infantil y primaria, combinándolo con el desarrollo de algunos trabajos de investigación y con la formación permanente del profesorado, pude emprender la investigación como profesora a tiempo completo en la universidad, aportando mi dilatada experiencia en distintas realidades del mundo educativo.

Así pues, a partir del 2003 mi trayectoría científica empieza a consolidarse fundamentalmente en dos campos: a) la alfabetización inicial y b) Los sistemas de creencias, representaciones y saberes (CRS, en adelante) de los profesores.

En el primer campo, publiqué en la prestigiosa editorial Graó de Barcelona el libro 'Leer y escribir para vivir'. Esta obra es el resultado de un premio a la investigación pedagógica concedido por la Fundación Enciclopedia Catalana y ha sido recibido con gran éxito tanto en el mundo académico como en el profesional. Cuenta ya con tres ediciones, la última editada en Colombia.

Anteriormente había participado como investigadora en el grupo GREAL de la Universitat Autónoma de Barcelona. Gracias a esta exeriencia y a las muchas publicaciones realizadas en revistas o capítulos de libro dedicados a la alfabetización inicial, entré a formar parte del equipo que preparó el proyecto y luego llevó a cabo  'Las condiciones del aprendizaje inicial de la lengua escrita: influencia de las prácticas vigentes en el aula y de los conociminetos previos de los alumnos' (SEJ 2006/05292), liderado por la Dra. Liliana Tolchinsky. Mis aportaciones en esta investigación se centraron en el campo metodológico sobre la recogida de datos para obtener una visión detallada, profunda y explicativa de las prácticas docentes de los maestros del último año de educación infantil y del primero de primaria para enseñar a leer y a escribir. Fruto de esta investigación es el artículo publicado en una revista de impacto (Cultura & Educación) indexada en JCR.

En el campo de los CRS formo parte como investigadora activa del grupo de investigación PLURAL de la UB, dirigido inicialmente por la Dra. Margarida Cambra y actualmente por el Dr. Juli Palou. En el seno de dicho grupo he participado y participo en las distintas tareas propias de la investigación. Participo tanto en la indagación y actualización bilbiográfica y metodológica, como en el diseño y redacción de proyectos, el trabajo de campo, el análisis o la elaboración y discusión de resultados.   Hemos llevado a cabo distintos proyectos de nvestigación  ARCE-04/4GR; 2005SGR00375; 2005ARIE10005; ARCE05-07GR; ARCE06-05-GR; 2007ARIE/0013; ARCE07-04-GR; ARCE-2008; 2008ARIE/00042; ARCE-2009; ARCE-2010; ARCE-2011; ARCE-2012; y, el proyecto I+D 'Evolución de las creencias de los profesores de lenguas en aulas multiculturales y plurilingües' (ECRELEN - EDU 2010-21056). Fruto del trabajo en este grupo de investigación he presentado como investigadora principal el proyecto 'Articulación de propuestas culturales que favorecen la cohesión social a partir de los procesos de exploración de CRS' en la convocatoria RecerCaixa (2013), aun pendiente de resolución. También, he participado en congresos relacionados con el tema y acabo de publicar un par de artículos en la revista de impacto 'Cultura & Educación', (indexada en JCR), sobre la metodología de investigación utilizada para el estudio de los CRS.

Docència Impartida

Didàctica de la Llengua II (Grau) - Educació Infantil - Universidad de Barcelona.
Treball Final de Màster (Màster oficial) - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura - Universidad de Barcelona.
Didàctica de la Llengua I (Grau) - Educació Infantil - Universidad de Barcelona.
Teoria i Pedagogia de la Comunicació (Màster oficial) - Educació Interdisciplinària de les Arts - Universidad de Barcelona.
Mitjans d'Expressió i de Comunicació Infantils (Grau) - Educació Infantil - Universidad de Barcelona.
Llengua Escrita: Anàlisi de Situacions d'Aula (Màster oficial) - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura - Universidad de Barcelona.
Pràcticum I (Grau) - Educació Infantil - Universidad de Barcelona.
Llengua Escrita: Anàlisi de Situacions d'Aula (Màster oficial) - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura - Universidad de Barcelona.
Treball de Fi de Màster (Màster oficial) - Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura - Universidad de Barcelona.
135110051 Començar a llegir i a escriure () - Curs - Associació de Mestres Rosa Sensat.
Competència Comunicativa () - Curs - Universitat de Barcelona.