MARIA DEL PILAR FOLGUEIRAS BERTOMEU

MARIA DEL PILAR FOLGUEIRAS BERTOMEU

Professora agregada

Àrea de coneixement : Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

Grup de Recerca:

Grups d'Innovació Docent: MideMe

Informació de contacte
Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
Pºde la Vall d'Hebron,171.Edifici Llevant 2ªplanta
934035201
pfolgueiras(a)ub.edu

Altres Publicacions

Folgueiras, P. Investigación, aprendizaje-servicio y universidad. En Esperiencias de aprendizaje y servicio en educación superior. Icària. 2014
Marín, M.A.; Folgueiras, P. Proceso para la mejora de la calidad educativa: un enfoque de género. Editorial Académica Española, LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co. KG. 2012
Bartolome, M.; Folgueiras, P.; Sabariego, M. Montamos nuestro pueblo. Caritas. 2009
Vivot, M.; Folgueiras, P. El Aprendizaje y Servicio Solidario. Una metodología valída para utilizar en contextos universitarios. Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida. 2008
Ferrer, V. y otros. El projecte d'avaluació integrat a educació social. Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida. 2008
Folgueiras, P. Ciudadanas del mundo. Participación activa de mujeres en sociedades multiculturales. Editorial Síntesis (Madrid). 2009
Espín, J.; Folgueiras, P.; Massot, I.; Rodríguez, M.; Rodríguez, M.L.; Sabariego, M.; Vilà, R. Publicidad y sexismo: la mirada crítica del alumnado universitario. En Investigación e innovación educativa. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 2007
Folgueiras, P. La evaluación participativa: una metodología válida para trabajar la interculturalidad en contextos no formales. En Investigación e innovación educativa. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 2007
Amoròs, P.; Aneas, A.; Del Campo, J.; Donoso, T.; Folgueiras, P.; Fuentes, N.; Massot, I.; Molina, C.; Vilà, R. La percepció a l'àmbit educatiu: implicació pel diagnòstic i la intervenció. 2006
Bartolomé, M.; Folgueiras, P.; Sabariego, M. Muntem el nostre poble. Joc pel desenvolupament d’una ciutadania intercultural en adolescents. En Muntem el nostre poble. Caritas. 2006
Bonet, J.;Folgueiras, P.; Ingrassia, F. La investigació acció enfront de l'esfera pública no estatal: més enllà de la democràcia participativa. En Recerca activista i moviments socials. Número. 79 . El Viejo Topo. 2005
Folgueiras, P. Formación para una participación activa. En Investigación e innovación educativa. Publicaciones de la Universidad de la Laguna. 2005
Folgueiras, P.; Luna, E. La participación ciudadana un elemento básico para promover una ciudadanía activa, intercultural y crítica: Programa de Formación. En A Educação para a Cidadania - Conferência Ibérica. CIEFCUL . 2005
Folgueiras, P. De la tolerància al reconeixement mutu: progrma de formació per a una ciutadania activa i intercultural. En Ciutadania i participació. 2004
Folgueiras, P. De la tolerancia al reconocimiento: Modelos de formación para una ciudadanía activa e intercultural. En La educación en contextos multiculturales. Diversidad e identidad. 2004
Folgueiras, P. Aplicación de un programa de formación para una ciudadanía activa e intercultural. En La educación en contextos multiculturales. Diversidad e identidad. 2004
Folgueiras, P.; Martínez Vivot, M. La formación en la solidaridad y la convivencia a través de la participación activa: un estudio de casos de un proyecto de aprendizaje y servicio. En Educación, Ciudadanía y Convivencia: Diversidad y sentido social de la educación . Sociedad Española de Pedagogía. 2008
Ferrer, V.; Padrós, M.; Folgueiras, P.; Bartolmé, A. Evaluación, competencias en trabajo de fin de grado. En ¿Cómo enseñar el trabajo de fin de grado?. Mc Graw Hill. 2012
Ferrer, V.; Padrós, M.; Folgueiras, P.; Freixa, M. Garcia-Borés, P.; Heras, P.; Bartolomé, A.; Vilardell, M.; Conde-Sala, JL. El treball de fi de grau: Metodologia, tutorització i avaluació. Cap a la transferència de coneixement. En VII Congreso Internacional de Docencia Universitaria e innovación (CIDUI). 2012 . http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/151
Folgueiras, P.; Luna, E.; Puig, G. Evaluación del grado de satisfacción y red territorial de proyectos de aprendizaje en servicio. En Investigación y educación en un mundo red. 2011
Folgueiras, P.; Luna, E.; Puig, G. Investigación evaluativa sobre el grado de satisfacción de estudiantes universitarios que participan en proyectos de Aprendizaje y servicio. En II Congreso Internacional de Docencia Universitaria. Experiencias docentes innovadoras en Educación Superior. 2011
Folgueiras, P.; Ferrer, V.; Carmona, M.;Macaya, L; Nuri, A.; Pérez, N. y Vasques, A. Interdisciplinarietat i Aprenentatge Universitari: el projecte d'avaluació integrada. En VI Congreso Internacional de docencia universitaria e innovación. 2010
Aneas, A. Renom, A.; Novella, A. y Folgueiras, P. Coffee-Shop con los centros colaboradores en los Practicums de la Facultad de Pedagogía. En X Symposium Internacional sobre el practicum y las prácticas en empresas en la formación universitaria. 2009
Folgueiras, P.; Murphy, T. El aprendizaje experiencial: un estudio diagnóstico-comprensivo en la 'University of Leeds'. Universidad de Alicante. 2013
Folgueiras, P.; Luna, E.; Cabrera, F.; Puig, G. Entrevista 'Grau de satisfacció de les entitats implicades en els projectes d'aprenentatge-servei'. 2013 . http://hdl.handle.net/2445/47432
Folgueiras, P.; Luna, E.; Cabrera, F.; Puig, G. Qüestionari "Grau de satisfacció de l'alumnat de secundària en els projectes d'aprenentatge-servei". 2013 . http://hdl.handle.net/2445/4743
Folgueiras, P.; Cabera, F.; Luna, E.; Puig, G. Qüestionari "Grau de satisfacció de l'alumnat de primària en els projectes d'aprenentatge-servei". Dipòsit Digital de la UB. Recerca. . 2013 . http://hdl.handle.net/2445/47435
Folgueiras, P.; Luna, E.; Cabrera, F.; Puig, G. Entrevista “Grau de satisfacció del professorat en els projectes d’aprenentatge-servei”. Dipòsit Digital de la UB. Recerca. . 2014 . http://hdl.handle.net/2445/47433
Folgueiras, P.; Luna, E.; Cabrera, F.; Puig, L. Qüestionari "Grau de satisfacció de l'alumnat d'universitat en els projectes d'aprenentatgeservei". Dipòsit Digital de la UB. Recerca. . 2013 . http://hdl.handle.net/2445/47434
Folgueiras Bertomeu, P.; Escofet Roig, A.; Forés i Miravalles, A.; Graell Martín, M.; Luna González, E.; Palos, J.; Palou Julián, B.; Rubio i Serrano, L. Qüestionari aprenentatge i servei. 2013 . http://hdl.handle.net/2445/48604
Folgueiras, P.; Escofet, A.; Fores, A.; Graell, M.; Luna, E.; Palos, J.; Palou, B.; Rubio, L. Qüestionari Aprenentatge Servei. Professorat. 2014 . http://hdl.handle.net/2445/53107
Folgueiras, P.; Luna, E.; Cabrera, F.; Puig, G. Resultats de l'estudi avaluatiu sobre projectes d'aprenentatge-servei. 2011 . http://hdl.handle.net/2445/47537
Folgueiras, P.; Escofet, A.; Forés, A.; Graell, M.; Luna, E.; Palos, J.; Palou, B.; Rubio, L. Service Learning Questionnaire. Recercat. Dipòsit de la Recerca de Catalunya.. 2014 . http://hdl.handle.net/2445/53526
Costa, S.; Novella, A.; Forés, A.; Cabrera, O.; Ballester, M.; Ciurana, A.; Folgueiras, P. Materials didàctics de suport a les pràctiques externes d’Educació Social. Grau d’Educació Social. 2013 . http://hdl.handle.net/2445/34300
Alldred, P.; David, M.; Biglia, B.; Jiménez, E.; Folgueiras, P.; Olivella, M.; Cagliero, S.; Inaudi, C.M.; McMahon, B.; McArdle, O.; Cullen, F.; Guizzo, G.; Stenstrom, M.; Levitan, N.; Rivers, I.; Velasco, A.; Azpiazu, J. GAP WORK project report: training for youth practitioners on tackling gender-related violence. 2014
Costa, S.; Novella, A.M.; Forés, A.; Cabrera, O.; Ballester, M.; Ciurana, A.; Folgueiras, P.; Castaño, C. Guia de Tutor-Universitat Pràctiques Externes d'Educació Social. 2013 . http://hdl.handle.net/2445/34312
Sabariego, M.; Anglès, R.; Berlanga, V.; del Barrio, J.; Donoso, T.; Folgueiras, P.; López-Dávila, E.; Martínez, F.; Palou, B.; Puig, G.; Ruiz, A.; Rubio, M.J.; Sánchez, A.; Soria, V.; Torrado, M.; Velasco, A.; Vilà, R. El valor de la recerca formativa per a la innovació docent i el desenvolupament competencial. En Col.lecció INNOVADOC. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. 2014 . http://hdl.handle.net/2445/48728
Folgueiras, P.; Biglia, B.; Luna, E.; Palou, B.; Sa bariego, M.; Sánchez, M.; Soria, V. Elaboració d’una pàgina web de recerca socioeducati va: INVESTIGA! (PID 2012). 2014
Sabariego-Puig, M.; Folgueiras-Bertomeu, P.; Martínez-Olmo, F. El valor de la investigació formativa per a la innovació i el desenvolupament competencial en l'educació superior. En Desarrollo competencial en el EEES: experiencias de investigación e innovación educativa. Handle: http://hdl.handle.net/2445/65797. ICE Universitat de Barcelona. 2014 . http://hdl.handle.net/2445/66633 (http://hdl.handle.net/2445/66633/)
Folgueiras, P.; Sabariego, M. El valor del grupo dentro de una investigación participativa. En AIDIPE (Ed.). Investigar con y para la sociedad. Vol. 1. Volum. 1 . Bubok Publishing S.L.. 2015 . http://aidipe2015.aidipe.org/
Aramburuzabala, P.; Folgueiras, P.; Gezuraga, M.; Mugarra, A. Estudio diagnóstico comprensivo sobre proyectos de aprendizaje-servicio: avances de la investigación. En Actas de la III Jornada de investigadores sobre aprendizaje-servicio. 2015
Martinez Vivot, M.; Folgueiras Bertomeau, P. ¿Qué se puede evaluar durante la primera etapa de un proyecto de aprendizaje servicio?. En Actas de la III Jornada de investigadores sobre aprendizaje-servicio. 2015
Aneas, A.; Renom, A.; Novella,A. Folgueiras, P. Cofee-Shop con los centros colaboradores en los Practicums de la Facultad de Pedagogia. En El Practicum más allá del empleo. Imprenta universitaria Universidad de Vigo. 2009
Pilar Folgueiras; Esther Luna; Mariona Graell; Berta Palou; Laura Rubio; Josep Palòs; Anna Escofet; Anna Forès. Evaluación de proyectos de aprendizaje y servicio. Estudio piloto. En Aramburuzabala, P., Opazo, H. Y García-Gutierrez, J. (Edit.). El aprendizaje Servicio en las universidades. De la iniciativa individual al apoyo institucional. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 2015
Mariano, J. M.; Moran, S.; Araújo, U. F.; Biglia, B.; Folgueiras, P.; Jiang, F.; Kuusisto, E.; Luna, E.; Palou, B.; Shin, J.; Tirri, K. Educating for youth purpose around the world. 2014
Folgueiras, P.; Palou, B. Participation and peace education. En Education Toward a Nonkilling Globalization. Nonkilling Education. 2017
Sabariego, M.; Cano, A.B.; Cortés, F.; Folgueiras, P.; Vilà, R. Diagnóstico participativo para el desarrollo comunitario, la cohesión social y la participación de los jóvenes en l'Hospitalet del Llobregat. En Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo, 2015. Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). 2016 . http://congresoeducacion.es/edu_web4/CAPITULOS_2015.pdf
Mariano, J.; Folgueiras, P.; Biglia, B.; Palou, B. Practical Tools: Some Activities for Building/Developing/Engaging Purpose. En Youth Purpose Around the World. Palgrave Macmillan. 2017
Geruzuaga, M., Martínez-Vivot, M. y Folgueiras, P. Evaluando la inserción laboral y la formación integral de graduados/as que han participado en un proyecto de Aprendizaje y Servicio. Validación de un instrumento. En Actas del VII Congreso Nacional y II Internacional de Aprendizaje y Servicio y Universidad. Universidade de Santiago de Compostela. 2016
Folgueiras, P. La Entrevista. En http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/99003. 2017
Folgueiras, P.; Graell, M.; Aramburuzabala, P.; García, A.; Mugarra, A.; Opazo, H. La participación de estudiantes universitarios: Un estudio diagnóstico-comprensivo de proyectos de Aprendizaje y Servicio. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). 2016
Sabariego, M.; Sandín, M.P.; Aneas, A.; Folgueiras, P.; Gonzalez, O.; Massot, I.; Palou, B.; Luna, E.; Sànchez, A.; Velasco, A.; Vilà, A. Grupo de Investigación en Educación Intercultural. En AIDIPE (Ed.). Investigar con y para la sociedad. Vol. 3. Volum. 3 . Bubok Publishing S.L.. 2015 . http://aidipe2015.aidipe.org/
Murphy, T.; Tan, J.; Luna, E.; Folgueiras, P.; Furco, a.; Harrison, C.; Laurence, P.; Martin, D. ; Walker, G. Developing local and international collaborations to enhance the student learning experience through university-community engagements. En University partnerships for pre-service and teacher development. Emerald. 2017 . https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S2055-364120170000010007
Folgueiras, Pilar. Evaluación y actividades de aprendizaje en los proyectos de aprendizaje-servicio. En Aprendizaje-servicio (ApS): claves para su desarrollo en la Universidad. Octaedro . 2017
Cano Hila, A.B.; Cortés, F.; Folgueiras, P.; Luna, E.; Massot, M.I.; Palou, B. i Sabariego, M. Grupo discusión alumnado. Dipòsit Digital de la UB. 2018 . Publicació online (http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/126136/4/Guión%20grupo%20discusión%20.pdf)
Folgueiras, P; Aneas, A.; Cano Hila, A.B.; Ruiz, A.; Vilà, R.; Sabariego, M.; Velasco, A. Protocolo del cuestionario para identificar el ejercicio de participación de jóvenes de 12 a 16 años que estudian en INS de la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat. Volum. 2 . Dipòsit Digital de la UB. 2018 . Publicació online (http://hdl.handle.net/2445/126134)
Folgueiras, P. Investigació Acció Participativa. Interrogants, reptes i possibilitats. 2015
Folgueiras, P. Programa Docente e Investigador. Investigación Socioeducativa. 2018
Folgueiras, P. Investigación-Acción Participativa. Ejemplo de temporalización de sesiones dentro de la asignatura de Investigación socioeducativa. 2018
Folgueiras, P. Plan Docente: Investigación Socioeducativa. 2018
Folgueiras, P. De la pregunta de investigación a la metodología del estudio. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona/Docència/OMADO (Objectes i MAterials DOcents). 2020 . http://hdl.handle.net/2445/150147
Folgueiras, P. Proyecto de Aprendizaje y Servicio y Evaluación. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona/Docència/OMADO (Objectes i MAterials DOcents). 2019 . http://hdl.handle.net/2445/129167
Folgueiras, P. Avaluació de projectes comunitaris. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona/Docència/OMADO (Objectes i MAterials DOcents). 2019 . http://hdl.handle.net/2445/151339
Aneas, A..; Freixa, M. Vilà, R.; Folgueiras, P.; y Sandín, M.P. Parla'm en català; sóc una dona catalana musulmana. Investigant col·lectius minoritzats participativament. En Liberlibro. 2020
Aneas, A.; Sandín, M.P.; Folgueiras, P.; Freixa, M.; Vilà, R. Investigant amb la ciutadania per a fer polítiques públiques. liberlibro.com. 2020
Folgueiras, P.; Biglia, B. y Palau, B. ASSESSMENT AS A KEY ELEMENT IN THE PROCESS OF PURPOSE EDUCATION Copy. En DOCÊNCIA, DIVERSIDADE E INCLUSÃO. UEMS . 2020
Folgueiras, P. Geruzuaga, M. y Aramburuzabala, P. Niveles de participación en proyectos de Aprendizaje y Servicio. Ediciones Universidad de Salamanca. 2021
Folgueiras Bertomeu, Pilar; Aneas Álvarez, María Asunción; Cano-Hila, Ana Belén; Cortès, Ferran; Gómez, Victor; Palou Julián, Berta; Sandín Esteban, Ma. Paz; Venceslao, Marta. Participació d'infants i adolescents: un estudi de cas al consell de nois i noies de la ciutat de l'Hospitalet. 2019 . http://hdl.handle.net/2445/195768
Folgueiras, Pilar. Elaboración, aplicación y evaluación participativa de un programa para fomentar la participación ciudadana. 2020 . http://hdl.handle.net/2445/195783
Folgueiras, P. Métodos cualitativos. 2022

Participacions a Congressos

Ferrer, V.; Carmona, M.; Folgueiras, P.; Garcia-Bores, P.; Soria, V. Social Education Bachelor's Degree Final Work at University of Barcelona. 8th FESET SEMINAR. Marseille. FRANÇA. 2012
Ferrer, V.; Carmona, M.; Folgueiras, P.; Padrós, M.; Soria, V.; Nuri, A. How to teach and how to learn for Bachelor’s Degree Final Work?. 8th FESET SEMINAR. Marseille. FRANÇA. 2012
Folgueiras, P.; Esther, L.; Puig, G. Investigación evaluativa sobre el grado de satisfacción de estudiantes universitarios que participan en proyectos de Aprendizaje y Servicio. II Congreso Internacional de Docencia Universitaria. Vigo. ESPANYA. 2011
Luna, E.; Folgueiras, P.; Puig, G. Evaluación del grado de satisfacción y red territorial de proyectos de aprendizaje-servicio. XV Congreso Nacional e Internacional de Modelos de Investigación Educativa. Madrid. ESPANYA. 2011
Folguerias, P. Elaboración de proyectos educativos transformadores. Congreso de Educación. Nuevos protagonistas, espacios y formas de innovar en educación. Madrid. ESPANYA. 2011
Folgueiras, P.; Ferrer, V.; Carmona, M.; Macaya, L.; Nuri, A.; Pérez, N.; Vasques, A. Intersdisciplinarietat i aprenentatge universitari: el projecte d'avaluació integrada. VI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona. ESPANYA. 2010
Ferreira, U. (coord.); Horacio, N.; Martínez, V.; Grinsztajn, F.; Folgueiras, P. Responsabilidad social y ApS en la Universidad. VI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona. ESPANYA. 2010
Luna, E.; Folgueiras, P. Evaluation of service-learning programs: level of student satisfaction. International Conference of Service-Learning in Teacher Education. Indianapolis. ESTATS UNITS D'AMÈRICA. 2010
Aneas, A.; Renom, A.; Novella, A.; Folgueiras, P. Coffee-shop con los centros colaboradores en los practicums de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona: Innovando interdisciplinariamente. X Symposium Internacional sobre el Practicum y las prácticas en empresas en la formación universitaria. Poio. ESPANYA. 2009
Vivot, M.; Folgueiras, P. El Aprendizaje y Servicio Solidario. Una metodología valída para utilizar en contextos universitarios. V Congreso Internacional de docencia universitaria e innovación. Lérida. ESPANYA. 2008
Ferrer, V.; García-Borés, P; Folgueiras, P.; Igual, MªJ.; Mateo, M.; Núñez, V.; Nuri, A.; Payá, M.; Rubio, L.; Tizio, H. 'El proyecto de evaluación integrado en Educación Social'. V Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. Lérida. ESPANYA. 2008
Folgueiras, P. La participaci´n activa: una respuesta educativa para fomentar escuelas inclusivas. Hacia una escuela inclusiva. Tratamiento educativo de la diversidad. Segovia. ESPANYA. 2008
Folgueiras, P. Hacia la escuela inclusiva. Tratamiento educativo de la diversidad. Hacia la calidad y la equidad en los centros educativos. Valladolid. ESPANYA. 2008
Folgueiras, P.; Luna, E. La participación ciudadana un elemento básico para promover una ciudadanía activa, intercultural y crítica: Programa de formación. Conferência Ibérica Educaçao para a Cidadania. Faculdade de Ciências. Universidade de Lisboa. Lisboa. PORTUGAL. 2007
Folgueiras, P. La evaluación participativa: una metodología válida para trabajar la interculturalidad en contextos no formales. XIII Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa: Convivencia, Equidad, Calidad'. San Sebastian. ESPANYA. 2007
Folgueiras, P.; Massot, M.I.; Vilà, R. Publicidad y sexismo: la mirada crítica del alumnado universitario. XIII congreso nacional de modelos de investigación educativa: Convivencia, equidad y calidad. San Sebastian. ESPANYA. 2007
Aguado, T.; Jiménez, R.; Téelez, J.A.; Gil, I.; Ballesteros, B.; Malik, B.; Mata, P.; Rosquete, R.; Folgueiras, P. Red MAPA. Metodología activa y participativa. Jornadas de Innovación Docente en la UNED. La adaptación al EEES en las modalidades no presenciales. ESPANYA. 2007
Folgueiras, P. Recursos y materiales para la educación intercultural. I Propuestas. Espacios de Pedagogía. La educación intercultural. Ciudad Real. ESPANYA. 2007
Folgueiras, P. Interculturalidad, ¿eso qué es?. Construyendo ciudadanía crítica. Debates y experiencias en torno a la Educación. Vitoria. ESPANYA. 2007
Folgueiras, P. Interculturalidad: colores para una nueva ciudadanía. Plan Anual de Formación Permanente. Jaén. ESPANYA. 2007
Folgueiras, P. De la educación intercultural a la construcción de una ciudadanía activa, intercultural. Interculturalidad: claves para el cambio educativo. Santander. ESPANYA. 2007
Folgueiras, P. De la educación intercultural a la construcción de una ciudadanía activa, intercultural y crítica. Coordinadores de Interculturalidad. Santander. ESPANYA. 2006
Folgueiras, P. La Construcción de Identidades y Ciudadanía en contextos multiculturales. Hacia la construcción de una sociedad intercultural. Una propuesta socioeducativa. 2005. ESPANYA. 2005
Folgueiras, P. Una proposta innovadora per al treball de professor en contextos educatius problemàtics: les comunitats d'aprenentatge. Una proposta innovadora per al treball de professor en contextos educatius problemàtics: les comunitats d'aprenentatge. ESPANYA. 2005
Folgueiras, P. La participación ciudadana: un elemento básico en sociedades multiculturales. Jornadas: Calidad educativa en la escuela multicultural. Almería. ESPANYA. 2004
Folgueiras, P. De la tolerancia al reconocimiento mutuo: Programa de formación para una ciudadanía activa e intercultural. IV Congreso sobre la Inmigración en España: ciudadanía y participación. Gerona. ESPANYA. 2004
Folgueiras, P. Aplicación de un programa de formación para una ciudadanía activa e intercultural. XIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía 'La Educación en Contextos Multiculturales: Diversidad e Identidad'. Valencia. ESPANYA. 2004
Folgueiras, P. De la tolerancia al reconocimiento: Modelo de Formación para una ciudadanía activa e intercultural. XIII Congreso Nacional y II Iberoamericano de Pedagogía. La Educación en Contextos Multiculturales: Diversidad e Identidad. Valencia. ESPANYA. 2004
Folgueiras, P. Ciutadania activa i intercultural. Resposta educativa davant els alumnes amb risc de fracàs escolar. Elx. ESPANYA. 2004
Luna, E.; Folgueiras, P. Learning methodologies in the clasroom to encourage participation. &th Annual Conference of the International Centre for Education and Democratic Citizenship. Citizenship, history, democracy and education. London. REGNE UNIT. 2012
Martínez Vivot, M.; Folgueiras, P. Competencias genéricas y específicas adquiridas por estudiantes veterinaria en un proyecto de Aprendizaje y Servicio. IX Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio. Busenos Aire. ARGENTINA. 2012
Folgueiras, P. L'Aprenentatge Servei a les nostres universitats, des de la docencia. Encuentro Aprendizaje Servicio en la Universidad: posibilidades y retos. Barcelona. ESPANYA. 2010
Ferrer, V.; Padros, M.; Folgueiras, P.; Freixa, M.; Garcia-Bores, J.; Heras, P.; Bartolome, A.; Vilardell, M.; Conde, J.Ll. 765. El treball de fi de grau: Metodologia, tutorització i avaluació. Cap a la transferència de coneixement. VII Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI). Metodologia, tutorització i avaluació. Cap a la transferència de coneixement. Barcelona . ESPANYA. 2012
Folgueiras, P. Reflexiones en torno a la evaluación del grado de satisfacción en los proyectos ApS. I Congreso sobre Aprendizaje-Servicio Solidario. Bilbao. ESPANYA. 2011
Folgueiras, P.; Luna, E. El aprendizaje y servicio, una metodología participativa que fomenta los aprendizajes. I Congreso Internacional sobre mejora educativa y ciudadanía crítica: recursos, estrategias y experiencias. Castellón. ESPANYA. 2011
Puig, G.; Folgueiras, P.; Luna, E. La relació entre entitats socials i centres educatius que participen en projectes d’aprenentatge servei. III Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya. Barcelona. ESPANYA. 2011
Underwood, S.; Barandarian, S.; Tarragona, L.; Ceballos, M.; Folgueiras, P.; Guillemi, E.; Guida, N. El Aprendizaje y Servicio Solidario en la Universidad. X Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria. Montevideo. URUGUAI. 2009
Vilà, R.; Del Campo, J.; Folgueiras, P. Experiencias de investigación intercultural orientadas a la construcción de conocimiento y la mejora educativa. V Jornada de iniciación a la investigación. ESPANYA. 2013
Folgueiras, P.; Rubio, L.; Escofet, A.; Graell, M.; Forés, A.; Luna, E.; Palos, J.; Palou, B. Elaboración de cuestionarios para evaluar programas de aprendizaje servicio. Congreso Científico ApS(U)4 Universidad-Comunidad: Creando Sinergias. Bilbao. ESPANYA. 2013
GREDI. . I Seminari Internacional d'Investigació qualitativa aplicada a les Ciències Socials. Vides i Relats: el poder de les veus en la producció de coneixement. ESPANYA. 2013
Folgueiras, P. La etnografia digital. I Seminari Internacional d'Investigació qualitativa aplicada a les Ciències Socials. Vides i Relats: el poder de les veus en la producció de coneixement. ESPANYA. 2013
Cortés, F.; Folgueiras, P.; LLobet, M.; Luna, E.; Marín Gracia, M.A.; Palou, B.; Sabariego, M.; Sancho; J.; Vilà, R. Ciutadania intercultural: la millora de la convivència intercultural de joves de 14 a 16 anys del municipi de Sant Boi. Jornada de difusió de resultats I + D. SGR. 2009-2012. Barcelona. ESPANYA. 2012
Folgueiras, P. ¿Qué nos dice la investigación sobre los proyectos de Aprendizaje y Servicio?. I Jornada sobre formación en Aprendizaje y Servicio: una nueva modalidad de aprendizaje a través del servicio a la comunidad. Universidad Autónoma Madrid. Madrid. ESPANYA. 2012
Folgueiras, P. ¿Por qué es significativo el aprendizaje y servicio en proyectos de colaboración con entidades?. V Jornadas de herramientas para proyectos de intervención social: APRENDER HACIENDO, HACER APRENDIENDO. Logroño. ESPANYA. 2012
Folgueiras, P. I Jornada “Encuentro Aprendizaje Servicio en la Universidad: posibilidades y retos. ICE, Universitat de Barcelona (2010). I Jornada “Encuentro Aprendizaje Servicio en la Universidad: posibilidades y retos. ICE, Universitat de Barcelona (2010). Barcelona. ESPANYA. 2010
Folgueiras, P. II Jornadas “Aprenentatge Servei a la Universitat, 2: intercanvi d’experiències”. II Jornadas “Aprenentatge Servei a la Universitat, 2: intercanvi d’experiències”. Barcelona. ESPANYA. 2011
Folgueiras, P. III Jornadas “Aprendizaje y Servicio en la Universidad: universidad y sociedad”. III Jornadas “Aprendizaje y Servicio en la Universidad: universidad y sociedad”. Barcelona. ESPANYA. 2012
Folgueiras, P. El aprendizaje y Servicio en contextos socioeducativos. XI Congreso Internacional y XXXI Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva: 'La escuela excluida'. Castellón. ESPANYA. 2014
Folgueiras, P.; Luna, E.; Graell, M.; Rubio, L.; Escofet, A.; Forés, A.; Palós, J. Evaluación Proyectos APS. Un estudio piloto. II Congreso Nacional. El Aprendizaje y Servicio en la Universidad. Madrid. ESPANYA. 2014
Folgueiras, P. Metodología de investigación. II Congreso NAcional. El Aprendizaje y Servicio en la Universidad. Madrid. ESPANYA. 2014
Folgueiras, P.; Luna, E.; Graell, M.; Palou, B.; Rubio, L.; Escofet, A.; Forés, A.; Palos, J. La evaluación de proyectos de aprendizaje servicio. Un estudio piloto. Congreso Nacional de Aprendizaje Servicio en la Universidad APS(U)5. El Aprendizaje-Servicio en las Universidades: De la iniciativa individual a la institucional. Madrid. ESPANYA. 2014
Sabariego,M.; Sandín, M.P.; Folgueiras, P.; Vilà, R.; Palou, B.; Luna, E.; González, O.; Massot, I.; Sánchez, A.; Velasco, A.; Arrazola, J. Recerca participativa: construint des de la col.lectivitat. II Seminari Metodològic. Barcelona. ESPANYA. 2014
Folgueiras, P. Investigació acció participativa. Interrogants, reptes i possibilitats. II Seminari Metodològic. Recerca participativa:construint des de la col·lectivitat. Barcelona. ESPANYA. 2014
Folgueiras, P. Análisis de redes y proyectos de Aprendizaje y Servicio: Perspectivas y posibilidades. I Jornadas de Investigación en Aprendizaje y Servicio. Madrid. ESPANYA. 2014
Folgueiras, P.; Luna, E.; Palou, B. Un grupo de trabajo en la ciudad de L'Hospitalet en el marco de una Investigación Acción Participativa. CIMIE. Segovia. ESPANYA. 2014
Folgueiras, P. Avaluació dels projectes d'APS. 5a Jornada d'Aprenentatge Servei de L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona. ESPANYA. 2014
Palou, B.; Folgueiras, P.; Luna, E.; Palos, J. Proyectos de Aprendizaje Servicio en la Universidad. La validación de un cuestionario. CIDUI 2014. Models flexibles de formació. Una resposta a les necessitats actuals. ESPANYA. 2014
Sandín, M.P.; Aneas, A.; Bartolomé, M.; Biglia, B.; Cabrera, F.; Donoso, T.; Espín, J.V.; Folgueiras, P.; Del Campo, J.; González, O.; Luna, E.; Marín, M.A.; Massot, I.; Palou, B.; Rodríguez, M.; Sabariego, M.; Sánchez, A.; Velasco, A.; Vilà, R. Grupo de Investigación en Educación Intercultural. XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa. Investigar con y para la sociedad. Cádiz. ESPANYA. 2015
Sabariego,M.; Sandín, M.P.; Folgueiras, P.; Vilà, R.; Palou, B.; Luna, E.; González, O.; Massot, I.; Sánchez, A.; Velasco, A.; Arrazola, J. Recerca participativa: construint des de la col.lectivitat. II Seminari Metodològic. Barcelona. ESPANYA. 2014
Sabariego, M.; Vilà, R.; Cano, A.B.; Cortés, F.; Folgueiras, P. Diagnóstico participativo para el desarrollo comunitario, la cohesión social y la participación de los jóvenes en l'Hospitalet del Llobregat. 3rd. International congress of educational sciences and development, 24-26 de junio de 2015. San Sebastián. ESPANYA. 2015
Folgueiras-Bertomeu, P.; Sabariego-Puig, M. El valor del grupo dentro de una investigación-acción participativa. XVII Congreso Internacional de Investigación Educativa celebrado en Cadiz los dias 24 a 26 de junio de 2015. Cádiz. ESPANYA. 2015
Jenni Menon Mariano; Pilar Folgueiras; Barbara Biglia; Berta Palou. Engaging purpose. 41st Association for Moral Education Conference. Santos. BRASIL. 2015
Geruzuaga, M.; Martínez-Vivot, M.; Folgueiras, P. Evaluando la inserción laboral y la formación integral de graduados/as de Veterinaria que han participado en un proyecto de Aprendizaje y Servicio. Validación de un instrumento. VI Congreso Nacional y II Internacional de APS. ESPANYA. 2016
Folgueiras, P.; Aneas, A.; Cano, A.B.; Ruiz, A.; Velasco, A.; Vilà, R.; Sabariego, M. Participación de jóvenes en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Cataluña). Elaboración, aplicación y análisis de un cuestionario en el marco de una Investigación-Acción Participativa. Congrés Internacional XXIX Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social, joventut i transformacions socials. Girona. ESPANYA. 2016
Folgueiras, P.; Aneas, A.; Cano, A.; Luna, E.; Massot, I.; Sabariego, M. La participación desde la mirada de los jóvenes: concepciones, percepciones e implicaciones socioeducativas. Congreso Internacional XXIX Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social Pedagogía Social, juventud y transformaciones sociales. Girona. ESPANYA. 2016
Pilar Folgueiras. Formación para una ciudadanía activa, intercultural y crítica. Seminario Internacional. Qué ciudadanos queremos para Chile. ESPANYA. 2016
Folgueiras, P. Investigación-Acción Participativa. Estado de la cuestión. Foro de Metodologías Participativas. ESPANYA. 2016
Mariano, j.; Araujo, U.; Tirri, K.; Shin, J.; Fei Jiang, F.; Folgueiras, P.; Aramburuzabala, P. and Moran, S. How service-learning influences youths' purposes in six countries. . ESTATS UNITS D'AMÈRICA. 2016
Folgueiras, P.; Graell, M.; Aramburuzabala, P.; García, A.; Mugarra, A.: Opazo, H. La participación de estudiantes universitarios: Un estudio diagnóstico-comprensivo de proyectos de Aprendizaje y Servicio. CIDUI. ESPANYA. 2016
Pilar Folgueiras Bertomeu, Barbara Biglia , Esther Luna González, Berta Palou Julian, Marta Sabariego Puig, Vanessa Soria Ortega, Montserrat Sánchez Aroca. Elaboració d'una pàgina web de recerca socioeducativa: INVESTIGA!. Seminari de formació en investigació i innovació en el desenvolupament de competències. Barcelona. ESPANYA. 2013
Cano, A.B.; Sabariego, M.; Folgueiras, P. Cohesión social, cultura y participación: una investigación-acción en la ciudad de l'Hospitalet de Llobregat. Jornadas de Investigación. Pasado, presente y futuro de los estudios de juventud. 30 años de estudios de juventud en España. Valencia. ESPANYA. 2015
Massot, I.; Sabariego, M.; Cano, A.; Folgueiras, P. Herramientas para el fomento de la participación de los jóvenes desde una perspectiva comunitaria: el caso de L'Hosptialet de Llobregat. VII Seminario Ripo. Red Universitaria de profesorado de orientación. Lleida. ESPANYA. 2016
Sabariego, M.; Cano, A.; Folgueiras, P.; Cortes, F.; Puig, G. Participatory Assessment As a Tool for Exploration and Transformation of Youth Participation from a Community Perspective: The Case of L'Hospitalet De Llobregat (Catalonia). 3rd ISA Forum of Sociology. The futures we want: Global Sociology and the Struggles for a Better World. Viena. ÀUSTRIA. 2016
Folgueiras, P.; Luna, E.; Cabrera, J.; Mugarra, A.; Cedillo, R.; Egizabal, D.; Tello, I.; Palos, J.; Rubio, L.; García, A.; Martínez, A.; Gezuraga, M.; Legorburu, I.; Goikoetxea, N.; Hernández, R.; Murillo, J.; Graell, M.; Ruiz, A.; Palou, B.; Aramburuzabala, P.; Arexolaleiba, J. Estudio diagnóstico comprensivo sobre proyectos de aprendizaje y servicio: elaboración de una guía de buenas prácticas. III Jornada de Recerca en Docència Universitària. Barcelona. ESPANYA. 2015
Sabariego, M.;Folgueiras, P.; Palou, B.; Luna, E. Jornada 'Joves i Competències Socials' organitzada pel Departament
de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) de la
Facultat d'Educació durant el curs 2013-2014
. . Barcelona. ESPANYA. 2014
Mariano, J.; Moran, S.; Aramburuzabala, P.; Araujo, U.; Folgueiras, P. Jiang, F.; Shin, J.; Tirri, K. Purpose in Six Countries and the Influence of Collegiate Service-Learning:. International at the APA Congress. 12 anual convention. ESTATS UNITS D'AMÈRICA. 2016
Moran, S., Shin, J., Tirri, K., Araujo, U., Jiang, F., Aramburuzabala, P., & Folgueiras, P. Six countries'educational approaches to youth purpose. Annual meeting of the World Educational Research Association. ESTATS UNITS D'AMÈRICA. 2016
Luna, E.; Folgueiras, P.; Biglia, B.; Palou, B. Purpose Education in Spain. Webinar- Educating for Youth Purpose Around the World. ESTATS UNITS D'AMÈRICA. 2014
Massot Lafón, María Inés; Palou Julián, Berta; Folgueira Bartomeu, Pilar; Sabariego Puig, Marta. La orientación como elemento clave de la participación de los jóvenes, las familias y la comunidad. 5th. International Congress of Educational Sciences and Development. Santander. ESPANYA. 2017
Folgueiras, P.; Aramburuzabala, P. y Mugarra, A. Participación, competencias y servicio en proyectos de ApS. Una investigación por encuesta. VIII Congreso Nacional y III Intenacional de aprendizaje y Servicio Universitario. ESPANYA. 2017
Folgueira, P.; Graell, M.; Luna, E. y Palou, B. Diseño mixto de triangulación concurrente sobre el ejercicio de participación de estudiantes en proyectos de Aprendizaje y Servicio. I Congreso Internacional INNTED. ESPANYA. 2017
Folgueiras, P. Nuevos espacios y contextos de aprendizaje: educación, inclusión y atención a la diversidad en contextos desfavorables. International Conference CSE: transforming society and culture through Education. Madrid. ESPANYA. 2018
Folgueiras, P. Aprendizaje y Servicio: una metodología que incide en la transformación de la educación y la sociedad. International Conference CSE: transforming society and culture through Education. ESPANYA. 2018
Cano, A.; Sánchez, A.; Sandín, M.P.; Folgueiras, P. Cohesió social en centres educatius de L'Hospitalet: moviments d'innovació pedagògica en un moment de canvi. XIV Jornades d'Educació Emocional. L'educació emocional al centre del canvi educatiu. ESPANYA. 2018
Ierullo, M. ; Martínez, M. ; Herrero, A. ; Gezuraga, M. ; Folgueiras, P. Impacto en profesionales que han participado en un proyecto de aprendizaje-servicio; competencias adquiridas. IV Jornadas de investigadores sobre ApS. ARGENTINA. 2017
Folgueiras, P. Los procesos participativos en los proyectos de Aprendizaje y Servicio. Seminario. Pedagogías para la transformación Social. XILE. 2019
Folgueiras, P. Buenas práctica en educación para la ciudadanía. Seminario. Buenas prácticas de ciudadanía en el marco de la Ley de Formación Ciudadana. XILE. 2019
Folgueiras, P. Aprendizaje-Servicio, ¿una metodología capaz de construir una sociedad más justa y sostenible?. XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa. ESPANYA. 2019
Aneas, A.; Sandín, M. P.; Folgueiras, P.; Freixa, M.; Vilà, R. Investigant amb la ciutadania per a fer polítiques públiques. Una experiencia exploratoria sobre l'aplicació de l'aproximació de RRI. IRED'2019. I Conferencia Internacional. 'Educación 2019: retos, tendencias, compromisos'. Barcelona. ESPANYA. 2019
Aneas, A.; Freixa, M; Folgueiras, P.; Sandín, M.P.; Vilà, R. Parla'm en català, sóc una dona catalana musulmana. Encàrrec de recerca pèr part de l'EAPC. IRED'2019. I Conferencia Internacional. 'Educación 2019: retos, tendencias, compromisos'. Barcelona. ESPANYA. 2019
Folgueiras Bertomeu, Sr./Sra. Pilar; Aneas Álvarez, Sr./Sra. Assumpta; Cano Hila, Sr./Sra. Ana; Palou Julián, Sr./Sra. Berta; Sandín Esteban, Sr./Sra. M. Paz. Participación de niños y adolescentes. Un estudio de caso en el Consejo de Chicos y Chicas de la ciudad de L'Hospitalet. XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. ESPANYA. 2019
Folguerias, P.; Cano, A.; Venceslao, M. La función multiplicadora en el Consejo de Chicos y Chicas de L'Hospitalet de Llobregat. XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa (AIDIPE). Madrid. ESPANYA. 2019
Folgueiras Bertomeu, P. Vinculación escuela-comunidad como espacio para la formación ciudadana y la regulación de las emociones. Seminario Internaciona 'La Educación Socioemocional, Ciívica y Ética en el currículo'. MÈXIC. 2019
Folgueiras Bertomeu, P. Coordinación del taller 'Aprendizaje y Servicio y Educación para la ciudadanía'. Seminario Internaciona 'La Educación Socioemocional, Ciívica y Ética en el currículo'. MÈXIC. 2019
Folgueiras, P. Investigación sobre aprendizaje-servicio. 22 Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio. ARGENTINA. 2019
Folgueiras, Pilar. IV Congreso Internacional Bimodal en Inclusión Social y Educativa. IV Congreso Internacional Bimodal en Inclusión Social y Educativa. ESPANYA. 2021
Trinidad Donoso-Vazquez; Miriam Comet Donoso; Valeria de Ormaechea y Pilar Folgueiras Bertomeu. Una mirada fenomenológica sobre la experiencia vivida de 'ser mujer'. II Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. Universidad, innovación e investigación, rescate humano y transferencia de conocimientos: retos para la universidad ante el horizonte 2030. ESPANYA. 2021
Folgueiras, P; Comet, M.; Ormaechea, V; Gonzàlez Mediel, O. La Perspectiva de Género en una Investigación Fenomenológica con mujeres jóvenes. II Congreso Internacional de Nodos del Conocimiento. ESPANYA. 2020
Folgueiras, Pilar; Carmona, Anna. Com avaluar l'impacte social dels projectes d'ApS. VII Jornades del centre promotor d'Aprenentatge i Servei. ESPANYA. 2021
Folgueiras, Pilar. De la pregunta de recerca a la metodologia d'investigació. JORNADES DE TARDOR DE DOCTORAT 2020. ESPANYA. 2021
Folgueiras, Pilar. De la pregunta de recerca a la metodologia d'investigació. JORNADES DE TARDOR DE DOCTORAT 2021. ESPANYA. 2021
Folgueiras, Pilar. II Congreso Internacional en Inclusión Social y Educativa. LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA COMO RETO VITAL DEL SIGLO XXI. ESPANYA. 2020
Folgueiras, P. Moderadora. Taula de comunicacions: Recerca i societat. I Conferència Internacional de Recerca en Educació. ESPANYA. 2019
Folgueiras, P.; Geruzuaga, M. y Aramburuzabal, P. Niveles de participación en proyectos de Aprendizaje y Servicio. CLIE. TRANSFORMACIÓN UNIVERSITARIA. RETOS Y OPORTUNIDADES. ESPANYA. 2021
Folgueiras, P. . VII Jornades del centre promotor d'Aprenentatge i Servei. ESPANYA. 2021
Folgueiras, P.; Sandín, M.P.; Salvà, A. La experiencia vivida pre-reflexiva en un estudio de participación política de mujeres jóvenes: primeros pasos metodológicos. XX Congreso Internacional de Investigación Educativa. Santiago de Compostela. ESPANYA. 2022
Folgueiras, P., Comet, M., de Ormaechea, V., Donoso, T. y González, O. La construcción de relatos descriptivos de experiencia vivida en fenomenología hermeneútica aplicada. XX Congreso Internacional de Investigación Educativa: Educación Inclusiva y Equitativa de Calidad. ESPANYA. 2022
Folgueiras, P. Aprenentatge Servei i evidències d'èxit. VIII Jornades "Parlam d'Educació. ESPANYA. 2022
Folgueiras, P. Evidències d'aprenentatges significatius. VIII Jornades 'Parlam d'Educació. ESPANYA. 2022
Folgueiras, P; Gonzalez Mediel, O; de Ormaechea, V; Donoso, T. Experiencias socioeducativas en participación política de mujeres jóvenes. Fase exploratoria. XI Congreso Internacional de Educación y Gerencia Avanzada. ESPANYA. 2022
González, O.; Folgueiras, P.; De Ormaechea Otalora, V.; Donoso, T.; Comet, M. Un estudio preliminar sobre la percepción de ser mujer. XI Congreso Internacional de Educación Avanzada y Gerencia. ESPANYA. 2022

Projectes

Leeds Metropolitan University . 2012 - 2012 . Ref.2011BE100702 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Improving gender-related violence intervention and referral through youth practitioner training (GAP Work) . 2013 - 2015 . Ref.JUST/2012/DAP/AG/3176 . Unió Europea . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Aprenentatge servei a la universitat, APS (U): recerca, formació i innovació . 2010 - 2012 . Ref.1002-33 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Laura Rubio Serrano
Grup de Recerca en Educació Intercutural . 2010 - 2011 . Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona. . IP: Maria de los Ángeles Marín Gracia
El Treball de Fi de Grau d'Educació Social: Disseny interdisciplinari des de la mobilització‐transferència de coneixement i l'avaluació de competències . 2010 - 2011 . Ref.2010PID‐UB/31 . Ajuts a Projectes d'Innovació Docent . IP: Virigina Ferrer
Avaluació (grau de satisfacció i xarxa territorial) dels projectes d’aprenentatge-servei . 2009 - 2010 . Ref.Ayuda a la investigación . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Grup de Recerca en Educació Intercultural . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR609 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Ma.Angeles Marin Gracia
Grup de Recerca en Educació Intercutural . 2009 - 2010 . Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona. . IP: Maria de los Ángeles Marín Gracia
L’escola inclusiva com a desencadenant d’un treball comunitari orientat a la convivència . 2009 - 2010 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Jaime del Campo Sorribas
Evaluación del proyecto Mejora de la calidad educativa mediante la incorporación del enfoque de género en las escuelas públicas de Independencia y Elias Piña de República Dominicana . 2008 - 2008 . Ref.305282 . Fundación Intered . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Ciudadania intercultural: la mejora de la convivencia intercultural de jóvenes de 14 a 16 años del Municipio de Sant Boi de Llobregat mediante la participación en proyectos de aprendizaje-servicio . 2009 - 2011 . Ref.EDU2008-00332/EDUC . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Ma.Angeles Marin Gracia
L'avaluació del currículum integrat a l'Educació Social en el Projecte d'Avaluació Integrada (2005-2009) . 2008 - 2010 . Ref.A0802-32 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Virginia Rosa Ferrer Cervero
Grup de Recerca en Educació Intercutural . 2008 - 2009 . Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona. . IP: Flor Ángeles Cabrera Rodríguez
Innovació Docent en Avaluació Formativa en la Docència Universitaria . 2007 - 2008 . Ref.2007TED-UB/002 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Capllonch, M.
Transversalització a l’ensenyament d’Educació Social . 2006 - 2007 . Ref.2006PID-UB/08 . Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona . IP: Montserrat Freixa Niella
Trama. Treball en xarxa a la formació inicial dels professionals de l'educació . 2007 - 2008 . Fundació Jaume Bofill . IP: Miquel Àngel Essomba
Estada al Centre Llatinoamericà d'Aprenentatge per Servei Solidari (3mesos). Modalitat B . 2007 - 2007 . Ref.2007BE-1 00230 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Serveis necessaris per dur a terme el disseny, el desenvolupament i l'avaluació d'un pla de formació adreçat als dinamitzadors del projecte Ciberaules Solidàries . 2007 - 2008 . Ref.304650 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Pedro Amoros Marti
La percepción del alumnado sobre las prácticas en educación para la ciudadanía . 2007 - 2008 . Grup de Recerca en Educació Intercultural (gredi) . IP: Flor Ángeles Cabrera Rodríguez
Grup de Recerca en Educació Intercutural . 2007 - 2008 . Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona. . IP: Flor Ángeles Cabrera Rodríguez
Barreres de gènere en el desenvolupament de la dona universitària: un filtre invisible . 2006 - 2007 . Ref.U38/06 . Institut Català de les Dones (ICD) . IP: Donoso, T.
Elaboració d'una proposta d'avaluació del 'pla d'acció de Catalunya per a la immigració i la ciutadania 2005' . 2006 - 2006 . Generalitat de Catalunya . IP: Bartolomé, M. Cabrera, F. y Marín, M.A
L'anàlisi de contingut de materials de camp relatius a la inserció sociolaboral de persones amb patologia dual . 2006 - 2006 . Ref.FBG301814 . INSERCOOP, S.C.C.L. . IP: Cabrera, F.
'Prácticas Pre-Profesionales Solidarias en áreas de riesgo permanente. Diagnóstico prevención y control en áreas de riesgo sanitario . 2011 - 2012 . Ref.EXP-UBA32.700/2010 . Universidad de Buenos Aires . IP: Marcela Martínez Vívot
Grupo de Investigación en Educación Intercultural (GREDI) . 2006 - 2007 . Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) . IP: Flor Ángeles Cabrera
Aproximació a la realitat de les iniciatives municipals, els serveis i recursos per a la inserció sociolaboral de les persones discapacitades de l'Ajuntament de la província de Barcelona . 2005 - 2006 . Ref.112-113/M/05 . Diputació Provincial de Barcelona . IP: Fuentes, N.y Folgueiras, P.
Publicitat i sexisme; la mirada crítica de l'alumnat universitari . 2005 - 2006 . Ref.PRE/293/2005 . Institut Català de les Dones (ICD) . IP: Espín, J.
Grupo de Investigación en Educación Intercultural (GREDI) . 2005 - 2006 . Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) . IP: Flor Ángeles Cabrera
Grup de Recerca en Educació Intercultual (GREDI) . 2005 - 2009 . Ref.2005SGR01064 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . IP: Flor Angeles Cabrera Rodriguez
De la tolerancia al reconocimiento mutuo: Programa de formación para una ciudadanía intercultural . 2005 - 2006 . ARCE (Universitat de Barcelona) Ajuts a Grups de Recerca . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Grup de Recerca en Educació Intercutural . 2005 - 2006 . Ref.UB-3284 . Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona. . IP: Flor Ángeles Cabrera Rodríguez
Impacte de la influència de la millora docent mitjançant la utilització de "websquest" en el context universitari . 2004 - 2006 . Ref.0402-2 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Pedro Amoros Marti
Els Químics de la UB. Estudi de la inserció professional . 2003 - 2004 . Ref.4100 . Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya . IP: Pilar Figuera y José Barbosa
La percpeció en l'àmbit educatiu: implicacions pel diagnòstic i la intervenció . 2003 - 2004 . Ref.2004PID-UB/037 . Ajuts a Projectes d'Innovació Docent . IP: Pere Amorós
La funció docent en les pràctiques externes. Recerca d'un disseny curricular corresponsable entre l'ensenyament d'Educació Social i el món laboral . 2010 - 2012 . Ref.1002-27 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Ana Maria Novella Camara
Avaluació dels resultats de la implantació del programa 'Tallers d'Ofimàtica 'Nous Veïns' per a Col·lectius d'Immigrants . 2005 - 2005 . Ref.303471 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Pedro Amoros Marti; Marta Sabariego Puig
Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) . 2002 - 2005 . Ref.UB-003909 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . IP: Flor Angeles Cabrera Rodriguez
Ajuts en el marc del Programa de Retenció del Talent 2013 . 2013 - 2015 . Universitat de Barcelona . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Taller basat en la guia Ciberaules solidàries . 2013 - 2013 . Ref.307535 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Proposta d'avaluació del 'Plan de Acción de Catalunya para la acogida y la integración de inmigrantes 2005' . 2005 - 2006 . Ref.303781 . Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. . IP: Flor Angeles Cabrera Rodriguez
Taller basat en la guia Ciberaules solidàries . 2012 - 2013 . Ref.307067 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Cohesión social, cultura y participación: Una investigación-acción en la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat . 2014 - 2015 . Ref.EDU2013-46704-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Marta Sabariego Puig
Avaluació de resultats de projectes d'Aprenentatge i Servei de la Facultat de Pedagogia . 2012 - 2013 . Ref.REDICE12-2063-02 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Estudio diagnóstico comprensivo sobre proyectos de Aprendizaje y Servicio. Elaboración de una guía de buenas prácticas . 2014 - 2015 . Ref.REDICE14/1474 . UB . IP: Pilar Folgueiras
Sistema intel·ligent de suport al Tutor d¿estudis . 2015 - 2018 . Ref.2014PID-UB/068 . Universitat de Barcelona . IP: Laura Igual Muñoz
CITIROMÀ. Análisis de nuevos mecanismos de construcción de la ciudadanía multicultural en España: contribuciones del pueblo gitano . 2006 - 2009 . Ref.SEJ2006-10598/SOCI . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Antonio Sanchez Asin
How Service-Learning Influences Youth Purpose Around the World . 2014 - 2015 . Clark University . IP: Pilar Folgueiras
Subcontracte de recerca específic: 'How learning-service influences youth purpose around the world' . 2014 - 2017 . Ref.401209 . Clark University . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Grup de Recerca en Educació Interncultural . 2008 - 2009 . Ref.ARCE08-03-GR . Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) . IP: M. Ángeles Marín
EL VALOR DE LA RECERCA FORMATIVA PER A LA INNOVACIÓ DOCENT I EL DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL . 2012 - 2013 . Ref.2012PID-UB/117 . Universitat de Barcelona . IP: Marta Sabariego Puig
Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1246 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria Paz Sandin Esteban
Ajut al treball: L'Escola inclusiva com a desencadenant d'un treball comunitari orientat a la convivència (DOGC 04.05.2009) . 2008 - 2009 . Ref.2008ARIE00012 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Jaime del Campo Sorribas
Elaboració i aplicació d'una pàgina WEB sobre Recerca educativa . 2012 - 2013 . Ref.2012PID-UB/102 . Universitat de Barcelona . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
ESTUDIO DIAGNÓSTICO COMPRENSIVO SOBRE PROYECTOS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS . 2014 - 2015 . Ref.REDICE14-1474 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Student Services. EU Daphne Programme . 2016 - 2018 . Ref.Ref.4000007401 . Unió Europea (programa Daphne) . IP: Barbara Biglia
MIDEMe. Grup d’Innovació i Millora de l’Àrea de Mètodes del Departament MIDE . 2014 - 2020 . Ref.GINDOC-UB/148 . Universitat de Barcelona . IP: Mercedes Reguant Alvarez
'Prácticas Pre-Profesionales Solidarias en áreas de riesgo permanente. Diagnóstico prevención y control en áreas de riesgo sanitario . 2011 - 2012 . Ref.EXP-UBA32.700/2010 . Universidad de Buenos Aires . IP: Marcela Martínez Vívot
Participació d'infants i adolescents: Un estudi de cas al Consell de Nois de la ciutat de l'Hospitalet . 2017 - 2017 . Ref.2016DEMOC00016 . Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. Generalitat de Catalunya . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
La participació dels estudiants en el procés d'avaluació . 2017 - 2018 . Ref.2017PID-UB/025 . Universitat de Barcelona . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Universities Supporting Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Services . 2015 - 2017 . Ref.JUST/2014/SPOB/AG/VICT/7401 . Unió Europea . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Cohesió social en centres educatius de L'Hospitalet . 2017 - 2017 . Ref.309633 . Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Grup d'Innovació docent en Avaluació Formativa i Participativa . 2007 - 2008 . Ref.2007TED-UB/002 . Universitat de Barcelona . IP: Marta Capllonch Bujosa
Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR298 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria Asuncion Aneas Alvarez
Estudi encarregat pel Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica sobre l¿estat de la qüestió de la innovació docent a la UB . 2017 - 2018 . Universitat de Barcelona . IP: Mercedes Torrado Fonseca
Disseny i avaluació d¿un programa de competències socials per a joves en la gestió positiva dels conflictes . 2014 - 2015 . Ref.DOGC. núm. 6540 . Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya . IP: Esther Luna Gonzalez
Cohesió social en els centres educatius . 2018 - 2018 . Ref.600108 . Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Parla'm en català. Sóc una dona catalana musulmana . 2019 - 2019 . Ref.GGE760024/2019 . Escola d'Administració Pública de Catalunya . IP: Maria Asuncion Aneas Alvarez
Grupo Consolidado del Sistema Universitario Vasco. KideON. Inclusión Socioeducativa . 2018 - 2021 . Ref.1342-19 . Gobierno Vasco . IP: Miren Nekane
"Fets del Primer d Octubre; Construint memòria amb Storytelling i art" . 2019 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Assumpta Aneas
Participación sociopolítica de jóvenes desde una perspectiva de género: aportes conceptuales, metodológicos y educativos . 2020 - 2023 . Ref.PID2019-104804RB-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Maria del Pilar Folgueiras Bertomeu
Un mundo, una salud. Practicas Pre-profesionales Solidarias en areas de riesgo sanitaritario . 2016 - 2017 . Ref.UBA-75-726/2016-6 . Universidad de Buenos Aires . IP: Marcela Martínez Vívot
Fets del Primer d'Octubre: construint memòria amb Storytelling i art . 2019 - 2020 . Ref.2018 RICIP 00013 . Institut Català Internacional per la Pau . IP: Maria Asuncion Aneas Alvarez
Assessorament i investigació aplicada en el camp de l'educació Fundació Bosch i Gimpera . 2017 - 2019 . Ref.FBG 309351 . Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona . IP: Pilar Folgueiras
Grupo Consolidado del Sistema Universitario Vasco. KideON. Inclusión Socioeducativa . 2018 - 2021 . Ref.IT1325-19 . Gobierno Vasco . IP: Miren Nekane
Grupo Consolidado del Sistema Universitario Vasco titulado. Kideon . 2022 - 2025 . Ref.IT1475-21 . Gobierno Vasco . IP: Miren Nekane
conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i Ruido Photoper . 2021 . Ruido Photo (Associació de Documentalisme Independent de Barcelona) . IP: Pilar Folgueiras Bertomeu

Publicacions en revistes

Folgueiras, P.; Luna, E.; Puig, G. Aprendizaje y servicio: estudio del grado de satisfacción de estudiantes universitarios. En Revista de Educación. Volum 362. 2013 . Repositori Institucional
Folgueiras, P.; Luna, E. Estudi sobre el grau de satisfacció de l'alumnat que participa en Projectes d'Aprenentatge i Servei (APS). En Temps d'Educació. Volum 41. 2012 . Repositori Institucional
Cortés, F.; Folgueiras, P.; Sabariego, M. Investigación-acción para favorecer la participación de los jóvenes: la construcción de un equipo colaborativo. En Revista Educación y Pedagogía . Volum 24. Número 63-64. 2013
Cabrera, F.; Donoso, T.; Folgueiras, P.; Luna, E. La participació ciutadana. Dimensió clau de l'educació per a la ciutadania. En Temps d'Educació. Número 40. 2011
Folgueiras, P.; Luna, E. ; Palou, B. Ciudadanía, participación y aprendizaje-servicio: Del centro educativo a la comunidad. En Tzhoecoen. Número 5. 2010
Martínez Vivot, M.; Folgueiras, P. El aprendizaje y servicio solidario: Fomentar la participación en contextos universitarios. En Diálogos. Educación y formación de personas adultas. Volum 61. 2010
Folgueiras, P. Elaboració d'un programa de formació per promoure la participació activa, intercultural i crítica en societats multiculturals. En Temps d'Educació. Volum 36. 2009 . Repositori Institucional
Folgueiras, P.; Martínez, M. Development of Competencies through Service Learning at the University. En Inter-American Journal of Education for Democracy. Volum 2. Número 1. 2009 . Repositori Institucional
Folgueiras, P.; Marin, M.A. Evaluación del proyecto de 'Mejora de la calidad educativa mediante la incorporación del enfoque de género' en escuelas de República Dominicana: resultados de su impacto. En RIE. Revista de Investigación Educativa. Volum 27. Número 2. 2009 . Repositori Institucional
Cabrera, F.; Donoso Vazquez, T.; Folgueiras. P.; Luna, E. La participación ciudadana: un reto para la educación para la ciudadanía. En Revista de Educação, Ciência e Cultura. Volum 14. Número 1. 2009
Folgueiras, P. La Fundació Akwaba: una trobada amb la interculturalitat. En Quaderns d’Estudi. Centre d’Estudis de L’Hospitalet. Volum 20. 2008
Folgueiras, P.; Massot, I.; Sabariego, M. Ciudadanía activa e intercultural en alumnado de la ESO. En Revista Electronica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Volum 11. Número 3. 2008
Folgueiras, P. La participación en sociedades multiculturales. Elaboración y evaluación de un programa de participación activa. En Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa. Volum 14. Número 2. 2008 . Repositori Institucional
Folgueiras, P. Evaluación participativa de un programa de formación para una participación activa e intercultural. En RIE. Revista de Investigación Educativa. Volum 25 . Número 2. 2007 . Repositori Institucional
Folgueiras, P. Programa de formación para una ciudadanía activa e intercultural. En RIE. Revista de Investigación Educativa. Volum 25 . Número 2. 2007
Espin, J.V.; Folgueiras, P.; Massot, I.; Rodríguez M.; Rodríguez, L.; Sabariego, M.; Vila, R. Resultados de la investigación 'Publicidad y sexismo:la mirada crítica del alumnado universitario'. En RIE. Revista de Investigación Educativa. Volum 25. Número 1. 2007 . Repositori Institucional
Luna, E.; Folgueiras, P. Programa para el desarrollo de proyectos de Aprendizaje y Servicio en Secundaria. En Revista de Educaçao. Volum 17. Número 2. 2012
Folgueiras, P.; Luna, E. Aprenentatge i Servei: projectes en educació infantil. En Àmbits de psicopedagogia. Número 36. 2012
Luna, E.; Folgueiras, P. Learning methodology in the classroom to encourage the participation. En London Review of Education. 2014
Folgueiras, P.; Luna, E.; Puig, G. El Aprendizaje y servicio en educación secundaria. En Revista Iberoamericana de Educación. Número 64/2. 2014 . Repositori Institucional
Escofet, A.; Folgueiras, P.; Luna, E. y Palou, B. Elaboración y validación de un cuestionario para la valoración de proyectos de aprendizaje-servicio. En Revista Mexicana de Investigación Educativa. Volum 21. Número 70. 2016 . Repositori Institucional
Murphy, T.; Folgueiras, P.; Macnamara, P. Placement-based learning and learner engagement: Findings from a new University in the United kingdom. En Irish Educational Studies. 2016
Martínez-Vivot, M.; Folgueiras, P. Evaluación participativa, aprendizaje y servicio y universidad. En Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado. Volum 19. Número 1. 2015
Folgueiras, P. y Luna, E. Aprendizaje y Servicio: Estudio sobre el grado de satisfacción de alumnado de primaria. En Perspectiva. Volum 35. Número 2. 2017
Folgueiras, P.; Palou, B. El desarrollo del propósito juvenil en los estudiantes universitarios catalanes que participan en proyectos de servicio-aprendizaje. En Aula de Encuentro. Volum 20. Número 1. 2018 . Repositori Institucional
Folgueiras, P.; Ramírez, Ch. Elaboración de técnicas de recogida de información en diseños mixtos. Un ejemplo de estudio en aprendizaje-servicio. En REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació. Volum 10. Número 2. 2017 . Repositori Institucional
Folgueiras, P.; Sabareigo, M. Investigació-acció participativa. El disseny d'un diagnòstic participatiu. En REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació. Volum 11. Número 1. 2018 . Repositori Institucional
Folgueiras, P., Vilà, R. y Aneas, A. What factors promote participation at school among adolescents in secondary education?. En Revista de Cercetare si Interventie Sociala. Volum 66. 2019 . https://doi.org/10.33788/rcis.66.21
Folgueiras, Pilar; Palou, Berta. An exploratory study of aspirations for change and their effect on purpose among Catalan university students. En Journal of Moral Education. Volum 47. Número 2. 2018 . https://doi.org/10.1080/03057240.2018.1433643
Luna-González, E.; Blasco-Romera, C.; Folgueiras-Bertomeu, P.; Lozano, Pilar; Marín, S.; Palou-Julián, B.; Panchón-i-Iglesias, C.; Sabariego-Puig, M. Disseny i avaluació d'un programa de competències socials per a joves en la gestió positiva de conflictes. En Invesbreu. Número 69. 2015 . Repositori Institucional
Cano, A.B.; Sabariego, M.; Folgueiras, P. La participación comunitaria de los jóvenes en contextos urbanos vulnerables: Aportaciones desde un diagnostico colaborativo en el área metropolitana de Barcelona (España). En OBETS. Revista de Ciencias Sociales. Volum 14. Número 2. 2019 . Repositori Institucional
Folgueiras, P.; Rubio, L. Proyectos que transforman el entorno y la comunidad. El impacto social del aprendizaje-servicio. En Aula de Innovación Educativa. Volum 295-296. 2020
Folgueiras, Pilar. El conocimiento pre-reflexivo y la percepción reflexiva desde los métodos empíricos y reflexivos en la Fenomenología Hermenéutica Aplicada. En Aula Magna 2.0. 2021
Folgueiras-Bertomeu, P., De-Ormaechea-Otalora, V., Salvà-Aige, A., Comet-Donoso, M. L' actitud fenomenològica de l'epokhé en un estudi sobre participació política de dones joves. En REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació. Volum 15. Número 1. 2022
Folgueiras, Pilar. ¿Por qué deberíamos volver a una nueva normalidad?. En RIE. Revista de Investigación Educativa. Volum 40. Número 1. 2022

Conferències

Cap a una conceptualització d'una ciutadania activa i intercultural. 24/03/2004
Respuesta educativa de los alumnos con riesgo de fracaso escolar. 02/03/2004
La construció de la ciudadanía en contextos multiculturales: propuestas educativas. 21/04/2005
Una proposta innovadora pera al treball del professor en contextos educatius problemàtics: Les comunitats d'aprenentatge. 04/05/2005
Educación intercultural. 23/10/2006
Hacia la construcción de una ciudadanía intercultural: propuestas educativas. 08/12/2006
Retos de la Educación Intercultural. 23/10/2006
Recursos y materiales para la educación intercultural. 21/04/2007
¿Que es eso de la interculturalidad?. 07/11/2007
Encuentro final del proyecto Inter-actúa: compartiendo escuelas de colores. 28/11/2007
La Formación para una ciudadanía activa y responsable: La Responsabilidad Social en la Educación Superior. 27/08/2008
Hacia la construcción de una ciudadanía intercultural: propuestas educativas. 10/01/2008
La Metodología cualitativa: técnicas de recogida y análisis de la información. 21/08/2008
La Responsabilidad Social de la Universidad. 29/08/2008
La participación activa: una respuesta educativa para fomentar escuelas inclusivas. 08/10/2008
Hacia la escuela inclusivo. Tratamiento educativo de la diversidad. 12/09/2008
Formación para la Participación Ciudadana en Sociedades Multiculturales. 29/10/2008
Comunidades de aprendizaje. 11/03/2008
Formación para la participación ciudadana en sociedades multicuturales. 28/10/2008
Educación para la diversidad, la no discriminación y la formación ciudadana. 08/10/2008
Métodos cualitativos de investigación Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. 19/08/2009
Nuevos modos de enseñr y aprender en la Universidad: Currículum por competencias Universidad NAcional de Mar del Plata. 08/09/2009
Un modelo de centro educativo. Las comunidades de aprendizaje. 08/05/2009
La partcipación y la relación escuela comunidad. Propuestas prácticas. 17/01/2009
Métodos Cualitativos de Investigación. 19/08/2009
Nuevos modos de enseñar y aprender en la universidad: Curriculum per Competencias. 08/11/2009
Nuevos modos de eneñar y aprender. Currículum por competencias. 08/09/2009
Reflexiones en torno a la evaluación del grado de satisfacción en los proyectos ApS. 24/11/2011
Evaluación de programas de aprendizaje-servicio. 07/04/2011
L'aprenentatge i servei a la educació social. 22/09/2011
¿Qué nos dice la investigación sobre los proyectos de Aprendizaje y Servicio?. 29/05/2012
¿Por qué es significativo el aprendizaje en proyectos de colaboración con entidades sociales?. 26/04/2012
¿Por qué es significativo el aprendizaje en proyectos de colaboración?. 26/04/2012
Service Learning in Catalonia Secondary Schools: A vehicle for the promotion of active and responsable citizenship among Young people. 30/01/2013

Estades a Centres de Recerca

CLAYSS. Buenos Aires. ARGENTINA. 2007
Universidad de Buenos Aires (UBA). Buenos Aires. ARGENTINA. 2009
Leeds Metropolitan University. Leeds. REGNE UNIT. 2012