MARIA ROSA LLORET ROMAÑACH

MARIA ROSA LLORET ROMAÑACH

Catedràtica d'Universitat

Researcher ID: F-4175-2016
Àrea de coneixement : Filologia Catalana

Grup de Recerca: Grup d'Estudi de la Variació (GEV-UB)

Grups d'Innovació Docent: FONCAT. Grup d'innovació docent en fonètica catalana

Informació de contacte
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Gran Via de les Corts Catalanes, 585.
934035613
mrosa.lloret(a)ub.edu

Formació acadèmica

Licenciado en Filología
Master of Arts
Doctor of Philosophy (Homologación: Doctor en Filología, 31/01/1992)

Participacions a Congressos

Lloret, M.R. . 12th Old World Conference in Phonology (OCP-12). Barcelona. ESPANYA. 2015
Clua, E.; Lloret, M.R. El COD2: un corpus oral para el análisis de la variación espacial y temporal del catalán. 7th International Conference on Corpus Linguistics. Valladolid. ESPANYA. 2015
Lloret, M.R. La Interfaz fonología-morfología. XI Encuentro de morfólogos: Los lindes de la morfología. Bellaterra. ESPANYA. 2015
Jiménez, J.; Lloret, M.R. Lexical vs. epenthetic vowels in Alghero Catalan: a phonetic study of non-labial high vowels. 13th Annual Conference of the French Phonology Network. Bordeaux. FRANÇA. 2015
Lloret, M.R. Creació lèxica en la derivació apreciativa del català. 15th International Colloquium of the North American Catalan Society. Barcelona. ESPANYA. 2015
Bonet, E.; Lloret, M.R.; Mascaró. J. Allomorphy between morphology, phonology, and the lexicon: the definite article in Romance. The 10th Mediterranean Morphology Meeting (MMM 10). Haifa. ISRAEL. 2015
Jiménez, J.; Lloret, M.R.; Pons-Moll, C. Glides on the syllable margins: strengthening and weakening fates. Journées d'étude autour de la syllabe. Poitiers. FRANÇA. 2015
Pons-Moll, C.; Jiménez, J.; Lloret, M.R. Glide phonotactics in varieties of Catalan and Spanish. Going Romance 29. Nijmegen. PAÏSOS BAIXOS. 2015
Lloret, M.R. . Workshop 'La información sintáctica en los atlas lingüísticos: Antecedentes, aplicaciones y perspectivas'. Bellaterra. ESPANYA. 2015
Lloret, M.R. . I Jornada-taller sobre l'ensenyament de la pronunciació: eines, recursos, estratègies i experiències en l'ensenyament del català (U Barcelona, 08-12-2015). Barcelona. ESPANYA. 2015
Jiménez, J.; Lloret, M.R.; Pons-Moll, C. Adjusting the glides to the syllable margins. 13th Old World Conference in Phonology (OCP-13). Budapest. HONGRIA. 2016
Jiménez, J.; Lloret, M.R. Sobre la Contención de mejoras 'excesivas' en teoría de la optimidad. XII Congreso Internacional de Lingüística General (CILG2016). Alacalá de Henares. ESPANYA. 2016
Jiménez, J.; Lloret, M.R.; Pons-Moll, C. Sonicitat i comportament de les fricatives labiodentals en català. 28e Congresso Internazionale di Linguistica e filologia romanza. Roma. ITÀLIA. 2016
Clua, E.; Lloret, M.R.; Salicrú, M. Noves estratègies per a l'anàlisi de la variaciò lingüística a partir d'un corpus oral dialectal. 28e Congresso Internazionale di Linguistica e filologia romanza. Roma. ITÀLIA. 2016
Clua, E.; Lloret, M.R.; Salicrú, M. Un nou enfocament lingüístic i dialectomètric per a l'anàlisi de la variació dialectal. 62nd Annual Anglo-Catalan Society Conference. Leeds. REGNE UNIT. 2016
Burkard, M.; Lloret, M.R.; Pons-Moll, C. Elaboración de un protocolo de investigación para la fonología de bilingües en Barcelona y Menorca. XXI Deutscher Hispanistentag. München. ALEMANYA. 2017
Lloret, M.R.; Clua, E. Variación en la formación de diminutivos del catalán. XIII Encuentro de morfólogos. Málaga. ESPANYA. 2017
Lloret, M.R. . First International Conference on Revitalization of Indigenous and Minoritized Languages. Barcelona. ESPANYA. 2017
Martínez-Paricio, V.; Lloret, M.R. /s/-Weakening in Andalusian Spanish: from (partial) deletion to (in)complete gemination. 25th Manchester Phonology Meeting. Manchester. REGNE UNIT. 2017
Lloret, M.R.; Clua, E. Els límits de la variació en la formació de diminutius del català. LXIII Annual Anglo-Catalan Society Conference. Birmingham. REGNE UNIT. 2017
Clua, E.; Lloret, M.R. Anàlisi de la variació dialectal amb mètodes probabilístics. LXIII Annual Anglo-Catalan Society Conference. Birmingham. REGNE UNIT. 2017
Lloret, M.R. Andalusian vowel harmony at the phonology-morphology interface. 15th Old World Conference on Phonology (OCP15). Londres. REGNE UNIT. 2018
Jiménez, J.; Lloret, M.R. Restricciones articulatorias y perceptivas en la armonía vocálica del andaluz oriental y del murciano. XIII Congreso Internacional de Lingüística General. Vigo. ESPANYA. 2018
Lloret, M.R. Cuestiones candentes de la fonología del catalán en compración con otras lenguas románicas. 2 Encontro de línguas ibéricas (ELI 2). Covilha. PORTUGAL. 2018
Jiménez, J.; Lloret, M.R. Del sincretismo de género a la iconicidad formal en los adjetivos del catalán. XV Encuentro de morfólogos. La Laguna. ESPANYA. 2019
Lloret, M.R. El llegat de Badia a la lingüística: Morfologia. Simposi en Commemoració del centenari d'Antoni M. Badia i Margarit. Antoni M. Badia i Margarit: rellevància acadèmica, inquietud científica i servei a la llengua. Barcelona. ESPANYA. 2020
Jiménez, J.; Lloret, M.R. Naturalidad y estabilidad en el género de los adjetivos en catalán en comparación con el español. XIV Congreso Internacional de Lingüística General. Sevilla. ESPANYA. 2021
Lloret, M.R. . 19è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Vic. ESPANYA. 2022
Lloret, M.R.; Pons-Moll, C. La fonologia nativa i no nativa: anàlisi i creació de recursos digitals. Jornades de transferència: Sobre recerca a la Facultat de Filologia i Comunicació. Barcelona. ESPANYA. 2022
Lloret, M.R. Fonologia, morfologia i mètrica: «Va de erres: pronúncies escaients i pronúncies importunes per a la teoria fonològica». 30è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 30): Noves perspectives en lingüística catalana. Passat, present i futur. Barcelona. ESPANYA. 2022
Lloret, M.R. Fonologia, morfologia i mètrica. 30è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 30): Noves perspectives en lingüística catalana. Passat, present i futur. Barcelona. ESPANYA. 2022
Jiménez, J.; Lloret, M.R. Explaining deviations from sonority preferences in the distribution of rhotics in Catalan. 20th Old World Conference on Phonology (OCP20). Tours. FRANÇA. 2023
Lloret, M.R. Constraining the scope of metaphony in southeastern peninsular Spanish. Phonetics and Phonology in Europe 2023 (Workshop: Metaphony. Theoretical, descriptive and typological issues). Nijmegen. PAÏSOS BAIXOS. 2023
Jiménez, J.; Lloret, M.R. Overriding sonority preferences in the distribution of Catalan rhotics. Réseau Français de Phonology (RFP 2023). Lille. FRANÇA. 2023
Jiménez, J.; Lloret, M.R. La distribución de las róticas en catalán: preferencias de sonoridad y adaptación contextual. IX Congreso Internacional de Fonética Experimental (CIFE-2023). Vigo. ESPANYA. 2023
Bonet, E.; Lloret, M.R.; Mascaró, J. La fonologia catalana 1973-2023. Jornada de Commemoració del 50è aniversari de l'assemblea fundacional de l'AILLC a Fitzwilliam College - Universitat de Cambridge (1973). Cambridge. REGNE UNIT. 2023
Lloret, M.R. Workshop: Metaphony. Theoretical, descriptive and typological issues. Phonetics and Phonology in Europe 2023. Nijmegen. PAÏSOS BAIXOS. 2023
Bonet, E.; Lloret, M.R.; Mascaró, J. Jornada de Commemoració del 50è aniversari de l'assemblea fundacional de l'AILLC a Fitzwilliam College - Universitat de Cambridge (1973). Jornada de Commemoració del 50è aniversari de l'assemblea fundacional de l'AILLC a Fitzwilliam College - Universitat de Cambridge (1973). Cambridge. REGNE UNIT. 2023

Projectes

Estada a Columbus (USA). 1 mes. (DOGC 16.7.93) . 1993 . Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT) . IP: Maria Rosa Lloret Romañach
Grup d'estudi de la variació . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR521 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Lluis Payrato Gimenez
Descripción e interpretación de la variación dialectal: aspectos fonológicos y morfológicos del catalán . 2011 - 2013 . Ref.FFI2010-22181-C03-02 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Maria Rosa Lloret Romañach
Guies de pronunciació del català per a no catalanoparlants (2a fase) . 2012 - 2013 . Ref.2012PID-UB/072 . Universitat de Barcelona . IP: Josefina Carrera Sabate
Grup d'investigació 'Fonética y fonología del catalán (FonCat)' . 2014 . Ref.GIUV2013-137 . Universitat de València . IP: Jesús Jiménez Martínez
Descripción e interpretación de la variación lingüística: aspectos fónicos y morfológicos del catalán y otras lenguas románicas . 2014 - 2014 . Universitat de Barcelona . IP: Maria Rosa Lloret Romañach
Ensenyament de la fonètica del català com a llengua estrangera. Observació de l¿impacte del web Guies de pronunciació del català en assignatures de llengua oral . 2014 - 2015 . Ref.2014PID-UB/055 . Universitat de Barcelona . IP: Josefina Carrera Sabate
Descripción e interpretación de la variación lingüística: aspectos fónicos y morfológicos del catalán y otras lenguas románicas . 2014 - 2016 . Ref.FFI2013-46987-C3-1-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Maria Rosa Lloret Romañach
Grup d'Estudi de la Variació . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR918 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Lluis Payrato Gimenez
Ensenyament / Aprenentatge de la pronúncia del català entre iguals. Una experiència d¿aprenentatge i servei entre estudiants dels graus de Filologia catalana i de Comunicació i indústries culturals . 2015 - 2016 . Ref.2015PID-UB/043 . Universitat de Barcelona . IP: Josefina Carrera Sabate
FONCAT13 - Grup d'innovació docent en Fonètica Catalana . 2016 - 2025 . Ref.GINDOC-UB/028 . Universitat de Barcelona . IP: Josefina Carrera Sabate
Aprendre i ensenyar a pronunciar català al segle XXI: una proposta d'Aprenentatge Servei i de tutorització entre iguals en estudiants anglòfons i estudiants del grau de Filologia catalana de la UB . 2016 - 2017 . Ref.REDICE16-1300 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Josefina Carrera Sabate
Fenómenos de interfaz fonética-fonología-morfología desde la perspectiva de la variación lingüística . 2016 - 2020 . Ref.FFI2016-76245-C3-3-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Maria Rosa Lloret Romañach; Claudia Pons Moll
Grup d'Estudi de la Variació . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR942 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Lluis Payrato Gimenez
La fonología nativa y no nativa: análisis y creación de recursos digitales . 2021 - 2024 . Ref.PID2020-113971GB-C21 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Claudia Pons Moll; Maria Rosa Lloret Romañach

Publicacions en revistes

Lloret, M.R. El tractament de les formes nominals 'invariables' quant a nombre. En Caplletra. Revista Internacional de Filologia. Volum 19. 1995 . Repositori Institucional
Lloret, M.R.; Viaplana, J. El binarismo del género gramatical en castellano y catalán. En Verba: Anuario Galego de Filoloxía. Volum 25. 1998
Lloret, M.R.; Viaplana, J. Variació morfofonològica. Variants morfològiques. En Caplletra. Revista Internacional de Filologia. Volum 25. 1998 . Repositori Institucional
Lloret, M.R. Júlia Todolí, Els pronoms personals. Servei de Publicacions, U València, València 1998, 151 pàg. En Caplletra. Revista Internacional de Filologia. Volum 29. 2000
Lloret, M.R. Gramàtica del català contemporani. III Morfologia. En Arnica. Volum 50. 2001
Lloret, M.R.; Perea, M.P. A report on 'The Corpus Oral Dialectal del Català Actual (COD)'. En Dialectologia Et Geolinguistica. Volum 10. 2002
Bonet, E.; Lloret, M.R. OCP Effects in Catalan Cliticization. En Catalan Journal of Linguistics . Volum 1. 2002 . Repositori Institucional
Lloret, M.R. Variació condicionada: aspectes qualitatius i quantitatius. En Catalan Review. International Journal of Catalan Culture. Volum 17. Número 2. 2003 . Repositori Institucional
Jiménez, J.; Lloret, M.R. Darreres tendències en fonologia generativa. En Estudios catalanes. Revista Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Catalanas . Volum 2. Número 2. 2004
Lloret, M.R.; Jiménez, J. Morphology in phonology : introduction. En Catalan Journal of Linguistics . Volum 5. 2005 . Repositori Institucional
Lloret, M.R.; Jiménez, J. Morphology in phonology : introduction. En Catalan Journal of Linguistics . Volum 5. 2005 . Repositori Institucional
Lloret, M.R. Joan Julià-Muné, 'Fonètica aplicada catalana', Ariel, Barcelona, 2005. En Estudis Romànics. Volum 29. 2006
Comajoan, L.; Lloret, M.R. Catalan linguistics: New trends and findings. En Catalan Review. International Journal of Catalan Culture. Volum 21. Número 1. 2007 . Repositori Institucional
Comajoan, L.; Lloret, M.R. (guest editors). Special cluster: New perspectives in linguistics. En Catalan Review. International Journal of Catalan Culture. Volum 21. 2007
Lloret, M.R. Font Rotchés, Dolors: L'entonació del català, PAM, Barcelona, 2007. En Catalan Review. International Journal of Catalan Culture. Volum 21. 2007
Jiménez, J.; Lloret, M.R. Asimetrías perceptivas y similitud articulatoria en la asimilación de sonoridad en catalán. En Cuadernos de Lingüística (Fundación Ortega y Gasset). Volum 15. 2008
Lloret, M.R.; Jiménez, J. Marcatge posicional i prominència en el vocalisme àton. En Caplletra. Revista Internacional de Filologia. Volum 45. 2008 . Repositori Institucional
Lloret, M.R. La Sufixació apreciativa del català: creacions lèxiques i implicacions morfològiques. En Caplletra. Revista Internacional de Filologia. Volum 58. 2015 . Repositori Institucional
Clua, E.; Lloret, M.R. COD2: An Oral Dialectal Corpus for the analysis of spatial and temporal variations in Catalan. En Procedia - Social and Behavioral Sciences. Número 198. 2015 . Repositori Institucional
Jiménez, J.; Lloret, M.R. Prominence and centralization: a two-way contrast between lexical and epenthetic non-labial high vowels in Algherese Catalan. En Estudios de Fonética Experimental. Volum 24. 2015 . Repositori Institucional
Lloret, M.R.; Pons-Moll, C. Catalan vowel epenthesis as evidence for the free ride approach to morphophonemic learning. En Linguistic Inquiry. Volum 47. Número 1. 2016 . Repositori Institucional
Lloret, M.R. Reseña de Martínez-Paricio, Violeta 2018. Fonología métrica y tipología lingüística. Valencia: Tirant lo Blanch. En Estudios de Lingüística del Español. Volum 3. Número 60. 2019 . Publicación online (http://infoling.org/informacion/Review431.html)
Jiménez, J.; Lloret, M.R. Regularización formal del género en los adjetivos del catalán en comparación con el español. En Revista de Filología de la Universidad de La Laguna. Volum 40. 2020 . DOI (https://doi.org/10.25145/j.refiull.2020.40.06) / Publicación online (https://www.ull.es/revistas/index.php/filologia/article/view/993/551)
Lloret, M.R.; Martínez-Paricio, Violeta. El Modelo de las Estructuras Paralelas y el debilitamiento de /s/ implosiva en español. En Sintagma. Volum 32. 2020 . Repositori Institucional

Textos del currículum

Doctora en lingüística per Indiana University (1988) i catedràtica d'universitat del Departament Doctora en lingüística per la Indiana University (1988). Catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, on exerceix com a professora des de 1991. La tasca docent i investigadora que duu a terme se centra en l'àmbit de la fonologia, la morfologia i la variació lingüística. És autora dels llibres Manual de transcripció fonètica (1997), amb Eulàlia Bonet i Joan Mascaró; Fonologia catalana (1998), amb Eulàlia Bonet, i La fonologia del català (2011). Ha codirigit la Gramàtica del català contemporani (2002), amb Joan Solà, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya, obra que va obtenir el premi Sanchis Guarner 2002. Ha coeditat i col·laborat en nombrosos volums miscel·lanis especialitzats, en anglès, espanyol i català. Ha publicat articles en revistes especialitzades de lingüística general (p. ex., Language, Lingua, Linguistic Inquiry, Phonology, Belgian Journal of Linguistics, Estudios de Fonética Experimental, Signos Lingüísticos, Sintagma, Catalan Journal of Linguistics), lingüística romànica (p. ex., Probus, Revista de Filología Románica, Estudis Romànics, Verba), lingüística africana (p. ex., Journal of African Languages and Linguistics) i filologia catalana (p. ex., Caplletra, Els Marges, Catalan Review). El 2002 va obtenir una Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de la investigació universitària en la categoria de joves investigadors per al període 2003-2006. Des de l'any 2004 dirigeix el "Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD)" (v. www.ub.edu/GEVAD) i lidera projectes d'investigació finançats pel Govern d'Espanya dedicats a l'estudi de la fonologia i la morfologia dels dialectes del català en contrast amb altres llengües romàniques. Forma part del grup que des de 2006 elabora el web "Els sons del català" (v. www.ub.edu/sonscatala), que conté un conjunt de recursos i materials per a l'aprenentatge autònom de la fonètica i la fonologia del català
Estudi de la fonologia i la morfologia del català: variació dialectal i comparació amb altres llengües romàniques

A lo largo de mi trayectoria científica, mi investigación se ha centrado en el estudio de la fonología, especialmente en su interacción con la morfología. En mi tesis apliqué la fonología autosegmental al oromo (lengua cusita), con contribuciones relevantes publicadas, p. ej., en 'Language' (1988) y 'Phonology' (1995). Tras mi incorporación a la UAB en 1989 con una beca postdoctoral y mi incorporación profesional a la UB en 1991, centré mi investigación en el estudio de fenómenos del catalán desde la perspectiva de la variación dialectal, que más tarde he ampliado al estudio comparativo entre lenguas románicas. La obtención en 2002 de una Distinción de la Generalitat de Catalunya para la promoción de la investigación universitaria (2003-06) (DOGC 3684), con el proyecto 'La gradación de los fenómenos lingüísticos', me permitió crear un equipo estable de investigación y liderar proyectos dedicados, primero, a la constitución y explotación de un corpus oral dialectal (COD) del catalán (HUM2004/01504 y HUM2007-65531: www.ub.edu/lincat) y, después, al estudio detallado de fenómenos fónicos y morfológicos desde la perspectiva de la variación lingüística (en coordinación con la UAB y la UPF, FFI2010-22181-C03-02 y FFI2013-46987-C3-1-P, y con la UAB, FFI2016-76245-C3-3-P: www.ub.edu/GEVAD). Actualmente trabajo principalmente en el marco de la teoría de la optimidad.

La producción de resultados se ha desarrollado con regularidad y siempre he tratado de conseguir un equilibrio entre su difusión en medios internacionales y nacionales, y entre el trabajo individual y el realizado en equipo con miembros de proyectos en los que he participado y dirigido. He publicado artículos de investigación en revistas indizadas, entre las que destacan 'Language', 'Lingua', 'Phonology', 'Probus', 'Linguistic Inquiry', 'Verba', 'Caplletra', 'Estudios de fonética experimental' y 'Catalan Journal of Linguistics', y capítulos de libros en editoriales nacionales e internacionales (entre estas últimas: Foris, Rosenberg&Sellier, De Gruyter, Eisenbrauns, Benjamins, Oxford UP y Equinox). En cuanto a las publicaciones en obras de editoriales nacionales, quiero destacar mi participación en la dirección -y en la confección de un capítulo- de la 'Gramàtica del català contemporani' (3 vol., 3 ed., 4ª ed. corregida en prensa, Empúries, 2002; codirectores: J. Solà, J. Mascaró y M. Pérez Saldanya; premio Sanchis Guarner 2002), con la participación de 58 autores. Asimismo, quiero destacar mi participación en el vol. 2 de 'Pompeu Fabra. Obres Completes' (ECSA/Ed. 62/Ed. 3i4/Moll, 2007), dirigida por J. Mir y J. Solà, con artículos de investigación y edición de textos (coautor: J. R. Ramos), y los libros 'Fonologia catalana' (Ariel, 1998; coautora: E. Bonet) y 'Fonologia del català' (Santillana, 2011). Merece mención aparte el trabajo de investigación que he llevado a cabo sobre la sílaba en español por encargo de la RAE para la 'Nueva gramática de la lengua española'. Mi actividad editorial se ha completado con la coordinación y edición de volúmenes específicos de revistas indizadas y actas de congresos nacionales e internacionales. También muestro continuidad en el nivel de presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Entre las realizadas durante los últimos 10 años, quiero destacar las plenarias por invitación en ConSOLE 18 (Bellaterra, 2008); Textos, palabras e voces.Córpora e ferramentas para a investigación lingüística (Santiago de Compostela, 2011); IV Col·loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra' (Tarragona, 2013); Español antillano, lenguas del Caribe no hispano y variación fonológica del español (México D.F., 2014); XI Encuentro de morfólogos: Los lindes de la morfología (Bellaterra, 2015), y 15th Old-World Conference in Phonology (Londres, 2018).

Doctora en lingüística por Indiana University (1988). Catedrática de Filología Catalana de la Universitat de Barcelona, en donde ejerce como profesora desde 1991. La tarea docente e investigadora que lleva a cabo se centra en el ámbito de la fonología, la morfología y la variación lingüística. Es autora de los libros Manual de transcripció fonètica (1997), con Eulàlia Bonet y Joan Mascaró; Fonologia catalana (1998), con Eulàlia Bonet, y La fonologia del català (2011). Ha codirigido la Gramàtica del català contemporani (2002), con Joan Solà, Joan Mascaró y Manuel Pérez Saldanya, obra que obtuvo el premio Sanchis Guarner 2002. Ha coeditado y colaborado en diversos volúmenes misceláneos especializados, en inglés, español y catalán (el más reciente: Understanding Allomorphy. Persspectives from Optimality Theory, Equinox, 2015). Ha publicado artículos en revistas especializadas de lingüística general (e.g. Language, Lingua, Linguistic Inquiry, Phonology, Belgian Journal of Linguistics, Estudios de Fonética Experimental, Signos Lingüísticos, Catalan Journal of Linguistics), lingüística románica (e.g. Probus, Revista de Filología Románica, Estudis Romànics, Verba), lingüística africana (e.g. Journal of African Languages and Linguistics) y filología catalana (e.g. Caplletra, Els Marges, Catalan Review). El 2002 obtuvo una Distinción de la Generalitat de Catalunya para la promoción de la investigación universitaria en la categoría de jóvenes investigadores para el período 2003-2006. Desde el año 2004 dirige el "Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD)" (v. www.ub.edu/GEVAD) y lidera proyectos de investigación financiados por el Gobierno de España dedicados al estudio de la fonología y la morfología de los dialectos del catalán en contraste con otras lenguas románicas. Forma parte del grupo que desde 2006 elabora el web "Els sons del català" (v. www.ub.edu/sonscatala), que contiene un conjunto de recursos y materiales para el aprendizaje autónomo de la fonética y la fonología del catalán
Doctora en lingüística per la Indiana University (1988). Catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, on exerceix com a professora des de 1991. La tasca docent i investigadora que duu a terme se centra en l'àmbit de la fonologia, la morfologia i la variació lingüística. És autora dels llibres Manual de transcripció fonètica (1997), amb Eulàlia Bonet i Joan Mascaró; Fonologia catalana (1998), amb Eulàlia Bonet, i La fonologia del català (2011). Ha codirigit la Gramàtica del català contemporani (2002), amb Joan Solà, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya, obra que va obtenir el premi Sanchis Guarner 2002. Ha coeditat i col·laborat en nombrosos volums miscel·lanis especialitzats, en anglès, espanyol i català. Ha publicat articles en revistes especialitzades de lingüística general (p. ex., Language, Lingua, Linguistic Inquiry, Phonology, Belgian Journal of Linguistics, Estudios de Fonética Experimental, Signos Lingüísticos, Sintagma, Catalan Journal of Linguistics), lingüística romànica (p. ex., Probus, Revista de Filología Románica, Estudis Romànics, Verba), lingüística africana (p. ex., Journal of African Languages and Linguistics) i filologia catalana (p. ex., Caplletra, Els Marges, Catalan Review). El 2002 va obtenir una Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de la investigació universitària en la categoria de joves investigadors per al període 2003-2006. Des de l'any 2004 dirigeix el 'Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD)' (v. www.ub.edu/GEVAD) i lidera projectes d'investigació finançats pel Govern d'Espanya dedicats a l'estudi de la fonologia i la morfologia dels dialectes del català en contrast amb altres llengües romàniques. Forma part del grup que des de 2006 elabora el web 'Els sons del català' (v. www.ub.edu/sonscatala), que conté un conjunt de recursos i materials per a l'aprenentatge autònom de la fonètica i la fonologia del català

Altres Publicacions

Jiménez, J.; Lloret, M.R. (2013). Vocalic adjustments under Positional Markedness in Catalan and other Romance languages . En Information Structure and Agreement (Linguistics Today 197) (ed. Camacho-Taboada, V.; Jiménez-Fernández, Á.; Martín-González, J. & M. Reyes-Tejedor) . (pp. 319 - 335) . John Benjamins Publishing Company . ISBN: 9789027255808 .
Clua, E.; Lloret, M.R. (2013). Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. (Symposia Philologica 24) . En Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. (Symposia Philologica 24) . (pp. 1 - 386) . Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana . ISBN: 978-84-616-2848-3 .
Lloret, M.R. (2013). Diferències en les terminacions flexives dels elements nominals . En Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. (Symposia Philologica 24) . (pp. 245 - 278) . Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana . ISBN: 978-84-616-2848-3 .
Clua, E.; Lloret, M.R. (2014). Aproximación dialectométrica a la clasificación dialectal del catalán . En Anuario LL. Estudios Lingüísticos . Número. 44 . (pp. 156 - 169) . Instituto de Literatura y Lingüística (La Habana) . ISBN: 978-959-7152-33-0 .
Bonet, E.; Lloret, M.R.; Mascaró, J. (2015). The Prenominal allomorphy syndrome . En Understanding Allomorphy. Perspectives from Optimality Theory . (pp. 5 - 44) . Equinox Publishing . ISBN: 978-18-4553-297-0 . http://www.equinoxpub.com/books/browse.asp?serid=20
Bonet, E.; Lloret, M.R.; Mascaró, J. (2015). Understanding allomorphy. Perspectives from Optimality Theory . En Understanding allomorphy. Perspectives from Optimality Theory . (pp. 1 - 418) . Equinox Publishing . ISBN: 978-18-4553-297-0 . http://www.equinoxpub.com/books/browse.asp?serid=20
Lloret, M.R.; Pons-Moll, C.; Bosch-Roura, E. (2015). Clàssics d'ahir i d'avui en la gramàtica del català . En Clàssics d'ahir i d'avui en la gramàtica del català (Col. Lingüística catalana, 15) . (pp. 1 - 198) . Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-475-4236-9 . http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08517
Bonet, E.; Lloret, M.R. (2016). Romance phonology and morphology in Optimality Theory . En Manual of Grammatical Interfaces in Romance (Manuals of Romance Linguistics, 10) (ed. S. Fischer; C. Gabriel) . (pp. 105 - 147) . De Gruyter . ISBN: 978-3-11-031178-5 .
Lloret, M.R. (2016). Apunt sobre la defectivitat dels articles personals . En Miscel·lània d'homenatge a Joan Martí i Castell (ed. M.À. Pradilla) . Volum. 2 . (pp. 105 - 110) . Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili . ISBN: 978-84-8424-426- .
Lloret, M.R. (2016). La Interfaz fonología-morfología . En Los lindes de la morfología, Anexos de 'Revista de Lexicografía' (ed. S. Alcoba, C. Buenafuentes & G. Clavería) . Volum. 37 . (pp. 63 - 87) . Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións . ISBN: 978-84-9749-638-4 .
Jiménez, J.; Lloret, M.R. (2016). Paral·lelisme vs. serialisme en teoria de l'optimitat: interacció entre sonorització i espirantització . En 53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y otros temas de lingüística (ed. A. Ma. Fernández Planas) . Volum. 2 . (pp. 59 - 66) . Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-608-9830-6 .
Lloret, M.R. (2018). Viure Fabra a partir dels textos orals . En Comunitat lingüística i norma (ed. M.À. Pradilla) . (pp. 79 - 90) . Institut d'Estudis Catalans . ISBN: 978-84-9965-415-7 .
Jiménez, J.; Lloret, M.R.; Pons-Moll, C. (2019). Adjusting to the syllable margins: glides in Spanish and Catalan . En Romance phonetics and phonology (ed. M. Gibson; J. Gil) . (pp. 276 - 298) . Oxford University Press . ISBN: 978-0-19-873940-1 .
Jiménez, J.; Lloret, M.R. (2020). Vowel Harmony . En The Routledge Handbook of Spanish Phonology (ed. S. Colina; F. Martínez-Gil) . (pp. 100 - 128) . Routledge, Taylor & Francis . ISBN: 9780415785693 . https://doi.org/10.4324/9781315228112
Lloret, M.R. (2020). Cuestiones candentes de la fonología del catalán en comparación con otras lenguas románicas . En Ao Encontro das Línguas Ibéricas II (ed. Ana Rita Carrilho, Ana Belen Cao, Ignacio Vázquez Diéguez, Paolo Osório & Tamara Flores Pérez) . (pp. 23 - 41) . UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR . ISBN: 978-989-654-720-2 .
Lloret, M.R.; Pons-Moll, C. (2021). L'Adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques . En L'Adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques (Col. Lingüística catalana, 21) . (pp. 1 - 198) . Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-9168-743-6 .
Lloret, M.R.; Pons-Moll, C. (2021). La Introducció i l'adaptació de manlleus. Descripció, teoria i norma . En L'Adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques (Col. Lingüística catalana, 21) . (pp. 9 - 15) . Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-9168-743-6 .
Jiménez, J.; Lloret, M.R. (2022). Restriccions fonològiques i morfològiques en les combinacions de pronoms febles del valencià . En Estudis de Llengua i Literatura Catalanes . Volum. 76 . (pp. 169 - 198) . Publicacions de l'Abadia de Montserrat . ISBN: 978-84-9191-239-2 .
Lloret, M.R.; Prieto, P. (2022). Catalan . En Manual of Romance Phonetics and Phonology (ed. C. Gabriel; R. Gess; T. Meisenburg) . (pp. 743 - 778) . De Gruyter . ISBN: 978-3-11-055028-3 . https://doi.org/10.1515/9783110550283-024
Carrera-Sabaté, Josefina (2022). Antoni M. Badia i Margarit: més enllà de la fonètica i la fonologia . En Antoni M. Badia i Margarit: rellevància acadèmia, inquietud científica i servei a la llengua . (pp. 27 - 48) . Institut d'Estudis Catalans . ISBN: 978-84-9965-673-1 . Publicació online (https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=novetats_editorials&subModuleName=altres_novetats&idCatalogacio=38688#)
Lloret, M.R. (2022). Epítesis consonàntiques fonètiques i morfològiques . En In memoriam Joan Julià-Muné. Miscel·lània d'homenatge (ed. M. Font; M. Puig; J.-R. Veny) . (pp. 129 - 145) . Pages editors . ISBN: 978-84-1303-424-9 .
Lloret, M.R. (2023). Gender . En The Wiley Blackwell Companion to Morphology (ed. P. Ackema; S. Bendjaballah; E. Bonet; A. Fábregas) . Willey&Blackwell .
Canalis, S.; Jiménez, J.; Lloret, M.R.; Renwick, M. (2023). Vowel harmony in Romance languages . En The Oxford Handbook of Vowel Harmony (ed. Harry van der Hulst & Nancy A. Ritter) . Oxford University Press .
Jiménez, J.; Lloret, M.R. (2023). La Morfologia flexiva: el gènere i les terminacions nominals . En Gramàtica del català antic (ed. J. Martines; M. Pérez Saldanya; G. Rigau) . Mouton de Gruyter .
Lloret, M.R.; Martínez-Paricio, V. (2023). Descripción fonológica de las fricativas y africadas . En Fonética y fonología descriptivas de la lengua española (ed. J. Gil; J. Llisterri) . Georgetown University Press .
Jiménez, J.; Lloret, M.R. (2023). The behavior of rhotics in Catalan: Prominence relations, sonority effects and surface correspondences . En R in Romance: System, Variation and Change (ed. E. Pustka; E.-M. Remberger; F. Sánchez-Miret) . Brill Academic Publishers .
Jiménez, J.; Lloret, M.R. (2023). Les ròtiques vibrants de l'alguerès en contextos inesperats . En Avances Metodológicos en Fonética y Prosodia (ed. W. Elvira-García; P. Roseano) . Editorial UNED .

Més Informació: Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD) (http://www.ub.edu/GEVAD)