Mercè Brunet Serra

Mercè Brunet Serra

Professora Associada Mèdic 2n tipus

ORCID: 0000-0001-9863-2943
Àrea de coneixement : Toxicologia

Informació de contacte
Departament de Medicina
Villarroel 170
932275419
mbrunetserra(a)ub.edu

Docència Impartida (actual)

Toxicologia - Ciències Mèdiques Bàsiques - Universidad de Barcelona.
Toxicologia - Ciències Biomèdiques - Universidad de Barcelona.
Medicina Legal i Laboral. Toxicologia - Medicina - Universidad de Barcelona.
Bases de la Recerca Translacional i Biobancs - Medicina Translacional - Universidad de Barcelona.
Medicaments Immunosupressors i Implicacions en el Risc d'Infecció - Competències Mèdiques Avançades - Universidad de Barcelona.

Formació acadèmica

Farmacia . Universitat de Barcelona . 06/1980 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Farmacia . Facultat de farmàcia. Universitat de Barcelona . 06/1980 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Farmacia . Universitat de Barcelona . 09/1993 . (Doctorat )

Experiència Professional

Col.Guardies Toxicologia. Hospital Clínic i Provincial. 1987 - 1990
Adj.Guardies Toxicologia. Hospital Clínic i Provincial. 1990 - 1992
Profesor Subst Tip 1. Universitat de Barcelona. 1994 - 1997
Metge adjunt. Laboratori de Farmacologia i Toxicologia. 1988 - 1995
Especialista. Laboratori de Farmacologia i Toxicología. 1995 - 1998
Especialista Senior. Laboratori de Farmacologia del LCE. 1999 - 2002
Consultor. Laboratori de Farmacologia del LCE. 2003
Cap de Secció. Farmacologia i Toxicologia. Secció FT del Servei de Bioquímica HCP. 2006
Consultor Senior. Farmacologia i Toxicologia. Secció FT del Servei de Bioquímica HCP. 2010
Professor Associat Mèdic. U.B: Departament de Salut Pública i Legislació Sanitària. 2004 - 2010

Linies de Recerca

Toxicidad de fármacos
Monitorización de fármacos
Biomarcadors de efecte inmunosupresor i de evolució clínica de injerto en pacients de transplantament
Farmacogenética. Estudi de polimorfismes de enzimes de biotransformació i proteiomica, reguladors de transport i el seu impacte amb la exposició de medicaments i amb la evolució clínic
Farmacología dels farmacs antitumorales en relació entre la exposició del farmac en diferents matrius biológics i la eficacia i seguiment del tractament

Projectes de Recerca

Evaluación del impacto de la aloreactividad en la evolución del injerto y de la reversibilidad de la fibrosis tras el tratamiento de la hepatitis C post-transplante hepático . 2015 - 2017 . Ref.PI14/01055 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Mercedes Brunet Serra
Análisis de la expresión de un panel de miRNAs y Quimiocinas como biomarcadores pronóstico precoces del riesgo de rechazo mediado por células T y subclínico post-trasplante hepático . 2019 - 2022 . Ref.PI19/00378 . Instituto de Salud Carlos III . IP: Mercè Brunet
miRNAs circulantes: Potenciales biomarcadores no invasivos de predicción de rechazo agudo en pacientes trasplantados hepáticos y renales . 2014 - 2017 . Ref.Fundación Mútua Madrileña . Fundación Mutua Madrileña . IP: Dr. Olga Millán
"IMAGEN Pilot Study - IMPDH activity, miRNA-142/miRNA-210 and NFAT-regulated gene expression monitoring as predictive biomarkers of clinical outcome in kidney transplant recipients." . 2012 - 2013 . Ref.12/429 . TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES . IP: Mercedes Brunet Serra
PROSPECTIVE ASSESSMENT OF LIVER GRAFT EVENTS AFTER TRANSPLANTATION BY MONITORING OF miRNA and DONOR-DERIVED CELL FREE DNA (LETDDNA) . 2021 - 2022 . Ref.HCB/2021/0751 . CareDx . IP: Mercedes Brunet Serra

Publicacions en revistes

Millán, O.; Budde, K.; Sommerer, C.; Aliart, I.; Rissling, O.; Bardaji, B.; Matz, M.; Zeier, M.; Silva, I.; Guirado, L.; Brunet, M. (2017). Urinary miR-155-5p and CXCL10 as prognostic and predictive biomarkers of rejection, graft outcome and treatment response in kidney transplantation. British Journal of Clinical Pharmacology . ISSN: 0306-5251
Mauro E, Crespo G, Montironi C, Londoño MC, Hernández-Gea V, Ruiz P, Sastre L, Lombardo J, Mariño Z, Díaz A, Colmenero J, Rimola A, Garcia-Pagán JC, Brunet M, Forns X, Navasa M. (2018). Portal pressure and liver stiffness measurements in the prediction of fibrosis regression after sustained virological response in recurrent hepatitis C. Hepatology . https://doi.org/10.1002/hep.29557 . ISSN: 0270-9139
Rovira, J.; Ramírez-Bajo, M.J.; Banon-Maneus, E.; Lazo-Rodríguez, M.; Moya-Rull, D; Hierro-Garcia, N.; Tubita, V.; Piñeiro, G.J.; Revuelta, I.; Ventura-Aguiar, P.; Cucchiari, D; Oppenheimer, F.; Brunet, M.; Campistol, J.M.; Diekmann, F. (2018). Tofacitinib Halts Progression of Graft Dysfunction in a Rat Model of Mixed Cellular and Humoral Rejection. Transplantation . ISSN: 0041-1337
Millán, O.; Ruiz, P.; Orts, L.; Ferré, P.; Crespo, G.; Santana, M.; Fortuna, V.; Quintairos, L.; Navasa, M.; Brunet, M. (2019). Monitoring of miR-181a-5p and miR-155-5p Plasmatic Expression as Prognostic Biomarkers for Acute and Subclinical Rejection in de novo Adult Liver Transplant Recipients. Frontiers in Immunology, 10, p. 873 . Repositori Institucional . ISSN: 1664-3224
Arranz, M.J.; Gonzalez-Rodriguez, A.; Perez-Blanco, J.; Penadés, R.; Gutierrez, B, Ibañez, L.; Arias, B.; Brunet, M.; Cervilla, J.; Salazar, J.; Catalan, R. (2019). A pharmacogenetic intervention for the improvement of the safety profile of antipsychotic treatments. Translational Psychiatry, 9(177) . Repositori Institucional . ISSN: 2158-3188
Brunet, M.; van, Gelder, T.; Åsberg, A.; Haufroid, V.; Hesselink, D.A.; Langman, L, Lemaitre, F.; Marquet, P.; Seger, C.; Shipkova, M.; Vinks, A.; Wallemacq, P.; Wieland, E, Woillard, J.B.; Barten, M.J.; Budde, K.; Colom, H.; Dieterlen, M.T.; Elens, L.; Johnson-Davis K.L.; Kunicki, P.K.; MacPhee, I.; Masuda, S.; Mathew, B.S.; Millán, O.; Mizuno, T.; Moes, D.A.R, Monchaud, C.; Noceti, O.; Pawinski, T.; Picard, N.; van, Schaik, R.; Sommerer, C.; Vethe, N.T, de, Winter, B.; Christians, U.; Bergan, S. (2019). Therapeutic Drug Monitoring of Tacrolimus-Personalized Therapy: Second Consensus Report. Therapeutic Drug Monitoring . ISSN: 0163-4356
Londoño, M.C.; Reig, M; RETOINMUNO Multidisciplinary Group. Cancers (Basel). (2020). Multidisciplinary clinical approach to cancer patients with immune-related adverse events induced by checkpoint inhibitors. Cancers, 12(3446) . Repositori Institucional . ISSN: 2072-6694
Millán, O.; Ruiz, P.: Fortuna, V.: Navasa, M.; Brunet, M. (2020). Nuclear factor of activated T cells as potential pharmacodynamic biomarker for the risk of acute and subclinical rejection in de novo liver recipients. Liver International, 40(4), pp. 931 - 946 . https://doi.org/10.1111/liv.14339 . ISSN: 1478-3223
Ruiz, P.; Millán, O.; Ríos, J.; Díaz, A.; Sastre, L.; Colmenero, J.; Crespo, G.; Brunet, M.; Navasa, M. (2020). MicroRNAs 155-5p, 122-5p and 181a-5p identify patients with graft dysfunction due to T-cell dediated rejection after liver transplantation. Liver Transplantation(10), p. 1275 . https://doi.org/10.1002/lt.25842 . ISSN: 1527-6465
Vidal, L.; Victoria, I.; Gaba, L.; Gil, M.; Martín, F.; Brunet, M.; Colom, H.; Cortal, M.; Gómez-Ferrería, M.; Yeste-Velasco, M.; Perez, A.; Rodon, J., Davendra ,P.S.; Lizcano, J.M.; Domènech, C.; Alfón, J.; Gascón, P. (2021). A first-in-human phase I/Ib dose-escalation clinical trial of the autophagy inducer ABTL0812 in patients with advanced solid tumours. European Journal of Cancer, 146, pp. 87 - 94 . https://doi.org/10.1016/j.ejca.2020.12.019 . ISSN: 0959-8049