XAVIER ROIGE VENTURA

XAVIER ROIGE VENTURA

Profesor titular de Universidad

Researcher ID: L-5530-2014
Área de conocimiento: Antropología Social

Grupo de Investigación: IP Grup de recerca en Antropologia del patrimoni(GRAP)

Información de contacto
Departamento de Antropología Social
Montalegre, 6

roige(a)ub.edu

Actividades anteriores

Prof. Cursos de Reciclaje . 01/11/1983 - 30/09/1985
Profesor substituto . 01/12/1984 - 30/06/1985
Prof. Col.Doc.e Invest . 01/10/1986 - 30/09/1987
Profesor Titular de Universidad . 01/10/1989 - 14/11/1990
Prof. Titular Universidad . 15/11/1989 - 30/09/1992
Prof. Titular Universidad . 01/10/1992 - 05/10/1993

Otras Publicaciones

Roigé, X. Família i grup domèstic. Estratègies residencials al Priorat (s.XIX-XX). En Departament de Geografia i Història de l'Estudi General de Lleida (Universitat de Barcelona). Col. Espai i Temps, núm. 5. Departament de Geografia i Història de l'Estudi General de LLeida (Universitat de Barcelona). 1989
Roige, X. Curs domèstic, matrimoni i herència al Priotat (S.XIX-XX). En Publicacions de la Universitat de Barcelona. Número. 688 . Publicacions i Edicions UB. 1990
Roigé, X. Tensiones, conflictos y rupturas familiares en el Priorat. En Contreras, J.; Martínez, U.; Moreno, I.; Prat, J.; Antropología Social de los pueblos de España. . Taurus S.A.. 1991
Beltran, O.; Estrada, F.; Roigé, X. Casa i família a la Val d'Aran. Metodologia d'una recerca amb objectius museogràfics. En Curs d'Estiu d'Estudis Pirinencs. Caixa d'Estalvis de Catalunya. 1991
Roigé, X. 'De la casa a la família. Les formes de residència i família troncal a l'Aran'. En I Congrés d'Història de la família als Pirineus. Centre de Trobada de les Cultures Pirinenques. Comunitat de treball dels Pirineus. 1992
Estrada, F.; Roigé, X.; Beltran, O. Entre l'amor i l'interès. El procés matrimonial a la Val d'Aran. Garsineu. 1993
Beltran, O.; Estrada, F.; Roigé, X. Un projecte d'investigació sobre la casa i la família des del Musèu dera Val d'Aran. En I Jornades sobre el Patrimoni Etnològic a les terres de Ponent i l'Alt Pirineu. Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida . 1993
Roigé, X. 'En çò des aranesi. Evolució de les formes de residència i la família troncal a la Val d'Aran'. En Comas d'Argemí, D.; Soulet, F: La família als Pirineus. Govern d'Andorra. Govern d'Andorra. 1993
Roigé, X. (coord.). Perspectivas en el estudio del parentesco y la familia. En Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español/Asociación Canaria de Antropología. Asociación Canaria de Antropología. 1993
Roigé, X.; Beltran, O.; Estrada, F. Diversidad ecológica y propiedad comunal. El pueblo como organización económica política y social en el Val d'Aran (Pirineos). En Pascual, J. (Coord.): Procesos de apropiación y gestión de recursos comunales. 1993
Roigé, X. L'herència bilateral. Entre la indivisió i la divisió patrimonial al Priorat. En Ferrer, L. (ed.): La família a Catalunya. EUMO. 1994
Roigé, X. Pares, fills, filles. Estratègies residencials i relacions entre generacions. En La dona al món rural. Institut Català de la Dona. 1994
Roigé, X. (coord.) et al. Pirineo catalán. En Cuadernos de la trashumancia, 13. ICONA. 1995
Roigé, X. 'De la família pairal al bebè proveta'. En Calvo, L.; Mañá, J. (eds.) De l'ahir a l'avui. El patrimoni etnològic a Catalunya. . Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 1996
Roigé, X.; Beltran, O.; Estrada, F. 'Une pétite république entre deux rouyaumes. Organisation politique et adaptation a l'environnement dans la vallée d'Aran'. En Brunet, M.; Brunet, S.; Pailhes, C. (dirs.): Pays Pyrénéens & pouvoirs centraux (XVIe-XXe).. Volumen. 2 . Association des Amis des Archives de l'Ariège-Conseil Général de l'Ariège. 1995
Roigé, X. 'Resistances, collaborations et compromis. Rapport'. En Brunet, M.; Brunet, S.; Pailhes, C. (dir). Pays Pyrénéens & Pouvoirs centraux (XVIe-XXe). Conseil Général de l'Ariège. Volumen. 2 Número. 12 . Association des Amis des Archives de l'Ariège-Conseil Général de l'Ariège. 1995
Roigé, X. 'Antropología y transformaciones de la familia'. En Prat, J.; Martínez, À. (Ed.): Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva.. Editorial Ariel. 1996
Roigé, X. Sexualitat, antropologia i història. En Universitat de Lleida. Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida. 1996
Roigé, X. 'Amor, sexualitat i reproducció social a l'Europa preindustrial'. En Roigé, X. (ed.)Sexualitat, antropologia i història . Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida. 1996
Roigé, X. 'Burgesos i obrers. La família i la sexualitat contemporània (s.XIX- principis XX)'. En Roigé, X. (ed.). Sexualitat, antropologia i història. Servei de Publicacions de la Universitat de Lleida. 1996
Roigé, X.; Estrada, F.; Beltran, O. La casa aranesa. Antropologia de l'arquitectura a la Val d'Aran. Garsineu. 1997
Roigé, X.; Ros, I.; Cots, P. De la comunidad local a las relaciones internacionales. Los tratados de facería en el Pirineo catalán. En Contreras, J. (edit.). Reciprocidad, cooperación y organización comunal: desde Costa a nuestros días VII Congreso de Antropología Social.. Universidad de Zaragoza. Servicio de Publicaciones. 1997
Roigé, X.; Estrada, F.; Beltran, O. Tècniques d'investigació en antropologia social. Edicions Universitat de Barcelona. 1999
Roigé, X.: Ribot, J.; Rico, M. Construir la familia, construir la identidad. En Família i educació. Molina, F. (ed.). Publicacions de la Universitatde Lleida. 2000
Roigé, X. Herencia conflictiva y precariedad económica. Tensiones familiares en el Priorat (S. XIX). En Matrimonio, familia y parentesco. Estudios desde la Antropología Social. Institut Valencià de la Dona. Institut Valencià de la Dona-Generalitat Valenciana. 1990
Frigolé, J.; Roigé, X.; Contreras, J.; Delgado, M.:. Antropologia Social. En Ed. Proa. Proa. 1995
Roigé, X.; Estrada, F.; Beltran, O. Era casa aranesa. Antropologia dera arquitectura ena Val d'Aran. Garsineu. 1997
Roigé, X. Les relacions de parentiu. En Flaquer, L. (dir.) Informe sobre la situació de la família a Catalunya. Generalitat de Catalunya . 2001
Roigé, X. Passió, religiositat i festa. En Prats, L. (dir.) La passió d'Esparraguera. Impressions antropològiques. A3 Editorial. 2001
Roigé, X. Producció del vi i organització social. En Contreras, J. (dir.) Els sentits del vi. Generalitat de Catalunya . 2002
Roigé, X. La musealització de la societat rural. En Formes de treball a les terres de l'Ebre. Recerca i interpretació. El Mèdol. 2004
Roigé, X., Sala, T.M. Àlbum. Imatges de la família en l'art. En Catàleg-llibre: Àlbum. Imatges de la família en l'art. Museu d'Art de Girona. 2004
Roigé, X. La família en la història europea. En Sala, Teresa M.; Roigé, Xavier: Àlbum. Imatges de la família en l'art. Museu d'Art de Girona. 2004
Roigé, X. Cinquanta anys després de Violant. La recerca antropològica a Catalunya. En Costa, Roger (coord.), El llegat de Ramon Violant i Simorra. Garsineu. 2005
Roigé, X. La casa i la família al Pirineu. En Nabius. Dossiers de Cultura Pirinenca. Pages editors. 2005
Mascarell, M.; Roigé, X. Emancipación juvenil y apoyo intergeneracional. En Objovi Anuario 2003. Consejo de la Juventud de España. 2003
Roigé, X.(coord). Familias de ayer, familias de hoy. Continuidades y cambios en Cataluña. Icaria. Institut Català d'Antropologia. 2006
Roigé, X. 'De la familia troncal a las nuevas familias. Continuidades y cambios en la familia catalana'. En Roigé, Xavier (coord): Familias de ayer, familias de hoy. Continuidades y cambios en la familia catalana. Icaria. Institut Català d'Antropologia. 2006
Roigé, X. Las familias mosaico. Recomposición familiar tras el divorcio. En Roigé, Xavier (coord): Familias de ayer, familias de hoy. Continuidades y cambios en la familia catalana. Icaria. Institut Català d'Antropologia. 2006
Sala, T.M.; Roigé, X. (dirs.). Àlbum. Ìmatges de la família en l'art. Fundació Sa Nostra. 2006
Roigé, Xavier. 'La família en la història europea'. En Sala, T.M.; Roigé, X. (dirs.), Àlbum. Ìmatges de la família en l'art. Fundació Sa Nostra. 2006
Estrada, F.; Roigé, X. ''Un mundo que ha desparecido'. La (re)construcción del pasado y el presente en las masías del Montseny'. En Frigolé, Joan; Roigé, Xavier (coord.), Globalización y localidad. Perspectiva etnográfica. Publicacions i Edicions UB. 2006
Roigé Ventura, X. 'Més enllà de les fotografies. La diversitat de les famílies al món'/'Más allá de las fotografías. la diversidad de las familias en el mundo'. En MENZEL, Peter: Famílies del món/ Familias del mundo. Obra Social Caja Madrid. 2007
Chacón, F.; Roigé, X. 'Familias y poderes. Introducción'. En Chacón, F.; Roigé, X.; Rodríguez, E. (eds.): Familias y poderes. Actas del VII Congreso Internacional de la ADEH . Ediciones Universidad de Granada. 2006
Estrada Bonell, F.; Roigé Ventura, X.:. Amos, masovers i bosquerols'. Residencia y relaciones contractuales en el sistema de masía en el Montseny, Catalunya, siglos XIX y XX. En Chacón, F.; Roigé, X.; Rodríguez, E. (eds.): Familias y poderes. Actas del VII Congreso Internacional de la ADEH. Ediciones Universidad de Granada. 2006
Roigé Ventura, X. La reinvención del museo etnológico. En Arrieta, I.: (ed.) Patrimonios culturales y museos: más allá de la historia y del arte. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 2007
Roigé Ventura, X. 'Més enllà de les fotografies. La diversitat de les famílies al món/Más allá de las fotografías. La diversidad de las familias en el mundo'. En Famílies del món/Familias del mundo. Obra Social Caja Madrid. 2007
Roigé, X.; Estrada, F. El parque natural del Montseny. Gestión y evolución del paisaje. En In Vaccaro, I.; Beltran, O. (eds.) Ecología política de los Pirineos. Estado, historia y paisaje. . Garsineu. 2007
Roigé Ventura, X. Pròleg. Espoli i espolis als Pirineus. En Campillo, Jordi: Onés la calaixera? L'espoli del Patrimoni històric al Pirineu. Garsineu. 2007
Roigé, X.: Estrada, F. El mas al Montseny. La memòria oral. En Temes d'Etnologia de Catalunya, 16. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Número. 16 . Garsineu. 2008 . El mas al Montseny. La memòria oral (edició electrònica). (http://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular/07_publicacions/coleccions/Documents/SD_Originals/El_mas_al_Montseny.pdf)
Roigé, X.; Fernández, E.; Iñaki, A. 'El futuro de los museos etnológicos. Consideraciones introductorias para un debate'. En Roigé, X.; Fernández, E.; Iñaki, A. : 'El futuro de los museos etnológicos'. ANKULEGI antropologia elkartea. 2008 . http://hedatuz.euskomedia.org/5189/1/03009034.pdf (http://hedatuz.euskomedia.org)
Roigé, X. 'Memory of the past as intangible heritage. Museological preservation of the Spanish Civil War'. En LIRA, S.; ALMOEDA, R.; PINHEIRO, C.; PINHEIRO, J.; OLIVEIRA, F.: Sharing cultures. Green Lines Institute. 2009
Roigé, X. 'Spanish Civil War Museums. Memory of the past as intangible heritage'. En LIRA, S.; AMOEDA, R. (ed.) Constructing Intangible Heritage. Green Lines Institute. 2010
Roigé, X. 'La família en el món rural: algunes reflexions sobre els mètodes i perspectives d’estudi'. En Bolòs,J. (ed.); Jarne, A.; Vicedo, E. Famílía pagesa i economia rural. Institut d'Estudis Ilerdencs. 2010
Roigé Ventura, X. 'Process of partrimonialization of culture and nature. Socio-economic use of cultural heritage in a Natural Park'. En MOEDA, R.; LIRA, S.; PINHEIRO, C. Heritage 2010. Heritage and Sustainable Development . Volumen. 2 . Green Lines Institute. 2010
Roigé, X.; Estrada, F. 'Landscape management and evolution: The Montseny Natural Park'. En in Vaccaro, I; Beltran, 0. (eds.) Social and Ecological History of the Pyrenees. State, Market, and Landscape. . Left Coast Press . 2010 . http://www.lcoastpress.com/book.php?id=317
Roigé, X. 'Normes, estructures i estratègies. L'antropologia i les teories del parentiu'. En Frigolé, J.; Roigé, X.; Contreras, J.; Delgado, M.: Antropologia social. Ed. Proa. Proa. 1995
Roigé, X. 'Presentación'. En Roigé, X. (coord) Perspectivas en el estudio del parentesco y la familia Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español/Asociación Canaria de Antropología. Volumen. 4 . Asociación Canaria de Antropología. 1993
Cabré, A. (presidenta); Maños, F.; Cervera, M.; Aragall, F.; Bayarri, V.; Canes, C.; Balanzó, I.; Domingo, A.; Galcerán, Mª.; García, M.; Martínez, I.; Roig, J.; Roigé, X.; Yamba, I. 'Un nou fet històric: les oportunitats que ens ofereix la prolongació de la vida'. En Catalunya demà. Textos i documents. Generalitat de Catalunya. 1993
Roigé, X. 'La 'Suïssa espanyola'. Frontera, identitat i turisme a la Val d'Aran'. En Anthropologia Pyrenaica. UNED. 2004
Roigé, X. 'La patrimonialización y musealización de los conflictos históricos. Museos y espacios de la Batalla del Ebro'. En Mármol, C.; Frigolé, J.; Narotzky, S. (eds.): Los lindes del patrimonio. Consumo y valores del pasado.. Editorial Icaria. 2010 . http://www.antropologia.cat/node/15373
Roigé, X. 'Después de la nueva museología. Patrimonio, comunidad y museos locales en el contexto actual'. En Iglesias Gil, J.M. (ed.) Actas de los XX cursos monográficos sobre el patrimonio histórico. . Publicaciones de la Universidad de Cantabria. 2010
Sanllehy, M.A.; Bringué, J.M.; Mikes, T.; Puigvert, J.M.; Roigé, X.; Estrada, F.; Beltran, O.; Curós, J.; Muntadas, M.; Llagostera, S.; Reguant, J.; Rebés, X.; Bayona, L.; Ripoll, R. La casa al Pirineu. Evolució, arquitectura i restauració. Brau Edicions. 2011
Roigé, X.; Frigolé, J. (eds.). Constructing Cultural and Natural Heritage. Parks, Museums and Rural Heritage. Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural. 2010
Roigé, X.; Frigolé, J. 'The patrimonialization of Culture an Nature. Introduction'. En Roigé, X.; Frigolé, X. (eds.) Constructing Cultural and Natural Heritage. Parks, Museums and Rural Heritage. Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural. 2010
Roigé, X.; Estrada, F. Socio-economic use of cultural heritage in a Natural Park: the Montseny mountains. En In Roigé, X.; Frigolé, J. (eds.)Constructing Cultural and Natural Heritage. Parks, Museums and Rural Heritage . Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural. 2010
Serrat, N.; Roigé, X. El proyecto final de máster en el nuevo marco del EEES. Un eje estructurador de aprendizajes de carácter profesionalizador. En VI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Nous espais de qualitat en l'educació superior. . VI CIDUI. 2010 . http://cidui.upc.edu/cat/index_cat.html
Roigé, X.; Estrada, F.; Beltran, O. Costums i usos. En Sanllehy, M.A. et alt.: La casa al Pirineu. Evolució, arquitectura i restauració. Brau Edicions. 2011
Mármol, C.; Roigé, X.; Estrada, F. 'Safeguaring Intangble Cultural Heritage? A critical perspective on the inventry of Intangible Cultural Heritage in Catalonia'. En LIRA, S.; AMOEDA, R.; PINHEIRO, C. Sharing Cultures. Green Lines Institute. 2011
Roigé,X. 'Science museums and cultural images of modernity: Scientific communication, new identities and sociopolitical constraints on science museums in Spain'. En Schiele, Bernard; Claessens, Michel; Shi, Shunke (eds.) Science communication in the world: Practices, theories and trends. Springer Verlag. 2012 . http://rd.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4279-6_14
Roigé,X; Arrieta,I.; Abella,J. 'The development of ecomuseums in Spain. Between crisis and redefineiton'. En Lira, S. and others (ed.) Ecomuseums 2012. Green Lines Instituto para o Desenvolvimento Sustentavel. 2012
Roigé, X.; Frigolé, J. 'Introducción. Construyendo el patrimonio cultural y natural'. En Roigé, X.; Frigolé, J.; del Mármol, C. (eds.) Construyendo el patrimonio cultural y natural: parques, museos y patrimonio rural. Editorial Germania. 2014 . http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=566870
Roigé, Xavier; Estrada, Ferran. 'La masía como sistema de gestión del medio. Transmisión de la propiedad y familia troncal en el Montseny'. En Chacón, Francisco; Gómez, Cosme Jesús (coord) Familias, recursos humanos y vida material. Ediciones de la Universidad de Murcia. 2014 . http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4903669
Roigé, X.; Estrada, F. 'Usos socioeconómicos del patrimonio en un parque natural: el Montseny, reserva de la biosfera'. En Roigé, X.; Frigolé, J.; del Mármol, C. (eds.) Construyendo el patrimonio cultural y natural: parques, museos y patrimonio rural. Editorial Germania. 2014 . http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=566870

Proyectos

Investigación sobre Casa y familia en el Val d'Aran . 1991 - 1995 . Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Proyecto museográfico de la exposición 'Casa i família en el Val d'Aran' . 1991 - 1991 . Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Proyecto integral de patrimonio para el Val d'Aran . 1991 - 1991 . Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
La familia en los Valls d'Aneu . 1996 - 1998 . Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Proyecto museológico del Ecomuseu de les Valls d'Aneu . 1991 - 1992 . Ajuntament d'Esterri d'Àneu . IP: Llorenç Prats Canals i Xavier Roigé Ventura
Proyecto museológico ·Casa Joanchiquet' de Vilamós . 1993 - 1993 . Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
La trashumancia en el Pirineo catalán. Estado actual y plan de actuación . 1993 - 1994 . Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Acuerdos de facería en el Pirineo Catalán: análisis de usos . 1995 - 1996 . Fundación para la ecología y promoción del medio ambiente . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Nuevas familias y relaciones de parentesco. Estudio antropológico sobre la evolución de la residencia en el contexto urbano de Barcelona . 1996 - 1999 . Ref.SEC96-0992 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Antropologia del parentiu . 1995 - 1997 . Ref.1995SGR00220 . Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya. . IP: Juan Frigole Reixach
Xarxa d'Estudis sobre Família i Parentiu . 1995 - 1998 . Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya. . IP: Juan Frigole Reixach
Antropologia del parentiu i la família / Estudis sobre família i parentiu . 1997 - 1999 . Ref.1997SGR00234 . Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya. . IP: Juan Frigole Reixach
Xarxa d'Estudis sobre la Família . 1999 - 2001 . Ref.1999XT00011 . Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya. . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Grup d'Estudis sobre Família i Parentiu . 2000 - 2002 . Ref.1999SGR00008 . Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya. . IP: Juan Frigole Reixach
Xarxa Temàtica d'Estudis sobre la Família . 2002 - 2004 . Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya. . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
El Mas al Montseny . 2001 - 2002 . Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Incorporació al projecte SEC96-0992. (BOE 29.7.97) . 1997 - 1997 . Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Grup d'Estudis sobre Família i Parentiu . 2001 - 2005 . Ref.2001SGR00015 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . IP: Juan Frigole Reixach
Atorgament d'ajuts per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques (XT). Renovació. 2001XT00002 . 2001 - 2001 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Atorgament d'ajuts per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques (XT). Renovació . 2003 - 2003 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Globalización y Producción de localidad: Implicaciones para el desarrollo y las políticas locales . 2004 - 2007 . Ref.SEJ2004-07593/SOCI . Ministerio de Ciencia y Tecnología . IP: Juan Frigole Reixach
Grup d'estudis sobre família i parentiu . 2005 - 2009 . Ref.2005SGR00579 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . IP: Juan Luis Bestard Camps
V Encuentro Ibérico de Antropólogos. 'Los lindes del patrimonio: consumo y valores del pasado' . 2009 - 2010 . Ref.CSO2008-04820-E/SOCI . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Juan Frigole Reixach
Atorgament d'ajuts per a la creació, desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques (XT), intitulada 'Estudis sobre la família' 1999XT00011. Renovació. (DOGC 9-2-2000) . 1999 - 1999 . Comissionat per a Universitats i Recerca. Generalitat de Catalunya. . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Grup d'Estudis sobre Família i Parentiu (GEFP) . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR1112 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Juan Luis Bestard Camps
Antropología del parentesco: la diversidad cultural de las relaciones familiares . 1991 - 1994 . Ref.PB90-0464 . Secretaría de Estado de Universidades e Investigación . IP: Juan Frigole Reixach
Pères en solitaire : Paternités contemporaines et nouvelles trajectoires familiales . 2008 - 2012 . Ref.ANR-08-JCJC-0057-01 . Agence Nationale de Valorisation de la Recherche . IP: Agnès Martial
Famílies d'avui. Un estudi sobre les noves famílies a l'àrea de Barcelona . 2009 - 2012 . Ref.G651 N09/001 . Generalitat de Catalunya . IP: Francesc Xavier Roige Ventura; Juan Luis Bestard Camps
PATRIMONIALIZACIÓN Y REDEFINICIÓN DE LA RURALIDAD. NUEVOS USOS DEL PATRIMONIO LOCAL . 2012 - 2014 . Ref.CSO2011-29413 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Procesos de patrimonialización de la naturaleza y la cultura.Posicionamientos locales y articulaciones globales . 2009 - 2011 . Ref.CSO2008-05065/SOCI . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Estudio-Diagnóstico del contexto y modelos de referencia para la implantación museológica del Museo Nacional de Etnografía de Teruel . 2010 - 2011 . Subdirección General de Museos Estatales . IP: ANTONI LAPORTE ROSSELLÓ (Artimetria)
Projecte d'Inventari del Patrimoni Natural del Montseny . 2010 - 2010 . Institut del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC) . IP: XAVIER ROIGÉ VENTURA
Ajuts per impulsar la participació en projectes internacionals de recerca (2014) en el marc del programa HORIZON 2020. Segona convocatòria 2014 . 2014 - 2015 . Universitat de Barcelona . IP: Francesc Xavier Roige Ventura
Grup de recerca en Antropologia del parentiu i del patrimoni (GRAPP) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1156 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Juan Luis Bestard Camps
Conveni de col·laboració en l'àmbit de la recerca històrica i arqueològica, la museologia i la didàctica . 2014 - 2019 . Consorci Castell de Sant Ferran . IP: Francesc Xavier Hernandez Cardona; Francesc Xavier Roige Ventura
Museu Virtual de la Societat Catalana . 2014 - 2015 . Agència Catalana del Patrimoni Cultural . IP: XAVIER ROIGÉ VENTURA
Comissari de l'exposició 'T'estimo? Una història de l'amor i el matrimoni' . 2014 - 2016 . Ref.s/d . Museu d'Història de Catalunya (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) . IP: XAVIER ROIGÉ VENTURA

Publicaciones en revistas

Roigé Ventura, X. 'Els juristes i la família catalana'. En L'Avenç. Revista catalana d'història. Número 132. 1989
Roigé, X. 'HOBSWAM (ed.): L'invent de la tradició'. En L'Avenç. Revista catalana d'història. Número 127-128. 1989
Roigé, X. Historia dela familia. En L'Avenç. Revista catalana d'història. Número sep 1989. 1989 . http://www.lavenc.com/
Roigé, X. 'Del censo al grupo residencial. Familia y curso doméstico en el Priorat (s.XIX-XX)'. En Familia y Sociedad. Número 3. 1994
Roigé Ventura, X. 'Formas residenciales y ciclo familiar en el Priorat (1867-1986). ¿Estructuras o estrategias domésticas?''. En Revista Internacional de Sociologia. Número 11. 1995
Roigé, X.; Mascarell, M. 'Viure a la casa, viure en família. Habitatge i transformacions de la família a la Catalunya actual'. En La Punxa. Col.legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes de Girona. Número 23. 1996
Estrada, F.; Beltran, O.; Roigé, X. L'hàbitat rural i l'antropologia de l'arquitectura. En La Punxa. Col.legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes de Girona. Número 23. 1996
Roigé, X. Creant noves identitats familiars. En Revista Nous Horitzons. Número 156. 1999
Rueda, M.; Roigé, X. 'La recerca: una eina per a la gestió del patrimoni etnològic'. En Revista d'Etnologia de Catalunya. Número 19. 2001
Roigé, X. El mas al Montseny. Primers resultats d'una recerca. En Revista d'Etnologia de Catalunya. Número 20. 2002
Roigé, X. ; Ros, I.; Cots, P. 'De la communauté locale aux relations internationales: les traités de lies et passeries dans les Pyrénées catalanes'. En Annales du Midi. Revue de la France méridionale . Volumen 114. Número 240. 2002 . http://framespa.univ-tlse2.fr
Estrada, F.; Font, G.; Mateu, J.; Pujadas, S.; Roigé, X.; Tura, J. 'El mas al Montseny'. En Revista d'Etnologia de Catalunya. Número 23. 2002
Roigé Ventura, X. 'Patrimoni i museus al Pirineu català'. En L'Avenç. Revista catalana d'història. Número 303. 2005 . http://www.lavenc.com/
Roigé Ventura, X. 'Familia y herencia en el Priorato'. En Narria : estudios de artes y costumbres populares . Número 105-108. 2005
Roigé Ventura, X. 'El sistema de nominación en el Priorat'. En Narria : estudios de artes y costumbres populares . Número 105-108. 2004
Roigé Ventura, X. 'Els últims hereus. Història oral dels propietaris rurals gironins'. En Revista d'Etnologia de Catalunya. Número 28. 2006
Monnet, N.; Roigé, X. 'Els museus etnològics. Nous desafiaments, noves perspectives. En Mnemòsine. Revista Catalana de Museologia . Número 04 (2008). 2008
Estrada, F.; Roigé, X. De l'ahir a l'avui: continuïtats i canvis en els masos del Montseny. En Ponències. Anuari del Centre d'Estudis de Granollers. Volumen 2003. 2004 . Repositorio Institucional
Roigé, Xavier. 'La evolución de los museos etnológicos: de museos del colonialismo a museos de las culturas del mundo'. En G+C Revista de Gestión y Cultura. Número 12. 2011 . http://www.cultunet.com/
Roigé, Xavier. Los Museos de la Ciencia en España: entre la Divulgación Científica, el Consumo Cultural y la Creación de Nuevos Referentes Sociales. En DEMESCI. The Journal of Deliberative Mechanisms in Science. Volumen 3. Número 1. 2014 . Repositorio Institucional
Bestard, Joan; Roigé, Xavier. Noves famílies, noves identitats. Una recerca sobre les transformacions de la família a Barcelona. En Revista d'Etnologia de Catalunya. Número 39. 2014 . Repositorio Institucional
del Mármol, Camila; Roigé, Xavier. El patrimoni immaterial a debat. En Revista d'Etnologia de Catalunya. Número 39. 2014 . Repositorio Institucional
del Mármol, Camila; Roigé, Xavier. Més enllà de la UNESCO. Gestionar i museïtzar el patrimoni immaterial. En Revista d'Etnologia de Catalunya. Número 39. 2014 . Repositorio Institucional
Roigé, Xavier;  Arrieta, Iñaki. ¿Una sociedad congelada? La representación de la sociedad rural en los museos. En Arxius de Ciències Socials. Número 30. 2014 . Repositorio Institucional
Roigé, Xavier; Bestard, Joan. New families, new identities: a study on the transformation of the family in Barcelona. En Revista d'Etnologia de Catalunya. Número 40. 2015 . Repositorio Institucional
Arrieta, Iñaki; Roibé, Xavier; Van Geert, Fabien. Los museos de antropología: del colonialismo al multiculturalismo. Debates y estrategias de adaptación ante los nuevos retos políticos, científicos y sociales. En OPSIS. Volumen 16. Número 2. 2016 . Repositorio Institucional
Roigé, Xavier. Nous reptes per als museus etnològics a Catalunya: entre la crisi i la redefinició de la seva funció soci. En Revista d'Etnologia de Catalunya. Número 42. 2017
Roigé, Xavier; Soronellas, Montserrat. « Vieillissement, divorce et recomposition familiale. Nouveaux défis dans les relations d'aide aux personnes âgées ». En Ethnologie Française. Volumen 171. Número 2018/3. 2018 . http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2012-1.htm (https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2018-3-page-465.htm)
Comas d'Argemir, Dolors; Roigé, Xavier. 'Les nouveaux visages du vieillissement en Europe, entre famille et État'. En Ethnologie Française. Volumen 171. Número 2018/3. 2018 . http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2012-1.htm (https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2018-3-page-389.htm)

Tesis, tesinas y trabajos

Ferran Estrada Bonell . (1994) . Casa, família i herència al Pla d'Urgell (Tesis Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Dolors Pelegrí Aixut . (2004) . Herències i patrimonis. Dona i transmissió de béns en un sistema d’herència indivisa (Tesis Doctoral) . Barcelona.
Montserrat Iniesta . (1993) . Antropologia, museus i museologies (Trabajo de Investigación) . Lleida.
Ursula CARVACHO . (1993) . Vellesa i assistència: el context familiar de la cura i el suport entre generacions (Tesis de Masters) . Barcelona.
Irene Domínguez Jiménez . (2009) . Genocidio. Una mirada para el mundo (Tesis de Masters) . Barcelona.
Ester Aventín Beamonte . (2009) . Reformulación del Museo de la Electricidad de Seira (Tesis de Masters) . Barcelona.
Meritxell Gómez Guinovart . (2008) . El patrimoni migratori. L'evolució dels museus d'immigració (Tesis de Masters) . Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/9082
Marta Terés López . (2008) . El patrimoni industrial: conservació i musealització. El cas català (Tesis de Masters) . Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/10302
Ana Laura Santillana Arbesú . (2008) . Museo de Alfarería de Metepec. Proyecto de Creación (Tesis de Masters) . Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/8568
Van Geert, Fabien . (2010) . El público inmigrante en los museos catalanes. Diagnóstico de las políticas museísticas como parte de las políticas de integración (Tesis de Masters) . Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/13424
Bustamante Danilo, Javiera . (2010) . PROCESOS DE MEMORIA Y PATRIMONIALIZACIÓN. UN LUGAR PARA LA MEMORIA PAINE (Tesis de Masters) . Barcelona.
Darnell, Mercè . (2010) . L’adopció internacional. Estratègies i reptes de les famílies que han realitzat Kafales a Marroc (Tesis de Masters) . Barcelona.
Zacharopoulou, Ioanna . (2010) . Bloque H:la memoria de la ciudad. Propuesta de activación de las viviendas de los refugiados en la avenida Alexandras como Centro de Interpretación Histórica (Tesis de Masters) . Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/13425
Gràcia Sánchez, Mercedes . (2010) . Preservació del patrimoni en períodes de conflicte (Tesis de Masters) . Barcelona.
Cameira, Sofia . (2010) . Desarrollo de públicos en las capitales europeas de la cultura (Tesis de Masters) . Barcelona.
Tomàs, Eva . (2011) . Projecte per al Centre Picasso a Gósol (Tesis de Masters) . Barcelona.
Sepulveda, Tomás . (2011) . Museos comunitarios en América Latina (Tesis de Masters) . Barcelona.
Javiera Bustamante Danilo . (2014) . Las voces de los objetos: vestigios, memorias y patrimonios en la gestión y conmemoración del pasado (Tesis Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Lorca, Mauricio . (2016) . Dinámicas de patrimonialización del legado minero-industrial en el Norte Chico. Patrimonio y sociedad en el Chile contemporáneo (Tesis Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Gràcia Sánchez, Mercè . (2016) . Les polítiques de salvaguarda del patrimoni cultural a Catalunya: de la Guerra Civil a la Postguerra (1936-1943) (Tesis Doctoral) . Universitat de Barcelona. Publicació TDX (http://www.tesisenred.net/handle/10803/398134)
Morena Salama . (2016) . Comprometidos com o seu próprio passado: Discursos e práticas participativas de salvaguarda do patrimônio imaterial no Brasil  (Tesis Doctoral) . Barcelona. http://www.tesisenred.net/handle/10803/402577
Yadur González Meza . (2016) . Diversidad cultural en los Museos Comunitarios de México  (Tesis Doctoral) . Barcelona.
Catalina Hueso Kortekaas . (2017) . Salt in our veins. The patrimonialization processes of artisanal salt and saltscapes in Europe and their contribution to local development (Tesis Doctoral) . Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/10803/418811
Uccela, Francesca . (2017) . 'Patrimonio literario e identidad. La valorización de lugares, paisajes y memoria compartida en Italia y Cataluña' (Tesis Doctoral) . Barcelona.
Falguera, Mercè . (2016) . Cyborgmaternitats. Una etnografia de les maternitats lèsbiques a Barcelona (Tesis Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Conget, Lucrecia . (2018) . Usos políticos del patrimonio. Movimientos patrimonialistas. El caso de Yungai' (Tesis Doctoral) . Barcelona.
Rita de Cássia de Oliveira Reis . (2018) . A família e a codifiçao civil espanhola e brasileira' (Tesis Doctoral) . Barcelona.

Más Información: http://www.roige.cat