Albert Soler Gil

Albert Soler Gil

Catedrático de Universidad

Scopus Author ID: 8122089900
Researcher ID: K-3208-2014
Área de conocimiento: Cristalografía y Mineralogía

Grupo de Investigación: Mineralogia Aplicada, Geoquímica i Hidrogeologia - MAGH

Grupos de Innovación Docente: Mineralogia i Recursos Minerals

Información de contacto
Departamento de Mineralogía, Petrología y Geología Aplicada
Martí Franqués, s-n
934021345
albertsolergil(a)ub.edu

Actividades anteriores

Becario. I.G.M.E. 1984
Becario de FPI. Ministerio de Educación y Ciencia. 1984 - 1987
Becario. Ministerio Relaciones Exteriores de Francia. 17/11/1985 - 18/12/1985
Profesor Ayudante. Universitat de Barcelona. 01/04/1987 - 30/09/1987
Profesor Ayudante L.R.U. Universitat de Barcelona. 01/10/1987 - 28/04/1989
Profesor Asociado. Universitat de Barcelona. 01/10/1989 - 03/04/1990
Profesor Titular Universidad Interino. Universitat de Barcelona. 03/04/1990 - 12/12/1990
Profesor Titular Universidad. Universitat de Barcelona. 12/12/1990 - 10/02/2008
Catedrático de Universidad. Facultat de Geologia/Universitat de Barcelona. 11/02/2008

Proyectos

Aprendre a Través de l¿EMoció: Aprendre COmunicant a Ciències de la Terra . 2022 - 2025 . Ref.2022PID-UB/001 . Universitat de Barcelona . IP: Patricia Cabello Lopez
Millora de pràctiques de geomaterials . 2022 - 2024 . Ref.2022PEDC-CTE/001 . Universitat de Barcelona . IP: Joan Carles Melgarejo Draper
Evolución temporal de la salinidad en la zona Puerto Punta Lobitos (Perú) a partir de geoquímica isotópica . 2022 - 2022 . Ref.311719 . Amphos 21 Consulting, S.L. . IP: Albert Soler Gil
Estudio de geoquímica isotópica como ayuda en la evaluación de impactos en los recursos ambientales en tajo Alpamarca (Perú) . 2022 - 2022 . Ref.311797 . Amphos 21 Consulting, S.L. . IP: Albert Soler Gil
Assessorament i investigació aplicada en el camp d'isotops estables . 2021 - 2021 . Ref.200648 . Diversos . IP: Albert Soler Gil
Assessorament i investigació aplicada en el camp de la mineria . 2021 - 2021 . Ref.309489 . Diversos . IP: Albert Soler Gil
Facultat de Ciències de la Terra i de l'Oceà . 2021 - 2021 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Ajut per a la intensificació de les activitats de transferència per al curs 2021-22. Modalitat A . 2021 - 2022 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Tratamiento de REMEdiación de compuestos organoCLORados en la zona no saturada . 2021 - 2023 . Ref.PDC2021-120861-C21 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Albert Soler Gil; Maria Nieves Otero Perez
Realización de analíticas de isótopos de 2H i 18O aguas, 15N i 18O nitratos, 15N amonio, 34S i 18O sulfatos para determinar el origen de la contaminación de las aguas subterráneas para nitratos. Lote 1 . 2021 - 2022 . Ref.311398 . Govern de les Illes Balears . IP: Albert Soler Gil
Determinacions analítiques multiisotòpiques en mostres preses a l'àmbit de tot Catalunya . 2021 - 2021 . Ref.311429 . Geoservei Projectes i Gestió Ambiental, S.L. . IP: Maria Nieves Otero Perez
Analíticas de Isótopos para el Proyecto Nirvana . 2021 - 2022 . Ref.311319 . Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA) . IP: Albert Soler Gil
Estudio de viabilidad y diseño de metodología para evaluar la potencial alterabilidad y degradabilidad mineral de áridos a emplear en mezclas bituminosas para capas de tránsito rodado . 2021 - 2021 . Ref.311142 . Asfaltia, S.L. . IP: Albert Soler Gil
Investigación sobre la alterabilidad y degradabilidad mineral de áridos a emplear en mezclas bituminosas para capas de tránsito rodado . 2021 - 2022 . Ref.311262 . Asfaltia, S.L. . IP: Albert Soler Gil
Aplicación de la geoquímica isotópica en la comprensión del modelo hidrogeológico conceptual de un tranque de relaves de un depósito de pórfido cuprífero en Chile . 2021 - 2021 . Ref.311298 . Amphos 21 Consulting Chile Ltda. . IP: Albert Soler Gil
Determinación del origen y evolución de la contaminación por nitratos en aguas subterráneas en la zona de Castilla-La Mancha a partir de métodos multi-isotópicos . 2021 - 2022 . Ref.311572 . Tecnologias y Servicios Agrarios S.A. TRAGSATEC . IP: Albert Soler Gil
Assessorament i investigació aplicada en el camp d'isotops estables . 2020 - 2020 . Ref.200648 . Diversos . IP: Albert Soler Gil
Aplicación de técnicas de analisis isotópico para la evaluación del grado de atenuación natural e identificación de los focos contaminantes en el acuïfero de Gernika . 2020 - 2020 . Ref.310787 . Agencia Vasca Del Agua . IP: Jordi Palau Capdevila
Dinamització i difusió de la innovació i la transferència de coneixement de la UB - Promoció MAIMA . 2020 - 2021 . Ref.600262 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Investigació sobre l'origen de la salinitat a la riera d'Hortons mitjançant geoquímica multi-isotòpica . 2020 - 2020 . Ref.310917 . Fundación Privada Centro Internacional de Hidrología Subterránea . IP: Albert Soler Gil
Eines isotòpiques en la descontaminació d'emplaçaments contaminats amb etil tert-butil èter (ETBE): solucions basades en el principi d'economia circular . 2020 - 2021 . Ref.600297 . Esolve Consultoria i Enginyeria Mediambiental S.L. . IP: Monica Rosell Linares
Estudio isotópico en un emplazamiento contaminado por BTEX . 2020 - 2021 . Ref.310823 . Ditecsa soluciones medioambientales . IP: Jordi Palau Capdevila
Aplicación de la geoquímica isotópica en la comprensión del modelo hidrogeológico conceptual de un tranque de relaves de un depósito de pórfido cuprífero en Chile . 2020 - 2021 . Ref.311002 . Amphos 21 Consulting Chile Ltda. . IP: Albert Soler Gil
Estudio de geoquímica isotópica de las aguas en la zona Puerto Punta Lobitos (Perú) . 2020 - 2021 . Ref.311042 . Amphos 21 Consulting, S.L. . IP: Albert Soler Gil
Assessorament i investigació aplicada en el camp d'isotops estables . 2019 - 2019 . Ref.200648 . Diversos . IP: Albert Soler Gil
Estacionalidad hidroquímica e Isotópica en la comprensión del modelo conceptual del Tranque Carén (Chile) . 2019 - 2019 . Ref.310255 . VAI Groundwater Solutions . IP: Albert Soler Gil
Investigació sobre la aplicabilitat de la geoquímica isotòpica de sòls i aigües per la millora de la caracterització hidrogeoquímica a la zona minera de la Vall de Ribes . 2019 - 2020 . Ref.310664 . GEOSERVEI . IP: Albert Soler Gil
Estudi de laboratori per la caracterització isotòpica dels processos de biodegradació de benzens clorats . 2019 - 2020 . Ref.310672 . Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) . IP: Jordi Palau Capdevila
Investigació sobre el ciclo geoquímico de los nitratos en la cuenca de drenaje del Lago Villarrica . 2019 - 2020 . Ref.310350 . Universidad de Chile . IP: Albert Soler Gil
Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d’Intensificació de l’Activitat Investigadora Internacional (2019) . 2019 - 2020 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Estudi multi-isotòpic de caracterització del plomall i seguiment dels tractaments de remediació a un emplaçament . 2019 - 2021 . Ref.310653 . Tubkal Ingeniería, S.L. . IP: Albert Soler Gil
ESPECTRÓMETRO DE RELACIONES ISOTÓPICAS DE ALTA PRECISIÓN . 2019 - 2019 . Ref.EQC2019-005919-P . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Albert Soler Gil
Aplicació de la geoquímica isotòpica del sulfat per determinar la relació potencial entre la mineralogia dels guixos i anhidrites i les fractures de superfície a Barberà de la Conca . 2019 - 2019 . Ref.600153 . GEOMAR Enginyeria del Terreny, S.L. . IP: Albert Soler Gil
Proposta d'estudi multi-isotòpic de les aigües subterrànies del sector del Garraf . 2019 - 2020 . Ref.310264 . Geoservei Projectes i Gestió Ambiental, S.L. . IP: Maria Nieves Otero Perez
Estudi multi-isotòpic per avaluar la possible influència marina a la llacuna de l'Escala . 2019 - 2020 . Ref.310576 . Geoservei Projectes i Gestió Ambiental, S.L. . IP: Maria Nieves Otero Perez
ISOtope TOols for assessing PESticide faTe in the environment (ISOTOPEST) . 2019 - 2021 . Ref.837873 . Unió Europea . IP: Albert Soler Gil; Clara Torrento Aguerri
Investigació sobre l'aplicació dels isòtops estables de 13C i 37Cl per avaluar l'eficiència d'un tractament d'oxidació química induïda en un emplaçament contaminat per compostos clorats . 2019 - 2020 . Ref.310418 . ERM Iberia, S.A. . IP: Monica Rosell Linares
Realización del estudio isotópico del origen del nitrato disuelto en el valle bajo del rio Llobregat . 2019 - 2020 . Ref.310225 . Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) . IP: Maria Nieves Otero Perez
Investigación sobre la aplicación de la geoquímica isotópica a la cuantificación de los aportes de aguas fusión de glaciares de roca en el área de Influencia de Andina . 2019 - 2020 . Ref.310704 . Amphos 21 Consulting Chile Ltda. . IP: Albert Soler Gil
Investigación sobre la aplicación de la geoquímica isotópica del agua y del sulfato disuelto, en la detección de los lixiviados de un tranque de relaves de depósitos de pórfidos cupríferos, Chile . 2019 - 2020 . Ref.310459 . Amphos 21 Consulting, S.L. . IP: Albert Soler Gil
Investigación sobre la viabilidad de la aplicación de la isotopía de la molécula del agua y del sulfato disuelto en la caracterización medioambiental de tranques de relaves . 2019 - 2020 . Ref.310458 . Amphos 21 Consulting, S.L. . IP: Albert Soler Gil
Eines isotòpiques per a la descontaminació sostenible amb oli vegetal emulsionat EVO (ISO-EVO) (INNOTECRD19-1-0006) . 2019 - 2021 . Ref.INNOTECRD19-1-0006 . ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana . IP: Albert Soler Gil; Jordi Palau Capdevila
Xarxa de Referència d'R+D+I en Tecnologia dels Aliments XaRTA . 2018 - 2022 . Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya . IP: Carmen Carretero Romay; Albert Soler Gil
Assessorament i investigació aplicada en el camp d'isotops estables . 2018 - 2018 . Ref.200648 . Diversos . IP: Albert Soler Gil
Investigació sobre el fraccionament d'isòtops estables de compostos halogenats en aigües contaminades . 2018 - 2019 . Ref.309987 . Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) . IP: Albert Soler Gil; Monica Rosell Linares
MINREMIN Mineralogia i Recursos Minerals . 2018 - 2025 . Ref.GINDO-UB/172 . Universitat de Barcelona . IP: Joan Carles Melgarejo Draper
Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Intensificació de l'Activitat Investigadora 2018 . 2018 - 2019 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Aplicació de tècniques multi-isotòpiques per identificar l'origen de la contaminació per nitrats a l'aqüífer de Sa Pobla (Mallorca) . 2018 - 2018 . Ref.310098 . Socamex, S.A.U. . IP: Maria Nieves Otero Perez
Adquisición de un espectrómetro de masas de relación isotópica . 2018 - 2018 . Ref.EQC2018-004353-P . Ministerio de Economia, Industria y Competitividad . IP: Albert Soler Gil
Procesos de atenuación de contaminantes convencionales y emergentes procedentes de fuentes agrícolas e industriales en aguas . 2018 - 2021 . Ref.CGL2017-87216-C4-1-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Albert Soler Gil; Maria Nieves Otero Perez
Recerca sobre l'aplicació de la signatura isotòpica de la cervesa com a eina d'identificació de cervesa sense alcohol produïda . 2018 - 2019 . Ref.309991 . San Miguel . IP: Monica Rosell Linares
Solucions tecnològiques basades en l'economia circular per la millora del perfil ambiental, nutricional, l'autentificació i l'ús d'additius en la elaboració d'embotits i formatges . 2018 - 2021 . Ref.310606 . Embotits Salgot, S.A. . IP: Monica Rosell Linares
Estudio Isotópico del origen del nitrato disuelto en el entorno del Parque Nacional de Doñana PR24C . 2018 - 2018 . Ref.309810 . Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) . IP: Maria Nieves Otero Perez
Estudio isotópico para evaluar el efecto del biochar sobre el ciclo del N en el suelo mediante experimentos en lisímetros . 2018 - 2018 . Ref.309901 . Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) . IP: Maria Nieves Otero Perez
Estudi de la potencialitat de l'ús del sèrum lacti com a donador d'electrons per a eliminar el nitrat de les aigües contaminades . 2018 - 2021 . Ref.310614 . Betara, SL . IP: Maria Nieves Otero Perez
Grup de mineralogia aplicada i medi ambient (MAIMA). TECDTP18-1-0009 . 2018 - 2019 . ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana . IP: Albert Soler Gil
Assessorament i investigació aplicada en el camp d'isotops estables . 2017 - 2017 . Ref.200648 . Diversos . IP: Albert Soler Gil
Fem de consultors! La geoquímica des d¿un punt de vista pràctic . 2017 - 2018 . Ref.2017PID-UB/039 . Universitat de Barcelona . IP: Cristina Domenech Orti
Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Intensificació de l'Activitat Investigadora 2017 . 2017 - 2018 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Investigación sobre la aplicación de la geoquímica isotópica en la definición de líneas bases en depósitos de porfidos cupriferos . 2017 - 2017 . Ref.309423 . Suez Medioambiente Chile, S.A. . IP: Albert Soler Gil; Cristina Domenech Orti
Investigación sobre el origen del sulfato presente en los recursos hídricos del acuífero situado en Tranque Carén de la División Teniente de Codelco . 2017 - 2017 . Ref.309263 . Suez Medioambiente Chile, S.A. . IP: Albert Soler Gil
Investigación sobre la aplicación de la geoquímica isotópica a la discriminación entre aguas de contacto y aguas de no contacto con actividades mineras . 2017 - 2018 . Ref.309639 . Suez Medioambiente Chile, S.A. . IP: Albert Soler Gil
Aplicació de les tècniques multi-isotòpiques en la caracterització de la contaminació difosa per nitrats, la seva distribució en el medi hídric i la discriminació de l'origen del nitrogen . 2017 - 2018 . Ref.309348 . Geoservei Projectes i Gestió Ambiental, S.L. . IP: Albert Soler Gil; Maria Nieves Otero Perez
Estudio de investigación sobre origen y neutralización de aguas alcalinas del túnel de Deskarga en la Autovia GI-632 (2-ES-504/2017) . 2017 - 2017 . Ref.309244 . Diputación Foral de Guipúzcoa . IP: Cristina Domenech Orti
Investigación sobre el uso de la geoquímica multi-isotópica en la determinación de entradas de agua en las salinas de Torrevieja (Alicante) . 2017 - 2018 . Ref.309622 . Aquatec . IP: Albert Soler Gil; Cristina Domenech Orti
Estudi isotòpic de les aigües subterrànies del sector del Garraf . 2017 - 2018 . Ref.309564 . Àrea Metropolitana de Barcelona . IP: Maria Nieves Otero Perez
Mineralogia aplicada, geoquímica i geomicrobiologia . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1733 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Albert Soler Gil
Grup de mineralogia aplicada i medi ambient (MAIMA). TECDTP16-1-0001 . 2017 - 2018 . ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana . IP: Albert Soler Gil
Assessorament i investigació aplicada en el camp d'isotops estables . 2016 - 2016 . Ref.200648 . Diversos . IP: Albert Soler Gil
Atorgament d'un ajut de la convocatòria del Programa d'Intensificació de l'Activitat Investigadora 2016 . 2016 - 2017 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Estudio de las reacciones producidas en sedimentos y columna de agua por descargas mineras que afecten los recursos hidrobiológicos marinos . 2016 - 2017 . Ref.308680 . SUMIRCO Sustainable Mining Research and Consult. EIRL . IP: Albert Soler Gil
Investigación sobre la aplicación de la geoquímica isotópica del sulfato i del agua en la detección de los lixiviados de los tranques de relave mineros . 2016 - 2016 . Ref.309018 . Suez Medioambiente Chile, S.A. . IP: Albert Soler Gil
de-FLuoridation technologies for imprOving quality of WatEr and agRo-animal products along the East African Rift Valley in the context of aDaptation to climate change. (FLOWERED) . 2016 - 2019 . Ref.690378 . Unió Europea . IP: Albert Soler Gil
Investigació sobre l'aplicació de la geoquímica isotòpica CSIA del carboni de DNAPLs per calcular l'eficiència de la descontaminació d'emplaçaments contaminants mitjançant persulfat . 2016 - 2017 . Ref.309114 . Esolve Consultoria i Enginyeria Mediambiental S.L. . IP: Monica Rosell Linares
Analisis de la relación entre la alteración mineral y la degradabilidad de los áridos para uso en capas de rodadura de mezclas bituminosas . 2016 - 2017 . Ref.309105 . Diputación Foral de Guipúzcoa . IP: Maria Nieves Otero Perez
Investigació sobre patologies en la capa de rodadura relacionades amb la mineralògic dels sòls estabilitzats amb portland: cas de l'eix transversal (C-25) en el punt quilomètric 117+900 . 2016 - 2016 . Ref.308646 . Construccions Rubau, S.A. . IP: Albert Soler Gil
Autenticació, Traçabilitat i Seguretat Alimentària COM15-1-0035 (AUTENFOOD) . 2016 - 2018 . Ref.COMRDI15-1-0035-02 . ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana . IP: Albert Soler Gil; Monica Rosell Linares
Assessorament i investigació aplicada en el camp d'isotops estables . 2015 - 2015 . Ref.200648 . Diversos . IP: Albert Soler Gil
Investigació sobre l'aplicació de la geoquímica isotòpica del carboni de compostos orgànics específics per esbrinar l'origen de la contaminació i l'eficiència de la descontaminació mitjançant ISCO a un emplaçament contaminat per DNAPLs . 2015 - 2016 . Ref.308421 . Tubkal Ingeniería, S.L. . IP: Albert Soler Gil; Monica Rosell Linares
Estrategias de descontaminación de recursos hídricos basadas en la optimización de procesos de atenuación natural . 2015 - 2017 . Ref.CGL2014-57215-C4-1-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Albert Soler Gil; Maria Nieves Otero Perez
Caractérisation minéralogie/chimie/isotopes de la pollution en soufre dans les aérosols urbains à Montréal et Barcelone . 2015 - 2017 . Ref.08-312 . Govern de Quebec (Canadà) . IP: Albert Soler Gil
Investigación sobre suelos contaminados por cenizas de pirita . 2015 - 2015 . Ref.308394 . Geoambient Consultoria Geològica, SLP . IP: Cristina Domenech Orti
Ensayos para determinar el grado de alteración de los áridos a emplear en las capas de rodadura de mezcla bituminosas . 2015 - 2015 . Ref.308598 . Diputación Foral de Guipúzcoa . IP: Maria Nieves Otero Perez
Grup de Mineralogia Aplicada i Medi Ambient (MAiMA) TECDTP15-1-0020 . 2015 - 2017 . Ref.TECDTP15-1-0020 . ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana . IP: Albert Soler Gil
Grup de Mineralogia Aplicada i Medi Ambient . 2015 - 2023 . Ref.MAiMA . ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana . IP: Albert Soler Gil
Assessorament i investigació aplicada en el camp d'isotops estables . 2014 - 2014 . Ref.200648 . Diversos . IP: Albert Soler Gil
Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020 . 2014 - 2014 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Subvenció per a la contractació d'investigadors dins del Programa Ramon y Cajal . 2014 - 2019 . Ref.RYC-2012-11920 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Albert Soler Gil
Atenuación de la contaminación por nitrato en acuíferos regionales conectados a sistemas lagunares salinos . 2014 - 2017 . Ref.PEIC11-0135-8842 . La Mancha . IP: Juan Jose Gomez Alday
Evaluación de marcadores que permitan distingir la carne de cerdos criados en un sistema de producción ecológica respecto de un sistema convencional: isótopos de carbono, nitrógeno y antibióticos . 2014 - 2016 . Ref.307879 . Embotits Salgot, S.A. . IP: Albert Soler Gil; Monica Rosell Linares
Análisis del empleo de rocas blandas alterables en terraplenes y suelos estabilizados (13-ES-560/2013) . 2014 - 2016 . Ref.307751 . BIDEGI Agencia Gipuzkoana de Infraestructuras S.A. . IP: Albert Soler Gil
Mineralogia aplicada i geoquímica de fluids . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1456 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Albert Soler Gil
Investigación sobre origen y evolución de la contaminación por nitratos en diversas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos mediante análisis multi-isotópicos de muestras de aguas subterráneas residuales urbanas durante el 2014 . 2014 - 2015 . Ref.307920 . Tecnologias y Servicios Agrarios S.A. TRAGSATEC . IP: Albert Soler Gil
Assessorament i investigació aplicada en el camp d'isotops estables . 2013 - 2013 . Ref.200648 . Diversos . IP: Albert Soler Gil
Trabajos de redacción del Estudio del grado de alteración de los áridos a emplear en las capas de rodadura de mezcla bituminosas (16-ES-578/2013) . 2013 - 2015 . Ref.307553 . Diputación Foral de Guipúzcoa . IP: Maria Nieves Otero Perez
Investigación sobre patologías en la capa de rodadura el relacionadas con la mineralogía de los suelos estabilizados con portland . 2013 - 2013 . Ref.307395 . Cedinsa Concessionària, S.A. . IP: Albert Soler Gil; Maria Nieves Otero Perez
Aplicación de métodos multi-isotópicos en la determinación de la evolución de la contaminación por nitratos en aguas subterráneas . 2013 - 2014 . Ref.307609 . Zeta Amaltea S.L. . IP: Maria Nieves Otero Perez
Assessorament i investigació aplicada en el camp d'isotops estables . 2012 - 2012 . Ref.200648 . Diversos . IP: Albert Soler Gil
Aplicación del análisis isotópico de compuestos específicos (AICE) en emplazamientos afectados por hidrocarburos ligeros (gasolinas) . 2012 - 2014 . Ref.307031 . Repsol YPF, S.A. . IP: Albert Soler Gil; Maria Nieves Otero Perez
Estudio de procedencia del agua presente en tanques de gasóleo soterrados . 2012 - 2013 . Ref.307086 . Repsol YPF, S.A. . IP: Albert Soler Gil
Atenuación natural e inducida de la contaminación por fuentes agrícolas e industriales de aguas subterráneas . 2012 - 2014 . Ref.CGL2011-29975-C04-01 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Albert Soler Gil
Estudio de grado de alteración de los áridos a emplear en las capas de rodadura de mezcla bituminosas (16-ES-544/2012) . 2012 - 2012 . Ref.307028 . Diputación Foral de Guipúzcoa . IP: Maria Nieves Otero Perez
Estudi isotòpic sobre l'origen de l'amoni en els pous d'AGBAR . 2012 - 2012 . Ref.306970 . Comunitat d'Usuaris d'Aigües de la Vall Baixa i Delta del Llobregat . IP: Albert Soler Gil
Assessorament i investigació aplicada en el camp d'isotops estables . 2011 - 2011 . Ref.200648 . Diversos . IP: Albert Soler Gil
Aplicació de la composició isotòpica del C de DNAPLs en la valoració del rendiment de barreres reactives permeables BRP de Feº en actuacions d'atenuació induïda de la contaminació d'aigües subterrànies . 2011 - 2012 . Ref.306611 . Valles Business Park, S.L. . IP: Albert Soler Gil
Estudio de la procedencia del agua presente en tanques de gasóleo soterrados . 2011 - 2012 . Ref.306564 . Repsol YPF, S.A. . IP: Albert Soler Gil
Organización del '9º Simposio sobre Geoquímica Isotópica Aplicada (AIG-9)' . 2011 - 2011 . Ref.CGL2010-12424-E . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Albert Soler Gil
Isotopic and Molecular Techniques for determinig the efficiency of in-situ Bioremediation and chemical Oxidation for chlorinated compounds (IMOTEC-BOX) . 2011 - 2014 . Ref.PCIG9-GA-2011-293808 . Unió Europea . IP: Albert Soler Gil; Monica Rosell Linares
Water harvesting and Agricultural techniques in Dry lands: as Integrated and Sustainable model in Maghreb Regions . 2011 - 2016 . EuropeAid . IP: Albert Soler Gil
Col.laboració en el Projecte de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la Degradación de los Taludes en Rocas Blandas 18-ES-529/2007. Any 2011 . 2011 - 2012 . Ref.306749 . Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria . IP: Albert Soler Gil
Assessorament i investigació aplicada en el camp d'isotops estables . 2010 - 2010 . Ref.200648 . Diversos . IP: Albert Soler Gil
9th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (AIG-9) . 2010 - 2010 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Aplicación del análisis isotópico de compuestos específicos en emplazamientos afectados por hidrocarburos ligeros - Fase II . 2010 - 2010 . Ref.306322 . Repsol YPF, S.A. . IP: Maria Nieves Otero Perez
Subvenció per a la contractació d'investigadors dins del Programa Juan de la Cierva . 2010 - 2013 . Ref.JCI-2010-06979 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Albert Soler Gil
Dirección del contrato para el análisis del estudio del grado de alteración de áridos a emplear en las capas de rodadura de mezclas bituminosas . 2010 - 2010 . Ref.306258 . Diputación Foral de Guipúzcoa . IP: Maria Nieves Otero Perez
Assistència tècnica de l'aplicació de la geoquímica isotòpica de 15Ni 180 en la determinació de l'orígen del nitrat en els pous de les rodalies de l'explotació ramadera S.A.T Maset del Bolet S.L de Castellví de la Marca . 2010 - 2010 . Ref.305906 . Agència Catalana de l'Aigua . IP: Albert Soler Gil
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTION SOCIO-AMBIENTAL EN LA CUENCA SAN JUAN DE SORA SORA, BOLIVIA, AFECTADA POR CONTAMINACION MINERA; FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL . 2009 - 2009 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Análisis de muestras de aguas subterraneas, aguas residuales urbanas durante el año 2009 . 2009 - 2009 . Ref.305597 . Tecnologias y Servicios Agrarios S.A. . IP: Albert Soler Gil
Aplicación del análisis isotópico de compuestos específicos en emplazamientos afectados por hidrocarburos ligeros . 2009 - 2009 . Ref.305750 . Repsol YPF, S.A. . IP: Albert Soler Gil
Ground water pollution from agricultural and industrial sources: contaminant fate, natural and induced attenuation, and vulnerability . 2009 - 2011 . Ref.CGL2008-06373-C03-01/BTE . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Albert Soler Gil
Estudi de tractament per oxidació química de les aigües captades a les rases de l'emplaçament de l'antiga Hightex (Òdena) . 2009 - 2011 . Ref.305981 . Agència de Residus de Catalunya . IP: Albert Soler Gil
Mineralogia aplicada i medi ambient (MAiMA) . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR103 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Albert Soler Gil
Determinació mineralògica i quantificació de la quantitat de guix i anhidrita present en 27 mostres dels sondeigs de reconeixement del túnel de l'Oliola . 2008 - 2008 . Ref.304991 . Ute Túnel Oliola . IP: Albert Soler Gil
Aplicación de técnicas isotópicas para la cuantificación y seguimiento de procesos de desnitrificación de acuíferos . 2008 - 2010 . Ref.PET2008-0034 . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Albert Soler Gil
Atenuación natural del nitrato en aguas subterráneas . 2008 - 2010 . Ref.PAC08-0187-6481 . La Mancha . IP: Juan Jose Gomez Alday
Investigación sobre la aplicación de los isótopos estables de azufre y oxígeno del sulfato disuelto para determinar el origen de la salinidad en las aguas del río Llobregat . 2008 - 2009 . Ref.305334 . Informes y Proyectos, S.A. (INYPSA) . IP: Albert Soler Gil
Investigació sobre l'aplicació de la geoquímica isotòpica al coneixement de la hidrogeologia del sector de Sallent i Balsareny, a la conca potàssica catalana . 2008 - 2009 . Ref.305318 . Fundación Privada Centro Internacional de Hidrología Subterránea . IP: Albert Soler Gil
Investigació sobre la inertització de runams salins: Aplicació de la geoquímica isotòpica al control de les afeccions pre i post tractament dels runams . 2008 - 2009 . Ref.305319 . Fundación Privada Centro Internacional de Hidrología Subterránea . IP: Albert Soler Gil
Aplicación de técnicas isotópicas para el control y seguimiento de procesos de desnitrificación de acuíferos. DESNITRI. PET2008-0034 . 2008 - 2011 . Ref.305385 . d D'Enginy Biorem, S.L. . IP: Albert Soler Gil
Cristal·lografia, Mineralogia . 2007 - 2008 . Ref.2007TED-UB/069 . Universitat de Barcelona . IP: Maria Teresa Garcia Valles
Aplicación de técnicas isotópicas para la cuantificación y seguimiento de procesos de desnitrificación de acuíferos . 2007 - 2009 . Ref.304624 . d D'Enginy Biorem, S.L. . IP: Albert Soler Gil
Estudi Hidrogeològic i multiisotòpic del Lluçanès. Definició de recursos i àrees de protecció . 2007 - 2008 . Ref.304336 . Consell Comarcal d'Osona . IP: Albert Soler Gil
Impacto ambiental de las explotaciones mineras en clima árido. El caso de, las mineralizaciones de Sb-Hg de Wadley-Real Catorce (Sant Louis de Potosi, Mejico) . 2007 - 2008 . Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) . IP: Esteve Cardellach Lopez
Determinació de l'Origen de la Salinitat de les surgències salines de la Conca del Llobregat a partir de dades isotòpiques i de compostos orgànics . 2006 - 2006 . Ref.304071 . Agència Catalana de l'Aigua . IP: Albert Soler Gil
Estudi mitjançant isotops ambientals de l'aigua de la possible presència d'aigues continentals al dren pilot de la futura planta dessaladora del Llobregat . 2006 - 2006 . Ref.303857 . Agència Catalana de l'Aigua . IP: Albert Soler Gil
Determinació de l'entrada d'aigua dolça del sistema aqüifer de la Tordera als pous de la planta dessaladora de Blanes. Clau CT06001944 . 2006 - 2006 . Ref.304226 . Agència Catalana de l'Aigua . IP: Albert Soler Gil
Protocol d'actuació en emplaçaments contaminats per compostos organoclorats . 2006 - 2007 . Ref.303892 . Agència Catalana de l'Aigua . IP: Albert Soler Gil
Transversalitat a Cristal·lografia i Mineralogia . 2005 - 2006 . Ref.2005PID-UB/001 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Procesos de Atenuación natural y remedio Pasivo de contaminantes en aguas subterráneas . 2005 - 2008 . Ref.CGL2005-08019-C04-01/HID . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Albert Soler Gil
Mineralogia Aplicada i Medi Ambient . 2005 - 2009 . Ref.2005SGR00933 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . IP: Albert Soler Gil
Avaluació de la contaminació per nitrat de les aigües subterrànies a la comarca d'Osona . 2005 - 2006 . Ref.303297 . Consell Comarcal d'Osona . IP: Albert Soler Gil
Estudio mediante isótopos ambientales del agua de la posible influencia de aguas continentales en el dren piloto de la futura planta desaladora del Llobregat . 2005 - 2005 . Ref.FBG-303857 . Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler i Gil
Monitorització del emplaçament contaminat per etenoclorats 'High Tex': desenvolupament d'una nova metodologia de mostreig basada en micro-multipiezometres . 2005 - 2005 . Ref.FBG-303528 . Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler i Gil
Seguiment temporal de la dilució de les salmorres explotades per la planta dessaladora de Blanes . 2005 - 2006 . Ref.303398 . Agència Catalana de l'Aigua . IP: Albert Soler Gil
Determinació dels nivells d'entrada d'aigua dolça del sistema aqüifer de la tordera als pous 8, 9 i 10 de la planta dessaladora de blanes . 2005 - 2005 . Ref.303402 . Agència Catalana de l'Aigua . IP: Albert Soler Gil
Monitorització de l'emplaçament contaminat per etenoclorats . 2005 - 2005 . Ref.303528 . Agència Catalana de l'Aigua . IP: Albert Soler Gil
SENSE TITOL -- REGISTRE 77 . 2004 - 2004 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Mineralogia de minerals constituents de roques 2.0: un entorn virtual per a la identificació mineral . 2004 - 2005 . Ref.2004PID-UB/045 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
El programa Mineralogia de minerals formadors de roques 2.0 . 2004 - 2005 . Ref.2004PID-UB/045 del PMID d . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Albert Soler Gil
Del quilòmetre a la micra o del camp al microscopi: generació de recursos digitals en Dipòsits Minerals . 2003 - 2004 . Ref.2003PID-UB/037 . Universitat de Barcelona . IP: M.Angels Canals Sabate
Espectrometro de masas de fuente gaseosa y flujo continuo . 2003 - 2003 . Ministerio de Ciencia y Tecnología . IP: Montserrat Baucells
Ayuda para la contratación de técnicos de Soporte a la Investigación . 2003 - 2006 . Ministerio de Ciencia y Tecnología . IP: Albert Soler i Gil
Aplicación de la geoquímica isotópica del azufre del sulfato disuelto en las aguas al conocimiento del origen de este soluto en las aguas . 2003 - 2003 . Ref.2648 . Instituto Geológico y Minero de España . IP: Albert Soler i Gil
Convocatòria d'ajuts per al finançament d'inversió nova o de reposició destinada a l'adquisició de material i fons bibliogràfic destinat a la recerca (PIR) (Cromatògraf de gasos) . 2003 - 2003 . Ref.2003PIRA00153 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . IP: Montserrat Baucells Vilella
Investigació sobre Sòls contaminats en As i metalls pessants: mètodes d'estudi per a la pressa de mesures de Salut i Seguretat en el Treball . 2003 - 2003 . Ref.302344 . Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Del quilòmetre a la micra o del camp al microscopi: generació de recursos digitals en Dipòsits Minerals . 2003 - 2005 . Ref.2003MQD 00137 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Angels Canals Sabate
Determinació de l'origen de les salmorres explotades per la planta dessalinitzadora de la Tordera . 2003 - 2004 . Ref.302559 . Agència Catalana de l'Aigua . IP: Albert Soler Gil
Determinació de la possible influència de les aigües de l'aqüifer superficial i profund del Delta de la Tordera sobre les salmorres explotades per la planta dessalinitzadora de la Tordera . 2003 - 2004 . Ref.302846 . Agència Catalana de l'Aigua . IP: Albert Soler Gil
El programa Mineralogia 2.0: un entorn virtual i interactiu de minoralogia determinativa . 2002 - 2002 . Ref.11/III/MM-Cd/11/SOLE . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
El ciclo del sulfato en el acuífero del Parque Nacional de Doñana: uso de los isotopos estables de azufre . 2002 - 2002 . Ref.2648 . Instituto Geológico y Minero de España . IP: Albert Soler i Gil
El programa 'Menes metàl.liques 2.0': un entorn virtual i interactiu de Mineralogia determinativa . 2002 - 2003 . Ref.2004PID-UB/045 PMID . Gabinet d'Avaluació i Innovació Universitària. Generalitat de Catalunya . IP: Albert Soler i Gil
Origen de los sulfatos intersectados en el sondeo de Cameros a partir de su composición isotópica (34S y 18O) . 2002 - 2002 . Ref.2648 . Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) . IP: Albert Soler i Gil
Aplicación multisotópica (15NNH4; 15NNO3; 18ONO3; 13CDIC; 13CMO; 34SSO4; 87Sr/86Sr) en la vigilancia del medio ambiente . 2002 - 2005 . Ref.REN2002-04288-C02-02 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Albert Soler Gil
La subsidència del terreny al barri de l'Estació de Sallent: dades mineralògiques del subsòl i hidroquímica de les aigües subterrànies, estudi preliminar . 2002 - 2002 . Ref.302049 . Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Visión cristalografica y mineralógica de la roca de la antigua cantera de Dénia, en vistas al diseño arquitectónico de un complejo lúdico . 2001 - 2001 . Ref.2648 . WHYART Proyects . IP: Albert Soler i Gil
Estudio mineralógico de la resistencia mecánica de dos muestras procedentes de Mallorca . 2001 - 2001 . Ref.2648 . STACHYS, S.A. . IP: Albert Soler i Gil
Grup de Mineralogia Aplicada i Medi Ambient . 2001 - 2005 . Ref.2001SGR00073 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . IP: Albert Soler Gil
Estudi sobre l'ús potencial de la Geoquímica isotòpica del carboni de compostos Organoclorats en la policia d'aigües . 2001 - 2001 . Ref.301377 . Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Aplicación de la geoquímica isotópica del azufre del sulfato disuelto en hidrogeologia urbana . 2000 - 2000 . Ref.2648 . Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) . IP: Albert Soler i Gil
Estudi per a la millora del tractament de les pàtines ferruginoses de la roca 'Blau d'Aran' . 2000 - 2000 . Ref.UAB . Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) . IP: Esteve Cardellach Lopez
Grup de Mineralogia Aplicada i Medi Ambient . 2000 - 2002 . Ref.1999SGR00062 . Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya . IP: Albert Soler Gil
Geoquímica isotópica de N, O, Sr y S en aguas: su aplicación en la vigilancia del medio ambiente . 2000 - 2002 . Ref.HID99-0498 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Albert Soler Gil
Investigacions referents a sòls contaminats per hidrocarburs . 1999 - 1999 . Ref.300371 . T.P.A. Técnicas de Protección Ambiental, S.A. . IP: Albert Soler Gil
Mejora del rendimiento de una planta de producción de sal . 1999 - 1999 . Ref.300450 . Minas de Cardona, S.L . IP: Albert Soler Gil
Cartografia geològica dels gravitoides del full de Bellver (216) . 1999 - 1999 . Ref.300543 . Institut Cartogràfic de Catalunya . IP: Albert Soler Gil
Borsa de viatge per assistència a congresos . 1999 - 1999 . Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques . IP: Albert Soler i Gil
Treballs d'investigació referents a sòls contaminats . 1998 - 1998 . Ref.300005 . T.P.A. Técnicas de Protección Ambiental, S.A. . IP: Albert Soler Gil
Investigaciones referentes a Geología y Tectónica en mina 'La Respina' (León), así como seguridad y calidad en explotación minera . 1998 - 1998 . Ref.300185 . Sociedad Española de Talcos . IP: Albert Soler Gil
Programa especial de promoció de la recerca i desenvolupament tecnològic de la Generalitat de Catalunya (Difractòmetre de Raigs X de pols cristal.lí ) . 1998 - 1998 . Ref.M-B-1 . Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya . IP: Miguel Angel Cuevas Diarte
Investigación de suelos contaminados . 1997 - 1998 . Ref.3005 . T.P.A. Técnicas de Protección Ambiental, S.A. . IP: Albert Soler i Gil
Mineralogia Aplicada i Medi Ambient . 1997 - 1999 . Ref.1997SGR00277 . Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya . IP: Albert Soler Gil
Ajut per a Grups de Recerca de Catalunya. (DOGC 26.1.96) . 1996 - 1996 . Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya . IP: Albert Soler Gil
Grupo consolidado de Investigación de 'Geoquimica de Fluidos II' . 1996 . Ref.1995SGR 00314 . Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya . IP: Albert Soler Gil
Los isótopos de azufre y de estroncio en las aguas fluviales de la cuenca del río Llobregat (Barcelona), como trazadores de fuentes naturales y antropogénicas . 1996 - 1999 . Ref.AMB96-0818 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Albert Soler Gil
Promoure l'assessorament i la investigació aplicada en el camp de la d'isòtops estables . 1996 - 1996 . Ref.200648 . Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Acció integrada hispano-francesa 1995. HF94-105. (BOE 22-12-94) . 1995 - 1996 . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Albert Soler Gil
Les mineralitzacions de tungsté de la Vall de Bixesarri . 1995 - 1996 . Instituto de Estudios Andorranos . IP: Albert Soler i Gil
Fluids as agents to basin deformation . 1994 - 1995 . Ref.ERB4050-PL92-1044 . Unió Europea . IP: Dr. F. Calvet
Espectròmetre de masses . 1994 . Ref.IN94-0692 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Juan Jose Pueyo Mur
Incorporació de Doctors i Tecnòlegs ( BOE 10.8.93 ) . 1993 - 1996 . Ref.AMB93-0326 . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Albert Soler Gil; Jesus Sole Viñas
Borsa de viatge per assistència a congresos . 1993 - 1993 . Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques . IP: Albert Soler i Gil
Difractròmetre automàtic . 1993 - 1993 . Ref.IN93-0199 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Fco. Javier Solans Huguet
Modelización genética de las alteraciones hidrotermales intragraníticas asociadas a skarns mineralizados en As-Au . 1993 - 1996 . Ref.AMB93-0326 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Albert Soler Gil
Espectròmetre de masses . 1992 - 1992 . Direcció General d'Universitats. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya . IP: Juan Jose Pueyo Mur
Microsonda electrónica para la Universitat de Barcelona . 1992 . Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya . IP: Fco. Javier Solans Huguet
Organització del curs 'Stable isotope geochemistry'.(DOGC 25.9.92) . 1992 . Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT) . IP: Albert Soler Gil
Accesorio de sistema fotográfico automático para fotomicroscopio Zeiss . 1991 . Direcció General de Recerca. Generalitat de Catalunya . IP: Joan Carles Melgarejo Draper
Equip fotogràfic . 1991 - 1991 . Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya . IP: Joan Carles Melgarejo Draper
Ayuda a la Organització de congresos . 1991 - 1991 . Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques . IP: Albert Soler i Gil
Organización de módulos didácticos de Geología y Mineralogía en el Museo dela Vida Rural de la Espluga de Francolí . 1990 - 1991 . Ref.874 . Fundació Jaume I . IP: Albert Soler i Gil
Ayuda a la Organització de congresos . 1990 - 1990 . Divisió de Ciències Experimentals i Matemàtiques . IP: Albert Soler i Gil
Modelización genética de los skarns mineralizados en arsenopirita-Au . 1990 - 1993 . Ref.GEO90-0507 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Albert Soler Gil
Cartografia Metalogenética del sector sud de la granodiorita de Andorra (Alt Urgell) . 1990 - 1991 . Ref.847 . Compañía Ibérica de Sondeos . IP: Albert Soler i Gil
Borsa de viatge . 1989 - 1989 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler i Gil
Organización de módulos didácticos de Mineralogía en el Museo de la Ciencia de Barcelona . 1989 - 1990 . Ref.554 . Museu de la Ciència de Barcelona . IP: Joan Carles Mengarejo i Draper
Cartografía metalogenética del sector Sud-Occidental de los Catalanides . 1988 - 1989 . Ref.444 . Instituto Tecnológico Geominero de España . IP: Joan Carles Melgarejo Draper
Procesos de concentración hidrotermal de AS-AU y de W en el hercínico de los Pirineos . 1987 - 1990 . Ref.PB86-0572 . Secretaría de Estado de Universidades e Investigación . IP: Carlos T. Ayora Ibañez
Atenuación de contaminantes orgánicos e inorgánicos en medios de elevada salinidad. Traslación biotecnológica (ANCOR-TECH) . 2022 - 2025 . Ref.SBPLY/21/180501/000055 . La Mancha . IP: Juan Jose Gomez Alday
ISÓTOPOS ESTABLES APLICADOS A DETERMINAR EL ORIGEN, DESTINO Y REMEDIACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN ACUÍFEROS QUE DESCARGAN A LAGUNAS COSTERAS (ISOREM) . 2022 - 2024 . Ref.TED2021-131005B-C31 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Albert Soler Gil; Maria Nieves Otero Perez
Understanding groundwater Pollution to protect and enhance WATERquality (UPWATER) . 2022 - 2026 . Ref.101081807 . Unió Europea . IP: Cristina Domenech Orti; Silvia Bofill Mas
Ajut per a la intensificació de les activitats de transferència per al curs 2022-23. Modalitat A . 2022 - 2023 . Universitat de Barcelona . IP: Albert Soler Gil
Análisis multi-isotópicos e interpretación de resultados de muestras de agua . 2022 - 2023 . Ref.312076 . Tecnologias y Servicios Agrarios S.A. TRAGSATEC . IP: Albert Soler Gil; Didac Navarro Ciurana
Assessorament i investigació aplicada en el camp d'isotops estables . 2022 - 2022 . Ref.200648 . Diversos . IP: Albert Soler Gil

Publicaciones en revistas

Soler, A.; Enrique, P. La terminación sur-occidental del batolito de Andorra - Mont Lluís: características petrológicas y geoquímicas. En Acta Geologica Hispanica. Volumen 24. Número 2. 1989 . Repositorio Institucional
Ayora, C.; Liesa, M.; Soler, A. El filón de cuarzo con As-Bi de Sant Pere, La Jonquera, Pirineo Oriental: parámetros físico-químicos de formación. En Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 12. 1989
Casas, J.M.; Domingo, F.; Poblet, J.; Soler, A. On the role of Hercynian and Alpine thrusts in the Upper Paleozoic rocks ofthe Central and Eastern Pyrenees. En Geodinamica Acta. Volumen 3. Número 2. 1989
Soler, A.; Ayora, C.; Cardellach, E.; Delgado, J. Gold-bearing hedenbergite skarns from the SW contact of the Andorra granite (Central Pyrenees, Spain). En Mineralium Deposita. Volumen 25S. 1990
Ayora, C.; Soler, A.; Melgarejo, J.C. The Hercynian ore deposits from the Catalonian Coastal Ranges. En Acta Geologica Hispanica. Volumen 25. Número 1-2. 1990 . Repositorio Institucional
Soler, A.; Cardellach, E.; Ayora, C. Modelización de la interacción fluido-roca: datos de isótopos estables de C y O en carbonatos de los skarns de la Cerdanya (Pirineo Central). En Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 14. Número 2. 1991
Soler, A.; Delgado, J. Los skarns mineralizados en Sn-(Au) de l'Alt Urgell (Pirineos Centrales). En Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 14. 1991
Cardellach, E.; Ayora, C.; Soler, A.; Delgado, J. The origin of fluids involved in the formation of gold-bearing skarns of the Andorra granite (Central Pyrenees, Spain): Sulphur isotope data. En Mineralogy and Petrology. Volumen 45. 1992
Delgado, J.; Soler, A. Precisiones sobre el locus del punto isobárico invariante Bi-Bi2S3-FeS-FeS2-S2 a partir de una paragénesis natural y cálculos termodinámicos. En Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 16. 1993
Romer, R.L.; Soler, A. U-Pb age and lead isotopic characterization of Au-bearing skarn related to the Andorra granite. (Central Pyrenees, Spain). En Mineralium Deposita. Volumen 30. 1995
Espínola, M.R.; Soler, A. La presència de scheelita en els sediments del riu d'Aos: caracterització de les mineralitzacions font. En Annals de l'Institut d'Estudis Andorrans. Volumen 7. 1996
Arcos, D.; Soler, A.; Delgado, J. Fluid evolution in the Cu-Au deposit related to the Carlés granodiorite (Asturias). En European Journal of Mineralogy. Volumen 8. 1996
Espinola, M.R.; Soler, A.; Arcos, D. Las mineralizaciones de wolframio asociadas a la granodiorita de Santa Coloma (Andorra). En Geogaceta. Volumen 20. Número 7. 1996
Delgado, J.; Soler, A.; Arcos, D. Discusión sobre la estabilidad de la ferroactinolita: Experimentación versus estimación. En Geogaceta. Volumen 20. Número 7. 1996
Delgado, J.; Soler, A.; Arcos, D. El metamorfismo de contacto e hidrotermalismo asociados al batolito de la Maladeta: geoquímica isotópica de C y O en carbonatos. En Geogaceta. Volumen 20. Número 7. 1996
Soler, A.; Cadellach, E.; Arcos, D.; Delgado, J. Las mineralizaciones auríferas de los Pirineos y su significado en la evolución del orógeno Hercínico. En Geogaceta. Volumen 20. Número 7. 1996
Calvet, F.; Travé, A.; Roca, E.; Soler, A.; Labaume, P. Fracturación y migración de fluidos durante la evolución tectónica neógena en el Sector Central de las Cadenas Costero Catalanas. En Geogaceta. Volumen 20. Número 7. 1996
Arcos, D.; Soler, A. Reconcentración Metamórfica de oro en zonas de cizalla de las Bordas de Conflent (Pirineos Centrales). En Boletín Geológico y Minero. Volumen 108. Número 4-5. 1997
Soler, A.; Cardellach, E.; Arcos, D.; Delgado, J.; Ayora, C. Evolución de los fluidos metamorficos asociados a la formación de las mineralizaciones auríferas en el Hercínico de los Pirineos. En Boletín Geológico y Minero. Volumen 108. Número 4-5. 1997
Travé, A.; Labaume, P.; Calvet, F.; Soler, A. Sediment dewatering and pore fluid migration along thrust faults in a foreland basin inferred from isotopic and elemental geochemical analyses (Eocene Southern-Pyrenees, Spain). En Tectonophysics. Volumen 282. 1997
Soler, A.; Canals, A.; Goldstein, S.L.; Vitoria, L. Sulphur and strontium isotope composition of Llobregat river (NE of Spain): natural versus anthropogenic tracers in stream waters. En Mineralogical Magazine. Volumen 62A. Número 3. 1998
Soler, A.; Canals, A.; Goldstein, S.L.; Vitoria, L. La composición isotópica del S y Sr en las aguas del río Llobregat: caracterización de fuentes naturales y antropogénicas. En Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 21-A. 1998
Travé, A.; Calvet, F.; Soler, A.; Labaume, P. Fracturing and fluid migration during Palaeogene compression and Neogene extension in the Catalan Coastal Ranges, Spain. En Sedimentology. Volumen 45. Número 6. 1998
Canals, A.; Cardellach, E.; Moritz, R.; Soler, A. The influence of the enclosing rock type on baryte deposits eastern Pyrenees, Spain: fluid inclusions and isotope (Sr, S, O, C) data. En Mineralium Deposita. Volumen 34. Número 2. 1999
Otero, N.; Soler, A. Los isótopos de azufre como trazadores del origen natural o antrópico de lasalinización de rios y acuíferos en la cuenca potásica Catalana. En Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 21-A. 2001
Soler, A.; Canals, A.; Goldstein, S.L.; Otero, N.; Antich, N.; Spangerberg, J. Sulfur and strontium isotope composition of Llobregat River (NE Spain): tracers of natural and anthropogenic chemicals in stream waters. En Water, Air, & Soil Pollution. Volumen 136. 2002 . https://doi.org/10.1023/A:1015231810548
Otero, N.; Soler, A. Sulphur isotopes as tracers of the influence of potash mining in groundwater salinization in the Llobregat River Basin (NE Spain). En Water Research. Volumen 36. Número 16. 2002 . https://doi.org/10.1016/S0043-1354(02)00125-2
Vitòria, L.; Soler, A.; Canals, A. Uso de los isòtopos ambientales (N,S,C,O) en la valoración de procesos de remediación natural de aguas contaminadas por nitratos; ejemplo de Osona (NE España). En Hidrogeología y Aguas Subterráneas. Volumen 11. 2003
Serrano, J.; Vitòria, L.; Soler, A.; Àvila, A. L'ús de la isotopia del N per determinar l'origen de la contaminació per nitrats en les aigües subterrànies a Osona (Catalunya). En ORSIS: Organismes i Sistemes. Volumen 18. Número 4-5. 2003
Puig, R., Soler, A., Avila, A. Origen de las fuentes de azufre atmosférico en una parcela de pino silvestre (Pinus sylvestris, L.) situada cerca de la central térmica de Cercs (Berguedà, Catalunya). En Boletín de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 26-A. 2003
Palau, J.; Soler, A.; Canals, A.; Aravena, R. Evaluación de la atenuación natural de disolventes clorados mediante el uso de isótopos ambientales: ejemplo de un emplazamiento contaminado por PCE. En Hidrogeología y Recursos Hídricos. Volumen XXVI. 2004
Vitòria, L.; Otero, N.; Soler, A.; Canals, A. Fertiliser characterisation: isotopic data (N, S, O, C, and Sr). En Environmental Science & Technology. Volumen 38. 2004
Soler, A.; Canals, A.; Antich, N. La relación 87Sr/86Sr una nueva herramienta medioambiental para trazar el origen de la contaminación: el ejemplo del río Cardener, cuenca del río Llobregat. En Seminarios de la Sociedad Española de Mineralogia. Volumen 1. 2004
Palau, J.; Canals, A.; Soler, A. Los isótopos de Carbono como trazadores del origen de compuestos eteno clorados y su utilización enel control de la atenuación. En Seminarios de la Sociedad Española de Mineralogia. Volumen 1. 2004
Vitòria, L.; Soler, A.; Canals, A. Uso de los isótopos ambientales (N, S, C, O) en la determinación del papel de las Piritas como catalizadoras de procesos de atenuación natural de aguas contaminadas por nitratos: ejemplo de Osona (NE España). En Seminarios de la Sociedad Española de Mineralogia. Volumen 1. 2004
Otero, N.; Soler, A.; Canals, A. Uso de datos isotópicos para trazar las fuentes del sulfato disuelto: el caso del río Llobregat. En Hidrogeología y Recursos Hídricos. Volumen XXVI. 2004
Delgado, J.; Soler, A. An Integrated Thermodinamic Mixing Model foe sphalerite Geobarometry from 300 to 850ºC and up to 1 GPa. En Geochimica et Cosmochimica Acta. Volumen 69-4. 2005
Mendoza, E.; Armienta, M.A.; Ayora, C.; Soler, A. y Ramos, E. Lixiviación de elementos traza en Jales de la Mina 'La Asunción' y jales de la mina 'Las Torres', en el distrito minero de Guanajuato, México. En Revista Mejicana de Geología. Volumen 23. Número 1. 2005
Otero, N.; Tolosana-Delgado, R.; Soler, A.; Pawlowsky-Glahn, V.; Canals, A. Relative vs. absolute statistical analysis of compositions: A comparative study of surface waters of a Mediterranean river. En Water Research. Volumen 39. Número 7. 2005 . https://doi.org/10.1016/j.watres.2005.01.012
Tolosana-Delgado, R.; Otero, N.; Pawlowsky-Glahn, V.; Soler, A. Latent compositional factors in the Llobregat River Basin (Spain) hydrogeochemistry. En Mathematical Geology. Volumen 37. Número 7. 2005 . https://doi.org/10.1007/s11004-005-7375-7
Rovira, M.; Casas, J.M.; Soler, A. Balance Salino en la Cuenca del río Llobregat. En Afinidad. Volumen 63 (526). 2006
Soler, A.; Rovira, M.; Palau, J.; Otero, N. El papel de los aditivos de flotación en el impacto ambiental de la minería potásica en las aguas de la cuenca del río Llobregat (NE España). En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Número 6. 2006 . http://www.ehu.es/sem/revista/macla.htm
Corbella, M.; Ayora, C.; Cardellach, E.; Soler, A. Reactive transport modeling and hydrothermal karst genesis: the example of the Rocabruna barite deposit (Eastern Pyrenees). En Chemical Geology. Volumen 233 . 2006
Escoda Francolí, J.; Canalda Sahli, C.; Soler, A.; Figueiredo, R.; Gay Escoda, C. Inferior alveolar nerve damage because of  overextended endodontic material: A problem of sealer cement biocompatibility?

. En Journal of Endodontics. Volumen 33. Número 12. 2007
Menció, A.; Mas-Pla, J.; Otero, N.; Soler, A.; Folch, A. Dinámica de la contaminación por nitrato en el sistema acuífero de la Plana de Vic (Osona, Barcelona). En Geogaceta. Número 41. 2007
Palau, J.; Soler, A.; Teixidor, P.; Aravena R. Compound-specific carbon isotope analysis of volatile organic compounds in water using solid-phase microextraction. En Journal of Chromatography A. Volumen 1163. Número 1-2. 2007 . Repositorio Institucional
Otero, N.; Menció, A.; Torrentó, C.; Soler, A.; Mas-Pla, J. Estudio multi-isotópico de la atenuación natural de la contaminación por nitratos en un sistema acuífero regional: Plana de Vic (Osona, NE España). En Geogaceta. Volumen 41. 2007 . Repositorio Institucional
Otero, N.; Canals, A.; Soler, A. Using dual-isotope data to trace the origin and processes of dissolved sulphate: a case study in Calders stream (Llobregat basin, Spain). En Aquatic Geochemistry. Volumen 13. 2007 . https://doi.org/10.1007/s10498-007-9010-3
Rovira, M.; Casas, J.M.; Soler, A.; Ginebreda, A. Empleo de isótopos ambientales para discernir la contaminación salina de la cuenca del río Llobregat. En Afinidad. Volumen 65. Número 537. 2008 . Repositorio Institucional
Puig, R.; Àvila, A.; Soler, A. Sulphur isotopes as tracers of the influence of a coal-fired power plant on a Scots pine forest in Catalonia (NE Spain). En Atmospheric Environment. Volumen 42. Número 4. 2008 . Repositorio Institucional
Otero, N.; Soler, A.; Canals, A. Controls of δ34S and δ18O in dissolved sulphate: learning from a detailed survey in the Llobregat River (Spain). En Applied Geochemistry. Volumen 23. 2008 . https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2007.11.009
Vitoria, L; Soler, A.; Canals, A.; Otero, N. Environmental Isotopes (N, S, C, O, D) to Determine Natural Attenuation Processes in Nitrate Contaminated Waters: Example of Osona (NE Spain). En Applied Geochemistry. Volumen 23. Número 12. 2008 . https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2008.07.018
Torrentó, C.; Urmeneta, J.; Edwards, K.; Cama, J.; Soler, A. Denitrification driven by pyrite oxidation and colonization of pyrite surface by Thiobacillus denitrificans. En Geochimica et Cosmochimica Acta. Volumen 73. Número 13. 2009 . https://goldschmidtabstracts.info/2009/1341.pdf
Manzano, M., Custodio, E., Higueras, H., Puig, R., Soler, A. Influencia de la gestión del acuífero sobre los humedales del manto eólico de Doñana. En Boletín Geológico y Minero. Volumen 120. Número 3. 2009
Otero, N.; Torrentó, C.; Soler, A.; Menció, A.; Mas-Pla, J. Monitoring groundwater nitrate attenuation in a regional system coupling hydrogeology with multi-isotopic methods: the case of Plana de Vic (Osona, Spain). En Agriculture Ecosystems & Environment. Volumen 133. Número 1-2. 2009 . Repositorio Institucional
Armienta, M.A.; De la Cruz-Reyna, S.; Soler, A.; Cruz, O.; Ceniceros, N.; Aguayo, A. Chemistry of Ash-Leachates to Monitor Volcanic Activity: An application to Popocatépetl volcano, central Mexico. En Chemical Geology. Número 8. 2010
Palau, J.; Soler, A.; Canals, À; Aravena R. Use of environmental isotopes (13C, 15N, and 18O) for evaluating sources and fate of nitrate and tetrachloroethene in an alluvial aquifer. En Environmental Forensics. Volumen 11. Número 3. 2010 . Repositorio Institucional
Delgado Martin, J.; Soler Gil, A. Ilvaite stability in skarns from the northern contact of the Maladeta batholith, Central Pyrenees (Spain). En European Journal of Mineralogy. Volumen 22. Número 3. 2010
Vazquez-Suñe, E.; Carrera, J.; Tubau, I.; Sanchez-Villa, X.; Soler, A. An approach to identify urban groundwater recharge. En Hydrology and Earth System Sciences. Volumen 14. 2010
Torrentó, C.; Cama, J.; Urmeneta, J.; Otero, N.; Soler, A. Denitrification of groundwater with pyrite and Thiobacillus denitrificans. En Chemical Geology. Volumen 278. Número 1-2. 2010 . Repositorio Institucional
Menció, A.; Mas-Pla, J.; Otero, N.; Soler, A. Nitrate as tracer of groundwater flow in a fractured multilayered aquifer. En Hydrological Sciences Journal – Journal des Sciences Hydrologiques . Volumen 56. Número 1-2. 2011 . https://doi.org/10.1080/02626667.2010.543086
Folch, A.; Menció, A.; Puig, R.; Soler, A.; Mas-Pla, J. Groundwater development effects on different scale hydrogeological systems using head, hydrochemical and isotopic data and implications for water resources management: the selva basin (NE Spain). En Journal of Hydrology. Volumen 403. 2011 . https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.03.041
Benavente,J.; Vadillo,I.; Liñan,C.; Carrasco,F.; Soler,A. Ventilation effects in a karstic show cave and in its vadose environment, Nerja, Southern Spain. En Carbonates and Evaporites. Volumen 26. Número 11. 2011 . http://www.springerlink.com/content/q547v2wk54585j31/
Carrey, R.; Otero, N.; Soler, A.; Vidal, G.; Ayora, C.; Gómez Alday, J.J. Atenuación Inducida Mediante Glucosa en Agua Subterránea Contaminada por Nitrato: Ensayos en Microcosmos de Flujo Continuo. En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Número 15. 2011
Martínez, J.; Soler, A.; Tauler, E.; Corominas, J.; Otero, N.; Agelet, J. Influencia de la mineralogía en la durabilidad de las rocas blandas: aplicación a taludes en Gipuzkoa. En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 15. 2011
Audí-Miró, C.; Otero, N.; Soler, A.; Palau, J. Isotopic fractionation as a tool to assess degradation of chlorinated ethylenes by a zero valent iron barrier. En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 15. 2011
Otero, N.; Soler, A.; Corp, R.M.; Mas-Pla, J.; Garcia-Solsona, E.; Masqué, P. Origin and evolution of groundwater collected by a desalination plant (Tordera, Spain): a multi-isotopic approach. En Journal of Hydrology. Volumen 397. 2011 . https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.11.020
Torrentó, C.; Urmeneta, J.; Otero, N.; Soler, A.; Viñas, M., Cama, J. Enhanced denitrification in groundwater and sediments from a nitrate-contaminated aquifer after addition of pyrite. En Chemical Geology. Volumen 287. Número 1-2. 2011 . Repositorio Institucional
Martínez-Bofill, J.; Soler, A.; Otero, N.; Salvado, E. Caracterización Mineralógica y química de áridos ofíticos sometidos a ensayos normalizados de durabilidad. En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 16. 2012
Torrentó, C.; Audí-Miró, C.; Marchesi, M; Rosell, M.; Otero, N.; Soler, A.; Viñas, M. Selecting oxidation process for treating water contaminated with a mixture of chlorinated VOCs. En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 16. 2012 . Repositorio Institucional
Agelet, J.; Martínez-Bofill, J.; Soler, A.; Tauler, E.; Corominas, J.; Otero, N. Aspectos microtexturales que condicionana la durabilidad de las rocas arcillosas. En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 16. 2012
Audí-Miró, C.; Espinola, R.; Torrentó, C.; Otero, N.; Rosell, M.; Rossi, A.; Palau, J.; Soler, A. Control of the effectiveness of source removal and ZVI barrier treatment in a DNAPLs contaminated site using CSIA. En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 16. 2012 . Repositorio Institucional
Levresse, G.; López, G.; Tritlla, J.; Cardellach-López, E.; Carrillo Chavez, A.; Mascuñano-Salvador, E.; Soler, A.; Corbella, M.; Hernández-Sandoval, L.G.; Corona-Esquivel, R. Phytoavailability of antimony and heavy metals in arid regions: The case of the Wadley Sb district (San Luis, Potosí, Mexico). En Science of the Total Environment. Número 427-428. 2012
Marchesi, M.; Aravena, R.; Sra, K.; Thomson, N.; Otero, N.; Soler, A., Mancini, S. Carbon isotope fractionation of chlorinated ethenes during oxidation by Fe2+ activated persulfate. En Science of the Total Environment. Volumen 433. 2012 . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.06.051
Puig, R.; Folch, A.; Menció, A.; Soler, A.; Mas-Pla, J. Multi-isotopic study (15N, 34S, 18O, 13C) to identify processes affecting nitrate and sulfate in response to local and regional groundwater mixing in a large-scale flow system. En Applied Geochemistry. Volumen 32. 2013 . https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2012.10.014
Vidal-Gavilan, G.; Folch, A.; Otero, N.; Solanas A.; Soler, A. Isotope Characterization of an In situ Biodenitrification Pilot-test in a fractured aquifer. En Applied Geochemistry. Volumen 32. 2013 . https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2012.10.033
Carrey, R.; Otero, N.; Soler, A.; Gómez-Alday, J. J.; Ayora, C. The role of Lower Cretaceous sediments in groundwater nitrate attenuation in Central Spain: column experiments. En Applied Geochemistry. Volumen 32. 2013 . https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2012.10.009
Audí-Miró, C.; Cretnik, S.; Otero, N.; Palau, J.; Shouakar-Stash, O.; Soler, A.; Elsner, M. Cl and C isotope analysis to assess the effectiveness of chlorinated ethene degradation by zero-valent iron: Evidence from dual element and product isotope values. En Applied Geochemistry. Volumen 32. 2013 . https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2012.08.025
Jurado, A.; Vàzquez-Suñé; Soler, A.; Tubau, I.; Carrera, J.; Estanislao Pujades, E.; Anson , I. Application of multi-isotope data (O, D, C and S) to quantify redox processes in urban groundwater. En Applied Geochemistry. Volumen 34. 2013 . https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2013.02.018
Marchesi, M.; Thomson, N. R.; Aravena, R.; Sra K. S.; Otero, N.; Soler, A. Carbon isotope fractionation of 1,1,1- trichloroethane during base-catalyzed persulfate treatment. En Journal of Hazardous Materials. Volumen 250. Número 15. 2013 . https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.05.011
Grau-Martínez, A.; Torrentó, C.; Audí-Miró, C.; Otero, N.; Soler, A. Isotopic fractionation associated to nitrate reduction by zero valent iron. En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 19. 2014 . Repositorio Institucional
Rodríguez-Escales, P.; Van Breukelen, B.M.; Vidal-Gavilan, G.; Soler, A.; Folch, A. Integrated modeling of biogeochemical reactions and associated isotope fractionations at batch scale: A tool to monitor enhanced biodenitrification applications. En Chemical Geology. Volumen 365. 2014 . https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2013.12.003
Torrentó, C.; Audí-Miró, C.; Bordeleau, G.; Marchesi, M.; Rosell, M.; Otero, N.; Soler, A. The use of alkaline hydrolysis as a novel strategy for chloroform remediation: feasibility of using urban construction wastes and evaluation of carbon isotopic fractionation. En Environmental Science & Technology. Volumen 48. Número 3. 2014 . Repositorio Institucional
Palau, J.; Marchesi, M.: Chambon, J.: Aravena, R.; Canals, A.; Binning, P. J., Bjerg P. L.; Otero, N.; Soler, A. Multi-isotope (carbon and chlorine) analysis for fingerprinting and site characterization at a fractured bedrock aquifer contaminated by chlorinated ethenes. En Science of the Total Environment. Volumen 475. 2014 . Repositorio Institucional
Urresti-Estala, B.; Vadillo-Pérez, I.; Jiménez-Gavilán, P.; Soler, A.; Sánchez-García D.; Carrasco-Cantos, F. Application of stable isotopes (δ34S-SO4, δ18O-SO4, δ15N-NO3, δ18O-NO3) to determine natural background and contamination sources in the Guadalhorce River Basin (southern Spain). En Science of the Total Environment. Volumen 506-507. Número 15 febrero 2014. 2014 . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.090
Lambán, L.J.; Jódar, J.; Custodio, E.; Soler, A.; Sapriza, G.; Soto, R. Isotopic and hydrogeochemical characterization of high-altitude karst aquifers in complex geological settings. The Ordesa and Monte Perdido National Park (Northern Spain) case study. En Science of the Total Environment. Volumen 506-507. Número setiembre 2014. 2014 . Repositorio Institucional
Carrey, R.; Otero, N.; Vidal-Gavilan, G.; Ayora, C.; Soler, A.; Gómez-Alday, J.J. Induced Nitrate Attenuation by Glucose in Groundwater: Flow-Through Experiment. En Chemical Geology. Número 370. 2014 . https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2014.01.016
Soler i Gil, A.; Bonotto, D.M. Hydrochemical and stable isotopes (H, O, S) signatures in deep groundwaters of Paraná basin, Brazil. En Environmental Earth Sciences. Volumen 73. Número 1. 2014 . https://doi.org/10.1007/s12665-014-3397-0
Carrey, R.; Rodríguez Escales, P.; Otero, N.; Ayora, C.; Soler, A.; Gómez Alday, J.J. Nitrate attenuation potential of hypersaline lake sediments in central Spain: Flow-through and batch experiments. En Journal of Contaminant Hydrology. Volumen 164. 2014 . https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2014.06.017
Vidal-Gavilan, G.; Carrey, R.; Solanas, A.; Soler, A. Feeding Strategies for groundwater enhanced biodenitrification in an alluvial aquifer: Chemical microbial and isotope assessment of a 1D flow-through experiment. En Science of the Total Environment. Volumen 494-495. 2014 . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.06.100
Gómez, J.J.; Carrey, R.; Valiente, N.; Otero, N.; Soler, A.; Ayora, C.; Sanz, D.; Muñoz, A.; Castaño, S.; Recio, C.; Carnicero, A.; Cortijo, A. Denitrification in a hypersaline lake-aquifer system (Pétrola Basin, Central Spain): The role of recent organic matter and Cretaceous organic rich sediments. En Science of the Total Environment. Volumen 497-498. 2014 . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.07.129
Merchan, D.; Otero, N.; Soler, A.; Causapé, J. Main sources and processes affecting dissolved sulphates and nitrates in a small irrigated basin (Lerma Basin, Zaragoza, Spain): Isotopic characterization. En Agriculture Ecosystems & Environment. Volumen 195. Número 1 October 2014. 2014 . https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.05.011
Scheiber, L.; Ayora, C.; Vázquez-Suñé, E.; Cendón, C.I.; Soler, A.; Baquero, J.C. Origin of high ammonium, arsenic and boron concentrations in the proximity of a mine: Natural vs. anthropogenic processes. En Science of the Total Environment. Volumen 541. 2015 . Repositorio Institucional
Scheiber, L.; Ayora, C.; Vazquez-Suñé, E.; Cendón, D.I.; Soler, A.; Custodio, E.; Baquero, J.C. Recent and old groundwater in the Niebla-Posadas regional aquifer (southern Spain): Implications for its management. En Journal of Hydrology. Volumen 523. 2015 . Repositorio Institucional
Domènech,C.; Martínez-Bofill,J.; Otero, N.; Tauler,E.; Soler, J.; Coto, L.; Soler, A. Comparative study of Spanish norms used to quantify gypsum content in civil and building construction. En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Número 20. 2015 . Repositorio Institucional
Grau-Martínez, A.; Carrey, R.; Torrentó, C.; Folch, A.; Soler,; Otero, N. Evaluation of two carbon sources for inducing denitrification: Batch and column experiments. En Procedia Earth and Planetary Science. Volumen 13. 2015 . https://doi.org/10.1016/j.proeps.2015.07.030
Corominas, J.; Martínez-Bofill, J.; Soler, A. A textural classification of argillaceous rocks and their durability. En Landslides. Volumen 12. Número 4. 2015 . Repositorio Institucional
Rodríguez-Fernández, D.; Rosell, M.; Domènech, C.; Torrentó, C.; Palau, J.; Soler, A. C and Cl-CSIA for elucidating chlorinated methanes biotic and abiotic degradation at a polluted bedrock aquifer. En Procedia Earth and Planetary Science. Volumen 13. 2015 . https://doi.org/10.1016/j.proeps.2015.07.029
Audí-Miró, C.; Cretnik, S.; Torrentó, C.; Rosell, M.; Shouakar-Stash, O.; Otero, N.; Palau, J.; Elsner, M.; Soler, A. C, Cl and H compound-specific isotope analysis to assess natural versus Fe(0) barrier-induced degradation of chlorinated ethenes at a contaminated site. En Journal of Hazardous Materials. Volumen 299. 2015 . Repositorio Institucional
Montse Marquès; Montse Mari; Carme Audí-Miró; Jordi Sierra; Albert Soler; Martí Nadal; José L. Domingo. Climate change impact on the PAH photodegradation in soils: Characterization and metabolites identification. En Environment International. Volumen 89-90. 2016 . Repositorio Institucional
Marques, Montse; Mari, Montse; Audi-Miro, Carme; Sierra, Jordi; Soler, Albert; Nadal, Marti; Domingo, Jose L. Photodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils under a climate change base scenario. En Chemosphere. Volumen 148. 2016 . Repositorio Institucional
Mari, M.; Sánchez-Soberón, F.; Audí-Miró, C.; van Drooge, B.L.; Soler, A.; Grimalt, J.O.; Schuhmacher, M. Source apportionment of inorganic and organic PM in the ambient air around a cement plant: assessment of complementary tools. En Aerosol And Air Quality Research. Volumen 16. 2016
Navarro-Ciurana, D.; Soler i Gil, A.; Martínez-Bofill, J.; Domènech, C.; Otero, N.; Tauler, E.; Ruiz, A.; Ibarbia, I.; Navarro, J.A. A classification of weak rocks for their use in road embankments. En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 22. 2017 . Repositorio Institucional
Domènech, C.; Canals, A.; Soler, A.; Sabanès, A.; Dumestre, A. Evolution assessment of soils contaminated by roasted pyrite wastes. En Procedia Earth and Planetary Science. Volumen 17C. 2017 . https://doi.org/10.1016/j.proeps.2016.12.109
Valiente, N.; Menchen, A.; Carrey, R.; Otero, N.; Soler, A.; Sanz, D.; Gomez-Alday, J. J. Sulfur recycling processes in a eutrophic hypersaline system: Petrola Lake (SE, Spain). En Procedia Earth and Planetary Science. Volumen 17. 2017 . https://doi.org/10.1016/j.proeps.2016.12.071
Heckel, B.; Rodríguez-Fernández, D.; Torrento, C.; Meyer, A.; Palau, J.; Domenech, C.; Rosell, M.; Soler, A.; Hunkeler, D.; Elsner, M. Compound-Specific Chlorine Isotope Analysis of Tetrachloromethane and Trichloromethane by Gas Chromatography-Isotope Ratio Mass Spectrometry vs Gas Chromatography-Quadrupole Mass Spectrometry: Method Development and Evaluation of Precision and Trueness. En Analytical Chemistry. Volumen 89. Número 6. 2017 . Repositorio Institucional
Palau, J.; Yu, R.; Hatijah Mortan; S.; Shouakar-Stash, O.; Rosell, M.; Freedman, D.; Sbarbati, C.; Fiorenza, S.; Aravena, R.; Marco-Urrea, E.; Elsner, M.; Soler, A.; Hunkeler, D. Distinct dual C-Cl isotope fractionation patterns during anaerobic biodegradation of 1,2-dichloroethane: potential to characterize microbial degradation in the field. En Environmental Science & Technology. Volumen 51. Número 5. 2017 . Repositorio Institucional
Puig, R.; Soler, A.; Widory, D., Mas-Pla, J.;Domènech, C.; Otero, N. Characterizing sources and natural attenuation of nitrate contamination in the Baix Ter aquifer system (NE Spain) using a multi-isotope approach. En Science of the Total Environment. Volumen 580. 2017 . Repositorio Institucional
Grau-Martínez, A.; Torrentó, C.; Carrey, R.; Rodríguez-Escales, P.; Domènech, C.; Ghiglieri, G.; Soler, A.; Otero, N. Feasibility of two low-cost organic substrates for unducing denitrification in artificial recharge ponds:batch and flow-through experiments. En Journal of Contaminant Hydrology. Volumen 198. 2017 . Repositorio Institucional
Jarray, H.; Zammouri, M.; Ouessar, M.; Hamzaoui-Azaza, F.; Barbieri, M.; Zerrim, A.; Soler i Gil, A.; Yahyaoui, H. Groundwater vulnerability based on GIS approach: Case study of Zeuss-Koutine aquifer, South-Eastern Tunisia. En Geofisica Internacional. Volumen 56. Número 1. 2017 . https://doi.org/10.19155/geofint.2017.056.2.1
Torrentó, C.; Palau, J.; Rodríguez-Fernández, D.; Heckel, B.; Meyer, A.; Domènech, C.; Rosell, M.; Soler, A.; Elsner, M.; Hunkeler, D. Carbon and chlorine isotope fractionation patterns associated with different engineered chloroform transformation reactions. En Environmental Science & Technology. Volumen 51. Número 11. 2017 . Repositorio Institucional
Margalef-Martí, R.; Carrey, R.; Otero, N.; Domenech, C.; Soler, A. Nitrate and Nitrite Attenuation by Fe(II) Minerals: Biotic and Abiotic Reactions. En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 22. 2017 . Repositorio Institucional
Scheiber, L.; Ayora, C.; Vázquez-Suñé, E.; Soler, A. Groundwater-Gossan interaction and the genesis of the secondarysiderite rock at Las Cruces ore deposit (SW Spain). En Ore Geology Reviews. Volumen 102. 2017 . Repositorio Institucional
Jiménez-Madrid, A.; Castaño, S.; Vadillo, I.; Martinez, C.; Carrasco F.; Soler, A. Applications of Hydro-Chemical and Isotopic Tools to Improve Definitions of Groundwater Catchment Zones in a Karstic Aquifer: A Case Study. En Water. Volumen 9. Número 595. 2017 . Repositorio Institucional
Palau, J.; Shouakar-Stash, O.; Hatijah Mortan, S.; Yu, R.; Rosell, M.; Marco-Urrea, E.; Freedman, D.; Aravena, R.; Soler, A.; Hunkeler, D. Hydrogen isotope fractionation during biodegradation of 1,2-dichloroethane: potential for pathway identification using a multi-element (C, Cl and H) isotope approach. En Environmental Science & Technology. Volumen 51. Número 18. 2017 . Repositorio Institucional
Valiente, V.; Carrey, R; Otero, N.; Gutiérrez-Villanueva, M.A.; Soler, A.; Sanz, D.; Castaño, S.; Gómez-Alday, J.J. Tracing sulfate recycling in the hypersaline Pétrola lake (SE Spain): A combined isotopic and microbiological approach. En Chemical Geology. Volumen 473. 2017 . Repositorio Institucional
Carrey, R.; RodrÍguez-Escales, P.; Soler, A.; Otero, N. Tracing the role of endogenous carbon in denitrification using wine industry by-product as an external electron donor: coupling isotopic tools with mathematical modeling. En Journal of Environmental Management. Volumen 207. 2018 . Repositorio Institucional
Pittalis, D.; Carrey, R.; Da Pelo, S.; Carletti, A.; Biddau, R.; Cidu, R.; Celico, F.; Soler, A.; Ghiglieri, G. Hydrogeological and multi-isotopic approach to define nitrate pollution and denitrification processes in a coastal aquifer (Sardinia, Italy). En Hydrogeology Journal. Volumen 26. Número 6. 2018 . Repositorio Institucional
Valiente, N.; Carrey, R.; Otero, N.; Soler, A.; Sanz, D.; Muñoz-Martín, A.; Jirsa, F.; Wanek, W.; Gómez-Alday, J.J. A Multi-isotopic approach to investigate the influence of land use on nitrate removal in a highly saline lake-aquifer system. En Science of the Total Environment. Número 631-632. 2018 . Repositorio Institucional
Rodríguez-Fernández, D.; Torrentó, C.; Guivernau, M.; Viñas, M.; Hunkeler, D.; Soler, A.; Domènech, C.; Rosell, M. Vitamin B12 effects on chlorinated methanes-degrading microcosms: Dual isotope and metabolically active microbial populations assessment. En Science of the Total Environment. Volumen 621. 2018 . Repositorio Institucional
Plasencia, E.; Sánchez-Guijarro, M; Sánchez-Soberón, F.; Rovira, J.; Sierra, J.; Schuhmacher, M.; Rosell, M.; Soler, A. Particulate matter source apportionment in complex urban and industrial cities: The case of Tarragona, Spain. En WIT Transaction on Ecology and the Environment. Volumen 8. 2018 . https://doi.org/10.2495/AIR180471
Grau-Martinez, Alba; Folch, Albert; Torrento, Clara; Valhondo, Cristina; Barba, Carme; Domenech, Cristina; Soler, Albert; Otero, Neus. Monitoring induced denitrification during managed aquifer recharge in an infiltration pond. En Journal of Hydrology. Volumen 561. 2018 . Repositorio Institucional
Rodríguez-Fernández, D.; Heckel, B.; Torrento, C.; Meyer, A.; Elsner, M.; Hunkeler, D.; Soler, A.; Rosell, M.; Domenech, C. Dual element (C-Cl) isotope approach to distinguish abiotic reactions of chlorinated methanes by Fe(0) and by Fe(II) on iron minerals at neutral and alkaline pH. En Chemosphere. Volumen 206. 2018 . Repositorio Institucional
Cayetano Gutiérrez-Cánovas; David Sánchez-Fernández; Miguel Cañedo-Argüelles; Andrés Millán; Josefa Velasco; Raúl Acosta; Pau Fortuño; Neus Otero; Albert Soler; Núria Bonada. Do all roads lead to Rome? Exploring community trajectories in response to anthropogenic salinization and dilution of rivers. En Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. Volumen 374 . Número 1764. 2018 . Repositorio Institucional
Rodríguez-Fernández, D.; Torrentó, C.; Palau, J.; Marchesi, M.; Soler, A.; Hunkeler, D.; Domènech, C.; Rosell, M. Unravelling long-term source removal effects and chlorinated methanes natural attenuation processes by C and Cl stable isotopic patterns at a complex field site. En Science of the Total Environment. Volumen 645. 2018 . Repositorio Institucional
Navarro-Ciurana, D.; Soler, A.; Saleta-Daví, A.; Otero, N.; Quintana Sotomayor, C.; San Miguel Cornejo, D.; Musalem Jara, M.; Novoa Godoy, G.; Carrasco Jaramillo, C.; Aguirre-Dueñas, E.; Escudero Vargas, M. Quantifying the potential seepage from the Quillayes porphyry Cu tailing dam using stable isotopes (Chile). En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 24. 2019 . http://www.ehu.eus/sem/macla_pdf/macla24/Macla24prov.Resumenes_SEM_2019.pdf
Vinyes-Nadal, M.; Navarro-Ciurana, D.; Torrentó, C.; Carrey, R.; Micola, N.; Garrido, T.; Munné, A.; Solà, J.; Soler, A.; Otero, N. Herramientas multi-isotópicas para determinar el origen de la contaminación por nitratos en la provincia de Girona (Cataluña). En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 24. 2019 . Repositorio Institucional
Blázquez-Pallí, N.; Rosell, M.; Varias, J.; Bosch, M.; Soler, A.; Vicent, T.; Marco-Urrea, E. Multi-method assessment of the intrinsic biodegradation potential of an aquifer contaminated with chlorinated ethenes at an industrial area in Barcelona (Spain). En Environmental Pollution. Volumen 244. 2019 . Repositorio Institucional
Grau-Martínez, A.; Torrentó, C.; Carrey, R.; Soler, A.; Otero, N. Isotopic evidence of nitrate degradation by a zero-valent iron permeable reactive barrier: Batch experiments and a field scale study. En Journal of Hydrology. Volumen 570. 2019 . Repositorio Institucional
Rosell, M.; Palau, J.; Hatijah Mortan, S.; Caminal, G.; Soler, A.; Shouakar-Stash, O.; Marco-Urrea, E. Dual carbon-chlorine isotope fractionation during dichloroelimination of 1,1,2-trichloroethane by an enrichment culture containing Dehalogenimonas sp. En Science of the Total Environment. Volumen 648. 2019 . Repositorio Institucional
Herms, I.; Jódar, J.; Soler, A.; Vadillo, I.; Lambán, L.J.; Martos-Rosillo, S.; Núñez, J.A.; Arnó, G.; Jorge, J. Contribution of isotopic research techniques to characterize highmountain-Mediterranean karst aquifers: The Port del Comte (Eastern Pyrenees) aquifer. En Science of the Total Environment. Volumen 656. 2019 . Repositorio Institucional
Cossío, O.; Navarro-Ciurana, D.; Domènech, C.; Canals, A.; Barbieri, M.; Pittalis, D.; Soler, A.; Ghiglieri, G. F-bearing sediments and rocks in the East African Rift: characterization and evaluation of F release capacity. En MACLA. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía. Volumen 24. 2019 . Repositorio Institucional
Blázquez-Pallí, N.; Shouakar-Stash, O.; Palau, J.; Trueba-Santiso, A.; Varias, J.; Bosch, M.; Soler. A.; Vicent, T., Marco-Urrea, E.; Rosell, M. Use of c-cl csia to elucidate origin and fate of dcm in complex contaminated field sites. En E3S Web of Conferences. Volumen 98. Número 12003. 2019 . https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199812003
Otero, N.; Llovet, A.; Carrey, R.; Ribas, A.; Domene, X.; Mattana, S.; Chin-Pampillo, J.; Alcañiz, J.M.; Soler, A. Chemical and isotopic characterization of nitrate retained and leached from soil after manure fertilization-by lysimeter experiments. En E3S Web of Conferences. Volumen 98. 2019 . https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199812016
Margalef-Marti, R.; Carrey, R.; Soler, A.; Otero, N. Isotopic fractionation associated to nitrate attenuation by ferrous iron containing minerals. En E3S Web of Conferences. Volumen 98. 2019 . https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199812013
Margalef-Marti, R.; Carrey, R.; Soler, A.; Otero, N. Evaluating the potential use of a dairy industry residue to induce denitrification in polluted water bodies: a flow-through experiment. En Journal of Environmental Management. Volumen 245. 2019 . Repositorio Institucional
Margalef-Marti, R.; Carrey, R.; Viladés, M.; Jubany, I.; Vilanova, E.; Grau, R.; Soler, A.; Otero, N. Use of nitrogen and oxygen isotopes of dissolved nitrate to trace field-scale induced denitrification efficiency throughout an in-situ groundwater remediation strategy. En Science of the Total Environment. Volumen 686. 2019 . Repositorio Institucional
Margalef-Marti, R.; Carrey, R.; Merchán, D.; Soler, A.; Causapé, J.; Otero, N. Feasibility of using rural waste products to increase the denitrification efficiency in a surface flow constructed wetland. En Journal of Hydrology. Volumen 578. 2019 . Repositorio Institucional
Gamboa, Carolina; Godfrey, Linda; Herrera, Christian; Custodio, Emilio; Soler, Albert. The origin of solutes in groundwater in a hyper-arid environment: A chemical and multi-isotope approach in the Atacama Desert, Chile. En Science of the Total Environment. Volumen 690. 2019 . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.356
Blazquez-Palli, Natalia; Rosell, Monica; Varias, Joan; Bosch, Marcal; Soler, Albert; Vicent, Teresa; Marco-Urrea, Ernest. Integrative isotopic and molecular approach for the diagnosis and implementation of an efficient in-situ enhanced biological reductive dechlorination of chlorinated ethenes. En Water Research. Volumen 167. 2019 . Repositorio Institucional
Blázquez-Pallí, N.; Shouakar-Stash, O.; Palau, J.; Trueba-Santiso, A.; Varias, J.; Bosch, M.; Soler, A.; Vicent, T.; Marco-Urrea, E.; Rosell, M. Use of dual element isotope analysis and microcosm studies to determine the origin and potential anaerobic biodegradation of dichloromethane in two multi-contaminated aquifers. En Science of the Total Environment. Volumen 696. Número 134066. 2019 . Repositorio Institucional
Ceballos, E.; Margalef-Marti, R.; Carrey, R.; Frei, R.; Otero, N.; Soler, A.; Ayora, C. Characterisation of the natural attenuation of chromium contamination in the presence of nitrate using isotopic methods. A case study from the Matanza-Riachuelo river basin, Argentina. En Science of the Total Environment. Volumen 699. 2020 . Repositorio Institucional
Wolkersdorfer, Christian; Nordstrom, Darrell Kirk; Beckie, Roger Daniel; Cicerone, Daniel S.; Elliot, Trevor; Edraki, Mansour; Valente, Teresa; Franca, Silvia Cristina Alves; Kumar, Pramod; Lucero, Ricardo Andres Oyarzun; Soler i Gil, Albert. Guidance for the Integrated Use of Hydrological, Geochemical, and Isotopic Tools in Mining Operations. En Mine Water and the Environment. Volumen 39. Número 2. 2020 . https://doi.org/10.1007/s10230-020-00666-x
Soler, A.; Bonotto, D.M. Stable isotopes (H, O, S) signatures evidencing evolutionary trends of Brazilian spas groundwaters. En Journal of Geochemical Exploration. Volumen 210 . Número 106452. 2020 . Repositorio Institucional
Margalef-Marti, R.; Carrey, R.; Benito J. A.; Marti, V.; Soler, A.; Otero, N. Nitrate and nitrite reduction by ferrous iron minerals in polluted groundwater: Isotopic characterization of batch experiments. En Chemical Geology. Volumen 548. 2020 . Repositorio Institucional
Paredes, I.; Otero, N.; Soler, A.; Geen, A.J.; Soto, D. Agricultural and urban delivered nitrate pollution input to Mediterranean temporary freshwaters. En Agriculture Ecosystems & Environment. Volumen 294. 2020 . Repositorio Institucional
Ghiglieri, Giorgio; Pistis, Marco; Abebe, Bekele; Azagegn, Tilahun; Engidasew, Tesfaye Asresahagne; Pittalis, Daniele; Soler, Albert; Barbieri, Manuela; Navarro-Ciurana, Didac; Carrey, Raul; Puig, Roger; Carletti, Alberto; Balia, Roberto; Haile, Tigistu. Three-dimensional hydrostratigraphical modelling supporting the evaluation of fluoride enrichment in groundwater: Lakes basin (Central Ethiopia). En Journal of Hydrology: Regional Studies. Volumen 32. Número 100756. 2020 . Repositorio Institucional
Carrey, R.; Balleste, E.; Blanch, A.R.; Lucena, F.; Pons, P.; López, J.M.; Rull, M.; Sola, J.; Micola, N.; Fraile, J.; Garrido, T.; Munné, T.; Soler, A.; Otero, N. Combining multi-isotopic and molecular source tracking methods to identify nitrate pollution sources in surface and groundwater. En Water Research. Volumen 188. Número 1165437. 2021 . Repositorio Institucional
Margalef-Marti, R.; Llovet, A.; Carrey, R.; Ribas, A.; Domene, X.; Mattana, S.; Chin-Pampillo, J.; Mondini, C.; Alcañiz, J.M.; Soler, A.; Otero, N. Impact of fertilization with pig slurry on the isotopic composition of nitrate retained in soil and leached to groundwater in agricultural areas. En Applied Geochemistry. Volumen 125. 2021 . Repositorio Institucional
Herms, I.; Jódar, J.; Soler, A.; Lambán, Custodio, E.; Núñez, J.A.; Arnó, G.; Ortego, M.I.; Parcerisa, D.; Jorge, J. Evaluation of natural background levels of high mountain karst aquifers in complex hydrogeological settings. A Gaussian mixture model approach in the Port del Comte (SE, Pyrenees) case study. En Science of the Total Environment. Volumen 756. Número 143864. 2021 . Repositorio Institucional
Ghiglieri, G.; Buttau, C.; Arras, C.; Funedda, A.; Soler, A.; Barbieri, M.; Carrey, R.; Domènech, C.; Torrentó, C.; Otero, N.; Carletti, A. Using a multi-disciplinary approach to characterize groundwater systems in arid and semi-arid environments: The case of Biskra and Batna regions (NE Algeria). En Science of the Total Environment. Volumen 757. 2021 . Repositorio Institucional
Melgarejo, J.C.; Elisabet, P.; Domènech, C.; Proenza, J.A.; Campeny, M.; Villanova-de-Benavent, C.; Aulinas, M.; Tauler, E.; Roqué, J.; Cazorla, M.; Gemmrich, L.; Casado, F.J.; Soler, A.; Sunyer, P.; Escalona, H.; Ruiz, C.; Onetti, E.; Rodríguez, A.; Roca, R.; Llopis, J.; Haddad, Y.; Grande, M.; Serrano, J.; Farré de Pablo, J.; Pujol, N. Com fer un article divulgatiu. Integrant coneixements i desenvolupant competències. En Revista del CIDUI. Número 5. 2021 . Repositorio Institucional
Jódar, J.; Herms, I.; Lambán, Martos-Rosillo, S.; Herrera-Lameli, C.; Urrutia, J.; Soler, A.; Custodio, E. Isotopic content in high mountain karst aquifers as a proxy for climate change impact in Mediterranean zones: The Port del Comte karst aquifer (SE Pyrenees, Catalonia, Spain). En Science of the Total Environment. Volumen 790. 2021 . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148036
Herms, I.; Jódar, J.; Soler, A.; Lambán, J.L.; Custodio, E.; Agustí Núñez, J.; Arnó G., Parcerisa, D., Jorge-Sánchez, J. Identification of Natural and Anthropogenic Geochemical Processes Determining the Groundwater Quality in Port del Comte High Mountain Karst Aquifer (SE, Pyrenees). En Water. Volumen 13. Número 20. 2021 . Repositorio Institucional
Soder-Walz, J.M.; Torrentó, C.; Algora, C.; Wasmund, K.; Cortés, P.; Soler, A.; Vicent, T.; Rosell, M.; Marco-Urrea, E. Trichloromethane dechlorination by a novel Dehalobacter sp. strain 8M reveals a third contrasting C and Cl isotope fractionation pattern within this genus. En Science of the Total Environment. Volumen 813. Número 152659. 2022 . Repositorio Institucional
Alex Abu, Raúl Carrey, Cristina Valhondo, Cristina Domènech, Albert Soler, Lurdes Martínez-Landa, Silvia Diaz-Cruz, Jesús Carrera, Neus Otero. Pathways and efficiency of nitrogen attenuation in wastewater effluent through soil aquifer treatment. En Journal of Environmental Management. Volumen 321. Número 115927. 2022 . Repositorio Institucional
Plasencia Sánchez, E.; Sánchez-Soberón, F.; Rovira, J.; Sierra, J.; Schuhmacher, M.; Soler, A.; Torrentó, C.; Rosell, M. Integrating dual C and N isotopic approach to elemental and mathematical solutions for improving the PM source apportionment in complex urban and industrial cities: Case of Tarragona - Spain. En Atmospheric Environment. Volumen 293. Número 119449. 2023 . Repositorio Institucional
Jarray, H.; Hamzaoui-Azaza, F.; Zammouri, M.; Ouessar, M.; Barbieri, M.: Carrey, R.; Soler, A.; Guastaldi, E.; Sahal, S. Geochemical evaluation of groundwater quality and its suitability for drinking and irrigation purposes in arid and semiarid regions: The case of Zeuss-Koutine and a part of Mio-Plio-Quaternary aquifers (SE Tunisia). En Physics and Chemistry of The Earth. Volumen 132. 2023 . https://doi.org/10.1016/j.pce.2023.103483

Tesis, tesinas y trabajos

Roger Puig Caminal (2014) Los isotopos de nitrogeno y oxigeno del nitrato disuelto como trazadores de los procesos de atenuación natural y del origen de la contaminación en la cuenca del Ampurdan (Tesis Doctoral)
Georgina Vidal Gavilan (2014) Stable isotopes as a tool for denitrification induced methods in groundwater (Tesis Doctoral)
Raúl Carrey Labarta (2014) Natural and induced nitrate attenuation processes in Pétrola Basin (Albacete, Spain) (Tesis Doctoral)
Audí Miró, C (2014) Compound specific isotope analysis (13C, 37Cl, 2H) to trace induced attenuation of chlorinated organic contaminants in groundwater (Tesis Doctoral)
Joan Martínez Bofill (2011) Las rocas blandas. durabilidad, comportamiento en desmonte y problemática de su uso (Tesis Doctoral)
Albert Folch Sancho (2010) Aplicación multiisotópica a la comprension de la hidrogeologia de una cuenca intramontañosa. el caso de la depresión de la Selva (Girona) (Tesis Doctoral)
Torrentó, C (2010) Denitrification with pyrite for bioremediation of nitrate-contaminated groundwater (Tesis Doctoral)
Marchesi, M (2010) Stable isotopes for monitoring chemical oxidation and natural attenuation of groundwater contaminated by organic compounds: laboratory and field studies (Tesis Doctoral)
Maria Rovira Férnandez (2008) La cuenca salina del Bagès i su influència en la calidad del agua del río Llobregat (Tesis Doctoral)
Jordi Palau Capdevila (2008) Aplicació de la isotopía del carbono al estudio y control de la remediación de acuíferos contaminados por compuestos eteno-clorados (Tesis Doctoral)
Vitoria Codina, Laura (2004) Los isotopos de nitrogeno y oxigeno del nitrato disuelto como trazadores de los procesos de atenuación natural y del origen de la contaminación (Tesis Doctoral)
Otero Pérez, Mª Nieves (2004) Dades isotòpiques (d34S, d18O) i anàlisi estadística aplicades a l'estudi de la contaminació a les aigües superficials: el cas del riu Llobregat (Tesis Doctoral)
de Brito Barreto, Sandra (2000) Caracterización mineralógica de las turmalinas del complejo pegmatitico Capoeiras, Municipio de Peralhas, Rio Grande del Norte - Brasil (Tesis Doctoral)
Arcos Bosch, David (1996) Modelización genética del skarn mineralizado en As-Au de Carlés (Asturias -España) (Tesis Doctoral)
Delgado Martín, Jordi (1993) Los skarns del contacto norte del batolito de la Maladeta (Pirineos Centrales) (Tesis Doctoral)

Textos del currículum

Calidad de la producción científica.

5 sexenios de investigación consecutivos: 1989-1994;1995-1998;1999-2004;2005-2011, 2012-2016

Ultimo concedido 29/06/2017 con efectos 01/01/2017

1 sexenio de investigación en modalidad transferencia 2003-2009, pendiente de solicitar el siguiente consecutivo.

Publicaciones SCI: 101

Publicaciones indexadas en la Web of Science: 114

Citas totales: 3061 (scopus) 4700 (google scholar).

Promedio de citas por publicación: 18,9

Promedio de citas por año: 70

Índice h: 28 (scopus); 34 (google scholar)

Número de tesis doctorales dirigidas y finalizadas: 16

Resumen del curriculum.

Mi trayectoria científica se inicio con la realización de la tesis doctoral en el campo de los yacimientos minerales, que fue defendida en el año 1990 (director Dr. Carlos Ayora, CSIC). En este periodo, me inicie en la aplicación de técnicas mineralógicas y geoquímicas, con especial mención de la geoquímica isotópica de la mano del Dr. Esteve Cardellach (UAB). Mi trayectoria científica se puede describir en tres etapas: 1) Una primera desde el año 1984 (inicio tesis doctoral) hasta el año 1996 en que me especialice en la modelización genética de depósitos hidrotermales de alta temperatura relacionados con magmatismo. El resultado de este primer periodo son 3 tesis doctorales, defendidas los años 1993, 1996 y 2000, que se realizaron en el marco de diferentes proyectos del programa Nacional en los que actué como investigador principal.

2) La segunda etapa se inicio en el año 1999 y continua hasta la actualidad. Esta nueva línea tiene como objetivo principal la comprensión del origen y destino de los contaminantes inorgánicos y orgánicos, en aguas superficiales y subterráneas así como los procesos de degradación. Esta nueva línea de investigación que se extiende hasta nuestros días, ha comportado la dirección o codirección de 12 tesis doctorales.

3) En el año 2009 la confluencia de la experiencia adquirida con ambas líneas de investigación permitió iniciar una nueva línea sobre durabilidad mineral en condiciones ambientales. Fruto de esta nueva línea es la codirección de una tesis doctoral.

En referencia a la participación en proyectos competitivos, en el año 1990 obtuve mi primera financiación como investigador principal en un proyecto del Ministerio (CICYT), y desde entonces he disfrutado de proyectos competitivos de forma continua hasta la actualidad. Así mismo he actuado como investigador principal de proyectos Europeos que se encuentran detallados en el currículo extenso.

En el año 1995, promoví la creación de un grupo de investigación reconocido por la Generalitat de Catalunya, el cual fue reconocido y ha sido renovado de manera continua hasta la actualidad. He actuado como investigador principal de este grupo a lo largo de los casi 20 años de su existencia, hasta el año 2021. El nombre del grupo en la última acreditación es 'Mineralogía Aplicada, Geoquímica i Hidrogeología'. Más información en: http://www.ub.edu/minegeo/

He compaginado la investigación realizada con la transferencia a la industria de los resultados alcanzados en los proyectos de investigación, como muestran los más de 90 contratos con empresas u organismos públicos a lo largo de mi carrera científica. Ello ha comportado la creación de un grupo de transferencia dentro del grupo de investigación MAG, denominado MAiMA Isotopos y Mineralogía, acreditado con el prestigioso sello de grupo de transferencia TECNIO por la Generalitat de Catalunya. El grupo esta formado por 21 investigadores de diferentes categorías, con perfiles transversales, con el común denominador de la geoquímica, la mineralogía y la isotopía. Más información en http://www.ub.edu/maima/.

Mi cualificación para la formación de jóvenes investigadores, queda demostrada con la supervisión de 16 tesis doctorales.

Como profesor universitario, también imparto o he impartido cursos de maestría y postgrado en otras universidades como Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Universidad de Huelva. He actuado como experto por la International Atomic Energy Agengy, para Chile en el proyecto CHI-703 que ha formado a organismos públicos Chilenos como la DGA, SERNAGEOMIN, CHECHEN) en las aplicaciones de la geoquímica isotópica en el control del potencial impacto de los tranques mineros Chilenos. Miembro de la comisión de la IAEA para elaborar un informe interno sobre 'Guidelines for the Integrated Use of Hydrological, Geochemical and Isotope Tools in Mining operations. The Primer'

He participado como organizador de diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales, y mantengo relaciones con diferentes grupos de investigación, tanto nacionales, como internacionales.

Tengo un índice H de 31 y he publicado 124 trabajos indexados en el SCI que acumulan 3391 citas. Dispongo de cinco tramos de investigación concedidos consecutivos, uno de transferencia (el máximo) y seis de docencia. He sido secretario de Facultad, vicedecano Investigación, director del departamento de Mineralogia, Petrologia y Geologia Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Tierra, y actualmente decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UB.

Diez aportaciones científicas más relevantes.

Palau, J.; Marchesi, M.: Chambon, J.: Aravena, R.; Canals, A.; Binning, P. J., Bjerg P. L.; Otero, N.; Soler, A. (2014).- Multi-isotope (carbon and chlorine) analysis for fingerprinting and site characterization at a fractured bedrock aquifer contaminated by chlorinated ethenes  Revista: Science of the Total Environment, 475: 61-70   Factor de impacto:     3.258

Rodríguez-Escales, P.; van Breukelen, B.M.; Vidal-Gavilan, G.; Soler, A.; Folch, A. (2014).- Integrated modeling of biogeochemical reactions and associated isotope fractionations at batch scale: A tool to monitor enhanced biodenitrification applications Chemical Geology,  365, - 20 - 29   Factor de impacto:     3.154

Torrentó, C.; Audí-Miró, C.; Bordeleau, G.; Marchesi, M.; Rosell, M.; Otero, N.; Soler, A. (2014).-  The use of alkaline hydrolysis as a novel strategy for chloroform remediation: feasibility of using urban construction wastes and evaluation of carbon isotopic fractionation Environmental Science & Technology, 48, 1869 - 1877    Factor de impacto:         5.257

Vidal-Gavilan, G.; Carrey, R.; Solanas; A.M., Soler, A. (2014).- Feeding strategies for groundwater enhanced biodenitrification: chemical, microbial and isotopic assessment of a 1D flow-through experiment.  Science of the Total Environment 494 Pages: 241-251  Factor de impacto:  3.258

Palau, J.; Marchesi, M.: Chambon, J.: Aravena, R.; Canals, A.; Binning, P. J., Bjerg P. L.; Otero, N.; Soler, A. (2014).- Multi-isotope (carbon and chlorine) analysis for fingerprinting and site characterization at a fractured bedrock aquifer contaminated by chlorinated ethenes  Science of the Total Environment, 475, 61 - 70    Factor de impacto:  3.258

Carrey, R.; Otero, N.; Vidal-Gavilan, G.; Ayora, C.; Soler, A.; Gómez-Alday, J.J. (2014).- Induced Nitrate Attenuation by Glucose in Groundwater: Flow-Through Experiment, Chemical Geology, 370, 19 - 28     Factor de impacto:      3.154

Audí-Miró, C.; Cretnik, S.; Otero, N.; Palau, J.; Shouakar-Stash, O.; Soler, A.; Elsner, M. (2013) Cl and C isotope analysis to assess the effectiveness of chlorinated ethene degradation by zero-valent iron: Evidence from dual element and product isotope values. Applied Geochemistry, 32, 175-183.

Jurado, A.; Vàzquez-Suñé; Soler, A.; Tubau, I.; Carrera, J.; Estanislao Pujades, E.; Anson , I. (2013),-  Application of multi-isotope data (O, D, C and S) to quantify redox processes in urban groundwater.  Applied Geochemistry, 34,  114-125     Factor de impacto:            1.708

Levresse, G.; López, G.; Tritlla, J.; Cardellach-López, E.; Carrillo Chavez, A.; Mascuñano-Salvador, E.; Soler, A.; Corbella, M.; Hernández-Sandoval, L.G.; Corona-Esquivel, R. (2012).- Phytoavailability of antimony and heavy metals in arid regions: The case of the Wadley Sb district (San Luis, Potosí, Mexico).  Science of the Total Environment, 427-428, 115    -: 125   Factor de impacto:           3.258

Folch, A.; Menció, A.; Puig, R.; Soler, A.; Mas-Pla, J. (2011).- Groundwater development effects on different scale hydrogeological systems using head, hydrochemical and isotopic data and implications for water resources management: the selva basin (NE Spain)  Journal of Hydrology, 403, 83 - 102       Factor de impacto:           2.66

Selección de dirección de contratos de I+D+i.

Investigación sobre origen y evolución de la contaminación por nitratos en diversas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos mediante análisis multi-isotópicos de muestras de aguas subterráneas residuales urbanas durante el 2014 Administración: Tecnologias y Servicios Agrarios S.A. TRAGSATEC  Referencia: 307920 Importe: 76.400,00 Duración, desde: 2014 hasta: 2015 Número de investigadores participantes: 6

Estudio de procedencia del agua presente en tanques de gasóleo soterrados Administración: Repsol YPF, S.A. Referencia: 307086 Importe: 49.994,12 Duración, desde: 2012 hasta: 2013

Análisis del empleo de rocas blandas alterables en terraplenes y suelos estabilizados (13-ES-560/2013) Administración: BIDEGI Agencia Gipuzkoana de Infraestructuras S.A.Referencia: 307751 Importe: 59.700,00 Duración, desde: 2014 a 2015 Número de investigadores participantes: 5

Evaluación de marcadores que permitan diferenciar la carne de cerdos criados en un sistema de producción ecológica respecto de un sistema convencional: isótopos de carbono, nitrógeno y antibióticos Administración: Salgot Referencia: 307879 Importe: 30.000,00 Duración, desde: 2014 hasta: 2016 Número investigadores participantes: 5

Asesoramiento y investigación aplicada en el camp de los isótopos estables Programa: Convenios marco para facturación de servicios Referencia: 200648 Importe: 34.614,37 Duración, desde: 2013 hasta: 2013

Aplicación de la composición isotópica del C de DNAPLs en la valoración del rendimiento de barreras reactivas permeables BRP de Feº en actuaciones de atenuación inducida de la contaminación de aguas subterráneas Administración: Valles Business Park, S.L. Referencia: 306611 Importe: 8.468,03 Duración, desde: 2011 hasta: 2012 Número de investigadores participantes: 5

Estudio del tratamiento por oxidación química de las aguas captadas a las zanjas del emplazamiento de la antigua factoría Hightex (Òdena)  Administración: Agència de Residus de Catalunya Referencia: 305981 Importe: 15.000,00 Duración, desde: 2009 hasta: 2011 Número de investigadores participantes: 5

Dirección de Grupos de Investigación Cooperativa. Dirección del grupo de Mineralogía Aplicada y Geoquímica de Fluidos desde el año 1995 hasta la actualidad. En este periodo ha cambiado de nombre, comenzando en sus inicios por 'Geoqumica de Fluidos', posteriormente 'Mineralogía Aplicada y Medio Ambiente) y al año 2014' Mineralogía Aplicada y Geoquímica de Fluidos '
.

Mi trayectoria científica se inicio con la realización de la tesis doctoral en el campo de los yacimientos minerales, que fue defendida en el año 1990 (director Dr. Carlos Ayora, CSIC). En este periodo, me inicie en la aplicación de técnicas mineralógicas y geoquímicas, con especial mención de la geoquímica isotópica de la mano del Dr. Esteve Cardellach (UAB). Mi trayectoria científica se puede describir en tres etapas: Una primera desde el año 1984 (inicio tesis doctoral) hasta el año 1996 en que me especialice en la modelización genética de depósitos hidrotermales de alta temperatura relacionados con magmatismo. El resultado de este primer periodo son 3 tesis doctorales que se realizaron en el marco de diferentes proyectos del programa Nacional en los que actué como investigador principal.

La segunda etapa (1999 hasta la actualidad), se inicio gracias al conocimiento adquirido en el estudio de los depósitos minerales. Esta nueva línea tiene como objetivo principal la comprensión del origen y destino de los contaminantes inorgánicos y orgánicos, en aguas superficiales y subterráneas, así como los procesos de degradación. Esta nueva línea de investigación que se extiende hasta nuestros días, ha comportado la dirección o codirección de 11 tesis doctorales.

En el año 2009 la confluencia de la experiencia adquirida con ambas líneas de investigación permitió iniciar una nueva línea sobre durabilidad mineral en condiciones ambientales. Fruto de esta nueva línea es la codirección de una tesis doctoral y diversos contratos de transferencia de tecnología.

En referencia a la participación en proyectos competitivos, mi trayectoria se inicio con la participación como investigador en un proyecto del plan nacional dirigido por el Dr. Carlos Ayora (CSIC). En el año 1990 obtuve mi primera financiación como investigador principal (IP) con un proyecto del Ministerio (CICYT), y desde entonces he disfrutado de proyectos competitivos de manera continua hasta la actualidad. Así mismo he actuado como IP de proyectos en otras convocatorias nacionales (PETRI, PDC, TE) e internacionales (proyectos Europeos).

En el año 1995, promoví la creación de un grupo de investigación acreditado por la Generalitat de Catalunya, el cual fue reconocido y ha sido renovado de manera continua hasta la actualidad. En la última convocatoria, el grupo ha sido renovación para el periodo 2017-2021 con financiación. He actuado como IP de este grupo a lo largo de los más de 25 años de su existencia. El nombre del grupo, actualmente es 'Mineralogía Aplicada, Geoquímica i Hidrogeologia' y aglutina a 45 investigadores y técnicos de laboratorio de diferentes organismos (UB, UAB, IDAEA-CSIC).

En 2015 promoví la creación del grupo de transferencia TECNIO MAiMA de la Universidad de Barcelona, dentro de la estructura del grupo de investigación previamente mencionado. Este grupo fue reconocido como grupo Tecnio por la Generalidad de Cataluña el año 2018, del cual soy el director. Cabe destacar que es uno de los 9 grupos TECNIO acreditados de la UB.

He participado como organizador de diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales, y mantengo relaciones con diferentes grupos de investigación, tanto nacionales, como internacionales.

Docencia Impartida

Cristal·lografia (Grado) - Geología - Universidad de Barcelona.
Mineralogia Industrial (Grado) - Geología - Universidad de Barcelona.
Treball Final de Grau (Grado) - Geología - Universidad de Barcelona.
Treball Final de Grau (Grado) - Ingeniería Geológica(1) - Universidad de Barcelona.
Avaluació de Jaciments Minerals (Master oficial) - Recursos Minerals i Riscos Geològics - Universidad de Barcelona.
Mineralogia Ambiental (Grado) - Geología - Universidad de Barcelona.
Mineralogia de Menes Metàl·liques (Licenciatura) - Geología - Universidad de Barcelona.
Treball Final de Màster (Master oficial) - Recursos Minerals i Riscos Geològics - Universidad de Barcelona.
Mineralogia (Grado) - Geología - Universidad de Barcelona.
Dipòsits Minerals (Grado) - Geología - Universidad de Barcelona.
Mineralogia (Grado) - Ingeniería Geológica(1) - Universidad de Barcelona.
Treball de Fi de Carrera (Ingeniería) - Ingeniero Geólogo - Universidad de Barcelona.
Treball final de grau (Grado) - Geología - Universidad de Barcelona.
Mineralogia (Grado) - Ingeniería Geológica(1) - Universidad de Barcelona.