Merce Bernardo

Merce Bernardo

Profesora agregada

Researcher ID: L-2972-2016
Área de conocimiento: Organización de Empresas

Grupo de Investigación:

Grupos de Innovación Docente: Grup d'Innovació docent en Organització d'Empreses

Información de contacto
Departamento de Empresa
Facultat d'Economia i Empresa Departament d'Empresa Av. Diagonal, 690. Torre 2, Planta 3
934020135
merce.bernardo(a)ub.edu

Otras Publicaciones

Aguilar, N.; Bernardo, M. Social responsibility assessment approach through TQM principles. En Sheding light on TQM: Some research findings. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua / Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 2013
Bernardo, M.; Simon, A. Implementing Multiple Management Systems: Is it sustainable?. En Action-based Quality Management. Strategy and Tools for Continuous Improvement. Springer. 2014
Aige Masip, C.N.; Bernardo Vilamitjana, M.; Cobarsí-Morales, J. Comportament informacional II. UOC. 2014
Bernardo Vilamitjana, M. Cas Bioscape. En Comportament informacional II. UOC. 2014
Bernardo, M.; Arbussà, A.; Escalante, R. Cuina de relacions. Anàlisi de la concentració geogràfica de restaurants amb estrelles Michelin a Catalunya. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona . 2016
Aparicio-Chueca, P.; Triado-Ivern, X.; Maestro-Yarza, I.; Elasri-Ejjaberi, A.; Bernardo, M.; Presas, P.; Guardia-Olmos, J.; Turull-Rubinat, M.;Roca-Acedo, B. STUDENT ABSENTEEISM IN HIGHER EDUCATION: THE CASE OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AT THE UNIVERSITAT DE BARCELONA. En ICERI2017 Proceedings. 2017 . https://iated.org/iceri/publications
Triadó, X. M.; Guàrdia, J.; Aparicio, P.; Elasri, A.; Bernardo, M.; Maestro, I.; Presas, P.; Turull, M.; Roca, B. Informe executiu del projecte L'absentisme en els graus de ciències socials. Necessitat d'anàlisi i reflexió de les causes. Dipòsit digital UB. OMADO. 2018 . http://hdl.handle.net/2445/122825
Guitart Tarrés, L.; Bernardo Vilamitjana, M.; Jaría Chacón, N.; Núñez Carballosa, A. Sistemas de información en producción. En Dirección de la producción y operaciones. Arias Aranda, D.; Minguela Rata, B. (coord.). Volumen. 1 . Pirámide. 2018 . https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=5349768
Triado-Ivern, X.; Guardia-Olmos, J.; Presas, P.; Bernardo, M.; Aparicio-Chueca, P.; Elasri-Ejjaberi, A.; Maestro-Yarza, I.; Turull, M.;Roca, B. Student Absenteeism in higher education: An exploratory qualitative study. En EDULEARN18 Proceedings. 2018 . https://iated.org/edulearn/publications
Bernardo, M.,; Aparicio-Chueca, P.,; Elasri-Ejjaberi, A.,; Triado-Ivern, X.M.,; Guàrdia-Olmos, J.,; Presas, P.,; Maestro-Yarza, I.,; Turull-Rubinat, M.; and Roca-Acedo, B. University absenteeism: Students' and lecturers' point of view. En Proceedings book of the 3rd International Conference on Quality Engineering and Management. Volumen. 1 . 2018 . http://icqem.dps.uminho.pt/icqem18_proceedingsbook.pdf
Bernardo, M.; Presas, M.; Bernard, D.; López-Jurado, M.P.; Gracia, M.C.; Huertas, R. El joc de l'avaluació continuada!. En INNOVADOC. Informe final del projecte 2014PID-UB/061. 2016 . http://hdl.handle.net/2445/96886
Bernardo, M.; Escalante, R.; Arbussà, A. El éxito internacional de la cocina catalana. Más allá de la creatividad y la innovación. Edicions Universitat de Barcelona. 2019

Estancias en Centros de Investigación

Grup de Recerca en Excel.lència Empresarial. Departament d'Organització d'Empreses. Universitat de Macedònia.. Thessaloniki. GRECIA. 2010
Departament d'Organització d'Empreses. Escola Politécnica. Universidad del País Vasco (UPV). Donostia-San Sebastián. ESPAÑA. 2013
Universität Augsburg. Augsburg. ALEMANIA. 2018

Formación académica

Màster oficial 'Business Innovation and Technology Management'
Diploma d'Estudis Avançats
Postgrau en Docència Universitària
Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses
Doctorat en Innovació Empresarial, R+D i Avaluació de la Tecnologia

Organización de actividades de I+D

I Workshop de Investigación para los estudiantes del Doctorado en Empresa . 2011
XXI Congreso Nacional de ACEDE . 2011
III SEMINARIO EN INVESTIGACION ACADEMICA EN EL AMBITO DE LA GESTION DE LA CALIDAD . 2012
II Workshop de Investigación para los estudiantes del Doctorado en Empresa . 2012
XXV Congreso Nacional de Marketing (AEMARK) . 2013
III Workshop de Investigación para los estudiantes del Doctorado en Empresa . 2013

Participaciones en Congresos

Bernardo, M.; Guitart-Tarrés; L.; Miravitlles, P.; Núñez-Carballosa, A.; Achcaoucaou, F.; Cruz-Cázares, C. Competencies evaluation in operations management course. 7th International Technology, Education and Development Conference(INTED 2013). Valencia. ESPAÑA. 2013
Tari, J.J.; Bernardo, M. Measurement of students' satisfaction in a continous assessment context. An application to quality management subjects. 7th International Technology, Education and Development Conference(INTED 2013). Valencia. ESPAÑA. 2013
Bernardo, M.; Gotzamani, K.; Gianni, M. Certification maturity as a diffusion factor for management systems integration. 20th International Annual EurOMA Conference, Dublin, Ireland, June 7-12, 2013. Dublin. IRLANDA. 2013
Bernardo, M.; Llach, J.; Marimon, F.; Alonso-Almeida, M.M. Does gender introduce bias in the loyalty of e-consumers of Travel Agencies. 20 th International Annual EurOMA Conference, Dublin, Ireland, June 7-12, 2013. Dublin. IRLANDA. 2013
Bernardo, M.; Tarí, J.J. Propuesta de código ético para la asignatura de Gestión de la Calidad: Comparativa interuniversitaria. IV Workshop in Operations Management and Technology. Sevilla. ESPAÑA. 2013
Bernardo, M. Constructoras responsables en tiempos irresponsables. X Ciclo de Conferencias Técnicas de Ingeniería de la Construcción X Eraikuntzako Ingenieritzaren Konferentzia Teknikoak Zikloa Marzo-Abril de 2013-- Apirila –Martxoa. Donostia-San Sebastián. ESPAÑA. 2013
Guitart-Tarrés, L.; Núñez-Carballosa, A.; Miravitlles, P.; Achcaoucaou, F.; Bernardo, M.; Cruz-Cázares, C. Competences evaluation in strategic management. 5th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2013). Barcelona. ESPAÑA. 2013
Cruz-Cázares, C.; Guitart-Tarrés, L.; Miravitlles, P.; Núñez-Carballosa, A.; Achcaoucaou, F.; Bernardo, M. Competences acquired by the Bachelor students in Business Administration. 6th International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2013. ESPAÑA. 2013
Marimon, F.; Zarco, H.; Alonso-Almeida, M.M.; Bernardo, M.; Llach, J. Structural Equations Modelling (SEM): An Analysis of Consumers’ Word of Mouth Antecedents within the Service Industry. V Workshop in Operations Management and Technolgy.ACEDEDOT OMTech. 3 y 4 de abril de 2014. Pampolona . ESPAÑA. 2014
Bernardo, M.; Escalante, R.; Roca, J.; Arbussà, A. Quality standards in the gastronomy sector. IV Seminario de Investigación Académica en el ámbito de la Gestión de la Calidad. 12-13 Juny 2014. Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. ESPAÑA. 2014
Bernardo, M. Integration of management systems as a type of innovation: a proposal for a new model. XXIV Congreso nacional de ACEDE. SEPTIEMBRE 2014. Castellón. ESPAÑA. 2014
Bernardo, M. 1st International Conference on Quality Engineering and Management. 1st International Conference on Quality Engineering and Management. University of Minho, Guimarães. PORTUGAL. 2014
Escalante, R.; Bernardo, M.; Roca, J.; Arbussà, A. Gastronomy Management: a comparative analysis of the existing quality standards. 1st International Conference on Quality Engineering and Management. University of Minho, Guimarães. Guinaraes. PORTUGAL. 2014
Simon, A.; Bernardo, M. How does Human Resource Management influence the implementation of Integrated Management Systems?. 1st International Conference on Quality Engineering and Management. University of Minho, Guimarães. PORTUGAL. 2014
Guitart-Tarrés, L.; Núñez-Carballosa, A.; Miravitlles, P.; Bernardo, M.; Cruz-Cázares, C.; Achcaoucaou, F. Students competences in Business Administration subjects. International Conference on Education, Social and Technological Sciences (EduRe'14). Valencia. ESPAÑA. 2014
Bernardo, M. Responsabilidad Social Empresarial: El caso Nestlé. I seminario de innovación docente de aplicación de la metodología del caso en la enseñanza dentro del ámbito de la gestión empresarial. Donostia. ESPAÑA. 2013
Bernardo, M. Multicasos de integración de sistemas de gestión: ¿es lo que parece?. I seminario de innovación docente de aplicación de la metodología del caso en la enseñanza dentro del ámbito de la gestión empresarial. Donostia. ESPAÑA. 2013
Marimon, F.; Alonso-Almeida, M.M.; Bernardo, M.; Llach, J. Buscando el equilibrio entre calidad funcional y calidad hedónica: el caso de las agencias de viaje online. XXIII Congreso Nacional de ACEDE. Septiembre 2013. Málaga. ESPAÑA. 2013
García Mestanza, J.; Díaz Muñoz, R.; Bernardo Vilamitjana, M. Modelos de medición de la calidad de los servicios en salud. Una revisión de la literatura. XXIII Congreso Nacional de ACEDE. Málaga. Septiembre 2013. Málaga. ESPAÑA. 2013
Bernardo, M. Moderadora de la sesió Innovación Docente. XXV Congreso Nacional de Marketing (AEMARK). Barcelona. ESPAÑA. 2013

Proyectos

GIDEA: Grup d'Innovació Docent en Eines d'Aprenentatge en Direcció d'Empreses . 2008 . Ref.2008GID-UB/14 . Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat de Barcelona. . IP: Laura Guitart
Innovació Tecnològica al Sistema Productiu GITASP (UdG) . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR577 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Martí Casadesús Fa
Grup d'Innovació Docent Condolidat en Eines d'Aprenentatge en Organització d'Empreses . 2011 - 2013 . Ref.GIDCUB-11/IDA . Universitat de Barcelona . IP: Laura Guitart
CYCLOID a la UB: Avaluació de les competències desenvolupades a les matèries de l’àrea d’Organització d’Empreses pels estudiants de la Universitat de Barcelona . 2012 - 2013 . Ref.2012PID‐UB/078 . Vicerectorat de Política Docent i Científica. Universitat de Barcelona . IP: Laura Guitart
Análisis multivariante de los determinantes de los resultados empresariales . 2012 - 2014 . Ref.ECO2011-25809 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Juan Carlos Bou Llusar
UNI-LAB: Tenen els estudiants de les matèries d'Organització d'Empreses de la UB les competències transversals que demanda el món laboral actual? . 2012 - 2013 . Ref.REDICE12-1560-02 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Laura Guitart Tarres
Evaluación formativa del Trabajo fin de Grado: un proyecto piloto basado en la perspectiva cooperativa del proceso de enseñanza-aprendizaje . 2013 - 2014 . Ref.6549 . Universidad del País Vasco . IP: Iñaki Heras Saizarbitoria
Improvement of partnership with enterprises by enhancement of a regional quality management potentials in WBC . 2013 - 2016 . Ref.543662-TEMPUS-1-2013-1-ME . Unió Europea . IP: Zdravko Krivokapić
Leadership et management de la création dans la société de l'innovation: fondements théoriques, constats empiriques et enjeux pratiques pour le développement économique . 2012 - 2015 . Ref.306908 . Ecole des Hautes Études Commerciales de Montreal (HEC-Montreal (Canada)) . IP: Jaume Valls Pasola
UNI-LAB: Tenen els estudiants de les matèries d'Organització d'Empreses de la UB les competències transversals que demanda el món laboral actual? . 2013 - 2013 . Ref.REDICE-ACCIO-13-18 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Laura Guitart Tarres
Grup de Recerca en Empresa / Business and Management Research Group . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1550 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Jaume Valls Pasola
Escola d'Estiu 'Gestió de la Creativitat en la Societat de la Innovació' Montreal, Barcelona, 27 juny al 12 de juliol de 2014 . 2014 - 2014 . Ref.307415 . Ecole des Hautes Études Commerciales de Montreal (HEC-Montreal (Canada)) . IP: Jaume Valls Pasola
El joc de l'avaluació continuada! . 2014 - 2015 . Ref.2014PID-UB/061 . Universitat de Barcelona . IP: Merce Bernardo Vilamitjana
CYCLOID a la UB: Avaluació de les competències desenvolupades a les matèries de l·àrea d·Organització d·Empreses pels estudiants de la Universitat de Barcelona . 2012 - 2013 . Ref.2012PID-UB/078 . Universitat de Barcelona . IP: Laura Guitart Tarres
Concessió d'ajuts per la creació de Cursos per la 'University of Barcelona International Summer School' . 2014 - 2015 . Ref.355 . Vicerectorat de Política Internacional de la Universitat de Barcelona . IP: Mercè Bernardo Vilamitjana
Ajuts en el marc del programa d'impuls i millora de l'oferta acadèmica i la docència de caràcter internacional. Promoció i difusió del caràcter internacional de la UB . 2010 - 2015 . Ref.355 . Vicerectorat de Política Docent de la Universitat de Barcelona . IP: Mercè Bernardo Vilamitjana
Factores clave de éxito para la sostenibilidad en la creación de empresas de la Zona 7 del Ecuador: Sostenibilidad social, financiera y medioambiental . 2015 - 2016 . Ref.PROY_CCEP_1213 . UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA . IP: Paul Oswaldo Sarango Lalangui
GIDOE-UB - Grup d¿Innovació Docent en Organització d¿Empreses . 2016 - 2022 . Ref.GINDOC-UB/070 . Universitat de Barcelona . IP: Xavier Maria Triado Ivern
Antecedentes de los resultados empresariales: un análisis dinámico, contingente y multinivel . 2016 - 2018 . Ref.ECO2015-66671-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Juan Carlos Bou Llusar
Els motius de l'absentisme en els graus de les ciències socials. Anàlisis d'evidències i reflexió de les causes . 2016 - 2017 . Ref.REDICE16-1600 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Xavier Maria Triado Ivern

Publicaciones en revistas

Bernardo, M.; Casadesús, M.; Karapetrovic, S.; Heras, I. Integration of standardized management systems: Does the implementation order matter?. En International Journal of Operations & Production Management. Volumen 32. Número 3. 2012
Bernardo, M.; Valls, J.; Casadesús, M. Strategic alliances: an analysis of Catalan hospitals. En Revista Panamericana de Salud Publica-Pan American Journal Of Public Health. Volumen 31. Número 1. 2012
Bernardo, M.; Casadesus, M.; Karapetrovic, S.; Heras, I. Do Integration Difficulties Influence Management System Integration Levels?. En Journal Of Cleaner Production. Volumen 21. Número 1. 2012 . https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.09.008
Bernardo, M.; Heras, I.; Valls, J.; Casadesús, M. Gestión de la calidad y excelencia empresarial: pasado, presente y futuro. En Papeles de Economía Española. Número 132. 2012
García-Almeida, D.J.; Bernardo-Vilamitjana, M.; Hormiga, E.; Valls-Pasola, J. Cultural compatibility in internal knowledge transfers: an application to hotel chain growth. En The Service Industries Journal. Volumen 31. Número 10. 2011 . https://doi.org/10.1080/02642069.2010.503890
Marimon, F.; Llach, J.; Bernardo, M. Comparative analysis of diffusion of the ISO 14001 standard by sector of activity. En Journal Of Cleaner Production. Volumen 19. Número 15. 2011 . https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.06.003
Simon, A.; Bernardo, M.; Karapetrovic, S.; Casadesus, M. Integration of standardized environmental and quality management systems audits. En Journal Of Cleaner Production. Volumen 19. Número 17-18. 2011 . https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.06.028
Bernardo, M.; Casadesús, M.; Karapetrovic, S.; Heras, I. Relationships between the integration of audits and management systems: An empirical study. En The TQM Journal. Volumen 23. Número 6. 2011 . www.emeraldinsight.com/1754-2731.htm
Bernardo, M.; Casadesús, M.; Karapetrovic, S. Are methods used to integrate standardized management systems a conditioning factor of the level of integration? An empirical study. En International Journal for Quality Research. Volumen 5. Número 3. 2011 . http://www.ijqr.net/053.php
Bernardo, M.; Casadesús, M.; Karapetrovic, S.; Heras, I. An empirical study on the integration of management system audits. En Journal Of Cleaner Production. Volumen 18. Número 5. 2010 . https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.12.001
Guitart-Tarrés, L.; Miravitlles-Matamoros, P.; Núñez-Carballosa, A.; Bernardo, M.; Achcaoucaou-Iallouchen, F.; Castán-Farrero, J. M.; Valls-Pasola, J.; López-Parada, J. Protocol per a la implantació d'eines didàctiques virtuals: competències i habilitats adquirides pels estudiants. En REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació. Volumen 4. Número 2. 2011 . Repositorio Institucional
Simon, A.; Bernardo, M. Auditorías ISO 9001 e ISO 14001. ¿Existe una integración real?. En Forum Calidad. Volumen Jul/Ag 2010. Número 213. 2010
Llach, J.; Marimon, F.; Bernardo, M. ISO 9001 diffusion analysis according to activity sectors. En Industrial Management & Data Systems. Volumen 111. Número 2. 2011 . www.emeraldinsight.com/0263-5577.htm
Achcaoucaou, F.; Guitart, L.; Miravitlles, P.; Núñez, A.; Bernardo, M.; Bikfalvi, A. Competence assessment in higher education: A dynamic approach. En Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries. Volumen 24. Número 4. 2014 . Repositorio Institucional
Alonso-Almeida, M.M.; Marimon, F.; Bernardo, M. Diffusion of quality standards in the hospitality sector. En International Journal of Operations & Production Management. Volumen 33. Número 5. 2013
Simon, A.; Bernardo, M.; Karapetrovic, S.; Casadesus, M. Implementing integrated management systems in chemical firms. En Total Quality Management & Business Excellence. Volumen 24. Número 3. 2013 . https://doi.org/10.1080/14783363.2012.669560
Llach, J.; Marimon, F.; Alonso-Almeida, M.; Bernardo, M. Determinants of on-line booking loyalties for the purchasing of airline tickets. En Tourism Management. Volumen 35. Número April. 2013 . https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.05.006
Bernardo, M.; Marimon, F.; Alonso-Almeida, M.M. Functional Quality and Hedonic Quality: A Study of the Dimensions of e-Service Quality in Online Travel Agencies. En Information & Management. Volumen 49. Número 7-8. 2012 . https://doi.org/10.1016/j.im.2012.06.003
Núñez, A.; Bernardo, M.; Guitart, L.; Miravitlles, P.; Achcaoucaou, F. Implantación de recursos didácticos digitales en asignaturas de Organización de Empresas. En @TIC. Revista d'innovació educativa. Volumen 10. Número Enero-Junio. 2013 . Repositorio Institucional
Bernardo, M.; Llach, J.; Marimon, F.; Alonso-Almeida, M.M. The balance of the impact of quality and recovery on satisfaction: the case of e-travel. En Total Quality Management & Business Excellence. Volumen 24. Número 11-12. 2013
Alonso-Almeida, M.M.; Bernardo, M.; Llach, J.; Marimon, F. Building loyalty through functional and hedonic quality. En Industrial Management & Data Systems. Volumen 114. Número 3. 2014
Bernardo, M.; Tari, J.J. Propuesta de código ético para la asignatura de gestión de la calidad: Comparativa interuniversitaria. En EDUCADE. Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas. Número 4. 2013
Marimon, F.; Alonso-Almeida, M.M.; Bernardo, M.; Llach, J. Is it possible to retain customer loyalty when a service has failed?. En Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries. Volumen 25. Número 5. 2015 . https://doi.org/10.1002/hfm.20579
Guitart-Tarrés, L.; Núñez-Carballosa, A.; Miravitlles, P.; Bernardo, M.; Cruz-Cázares, C.; Achcaoucaou, F. Students competences in Business Administration subjects. En International Journal on Advances in Education Research. Volumen 1. Número 2. 2014 . Repositorio Institucional
Petnji, L.; Marimon, F.; Casadesus, M.; Bernardo, M.; Llach, J. Analysis of training programs related to Quality Management System: the Spanish case. En International Journal of Quality & Reliability Management. Volumen 34. Número 2. 2017 . Repositorio Institucional
Bernardo, M.; Escalante, R.; Roca, J.; Arbussà, A. Gastronomy Management: a comparative analysis of the existing management system standards. En International Journal of Quality & Reliability Management. Volumen 34. Número 2. 2017 . Repositorio Institucional
Casas, A.; Presas. P.; Bernardo M.; Huertas Garcia, R. Análisis exploratorio del potencial de los enoturistas chinos: retos y oportunidades. En Tourism and Hospitality International Journal . Volumen 6. Número 2. 2016 . Repositorio Institucional
Seda, G.; Bernardo, M. Ahorro y costes potenciales de una intervención para reducir la no adherencia de los pacientes crónicos avanzados. En PharmacoEconomics Spanish Research Articles. Volumen 13. Número 4. 2016 . Repositorio Institucional
Hernández-Vivanco, A.; Bernardo, M.; Cruz-Cázares, C. The role of IMS on OI. En Industrial Management & Data Systems. Volumen 116. Número 8. 2016 . Repositorio Institucional
Bernardo, M.; Gotzamani, K.; Vouzas, F.; Casadesús, M. A qualitative study on integrated management systems in a non-leading country in certifications. En Total Quality Management & Business Excellence. Volumen 29. Número 3-4. 2018 . Repositorio Institucional
Bernardo, M.; Presas, P.; Bernard, D.; Gracia, M.C.; López-Jurado, M.P.; Huertas-García, R.; Escalante, R. L'aprenentatge basat en el joc: aplicació a l'assignatura de Gestió de la Qualitat. En REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació. Volumen 10. Número 1. 2017 . Repositorio Institucional
Bernardo, Merce; Gianni, Maria; Gotzamani, Katerina; Simon, Alexandra. Is there a common pattern to integrate multiple management systems? A comparative analysis between organizations in Greece and Spain. En Journal Of Cleaner Production. Volumen 151. Número May. 2017 . Repositorio Institucional
Llonch, M; Bernardo, M; Presas, P. A case study of a simultaneous integration in an SME: Implementation process and cost analysis. En International Journal of Quality & Reliability Management. Volumen 35. Número 2. 2018 . Repositorio Institucional
Bernardo, M.; Escalante, R.; Arbussà, A. Analysis of the catalan haute cuisine success: the role of education and network creation. En Journal of Evolutionary Studies in Business. Volumen 3. Número 1. 2018 . Repositorio Institucional
Hernández-Vivanco, A.; Bernardo, M.; Cruz-Cázares, C. Sustainable innovation through management systems integration. En Journal Of Cleaner Production. Volumen 196. Número September. 2018 . Repositorio Institucional
Hernández-Vivanco, A.; Cruz-Cázares, C.; Bernardo, M. Openness and management systems integration: pursuing innovation benefits. En Journal of Engineering and Technology Management. Volumen 49. Número July-September. 2018 . Repositorio Institucional
Triadó-Ivern, X.; Aparicio-Chueca, P.; Elasri, A.; Maestro-Yarza, I; Bernardo, M.; Presas, P. A factorial structure of university absenteeism in higher education: a student perspective. En Innovations in Education and Teaching International. Volumen 57. Número 2. 2020 . Repositorio Institucional
Nunhes, T.V.; Bernardo, M.; Oliveira, O.J. Guiding principles of integrated management systems: Towards unifying a starting point for researchers and practitioners. En Journal Of Cleaner Production. Volumen 210. Número February. 2019 . Repositorio Institucional
Aparicio-Chueca, P.; Triadó Ivern, X. M.;Guardia-Olmos, J.; Elasri Ejjaberi, A.; Bernardo, M.; Presas, P.; Maestro-Yarza, I.; Turull Rubinat, M.; Roca Acedo, B. Reflexiones acerca del absentismo universitario en las aulas. ¿Un mismo patrón de conducta para diversos grados?. En Revista del CIDUI. Volumen 4. Número SM8. 2018 . Repositorio Institucional
Aparicio-Chueca,P.; M. Triadó Ivern, X.; Guardia-Olmos, J.; Elasri Ejjaberi, A.; Maestro-Yarza, I.; Bernardo, M.; Presas,P.; Turull Rubinat, M.; Roca Acedo, B. ¿Por qué creen los profesores que no asisten los estudiantes al aula? Análisis de la percepción del absentismo por parte del profesorado de la Universidad de Barcelona. En Revista del CIDUI. Volumen 4. Número SO1. 2018 . Repositorio Institucional
Cabecinhas, M.; Domingues, P.; Sampaio, P.; Bernardo, M.; Franceschini, F.; Galetto, M.; Gianni, M.; Gotzamani, K.; Mastrogiacomo L.; Hernandez-Vivanco, A. Integrated Management Systems diffusion in South European countries. En International Journal of Quality & Reliability Management. Volumen 35. Número 10. 2018 . Repositorio Institucional
Hernández-Vivanco, A.; Domingues, P.; Sampaio, P.; Bernardo, M.; Cruz-Cázares, C. Do multiple certifications leverage firm performance? A dynamic approach. En International Journal of Production Economics. Volumen 218. Número December. 2019 . Repositorio Institucional
Turull, M.; Roca, B.; Aparicio-Chueca, P.; Triadó-Ivern, X.; Guardia-Olmos, J.; Presas, P.; Bernardo, M.; Elasri-Ejjaberi, A.; Maestro-Yarza, I. Las causas del absentismo de los estudiantes de Derecho según su propia opinión. En Revista de Educación y Derecho. Education and Law Review. Número 19. 2019 . Repositorio Institucional
Jose Tari, Juan; Bernardo, Merce. MEASUREMENT OF STUDENTS' SATISFACTION IN A CONTINUOUS ASSESSMENT CONTEXT. AN APPLICATION TO QUALITY MANAGEMENT SUBJECTS. En INTED 2016 Proceedings. . 2013

Más Información: @mercebernardo