Rodrigo Serrat

Rodrigo Serrat

Professor titular d'Universitat

ORCID: 0000-0003-3377-681X
Scopus Author ID: 6506222462
Researcher ID: F-7842-2016
Àrea de coneixement : Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Grup d'Investigació en Gerontologia (GIG)

Grup d'Innovació Docent en Psicologia del Desenvolupament

Informació de contacte
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
933125817
rserrat(a)ub.edu

Més Informació: Más información (https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo-Serrat)

Formació acadèmica

Psicología . Facultad de Psicología. Universidad Nacional de Rosario (Argentina) . 2002 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctor en Psicologia . Facultat de Psicologia - Universitat de Barcelona . 2016 . (Doctorat )
Máster Oficial Interuniversitario en Psicogerontología . Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. . 2013 . (Màster Oficial)

Docència Impartida (últims 5 anys)

Desenvolupament en la Infància (Grau) - Psicologia - Universidad de Barcelona.
Desenvolupament en l'Adolescència, Maduresa i Senectut (Grau) - Psicologia - Universidad de Barcelona.
Avaluació i Intervenció Psicosocial i Educativa (Màster oficial) - Psicogerontología - Universidad de Barcelona.
Avaluació i Intervenció Funcional i Cognitiva (Màster oficial) - Psicogerontología - Universidad de Barcelona.
Pràctiques en Centres (Grau) - Psicologia - Universidad de Barcelona.
Metodologies Quantitatives i Qualitatives en Investigació Psicogerontològica (Màster oficial) - Psicogerontología - Universidad de Barcelona.
Treball Final de Màster (Màster oficial) - Psicogerontologia - Universidad de Barcelona.
Pràctiques Externes (Màster oficial) - Psicogerontologia - Universidad de Barcelona.

Projectes d'Innovació Docent

La competència informacional en el grau de Psicologia . 2015 - 2021 . Ref.2015PID-UB/009 . Universitat de Barcelona . IP: Maria Jose Corral Lopez
Qüestionaris d'autoavaluació de coneixements: valoració de diferents condicions d'aplicació i feedback . 2017 - 2019 . Ref.2017PID-UB/019 . Universitat de Barcelona . IP: María Magdalena Rivero García
Desenvolupament de les competències d'escriptura acadèmica en assignatures de Psicologia del Desenvolupament . 2019 - 2023 . Ref.2019PID-UB/024 . Universitat de Barcelona . IP: María Magdalena Rivero García

Projectes de Recerca

Trayectorias asociadas al género en la exclusión de las relaciones sociales en la vejez y sus consecuencias para la salud y bienestar: una perspectiva de ciclo vital . 2019 - 2022 . Ref.PCI2019-103627 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Feliciano Villar Posada
Exclusion from civil engagement of a diverse older population: Features, experiences and policy implications . 2021 - 2024 . Ref.PCI2021-121951 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Rodrigo Andres Serrat Fernandez
Envejecer en los márgenes: hacia una visión más inclusiva del envejecimiento activo . 2021 - 2024 . Ref.PID2020-116117GB-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Feliciano Villar Posada
Ethics in Dementia . 2022 - 2026 . Ref.CA21137 . Unió Europea . IP: Rodrigo Andres Serrat Fernandez
Participatory Approaches with Older Adults . 2023 - 2027 . Ref.CA22167 . Unió Europea . IP: Rodrigo Andrés Serrat Fernández

Publicacions rellevants

Serrat, R.; Scharf, T.; Villar, F.; Gómez, C. (2020). Fifty-five years of research into older people's civic participation: Recent trends, future directions. Gerontologist, 60(1), pp. e38 - e51 . https://doi.org/10.1093/geront/gnz021 . ISSN: 0016-9013
Serrat, R.; Villar, F.; Pratt, M.; Stukas, A. (2018). On the quality of adjustment to retirement: The longitudinal role of personality traits and generativity. Journal of Personality, 86(3), pp. 435 - 449 . https://doi.org/10.1111/jopy.12326 . ISSN: 0022-3506
Serrat, R.; Chacur-Kiss, K.; Villar, F. (2021). Breaking the win-win narrative: The dark side of older people's civic engagement. Journal of Aging Studies, 56, p. 100911 . https://doi.org/10.1016/j.jaging.2021.100911 . ISSN: 0890-4065
Serrat, R.; Scharf, T.; Villar, F. (2022). Mapping civic engagement in later life: A scoping review of gerontological definitions and typology proposal. Voluntas, 33, pp. 615 - 626 . https://doi.org/10.1007/s11266-021-00346-6 . ISSN: 0957-8765
Serrat, R.; Villar, F.; Chacur-Kiss, K. (2023). Narrating political participation: How do lifetime activists remember their political experiences?. Memory Studies . ISSN: 1750-6980