Leon Freude

Leon Freude

Invesitgador predoctoral FPU

Grupo de Investigación: Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social

Grupos de Innovación Docente: Centro de Formación Continua e Innovación Docente (Grupo Internacional e Interuniversitario 'Copolis'. Bienestar, Comunidad y Control Social)

Información de contacto
Departamento de Sociología
Departamento de Sociología Avinguda Diagonal 696

lfreude(a)ub.edu

Actividades Docentes

Experiències d'Aprenentatge Servei a la Universitat de Barcelona (A2. Asistencia a congresos, jornadas, seminarios etc. sobre docencia universitaria) . 13/05/2022 - 13/05/2022
16th International Technology, Education and Development Conference (A2. Asistencia a congresos, jornadas, seminarios etc. sobre docencia universitaria) . 07/03/2022 - 08/03/2022
V Jornadas de Metodología de Investigación Feminista: Repensando los procesos de producción de conocimiento en tiempos de (post)pandemia (4/2ACT/20) (A2. Asistencia a congresos, jornadas, seminarios etc. sobre docencia universitaria) . 21/10/2021 - 23/10/2021
Com plantejar una recerca en docència de qualitat (A1. Asistencia a cursos para mejorar la actividad docente unversitaria) . 30/06/2021 - 30/06/2021
L'execució de l'Anàlisi de Classificació en el SPSS (Sin Especificar) . 15/05/2021 - 15/05/2021
L'execució de l'Anàlisi de Classifació en el SPSS (Elaboración de material docente) . 05/2021 - 05/2021
L'execució de l'Anàlisi de Correspondències Simples (ACS) al programa SPSS (Elaboración de material docente) . 01/04/2021 - 01/04/2021
Vídeo on s'ensenya l'execució de l'Anàlisi de Correspondències Múltiples (ACM) al programa SPSS (Elaboración de material docente) . 04/2021 - 04/2021
Vídeo on s'ensenya l'execució de l'Anàlisi de Correspondències Múltiples (ACM) amb variables suplementàries al programa SPSS (Elaboración de material docente) . 04/2021 - 04/2021
L'execució de l'Anàlisi de Correspondències Simples (ACS) al programa SPSS (Elaboración de material docente) . 04/2021 - 04/2021

Otras Publicaciones

Freude, L.; Vergés, N. (2021). Group enmity syndrome and/or Homonationalism? The articulation of racism and homophobia in the values of the Europeans . En Book of Abstracts: Poster Session. MCAA Annual Conference, 5-7 March 2021. Presented at the Annual Conference of the Marie Curie Alumni Association (MCAA Annual Conference), Online event . (pp. 70 - 70) . MCAA (Marie Curie Alumni Association) . ISBN: 978-94-6433-601-6 . https://doi.org/10.5281/zenodo.4650066
Domínguez, M.; Freude, L. (2021). Inclusiones desiguales en Latinoamérica y Europa: homofobia y racismo bajo el prisma del homonacionalismo . En Reunión intercongresos CI-06 y CI-41 . (pp. 13 - 14) . Universidad Pablo de Olavide .
Catone, M.C.; Domínguez, M.; Freude, L. (2021). Learning Social Research Techniques through Digital Resources and Collaborative Approaches: the Point of View of Sociology Students . En Proceedings of the 2nd International Conference of the Journal Scuola Democratica REINVENTING EDUCATION 2-5 June 2021 . Volumen. 3 . Número. 2 . (pp. 591 - 597) . Per Scuola Democratica . ISBN: 978-88-94488 . https://www.scuolademocratica-conference.net/proceedings-2/
Collado, A.; Fachelli, S.; Vergés Bosch, N.; López-Roldán, P.; Freude, L. (2020). EXPLORING INNOVATIVE WAYS TO COUNTERACT SOCIAL INEQUALITIES . En EDULEARN20 Proceedings . (pp. 5172 - 5172) . International Academy of Technology, Education and Development (IATED) . ISBN: 978-84-09-17979-4 . https://library.iated.org/view/COLLADO2020EXP
Freude, L.; Collado, A.; Vergés, N.; Camps, C. (2020). FROM UNIVERSITY TO HIGHSCHOOL: SOCIOLOGY AND PHARMACY STUDENTS ACQUIRE CONTENTS AND COMPETENCES GIVING A WORKSHOP ON DRUGS IN HIGHSCHOOLS . En EDULEARN20 Proceedings . (pp. 5212 - 5212) . IATED (International Association for Technology, Education and Development) . ISBN: 978-84-09-17979-4 . https://library.iated.org/view/FREUDE2020FRO

Conferencias

Mesurar valors homonacionalistes: interrogant un treball fonamentalment quantitatiu a partir de les metodologies feministes . (Seminari a l'assignatura de Metodologia d'investigació feminista al màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de l'Institut interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IiEDG)). 17/03/2022. Barcelona. ESPAÑA
Avenços en el projecte de tesis: La tolerància LGBTI als valors dels europeus: desafiaments, canvis i oportunitats per moviments socials i polítiques públiques . (SEMINARI DE DOCTORAT DEL GRUP COPOLIS). 04/04/2022. Barcelona. ESPAÑA
Coordinació i moderació del Seminari de Doctorandes de COPOLIS: Kasra Barzideh: The narrative of women ex-prisoner from the mechanisms of integration or exclusion in urban communities: A comparative qualitative study of Catalonia and Tehran . (Seminari de Doctorandes de COPOLIS). 19/09/2022. Barcelona. ESPAÑA
Coordinació i Exposició al Seminari de Doctorandes de COPOLIS: "Intervenciones con mujeres usuarias de drogas víctimas de violencia machista (INTERLEAVE)" (Belen Augusto Graña) i La tolerància LGBTI als valors dels europeus: desafiaments, canvis i oportunitats per moviments socials i polítiques públiques (Leon Freude) . (Seminari de Doctorandes de COPOLIS). 04/04/2022. Barcelona. ESPAÑA
Organització i participació en la jornada 'Addressing gender-based cyberviolence in Europe. Democratic challenges and nexts steps' de l'eGBVHelp! . (Addressing gender-based cyberviolence in Europe. Democratic challenges and nexts steps). 27/09/2022. Brussel·les. BÉLGICA
Sexual Nationalisms, Homonationalism and Political Homophobia: Comparing Quantitative Data on Attitudes in Sub-Saharan Africa . (Meeting with Robert Mattes (Professor at University of Strathclyde and co-founder of the Afrobarometer) and Matthew Waites (Professor at University of Glasgow)). 02/03/2021. Glasgow. ESCOCIA
Mesurar valors homonacionalistes: les metodologies feministes interroguen un treball fonamentalment quantitatiu . (Seminari a l'assignatura de Metodologia d'investigació feminista al màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de l'Institut interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IiEDG)). 18/03/2021. Barcelona. ESPAÑA
Moderació del primer seminari de doctorat de COPOLIS "La recepció de la cogestió a l'ordenament jurídic espanyol" per Àlex Sans Dalmau . (Seminari de Doctorat de COPOLIS). 31/05/2021. Barcelona. ESPAÑA
Presentació enquesta sobre l'acollida de la diversitat sexual i de gènere a Barcelona Activa . (Reunió de l'equip tècnic del projecte sobre l'acollida de la diversitat sexual i de gènere a Barcelona Activa). 29/07/2021. Barcelona. ESPAÑA
Presentació dels sistema d'indicadors sobre l'acollida de la diversitat sexual i de gènere a Barcelona Activa amb l'equip tècnic i la direcció d'igualtat . (Reunió de l'equip tècnic i directiu del projecte sobre l'acollida de la diversitat sexual i de gènere a Barcelona Activa). 13/09/2021. Barcelona. ESPAÑA
Presentació dels resultats de l'enquesta sobre violències masclistes digitals . (Reunió del projecte Tackling and responding to online gender based violence through a pioneering ehelpline for reporting GBV online and empowering women, girls and LGBTIQ+ persons and professionals (eGBVHelp) - eGBVHelp). 17/09/2021. Barcelona. ESPAÑA
Quantificant l'homonacionalisme? . (Debat Obert: Gènere, sexualitat i poder). 21/10/2021. Barcelona. ESPAÑA
Aproximacions quantitatives a l'homonacionalisme: cap a un sistema d'indicadors propi . (Seminari del curs Sociologia dels Gèneres del Grau de Sociologia de la Universitat de Barcelona). 04/11/2021. Barcelona. ESPAÑA
Homonacionalisme i Control Social . 26/05/2020. Barcelona. ESPAÑA
Sexual Nationalisms, Homonationalism and Political Homophobia: Comparing Quantitative Data on Attitudes in Africa . (Sociology Seminar Series). 11/11/2020. Glasgow. ESCOCIA
Homonacionalismes en valors . (Seminari de l'assignatura Sociologia dels Gèneres al Grau de Sociologia (UB)). 03/12/2020. Barcelona. ESPAÑA
Homonacionalismos y valores . (Seminario de Sociologia dels Gèneres al Grau de Sociologia de la Universitat de Barcelona). 03/12/2020. Barcelona. ESPAÑA
Genealogia d'un feminisme que no va arribar al poder. Conversant amb la Dolores Juliano, la Cristina Garaizabal i el Leon Freude . (Jornada: El feminisme també era això). 15/06/2019. Barcelona, L'Harmonia. ESPAÑA
Midiendo homonacionalismo en valores. Comparación y evolución de Europa y Latino América . (Seminario Universidad de la República de Uruguay - INCASI). 09/10/2019. Montevideo. URUGUAY
Valores homonacionalistas? Una comparativa en tiempo y espacio . (Seminario). 21/11/2019. Córdoba. ARGENTINA
Participació a la taula Quines estratègies seguim els Centres de Documentació especialitzats per afrontar el dia a dia? . (30 anys SIDA Studi). 24/10/2017. Barcelona. ESPAÑA

Formación académica

Sociologia . Universitat de Barcelona . 25/07/2017 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania . Universitat de Barcelona, Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere . 31/07/2019 . (Máster Oficial)

Participaciones en Congresos

Monera Ortiz, R.; Freude, L.; Camps Calvet, C.; Almeda Samaranch, E.; Bonet Martí, J.; Vivancos, C.; Morero Beltrán, A. (2022). Raising Awareness and Combatting Digital Gender Based Violence Through Service-Learning. (Presentación de comunicación) . 16th International Technology, Education and Development Conference . Valencia . ESPAÑA
Freude, L.; Catone, M.C.; Domínguez, M. (2022). Rubrics as a tool for evaluation and teaching in quantitative methods courses. (Presentación de comunicación) . 16th International Technology, Education and Development Conference . València . ESPAÑA
Freude, L. (2022). A new measuring instrument for homonationalist values. (Presentación de comunicación) . Jornades Sociologia en Procés . Sociologia en Procés . Barcelona . ESPAÑA
Freude, L.; Camps, C.; Almeda, E.; Ortiz, R.; Bonet, J. (2022). Prova pilot per avaluar un projecte d'Aprenentatge Servei (ApS): Violències Masclistes Digitals (VMD) a la Sociologia dels Gèneres. (Poster) . Experiències d'Aprenentatge Servei a la Universitat de Barcelona . Barcelona . ESPAÑA
Leon Freude; Elisabet Almeda; Rosa Ortiz; Clara Camps; Jordi Bonet; Livia Motterle; Lina Jinseth Solarte Fuentes, (2022). El aprendizaje sobre Violencias Machistas Digitales (VMD) en la Sociología del Género a través del Aprendizaje Servicio (ApS). (Presentación de comunicación) . XIV Congreso Español de Sociología 2022 . Murcia . ESPAÑA
Freude, L.; Leibetseder D. (2022). Homonacionalismo reproductivo en España y Catalunya: 'Feminazis' y jihadistas entorno a la reproducción queer y trans. (Presentación de comunicación) . XIV Congreso Español de Sociología 2022: "Desigualdades, Fronteras y Resiliencia. Sociología para crisis globales" . Murcia . ESPAÑA
Freude, L. (2022). GT42-SES04 (Grupo de Trabajo de Estudiantes de Sociología): Tecnologías de la información y la comunicación, Sociología urbana y medioambiente. (Presidencia de sesión) . XIV Congreso Español de Sociología 2022: "Desigualdades, Fronteras y Resiliencia. Sociología para crisis globales" . ESPAÑA
Freude, L. (2022). GT42-SES05 (Grupo de Trabajo para Estudiantes de Sociología): Género, Cuidados e Interseccionalidades. (Presidencia de sesión) . XIV Congreso Español de Sociología 2022: "Desigualdades, Fronteras y Resiliencia. Sociología para crisis globales" . Murcia . ESPAÑA
Freude, L. (2022). GT34-SES05 (Sociología de la Sexualidad): Violencias y opresiones sexuales. (Presidencia de sesión) . XIV Congreso Español de Sociología 2022: "Desigualdades, Fronteras y Resiliencia. Sociología para crisis globales" . Murcia . ESPAÑA
Domínguez, M.; Freude, L. (2022). Inclusiones desiguales en Latinoamérica y Europa: homofobia y racismo bajo el prisma del homonacionalismo. (Presentación de comunicación) . XIV Congreso Español de Sociología 2022: "Desigualdades, Fronteras y Resiliencia. Sociología para crisis globales" . Murcia . ESPAÑA

Proyectos

La reorganización social del cuidado en pandemia: Bienestar, comunidad y género (Programa Nacional de ciencias sociales, económicas y jurídicas) . 2021 - 2025 . Ref.PID2020-118801RB-I00 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Mario Dominguez Amoros; Elisabet Almeda Samaranch . (13 Investigadores)
  • Comunidad
  • Crisis de los Cuidados
  • Trabajo de Cuidados
  • Desigualdad social
  • Organización Social del Cuidado
Tackling and responding to online gender based violence through a pioneering ehelpline for reporting GBV online and empowering women, girls and LGBTIQ+ persons and professionals (eGBVHelp) (DG JUSTICE. Justice Programme / Rights, Equality and Citizenship Programme.) . 2021 - 2023 . Ref.101005742 . Unió Europea . IP: Jordi Bonet Marti . (10 Investigadores)
GENINSEC: Disseny d’un Recurs Obert d’Aprenentatge en línia per a l’elaboració del Treball Final de Grau /Master en Ciències Socials amb perspectiva de gènere i interseccional (Projectes d'Innovació Docent) . 2022 - 2024 . Ref.2021PID-UB/025 . Universitat de Barcelona . IP: Jordi Bonet Marti . (9 Investigadores)
CEFOCID-COPOLIS. Centro de Formación Continua e Innovación Docente (Grupo Internacional e Interuniversitario “Copolis. Bienestar, Comunidad y Control Social) (Projectes d'Innovació Docent) . 2016 - 2025 . Ref.GINDOC-UB/140 . Universitat de Barcelona . IP: Clara Camps Calvet . (23 Investigadores)
La tolerancia LGBTI en los valores de los europeos: desafíos, cambios y oportunidades para movimientos sociales y políticas públicas () . 2019 - 2022 . Universitat de Barcelona . IP: Leon Freude
La tolerancia LGBTI en los valores de los europeos: desafíos, cambios y oportunidades para movimientos sociales y políticas públicas () . 2019 - 2022 . Ministerio de Educación . IP: Leon Freude
Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB (Projectes d'Innovació Docent) . 2015 - 2021 . Ref.2015PID-UB/150 . Universitat de Barcelona . IP: Maria Victoria Morin Fraile . (6 Investigadores)
Ayudas de movilidad para estancias breves en otros centros españoles y extranjeros () . 2020 - 2021 . Ministerio de Universidades . IP: Màrius Domínguez Amorós
Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social () . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1145 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Mario Domínguez Amorós
Realització d'una enquesta per a conèixer la situació de les persones LGTBI a l'empresa i emissió d'un informe amb els resultats i propostes per a guiar l'estratègia en polítiques LGTBI (Sense especificar) . 2021 . Ref.311274 . Barcelona Activa SPM, S.A . IP: Mario Dominguez Amoros . (4 Investigadores)

Publicaciones en revistas

Freude, L.; Waites, M. (2023). Analysing homophobia, xenophobia and sexual nationalisms in Africa: Comparing quantitative attitudes data to reveal societal differences. Current Sociology, 71(1), pp. 173 - 195 . Repositorio Institucional . ISSN: 0011-3921
Freude, L.; Vergés, N. (2022). La articulación del racismo y la homofobia en los valores de la población europea. Quaderns de Psicologia, 24(1)(e1739), pp. 1 - 25 . Repositorio Institucional . ISSN: 0211-3481
Subirana, M.; Freude, L.; J. Gahagan (2021). Comparing Experiences and Specific Needs of Lesbians, Gays and Bisexuals in Primary Health Care (Catalonia). Issues in Social Science, 9(2), pp. 20 - 38 . Repositorio Institucional . ISSN: 2329-521X
Freude, L. (2021). Jean-Gabirel Périot (2021): Retour à Reims (Fragments). Les Films de Pierre [Ressenya de film]. Anuari del conflicte social, 12(e-37426), pp. 1 - 9 . Repositorio Institucional . ISSN: 2014-6760
Freude, L.; Vergés, N.; Camps, C.; Collado, A. (2021). Aprenentatge de Servei en clau de Gènere. Una experiència per fomentar vocacions tecnològiques entre les noies. Revista del CIDUI, 5(5) . Repositorio Institucional . ISSN: 2385-6203
Domínguez-Amorós, M.; Freude, L. (2021). Inclusiones desiguales en Latinoamérica y Europa: homofobia y racismo bajo el prisma del homonacionalismo. Revista Española de Sociología, 30(a58), pp. 1 - 24 . Repositorio Institucional . ISSN: 1578-2824
Vergés, N.; Freude, L.; Camps, C.; Collado, A. (2021). Aprendizaje Servicio, Género y TIC. De la desigualdad de género en las TIC a la generación de vocaciones tecnológicas en el ámbito educativo. Foro de Educación, 19(2), pp. 221 - 243 . Repositorio Institucional . ISSN: 1698-7802
Vergés, N.; Freude, L.; Camps, C. (2021). Service Learning with a Gender Perspective: Reconnecting Service-Learning with Feminist Research and Pedagogy in Sociology. Teaching Sociology, 49(2), pp. 136 - 149 . Repositorio Institucional . ISSN: 0092-055X
Vergés, N.; Freude, L.; Almeda Samaranch, E.; González, A.M. (2021). Women working in ICT: situation and possibilities of progress in Catalonia and Spain. Gender, Technology and Development, 25(3), pp. 275 - 293 . https://doi.org/10.1080/09718524.2021.1969783 . ISSN: 0971-8524
Freude, L.; Vergés, N. (2020). Homonationalism in Europe? A Quantitative Comparison of the Values of Europeans. Sexuality & Culture, 24(5), pp. 1292 - 1314 . Repositorio Institucional . ISSN: 1095-5143
Freude, Leon; Collado Sevilla, Antonia; Verges Bosch, Nuria (2019). SOCIOLOGY OF GENDER MEETS PHARMACY, UNIVERSITY MEETS HIGH SCHOOL: INTERDISCIPLINARITY THROUGH SERVICE LEARNING. ICERI Proceedings, pp. 849 - 856 . ISSN: 2340-1095
Verges Bosch, Nuria; Freude, Leon; Camps Calvet, Clara (2019). SERVICE-LEARNING TO REFLECT ON GENDER IN UNIVERSITIES AND SCHOOLS AND BOOST WOMEN'S PRESENCE IN ICT. ICERI Proceedings, pp. 957 - 962 . ISSN: 2340-1095
Freude Leon (2022). Out of Time. The Queer Politics of Postcoloniality. Quaderns de Psicologia, 24(1) . ISSN: 0211-3481
Subirana, M.; Freude, L.; Gahagan, J. (2023). Comparing experiences and perceptions of primary health care among LGBT and non-LGBT people: Key findings from Catalonia. Journal of Gay and Lesbian Social Services . https://doi.org/10.1080/10538720.2023.2253772 . ISSN: 1053-8720

Docencia Impartida

Tècniques d'Investigació Social IV (Grado) - Sociología(1) - Universidad de Barcelona.
Tècniques d'Investigació Social IV (Grado) - Sociología(1) - Universidad de Barcelona.