Mercè Puig Rodríguez-Escalona

Mercè Puig Rodríguez-Escalona

Professora titular d'Universitat

ORCID: 0000-0003-3264-2246
Àrea de coneixement : Filologia Llatina

Grup de Recerca: Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (GMLC)

Grups d'Innovació Docent: Hesperia Latina

Formació acadèmica

Doctor . Universitat Autònoma de Barcelona . 24/05/1994 . (Doctorat )
Llicenciatura . Universitat de Barcelona . 29/07/1988 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)

Docència Impartida

Literatura Llatina Medieval (Màster oficial) - Cultures Medievals - Universidad de Barcelona.
Del Llatí Vulgar a les Llengües Romàniques (Grau) - Filologia Clàssica - Universidad de Barcelona.

Línies d'Activitat (Docència i Recerca)

Filologia llatina medieval
Pragmàtica del llatí: gestualitat
Lexicografia llatina medieval

Publicacions rellevants

Puig, M. (2016). La voz catalana merç, del latín merx, -cis, y algunos de sus derivados en la documentación latina medieval del territorio de habla catalana. Zeitschrift für romanische Philologie, 132(4), pp. 1034 - 1041 . Repositori Institucional . ISSN: 0049-8661
Puig Rodríguez-Escalona, M. (2019). Projeccions de la lexicografia llatina medieval a Catalunya (Col·lecció IRCVM - Medieval Cultures) . En Projeccions de la lexicografia llatina medieval a Catalunya (Col·lecció IRCVM - Medieval Cultures) . Viella Libreria Editrice . ISBN: 978-88-3313-131-3 .
Puig Rodríguez-Escalona, M. (2019). El laberinto de los libros y sus nombres. Procedimientos denominativos en la Alta Edad Media . En Gómez Rabal, Ana; Hamesse, Jacqueline; Pavón Ramírez, Marta (eds.), El lenguaje del arte. Evolución de la terminología específica de manuscritos y textos, (col. Textes et études du Moyen Âge, 94) . (pp. 1 - 47) . Brepols-FIDEM . ISBN: 978-2-503-58791-2 .
Puig Rodríguez-Escalona, M. (2019). Mots fantasmes: una història sense fi . En Fornés Pallicer, M. A. (ed.), Paleògrafs i editors: mètodes, objectius i experiències . (pp. 63 - 72) . Edicions de la Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-9168-353-7 .

Conferències i Participacions a Congressos

Puig, M. (2018). 'La lexicografía latina medieval y la tradición doble de documentos'. (Presentació comunicació) . Past and Future: Medieval Studies Today. 6th European Congress of Medieval Studies (2-5 September 2018) . Basilea . SUÏSSA
Puig, M.; Fornés, M.A. (2018). 'Las equivalencias léxicas y sintácticas en la tradición doble de documentos altomedievales'. (Ponència) . Nova Minervae Galleria. Esperienze personali nell'edizione di testi latini di ogni età (16th-18th of April 2018) . Cluj-Napoca . ROMANIA
Puig, M.; Fornés, M.A. (2019). 'Oportunidades, retos y dificultades de la constitución de una plataforma de consulta común: el caso del CODOLHisp'. (Presentació comunicació) . IX Congreso Internacional Orbis Latinus. Las lenguas clásicas, patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad . Granada . ESPANYA
Quetglas, P. J.; Puig, M. (2017). 'Edición de diplomas medievales de tradición múltiple'. (Presentació comunicació) . Editing Late-Antique and Early Medieval Texts. Problems and Challenges (November 23-24, 2017) . Lisboa . PORTUGAL
Puig, M.; Fornés, M.A. (2017). 'Quod uulgo dicitur en la documentación latina de la Cataluña altomedieval'. (Presentació comunicació) . 8th International Medieval Latin Congress 'Medieval Latin Networks!' (Vienna, 17-21 September 2017) . Viena . ÀUSTRIA

Més Informació: https://barcelona.academia.edu/Merc%C3%A8PuigRodr%C3%ADguezEscalona