M.CARMEN OLIVE FERRER

Professora titular d'Escola Universitària

Àrea de coneixement : Infermeria

Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI

Informació de contacteMIMO
Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica
Campus Bellvitge
934024227
olivecarmina(a)ub.edu

Projectes

Els significats de l'experiència viscuda per persones amb diagnòstic de fibromialgia. Estudi de casos (Sense especificar) . 2008 - 2010 . Ref.PR-5492/08 . Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona . IP: M.Carmen Olive Ferrer . (1 Investigadors)
 • Diagnòstic fibromialgia
Dossier de docència a infermeria, del paper al campus virtual (Ajuts a la Millora de la Qualitat Docent) . 2010 . Ref.2009PID-UB/02 . UB, Vicerrectorat de docència i convergència europea . IP: M.Carmen Olive Ferrer . (3 Investigadors) . Projecte que pretén incorporar el programa Mahara per l'aprenentatge cooperatiu en carpeta en un grup gran (90) de l'assignatura de Garu d'infermeria: Fonaments històrics teòrics i metodològics de la infermeria
 • ho, es basa en l'autoaprenentatge i el seguiment tutoritzat
 • Carpeta aprenentatge
 • Portafoli virtual
 • Fonaments d'infermeria
Programa Marco Interuniversitario para una Política de Equidad y Cohesión Social en la Educación Superior (PROGRAMA DE COOPERACIÓ ENTRE LA UE I AMERICA LLATINA EN EDUCACIÓ SUPERIOR ALFA III (2007 - 2013)) . 2010 - 2013 . EuropeAid . IP: Alejandra Montane Lopez . (6 Investigadors)
La carpeta d'aprenentatge com a eina per al desenvolupament i avaluació de competències en l'alumnat universitari de les diplomatures d'Infermeria, Treball Social i mestres d'Educació Física. Un estudi de casos (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)) . 2008 - 2010 . Ref.A0801-07 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Maria Teresa Colen Riau . (9 Investigadors)
El feedback orientat vers l’estudiant. Una clau de qualitat en la avaluació continuada (Projectes d'Innovació Docent) . 2010 - 2011 . Ref.2010PID‐UB/18 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Ma. Pilar Sabater Mateu . (12 Investigadors) . El feedback com competència transversal per una millora en l'aprenentatge, al Grau d'infermeria, des de la perspectiva de l'estudiantat i del professorat, i les diferents aplicacions: presencial i en el Campus, individual i col-lectiu.
 • Competències transversals
 • system feedback
 • GRAU INFERMERIA
El treball en equip. Competència transversal en el Grau d’infermeria (Projectes d'Innovació Docent) . 2011 . Ref.2010PID‐UB/17 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Ma. Pilar Sabater Mateu . (12 Investigadors) . El treball en equip com competència transversal per una millora en l'aprenentatge, en el Grau d'infermeria, des de la perspectiva de l'estudiantat i del professorat, amb la confecció final d'una rúbrica
 • Competències transversals
 • treball en equip
 • GRAU INFERMERIA
El treball en equip. Competència transversal en el Grau d’infermeria, Instrument d'avaluació (Projectes d'Innovació Docent) . 2011 - 2012 . Ref.2011PID-UB/83 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Ma. Pilar Sabater Mateu . (12 Investigadors) . El treball en equip com competència transversal per una millora en l'aprenentatge, en el Grau d'infermeria, des de la perspectiva de l'estudiantat i del professorat, amb la confecció final d'una rúbrica
 • Competències transversals
 • treball en equip
 • GRAU INFERMERIA
 • Instruments d'avaluació
Feedback avançat, sinònim de qualitat: adequació a la demanda dels estudiants (EEES) (Projectes d'Innovació Docent) . 2011 - 2012 . Ref.2011PID-UB/84 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Ma. Pilar Sabater Mateu . (12 Investigadors) . El treball en equip com competència transversal per una millora en l'aprenentatge, en el Grau d'infermeria, des de la perspectiva de l'estudiantat i del professorat, amb la confecció final d'una rúbrica
 • Competències transversals
 • system feedback
 • GRAU INFERMERIA
Red Iberoanericana de Investigación en Políticas Educativas (Cooperació Internacional) . 2007 - 2010 . Ref.607AC0327 . Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) . IP: Alejandra Montane Lopez . (3 Investigadors) . Coordinar investigacions realitzades sobre els efectes de la globalització en les polítiques educatives, concretament, en l'àmbit de inclusió dels països de la xarxa (Espanya, Portugal, argentina, Chile, Uruguay, Mèxic i Brasil)
 • Globalización de la educación
 • Globalización
 • Inclusión
 • Política Educativa
Efectividad de un programa de educación terapéutica dirigido a pacientes obesos con artrosis de rodillla (Ajuts a la Recerca) . 2010 - 2011 . Ref.PREUI09/05 . Escola Universitaria d'Infermeria de la Universitat de Barcelona . IP: Maria Pilar Isla Pera . (6 Investigadors) . Treball que estudia l'efecte de l'educació en salut en la obesitat, l'assoliment d'una dieta equilibrada i variada que permet que baixi el pes, millorant les condicions de la intervenció quirúrgica i en alguns casos s'evita.
 • educació terapèutica
 • Obesitat
 • artrosis de genoll
 • Infermeria

Publicacions en revistes

Olivé Ferrer. M.C (2010). El portafoli o la carpeta d’aprenentatge a Infermeria com a instrument per a un aprenentatge reflexiu i crític: Una experiència exportable a d’altres disciplines. RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària(2), pp. 23 - 33 . Repositori Institucional . ISSN: 2013-2298
Olivé Ferrer, M.C.; Cangiani Fabbro, M.R. (2012). La narrativa como clave para la investigación enfermera y los cuidados profesionales. RECIEN. Revista Electrónica Científica de Enfermería(5), pp. 1 - 20 . Repositori Institucional . ISSN: 1989-6409
Olive Ferrer, M.C.; Isla Pera, P. (2013). Vivencia de la fibromialgia a través de la etnografía enfocada. ROL. Revista Española de Enfermería, 36(7-8), pp. 16 - 26 . Repositori Institucional . ISSN: 0210-5020
Olivé, M.C; Getino, M; Sanfeliu, V; Bardagi, T. (2014). El diario reflexivo. Una vivencia de aprendizaje en las estancias clínicas. Revista Iberoamericana de Educación, 65(2), pp. 1 - 13 . Repositori Institucional . ISSN: 1022-6508
Olivé-Ferrer, M.C.; Isla-Pera, M.P. (2015). El modelo Watson para un cambio de paradigma en los cuidados enfermeros. ROL. Revista Española de Enfermería, 38(2), pp. 123 - 128 . Repositori Institucional . ISSN: 0210-5020
Olivé, MC (2015). Cuidado humanístico y transpersonal: esencia de la enfermería en el siglo XXI. Fundamentos disciplinares. Salus, 19(3), pp. 20 - 26 . Repositori Institucional . ISSN: 2443-440X
Olivé-Ferrer, MC (2016). Cuidados en blanco y negro. ROL. Revista Española de Enfermería, 39(5), pp. 7 - 7 . ISSN: 0210-5020
Isla,P.;Olive, M.C.; Nuñez.M.; Macia,l.; Lopez,C.; Rigol,A.; Honrubia, M.; Marre, D. (2016). Obesity,Knee osteorthritis, and polyopathology: factors favoring weight los s in older people. Patient Preference And Adherence(10), pp. 957 - 965 . Repositori Institucional . ISSN: 1177-889X
Sabater-Mateu, M.P.; Curto-García, J.J.; Rourera-Roca, A.; Olive-Ferrer, C.; Costa-Abós, S.; Castillo-Ibáñez, S.; del Pino-Gutiérrez, A. (2017). Aula invertida: experiencia en el Grado de Enfermería. RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària, 9, pp. 115 - 123 . Repositori Institucional . ISSN: 2013-2298
Olivé-Ferrer, M C.; Martínez-Rodriguez, A (2018). Los otros en una relación pedagógica para el cuidado. RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària(10), pp. 59 - 64 . Repositori Institucional . ISSN: 2013-2298