ALBERT BASTARDAS BOADA

ALBERT BASTARDAS BOADA

Catedrático de Universidad

Researcher ID: D-9036-2015
Área de conocimiento: Lingüística General

Grupo de Investigación: IP Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística

Información de contacto
Departamento de Filología Catalana y Lingüística General
Gran Via de les Corts Catalanes, 585.
934035657
albertbastardas(a)ub.edu

Publicaciones en revistas

Bastardas i Boada, A. (2016). Famílies lingüísticament mixtes a Catalunya: competències, usos i autoorganització evolutiva. Treballs de Sociolingüística Catalana(26), pp. 285 - 308 . https://doi.org/10.2436/20.2504.01.121 . ISSN: 0211-0784
Bastardas, A. (2014). Towards a complex-figurational socio-linguistics: Some contributions from physics, ecology and the sciences of complexity. History of the Human Sciences, 27(3), pp. 55 - 76 . http://hhs.sagepub.com/content/27/3/55.full.pdf . ISSN: 0952-6951
Bastardas-Boada, A. (2014). Linguistic sustainability for a multilingual humanity. Sustainable Multilingualism(5), pp. 134 - 163 . https://doi.org/10.7220/2335-2027.5.5 . ISSN: 2335-2027
Bastardas, A.; Massip, A. (2013). Llengua i complexitat. Presentació. LSC- Llengua, Societat i Comunicació(11), pp. 1 - 4 . Repositorio Institucional . ISSN: 1697-5928
Bastardas Boada, A. (2013). Complexitat i fenomen (socio)linguístic. LSC- Llengua, Societat i Comunicació(11), pp. 1 - 9 . Repositorio Institucional . ISSN: 1697-5928
Bastardas, A. (2012). El català i els joves: propostes de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana. Treballs de Sociolingüística Catalana, 22, pp. 77 - 92 . Repositorio Institucional . ISSN: 0211-0784
Bastardas, A. (2011). Ekologiatic hizkuntza-iraunkortasunera: marko teorikotik proposamen praktikoetara. BAT. Soziolinguistika Aldizkaria, 81(4), pp. 11 - 22 . http://www.soziolinguistika.org/eu/bat . ISSN: 1130-8435
Bastardas, A. (2009). Complejidad y emergencia en lingüística y ciencias de la comunicación. Glossa. An Ambilingual Interdisciplinary Journal, IV(2) . Repositorio Institucional . ISSN: 1931-7778
Bastardas, A. (2009). Vint-i-cinc anys de política i planificació lingüístiques. Revista de Llengua i Dret(51), pp. 125 - 132 . Repositorio Institucional . ISSN: 0212-5056
Bastardas, A. (2009). De l'escriptura a l'oralitat, de la recepció a l'expressió, de la competència a l'ús. Treballs de Sociolingüística Catalana(20), pp. 327 - 330 . Repositorio Institucional . ISSN: 0211-0784
Bastardas, A. (2009). Per una política lingüística per als joves. Llengua i Ús. Revista Tècnica de Política Lingüística(45), pp. 3 - 11 . Repositorio Institucional . ISSN: 1134-7724
Bastardas, A. (2006). Lingüística y (psico)sociología: una interdisciplinariedad necesaria. Quo Vadis Romania, 28, pp. 20 - 29 . Repositorio Institucional
Bastardas, A.; Boix, E. (2004). Introducció. 25 anys de Constitució espanyola: un model lingüístic per avaluar. LSC- Llengua, Societat i Comunicació(2), pp. I - V . Repositorio Institucional . ISSN: 1697-5928
Bastardas, A. (2004). Sociolingüística versus Política y planificación lingüísticas: distinciones entre los campos y nociones integradoras. Revista de Llengua i Dret(41), pp. 175 - 194 . Repositorio Institucional . ISSN: 0212-5056
Bastardas, A. (2003). Perspectives teòriques i objectius per a la intervenció de l'activisme lingüístic en el futur del català. Llengua nacional(42), pp. 5 - 7 . ISSN: 1695-1697
Bastardas, A. (2003). Les llengües a la universitat: mobilitat estudiantil i normalització lingüística. Enxarxa't. Revista de la xarxa de dinamització lingüística de la UB(3), pp. 6 - 9 . http://www.ub.edu/enxarxat/3/enxarxat-3.pdf
Bastardas, A. (2003). Ecodinámica sociolingüística: comparaciones y analogías entre la diversidad lingüística y la diversidad biológica. Revista de Llengua i Dret(39), pp. 119 - 148 . ISSN: 0212-5056
Bastardas, A. (2003). Lingüística general: elementos para un paradigma integrador desde la perspectiva de la complejidad. Linred: Lingüística en la red(11-11-2003), pp. 1 - 23 . Repositorio Institucional . ISSN: 1697-0780
Bastardas, A. (2002). Política lingüística mundial a l'era de la globalització: diversitat i intercomunicació des de la perspectiva de la 'complexitat' / World language policy in the era of globalization: Diversity and intercommunication from the perspective of 'complexity'. Noves SL, Estiu / Summer . Repositorio Institucional . ISSN: 1695-3711
Bastardas, A. (2002). Llengua i noves migracions: les experiències canadenques i la situació a Catalunya. Revista de Llengua i Dret(37), pp. 153 - 190 . ISSN: 0212-5056
Bastardas, A. (2002). Llengua escolar i context demosociolingüístic en els joves francòfons al Canadà a fora de Quebec: algunes alertes per a la situació catalana / School language and demosociolinguistic context in francophone children and teenagers in Canada outside of Quebec: A warning for the Catalan situation. Noves SL, Tardor / Fall . ISSN: 1695-3711
Bastardas, A. (2001). Normalització lingüística i globalització: l'escola catalana en el segle XXI. Escola Catalana(381), pp. 24 - 26 . Repositorio Institucional . ISSN: 1131-6187
Bastardas, Albert (2001). Pertsonen arteko harremanetako katalanaren erabilerari buruzko ekarpen laburra. BAT. Soziolinguistika Aldizkaria, 41(340), pp. 73 - 76 . ISSN: 1130-8435
Bastardas, A. (2000). De la 'normalització' a la 'diversitat' lingüística: cap a un enfocament global del contacte de llengües. Revista de Llengua i Dret, 34, pp. 151 - 165 . ISSN: 0212-5056
Bastardas, A. (1999). Les relacions entre política lingüística i comportament lingüístic: apunts des dels casos del francès al Canadà a fora de Quebec. Revista de Llengua i Dret(31), pp. 193 - 206 . ISSN: 0212-5056
Bastardas, A. (1997). Escola i comportaments lingüístic des de l'ecologia de les llengües: el cas català. Escola Catalana(340), pp. 6 - 10 . Repositorio Institucional . ISSN: 1131-6187
Bastardas, A. (1997). Contextes et représentations dans les contactes linguistiques par décision politique: substitution versus diglossie dans la perspective de la planétarisation / Contextos i representacions en els contactes lingüístics: substitució versus diglòssia des de la perspectiva de la planetarització. Diverscité Langues , II . http://www.teluq.uquebec.ca/diverscite/SecArtic/Arts/97/0997ab0/Fr/0997ab0f_ftxt.htm
Bastardas, A. (1995). Comunicación humana y paradigmas holísticos. Claves de Razón Práctica(51), pp. 78 - 80 . Repositorio Institucional . ISSN: 1130-3689
Bastardas, A. (1995). Política i planificació lingüístiques: perspectives i preguntes per a un camp interdisciplinari. Revista de Llengua i Dret(24), pp. 145 - 163 . ISSN: 0212-5056
Bastardas, A. (1994). Polítiques i efectes. El País. Quadern(586), p. 8
Bastardas, A. (1994). Persistència i canvi en el comportament lingüístic: la planificació sociolingüística. Treballs de Sociolingüística Catalana(12), pp. 31 - 39 . Repositorio Institucional . ISSN: 0211-0784
Bastardas, A. (1993). Llengua catalana i futur: notes des d'una perspectiva eco-sistèmica. Revista de Llengua i Dret(19), pp. 81 - 93 . Repositorio Institucional . ISSN: 0212-5056
Bastardas, A. (1989). Language-use Extension in Linguistic Normalization Processes: General Patterns and the Catalan Experience. Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, 3(1), pp. 59 - 84 . Repositorio Institucional . ISSN: 0213-5949
Bastardas, A. (1987). El canvi dels comportaments lingüístics de dependència no-oficial: problemàtica i línies d'actuació. Revista de Llengua i Dret, 10, pp. 117 - 124 . Repositorio Institucional . ISSN: 0212-5056
Bastardas, A. (1987). La planificació lingüística en els casos flamenc, basc i català. Revista de Llengua i Dret, 9, pp. 141 - 146 . ISSN: 0212-5056
Bastardas, A. (1987). Autòctons i immigrants a Catalunya: dos processos de co-bilingüització. Perspectiva Social, 24, pp. 7 - 37 . Repositorio Institucional . ISSN: 0210-0436
Bastardas, A. (1986). Bilingüització de la segona generació immigrant. Treballs de Sociolingüística Catalana, 6, pp. 131 - 134 . ISSN: 0211-0784
Bastardas, A. (1986). Indicacions i suggeriments per a l'elaboració de plans generals i específics d'extensió de l'ús del català. Revista de Llengua i Dret(7), pp. 179 - 184 . Repositorio Institucional . ISSN: 0212-5056
Bastardas, A. (1985). L'assimilació lingüística dels immigrants: l'experiència internacional i el cas de Catalunya. Serra d'Or(312), pp. 611 - 612 . ISSN: 0037-2501
Bastardas, A. (1984). Integració dels immigrants i legislació lingüística a Catalunya. Revista de Llengua i Dret(4), pp. 59 - 72 . Repositorio Institucional . ISSN: 0212-5056
Bastardas, A. (1982). Complementary Lessons of Catalan. West European Center, Indiana University, Bloomington (USA)
Bastardas, A. (1981). Les cinquenes jornades del CIEMEN: ensenyament i mitjans de comunicació. Bulletin of the North American Catalan Society(10), p. 5
Bastardas, A. (2015). Diversidade, contato e ecologia linguística: Uma aproximação a apartir da complexidade sociocognitiva. Ecolinguistica. Revista Brasileira de Ecologia e Linguagem, 1(2), pp. 3 - 18 . Repositorio Institucional . ISSN: 2447-7052
Bastardas, A.; Boix-Fuster, E. (2019). Entrevista a Albert Bastardas. Treballs de Sociolingüística Catalana, 29, pp. 227 - 234 . Repositorio Institucional . ISSN: 0211-0784

Otras Publicaciones

Bastardas, A. (2019). From language shift to language revitalization and sustainability. A complexity approach to linguistic ecology . En From language shift to language revitalization and sustainability. A complexity approach to linguistic ecology. . Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-9168-316-2 . http://www.publicacions.ub.edu/hojear.aspx?fichero=10430.pdf
Massip-Bonet, À.; Bel-Enguix, G.M; Bastardas-Boada, A. (2019). Introduction . En Complexity applications in language and communication sciences . (pp. 1 - 13) . Springer International Publishing Switzerland . ISBN: 978-3-030-04596-8 . https://www.springer.com/la/book/9783030045968
Massip-Bonet, À.; Bel-Enguix, G.; Bastardas-Boada, A. (2019). Complexity applications in language and communication sciences . En Complexity applications in language and communication sciences . Springer Nature . ISBN: 978-3-030-04596-8 . https://www.springer.com/la/book/9783030045968
Massip-Bonet, À.; Bel-Enguix, G.; Bastardas-Boada, A. (2019). Introduction. Chapter 1 . En Complexity applications in language and communication sciences . (pp. 1 - 13) . Springer Nature . ISBN: 978-3-030-04596-8 . https://www.springer.com/la/book/9783030045968
Bastardas, A. (2017). Prefaci . En Artigas, R. El Domini textual. Un model de funcionament del discurs per a l'ensenyament de la llengua. . (pp. 7 - 8) . Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya . ISBN: 978-84-393-9516-4 . Publicació on-line (http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/22_El-domini_textual.pdf)
Bastardas, A.; Boix-Fuster, E.; Torrens, R.M. (2017). Introducció . En El català, llengua mitjana d'Europa. Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. . (pp. 9 - 22) . Octaedro . ISBN: 978-84-17219-09-3 . https://octaedro.cat/appl/botiga/client/img/80172.pdf
Bastardas Boada, Albert (2016). Diversidade, contato e ecologia linguística: uma aproximação a partir da complexidade sociocognitiva . En O paradigma ecológico para as ciências da linguagem: ensaios ecolinguisticos clássicos e contemporáneos. (Hildo H. do Couto, org.) . (pp. 325 - 350) . Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás . ISBN: 978-85-7274-423-2 . https://www.researchgate.net/publication/296638660_Diversidade_contato_e_ecologia_linguistica_uma_aproximacao_a_partir_da_complexidade_sociocognitiva
Bastardas-Boada, Albert (2016). Complexics as a meta-transdisciplinary field . En Congrès mondial pour la pensée complexe. Les défis d'un monde globalisé. (Paris, 8-9 décembre, 2016) . (pp. 1 - 10) . Publicació online (https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/pensee_complexe/bastardas_boada_complexics_meta_transdisciplinary_field.pdf)
Massip, À.; Bastardas, A. (2014). Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat . (pp. 1 - 370) . Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-475-3818-8 .
Bastardas Boada, A. (2013). General Linguistics and Communication Sciences: Sociocomplexity as an Integrative Perspective . En Complexity Perspectives on Language, Communication and Society . (pp. 151 - 173) . Springer Verlag . ISBN: 978-3-642-32816-9 . http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-32817-6/page/1
Bastardas, A. (2012). L'anglès com a llengua global . En F. Xavier Vila i Moreno (dir.) (2012). Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Institut d’Estudis Catalans. Xarxa CRUSCAT, 8. . (pp. 109 - 112) . Institut d'Estudis Catalans . http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000187%5C00000081.pdf
Bastardas, A. (2004). Prefaci . En Diversitats. Llengües, espècies i ecologies. . (pp. 7 - 10) . ISBN: 84-9787-040-9 .
Bastardas, A. (2004). Diversitats. Llengües, espècies i ecologies . ISBN: 84-9787-040-9 .
Bastardas, A. (2004). La metàfora ecològica: possibilitats i límits per a l'aproximació sociolingüística . En Calidoscopi lingüístic. Un debat entorn de les llengües de l'Estat. Pradilla, Miquel A. (coord.) . (pp. 13 - 24) . ISBN: 84-8063-661-0 .
Bastardas, A. (2003). Ecology and diversity: A comparative trip from Biology to Linguistics . En Colloque international sur l'Écologie des langues. Boudreau, Annette, et alii (coords.) . (pp. 33 - 43) . ISBN: 2-7475-5059-1 .
Bastardas, A. (2002). Prefaci . En Comunicació institucional i literatura de paperera. Laborda, Xavier.Ed. 3i4 . (pp. 9 - 11) .
Bastardas, A. (2000). Artículos 'Conflicte lingüístic', 'Minorització lingüística', 'Normalització lingüística', 'Planificació lingüística', 'Política lingüística', 'Sociolingüística', 'Subordinació lingüística', 'Substitució lingüística', y 'ús' . En Diccionari de Lingüística (Jesús Tuson, ed.) . (pp. 80 - 363) .
Bastardas, A. (1999). Comunicacions institucionalitzades i comunicacions individualitzades. La complexitat de l'ús social de les llengües . En Fundació Jaume Bofill, Informe per a la Catalunya del 2000. Barcelona: Ed. Mediterrània . (pp. 747 - 750) .
Bastardas, A. (1997). Política i planificació lingüístiques: cap a una perspectiva ecosistèmica . En Congrés Europeu sobre Planificación Lingüística / European Conference on Language Planning . (pp. 50 - 60) .
Bastardas, A. (1997). Pròleg . En La llengua dels joves. Comportaments i representacions lingüístics dels adolescents mallorquins (Joan Melià) . (pp. 17 - 18) .
Bastardas, A. (1996). Ecologia de les llengües. Medi, contactes i dinàmica sociolingüística . En Eds. Proa/ Enciclopèdia Catalana . (pp. 239) . http://llenguesmitjanes.yolasite.com/
Azevedo, M.; Bastardas, A.; Boix, E.; O'Donnell, P. (1995). Sociolinguistics . En Catalan Review (Special issue) . Volumen. IX . Número. 3 .
Azevedo, M.; Bastardas, A.; Boix, E.; O'Donnell, P. (1995). Preface . En Sociolinguistics (Special issue of Catalan Review) . Volumen. IX . Número. 3 . (pp. 9 - 13) .
Bastardas, A.; Boix, E. (1994). ¿Un estado, una lengua? La organización política de la diversidad lingüística . En Eds. Octaedro .
Bastardas, A.; Boix, E. (1994). Introducción . En ¿Un estado, una lengua? La organización política de la diversidad lingüística. Ed. Octaedro .
Bastardas, A. (1994). Catalans et immigrés hispanophones en Catalogne: le changement de la languedes intercommunications . En Langues et Sociétés en contact . (pp. 327 - 339) .
Bastardas, A. (1994). La llengua catalana: perspectives de futur . En Llengua i ensenyament. Actes de les Jornades (Barcelona, 7-10 set. 1992) . (pp. 23 - 33) .
Bastardas, A. (1992). Pròleg . En Allò que no se sol dir de la normalització lingüística (J.M. Aymà). Ed. Empúries . (pp. 7 - 9) .
Bastardas, A. (1992). Indicacions i suggeriments per a l'elaboració de plans generals i específics d'extensió de l'ús del català . En II Congrés Int. de la Llengua catalana. (II). Area de Normalització ling. . Volumen. II . (pp. 303 - 306) .
Bastardas, A. (1992). El canvi dels comportaments lingüístics de dependència no-oficial: problemàtica i línies d'actuació . En II Congrés Int. de la Llengua catalana. (II). Area de Normalització ling. . Volumen. II . (pp. 263 - 267) .
Bastardas, A. (1991). Factors i perspectives del procés de bilingüització dels immigrants castellanoparlants . En Actes del II Congrés Internacional de la llengua Catalana. Àrea 2. Sociol. de la Llengua . Volumen. III . (pp. 86 - 89) .
Bastardas, A. (1991). Futur del Català i planificació sociolingüística . En Homenatge a Josep Roca-Pons. Publ. Abad. de Montserrat-Indiana University . (pp. 71 - 79) .
Bastardas, A. (1991). Planning Change in Code-Switching: Theoretical and Practical Inferences from the Catalan Case . En Papers for the Symposium On Code-Switching in Bilingual Studies (European Science Foundation) .
Bastardas, A. (1991). Anàlisi i propostes des de la perspectiva sociolingüística . En Estudis i propostes per a la difusió de l'ús social de la llengua catalana . (pp. 93 - 103) .
Bastardas Boada, Albert (2016). Ecología lingüística y lenguas minorizadas: algunas notas sobre el desarrollo del campo . En 53 reflexiones sobre la fonética y otros temas de lingüística . (pp. 449 - 458) . ISBN: 978-84-608-9830-6 . Online. (http://stel.ub.edu/labfon/amper/homenaje-eugenio-martinez-celdran/53reflexiones/53-ABastardas.pdf)
Bastardas, A.; Soler, J. (1988). Sociolingüística i llengua catalana . En Ed. Empúries .
Bastardas, A. (1988). La normalització lingüística: l'extensió de l'ús . En Sociolingüística i llengua catalana. Ed. Empúries . (pp. 187 - 210) .
Bastardas, A. (1987). La planification linguistique en Catalogne au XXe siècle . En Politique et Aménagement Linguistiques. Ed. Conseil de la Langue Française - Le Robert . (pp. 121 - 158) .
Bastardas, A. (1986). The relation between linguistic context, behaviour and competence. The second generation of Castilian-speaking inmigrants in non-metropolitan Catalonia  . En Ed. Centre International de Recherche sur le Bilinguisme . http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED279162.pdf
Bastardas, A. (1986). Llengua i immigració: la segona generació immigrant a la Catalunya no-metropolitana . En Ed. La Magrana .
Bastardas, A. (1985). La bilingüització de la segona generació immigrant . En Ed. La Magrana .

Participaciones en Congresos

Bastardas, A. (2017). . (Participación comité científico/organizador) . Primer Congrés internacional sobre revitalització de llengües indígenes i minoritzades . ESPAÑA
Bastardas, A. (2017). Linguistic revitalization and restoration ecology. (Presentación de comunicación) . First International Conference on Revitalization of Indigenous and Minoritized Languages . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2016). Ramon Llull: representacions gràfiques de la complexitat. (Presidencia de comité científico/organizador) . Seminari 'Complèxica-9', Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística . Barcelona . ESPAÑA
Albert Bastardas Boada (2016). El multilingüisme des de la complexitat. (A càrrec d'Esperanza Morales, Universitat de La Corunya). (Presidencia de sesión) . Seminari 'Complèxica-8'. Grup de complexitat, comunicació i sociolingüística, UB . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas-Boada, Albert (2016). Complexics as a meta-transdisciplinary field. (Presentación de comunicación) . Congrès Mondial pour la Pensée Complexe. Les défis d'un monde globalisé. (8-9 décembre, 2016) . https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/pensee_complexe/bastardas_boada_complexics_meta_transdisciplinary_field.pdf . París . FRANCIA
Bastardas, A. (2015). Language (self)organization in linguistically mixed families: some preliminary results. (Presentación de comunicación) . Plurilingual families in medium-sized language communities . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2015). Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat. (Ponencia) . Seminari 'Complèxica-5', Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2015). Cognició, comunicació i comportament social en els humans: quins camins per a avançar complèxicament? (Taula rodona). (Presidencia de sesión) . Seminari 'Complèxica-5', Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística . Barcelona . ESPAÑA
Albert Bastardas Boada (2015). Autoorganització, manteniment i canvi en el comportament lingüístic de les famílies multilingües. (Presentación de comunicación) . Les famílies lingüísticament mixtes en les comunitats mitjanes (projecte Globinmed) . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2015). La Sociologia figuracional de Norbert Elias. (Presidencia de sesión) . Seminaris 'Complèxica' - 7 . Video: https://www.youtube.com/watch?v=-NXsCnfIuZA&feature=youtu.be . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2015). Plurilingual families in medium-sized language communities. (Participación comité científico/organizador) . Plurilingual families in medium-sized language communities . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2015). Muerte y vitalidad de las lenguas analizadas como ecología de presiones. (Presidencia de comité científico/organizador) . Seminaris 'Complèxica' - 6 . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas Boada, A. (2014). Transferint Coneixement: Com expliquem la situació sociolingüística catalana al món. (Mesa redonda) . 15è. aniversari del CUSC - Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas Boada, A. (2014). Llengua i complexitat. Línies de recerca i resultats. (Conferencia invitada) . 15è. aniversari del CUSC - Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas Boada, A. (2014). The Linguodiversity crisis in the 'glocal' age: factors, processes, and policies. (Presentación de comunicación) . XVIII ISA World Congress of Sociology, RC25 Language and Society . Yokohama . JAPÓN
Bastardas Boada, A. (2013). Priorities for sustainability. (Mesa redonda) . Language Rich Europe. Multilingualism for stable and prosperous societies (Closing conference) . Brussel·les . BÉLGICA
Bastardas Boada, A. (2013). Fronteres i llengües a l'era 'glocal': quins canvis, quins moviments?. (Mesa redonda) . Congrés Català/Internacional de Sociologia (Perpinyà, 25-27 d'abril 2013) . Perpinyà . FRANCIA
Bastardas Boada, A. (2013). Complex theoretical and computational models in contact sociolinguistics: How can we cooperate?. (Presentación de comunicación) . Variation and contact in languaging: Ecological and complex approaches (European Conference on Complex Systems) . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas Boada, A. (2013). Variation and contact in languaging: Ecological and complex approaches. (Presidencia de comité científico/organizador) . European Conference on Complex Systems . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2013). Quin futur tenim a Europa?. (Mesa redonda) . II Simposi sobre l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la universitat . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas Boada, A. (2013). (Socio)complejidad y sostenibilidad en lingüística. (Conferencia invitada) . Quinto Simposio sobre Política del Lenguaje. Complejidad y planificación lingüística: derechos de comunidades minorizadas . Puebla . MÉXICO
Bastardas Boada, A. (2013). Llenguatge, cognició i comunicació des de la perspectiva complèxica. (Presentación de comunicación) . II Jornades “La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana” (Xarxa CRUSCAT, IEC) . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas Boada, A. (2012). Some physics and ecology ideas for a complex figurational sociology. (Presentación de comunicación) . Norbert Elias and Figurational Sociology: Prospects for the Future . Copenhagen . DINAMARCA
Bastardas Boada, A. (2012). De la ecología a la sostenibilidad lingüística: del marco teórico a las propuestas prácticas / Ekologiatik hizkuntza iraunkortasunera: marko teorikotik proposamen praktikoetara. (Conferencia invitada) . Hizkuntza-ekologia eta iraunkortasuna / Ecología y sostenibilidad lingüística (14-6-12) (Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012) . Vitoria . ESPAÑA
Bastardas Boada, A. (2012). Hizkuntza-ekologia eta iraunkortasuna / Ecología y sostenibilidad lingüística. (Mesa redonda) . Hizkuntza-ekologia eta iraunkortasuna / Ecología y sostenibilidad lingüística (14-6-12) (Vitoria-Gasteiz European Green Capital 2012) . Vitoria . ESPAÑA
Bastardas Boada, A. (2012). Biolinguistics, Sociolinguistics and Complexity. (Mesa redonda) . ICREA International Symposium on Biolinguistics . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas i Boada, A. (2012). Presentació de la jornada. (Presidencia de sesión) . Multilingualism and Language Management in Mass Media. Challenges for Medium-Sized Language Communities in the XXI Century. (19-10-2012) . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas i Boada, Albert (2011). 'La sostenibilitat de les comunitats lingüístiques mitjanes en l'època de la globalització': per què, què i com, del projecte. (Presentación de comunicación) . I Jornades 'La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana'. Xarxa CRUSCAT de l'Institut d'Estudis Catalans. 27/28-1-2011 . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas Boada, A. (2011). Ecología y sostenibilidad lingüísticas: una aproximación desde la (socio) complejidad. (Conferencia invitada) . XIV Jornadas de Lingüística de la Universidad de Cádiz (31-3-2011) . Cádiz . ESPAÑA
Albert Bastardas-Boada (2011). Complexity in/of language: Bases for a dynamic sociocognitive view. (Conferencia invitada) . Complexity in language: Developmental and Evolutionary Perspectives (Workshop, 23-24/5/2011) . Lyon . FRANCIA
Bastardas Boada, Albert (2011). De l'ecologia a la sostenibilitat lingüístiques: del marc teòric al propositiu i pràctic. (Conferencia invitada) . Hizkuntza-ekologia eta lurralde euskaldunak (UEMA, Soziolinguistika klusterra, Eusko Ikaskuntza, Euskal Herriko Unibertsitatea), (14-4-11) . Azpeitia . ESPAÑA
Bastardas Boada, Albert (2011). Ecología y sostenibilidad lingüísticas: ideas clave. (Conferencia invitada) . La normalización desde la sostenibilidad lingüística como elemento integrador para el desarrollo sostenible en sociedades avanzadas (Seminario Interdisciplinar por invitación). Soziolinguistika klusterra, Eusko Ikaskuntza, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), (13-4-11) . Andoain . ESPAÑA
Albert Bastardas Boada (2011). Ecología y sostenibilidad lingüísticas: aportaciones desde la perspectiva de complejidad. (Conferencia invitada) . Conferencias sobre Sociocomplejidad (Universidad Nacional Autónoma de México (Seminario permanente de Lingüística Aplicada, Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras), UAM-Iztapalata, Universidad de Sonora-Hermosillo, Universidad de Barcelona) . (Videoconferencia) . MÉXICO
Bastardas Boada, A. (2011). Language policy in higher education. Challenges for medium-sized language communities. (Presidencia de sesión) . Language policy in higher education. Challenges for medium-sized language communities (28-Octubre-2011, Universitat de Barcelona) . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas i Boada, A. (2010). Llenguatges i complexitat: una visió de conjunt. (Conferencia invitada) . Col.loqui internacional 'Llenguatges i complexitat', Universitat de Barcelona (3/4-6-2010) . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas i Boada, A. (2010). Llenguatges i complexitat. Diàleg i conclusions. (Mesa redonda) . Col.loqui internacional 'Llenguatges i complexitat', Universitat de Barcelona (3/4-6-2010) . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas i Boada, A.; Mufwene, S.; Terborg, R. (2010). Ecology of languages: Coincidences and Divergences. (Mesa redonda) . Seminari LSC (Llengua, societat i comunicació), CUSC, Universitat de Barcelona (4-6-2010) . Barcelona . ESPAÑA
Albert Bastardas Boada (2010). El Català i els joves: propostes de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana. (Conferencia invitada) . El català mola? Jornades sobre competències, representacions i usos de la llengua en l'àmbit juvenil . Tarragona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2009). Presidència i presentació de la sessió dedicada al neerlandès, el finès i el danès (8-10-2009). (Presidencia de sesión) . Cicle de conferències sobre 'Els reptes de les comunitats lingüístiques mitjanes en el segle XXI' (CUSC / Linguamón) . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2008). 'Vint-i-cinc anys de política i planificació lingüístiques'. (Conferencia invitada) . Jornada sobre el 25è aniversari de la Revista de Llengua i Dret (Escola d'Administració Pública, Generalitat de Catalunya) (3-12-2008) . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2007). Conflict,consensus and competence in social multilingualism. (Mesa redonda) . Multilingualism and Globalization: A New International Balance? (HACU - Hispanic Association of Colleges and Universities, USA / U.B.) . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2007). The Evolution of Language Policy and Planning in Catalonia and Quebec. (Conferencia invitada) . XIIè Col.loqui de la North American Catalan Society . Halifax . CANADÁ
Bastardas, A. (2007). La recerca a la Facultat de Filologia. (Mesa redonda) . Jornades de Recerca - Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2007). Diversitat i educació. (Mesa redonda) . Jornades 15 anys GELA - Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (Universitat de Barcelona) . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2007). Valoració dels resultats de les enquestes sociolingüístiques. (Mesa redonda) . Jornada Llengua i Societat en els Territoris de Parla Catalana en els Inicis del Segle XXI. Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, (World Trade Center, 23-10-2007) . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2006). Lenguas en contacto: las lenguas inmigrantes. (Conferencia invitada) . Jornada de Educación, Asociación de Profesores Hispano-Canadienses, OISE (Ontario Institute of Studies in Education, University of Toronto) . Toronto, Ontario . CANADÁ
Bastardas, A. (2005). Contacto de lenguas y sostenibilidad lingüística. (Conferencia invitada) . Celebración cultural del idioma español / Cultural celebration of the Spanish language (York University) . Toronto, Ontario . CANADÁ
Bastardas, A. (2005). De l'escriptura a l'oralitat, de la recepcio a l'expressio, de la competencia a l'us. (Presentación de comunicación) . II Jornades sobre 'Llengua i ensenyament' del Grup Catala de Sociolinguistica i el CUSC-UB . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2004). 25 anys de Constitució espanyola: un model lingüístic per avaluar. (Presidencia de comité científico/organizador) . 2ª Jornada Transdisciplinària del CUSC - Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació, Universitat de Barcelona . Barcelona . ESPAÑA
Bastardas, A. (2004). Cap a una 'sostenibilitat lingüística': conceptes, principis i problemes de l'organització comunicativa dels humans per al segle XXI. (Conferencia invitada) . X Congrés Linguapax - 'Diversitat lingüística, sostenibilitat i pau' (20/23-5-2004) . Barcelona . ESPAÑA

Formación académica

Filología Catalana . Universidad de Barcelona . 1981 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
Sociolingüística . Université Laval, Quebec (CAN) . 1985 . (Doctorado)
Filología Catalana . Universitat de Barcelona . 1986 . (Doctorado)

Conferencias

Perspectiva clàssica i perspectiva complèxica en el pensament científic . (Cognició, comunicació i comportament social en els humans: pistes per al desenvolupament de les perspectives complèxiques (Taula rodona, Seminari 'Complèxica-5). ). 19/03/2015. Barcelona. ESPAÑA
Diversitat lingüística sostenible . (Diversitat de llengües i benestar lingüístic, Observatori de les Llengües d’Europa i de la Mediterrània, Universitat de Girona.). 09/12/2014. Girona. ESPAÑA
Les llengües a Catalunya, al segle XXI . (Sessió de formació del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona). 10/05/2013. Barcelona. ESPAÑA
L'estandardització lingüística . (Diverses sessions. Aules d'Extensió Universitària, UB. ). 03/2013. Barcelona. ESPAÑA
La comunicació(no)verbal: caos o organització? . (Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran, UB. (Diverses sessions)). 10/2013. Barcelona. ESPAÑA
Ecología de lenguas y sociocomplejidad . (Universidad Nacional Autónoma de México (Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, Departamento de Lingüística Aplicada)). 25/11/2013. México. MÉXICO
La gestió del multilingüisme en el marc de la globalització . (Postgrau de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Universitat de Barcelona. ). 20/12/2012. Barcelona. ESPAÑA
Introducció a l'ecologia lingüística . (Diverses sessions. Aules d'Extensió Universitària, UB. ). 02/2011. Barcelona. ESPAÑA
Per un (nou) pensament integrador: la sociocomplexitat . (Comunicació i ciències cognitives: una perspectiva des de la complexitat (cursos d'estiu Els Juliols, UB). ). 15/07/2011. Barcelona. ESPAÑA
Llengües mitjanes, Unió europea i globalització . (Cloenda del Programa de Doctorat 'La Construcció Europea', Universitat de Lleida.). 20/10/2011. Lleida. ESPAÑA
La gestió del multilingüisme en el marc de la globalització . (Postgrau de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Universitat de Barcelona. ). 20/12/2011. Barcelona. ESPAÑA
El català i els joves: les propostes de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana . (Conferència organitzada per la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), Institut d'Estudis Catalans. ). 07/03/2010. Barcelona. ESPAÑA
Sobre 'Català o castellà amb els fills? La transmissió de la llengua en famílies bilingües a Barcelona', d'Emili Boix-Fuster . (Presentació del llibre 'Català o castellà amb els fills? La transmissió de la llengua en famílies bilingües a Barcelona', d'Emili Boix-Fuster. Universitat de Barcelona, CUSC - Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació, i SOCS - Societat Catalana de Sociolingüística, Institut d'Estudis Catalans. ). 24/11/2010. Espanya. ESPAÑA
Aspectes actuals de la llengua catalana . (Diverses sessions. Aules d'Extensió Universitària, UB. ). 11/2010. Barcelona. ESPAÑA
Sòcio/lingüística: per una mirada complexa . (Curs 'Un ésser viu anomenat llenguatge. Complexitat i paraula', Cosmocaixa (Fundació 'la Caixa'). ). 16/02/2009. Barcelona. ESPAÑA
Llengua i identitat . (Presentació del llibre 'Llengua i identitat', CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.). 13/05/2009. Barcelona. ESPAÑA
Les llengües mitjanes a l'era 'glocal' . (Conferència institucional, Ajuntament de Vilafranca del Penedès). 23/04/2009. Vilafranca del Penedès . ESPAÑA
Les polítiques lingüístiques al s. XXI: la complexitat de les noves conflictivitats . (Aules de la Gent Gran, Universitat de Barcelona. Curs 2015-16.). 2015. Barcelona. ESPAÑA
Bilingüisme, negatiu o positiu? (Costos i avantatges) . (Aules de la Gent Gran, Universitat de Barcelona. Curs 2016-17.). 2016. Barcelona. ESPAÑA