Maria Begona Roman Maestre

Maria Begona Roman Maestre

Professora agregada

ORCID: 0000-0001-6090-0172
Àrea de coneixement : Filosofia Moral

Vicedecana de la Facultad de Filosofia

Grup de Recerca:

Grup d'innovació docent en ètica

Informació de contacte
Departament de Filosofia
Fac. Filosofia (UB) C/ Montalegre,6-8
934037841
broman(a)ub.edu

El meu perfil

Profesora de Ética y Bioética. Mi ámbito de especialización es la Bioética y la ética aplicada a entornos profesionales y organizativos. Soy la presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales ... + info

Formació acadèmica

Filosofía . Universidad de Barcelona . 30/06/1988 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Certificat Aptitud Pedagògica . Universidad de Barcelona . 1988 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Filosofía . Universidad de Barcelona . 03/11/1993 . (Doctorat )

Linies d'Activitat

Prolegómenos filosóficos y antropológicos para una ética de la sociedad tecnológica”
Ética en los servicios sociales
Bioética

Publicacions rellevants

Segura, A; Puyol, A; Román, B (2018). Hygea y la virtud o recordando a Protágoras: diálogo sobre ética de la salud comunitaria. Informe SESPAS 2018. Gaceta Sanitaria, 32(Supplement 1), pp. 66 - 68 . Repositori Institucional . ISSN: 0213-9111
Román, B (2018). Gestación por sustitución: cuestiones de legitimidad. Folia Humanística(nº 8 Marzo 2018), pp. 24 - 41 . https://doi.org/10.30860/0035 . ISSN: 0015-5594
Pareto, J.Román, B. (2020). REFORMING PUBLIC ADMINISTRATION: THE CODES OF ETHICS IN CITY COUNCILS. Ramon Llull Journal of Applied Ethics(11) . ISSN: 2013-8393
Esteban, F; Román, B; (2016). Quo vadis Universidad? . En ¿Quo vadis, universidad? . (pp. 1 - 255) . UOC . ISBN: 978-84-9116-390-9 .
Román, Begoña (2016). Ética de los Servicios Sociales . Herder . ISBN: 9788425437878 .
Román, B (2016). Formación del carácter: dar lo que uno tiene . En Esteban, F (Ed.): La formación del carácter de los maestros . (pp. 19 - 30) . Publicaciones y Ediciones de la Universidad de Barcelona . ISBN: 978-84-475-4011-2 .
Román, B (2016). La ética del discurso en la bioética . En Ferrer, J.J;. Lecaros, J:A; Molins, R (coords): Bioética: el pluralismo de la fundamentación . (pp. 303 - 321) . Cátedra de Bioética de la Universidad Pontifica Comillas . ISBN: 978-84-8468-657-6 .
Begoña Román Maestre (2018). El reconocimiento mutuo: por una ética de los servicios sociales . En García-Marza, V; Martínez, E; y Lozano J.F (coords) Ética y política. Homenaje a Adela Cortina . (pp. 383 - 394) . Tecnos . ISBN: 9788430974047 .

Participació en Projectes

Desplegant la transparència: els criteris ètics en la planificació urbanística . 2018 - 2018 . Ref.conveni UB 018237 . Àrea Metropolitana de Barcelona . IP: Josep M Esquirol i Begoña Román
Aporia- Grup de Recerca en Filosofia Contemporània, Etica i Política . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR146 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Josep Maria Esquirol Calaf
GIDÈTICA. Grup d’innovació docent en ètica . 2016 - 2025 . Ref.GINDO-UB/144 . Universitat de Barcelona . IP: Maria Margarita Mauri Alvarez
La mirada filosófica como mirada médica . 2019 - 2022 . Ref.PGC2018-094253-B-100 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Josep Maria Esquirol Calaf
Youngsters EngAgement in Health science (YEAH) . 2020 - 2020 . Ref.EIT Health: YEAH . EIT Health . IP: Begonya Nafria (F. Sant Joan de Déu) i Begoña Román (UB)

Conferències i Participacions a Congressos

Román, B (2018). El cuidado como virtud: dar lo que se es:. (Conferència invitada) . II Simposio Internacional: desafíos éticos del cuidado espiritual en la atención del cáncer. Instituto Nacional de Cancerología. Facultad de Filosofía Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá . COLÒMBIA
Román, B (2018). Accesibilitat al patrimoni. Reflexions des de l'ètica. (Conferència invitada) . V Congrés internacional Educació i Accesibilitat de museus i patrimoni . Barcelona . ESPANYA
Román, B. (2019). Persona y final de vida. (Conferència invitada) . Xi Seminario internacional de bioética. Clínica alemana y Universidad del Desarrollo . XILE
Román, B (2020). Millor acompanyament: ètica i entorn normatiu. (Taula rodona) . XI Congrés de la Societat catalana-balear de cures pal·liatives . Barcelona . ESPANYA
Begoña Román (2020). Mentoría social: perspectiva filosófica. (Taula rodona) . European Mentoring Summit 2020 . ESPANYA
Begoña Román (2020). La calidad ante el COVID: una oportunidad de transformación. (Conferència invitada) . I Congreso Virtual de la Sociedad española de calidad asistencial . ESPANYA
Román, B (2020). Violència obstrètica. Nou objectiu per polítiques de naixement. Què podem aportar nosaltres?: la visión filosófica. (Taula rodona) . XI Congrés català d'obstetrícia i ginecologia . ESPANYA
Román, B (2020). Aspectos éticos en la asistencia y prácticas psicológicas a la luz de la pandemia. (Conferència invitada) . Jornadas nacionales de psicología clínica. Consejo General de Psicología de España. Sección de Psicología clínica y de la salud . ESPANYA
Román Maestre , Begoña (2020). La muerte desde una mirada filosófica. (Conferència invitada) . Jornada Cuidados Paliativos. Norte de Chile . XILE
Román, B (2021). Àmbit antropològic. (Conferència invitada) . Congrés internacional: Les ferides i les esperances d'un món malalt a la llum de la teologia de l'encarnació . ESPANYA