Itziar Aduriz Agirre

Itziar Aduriz Agirre

Professora titular d'Universitat

ORCID: 0000-0001-8681-9778
Scopus Author ID: 22333386300
Àrea de coneixement : Filologia Basca

El meu Perfil

El meu perfil professional gira en torn als estudis bascos. Sóc membre del grup de recerca Ixa, de la Universitat del País Basc, en el marc del qual desenvolupo la meva recerca, centrada en el tractament ... + info

Formació acadèmica

Llicenciatura en Filologia Basca . Universidad de Deusto . 30/06/1989 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctorat en Filologia Basca . Universitat del Pais Basc . 11/01/2001 . (Doctorat )

Docència Impartida

Introducció a la Lingüística (Grau) - Lingüística - Universidad de Barcelona.
Introducció a la Llengua Basca (Grau) - Llengües i Literatures Modernes - Universidad de Barcelona.
Morfologia (Grau) - Lingüística - Universidad de Barcelona.
Semiótica de la comunicació (Grau) - Comunicació i Indústries Culturals - Universidad de Barcelona.

Línies d'Activitat (Docència i Recerca)

Lingüística General
Fonaments del llenguatge: morfologia
Llengua i cultura basques
Procesament del lenguatge natural. Lingüística Computacional aplicada al basc
Llengua i cultura basques

Publicacions rellevants

Ceberio, K.; Aduriz, I.; Díaz de Ilarraza, A.; Garcia-Azkoaga, I. (2018). Coreferencial relations in Basque: the Annotation Process. Journal of Psycholinguistic Research, 47(2), pp. 325 - 342 . https://doi.org/10.1007/s10936-018-9559-6 . ISSN: 0090-6905
Aduriz, I.; Arriola, J.M.; Artola, X.; Beloki, Z.; Ezeiza, N.; Gojenola, K. (2020). Morfeus+: Word Parsing in Basque beyond Morphological Segmentation. Word Structure, 13(3), pp. 283 - 315 . https://doi.org/10.3366/word.2020.0172 . ISSN: 1750-1245
Inurrieta, U.; Aduriz, I.; Diaz de Ilarraza, A.; Labaka, G.; Sarasola, K. (2020). Learning about phraseology from corpora: A linguistically motivated approach for Multiword Expression identification. PLoS One, 15(8), p. e0237767 . Repositori Institucional . ISSN: 1932-6203

Conferències i Participacions a Congressos

Iñurrieta, U.; Aduriz, I.; Díaz de Ilarraza, A.; Labaka, G.; Kepa Sarasola (2017). Rule-based translation of Spanish verb+noun combinations into Basque. (Presentació comunicació) . The 13th Workshop on Multiword Expressions (MWE 2017), dentro del congrés: European Chapter of the Association for Computational Linguistics: . València . ESPANYA
Listenmaa, I.; Arriola, J. M.; Aduriz, I. ; Bick, E. (2017). Cleaning up the Basque grammar: a work in progress. (Presentació comunicació) . Workshop on Constraint Grammar - Methods, Tools and Applications . Proceedings of the NoDaLiDa 2017 Workshop on Constraint Grammar - Methods, Tools and Applications . Gothenburg . SUÈCIA
Aduriz, I; Alegria, I.; Aldezabal, I.; Artola, X. Díaz de Ilarraza, A.; Ezeiza, N.; Sarasola, K.; Urizar, R. (2018). Euskara (Batua) ingurune digitalean. Bidean ikasiXa eta etorkizuneko erronkak. 'El euskara estàndard a l'entorn digital. El que hem aprés al camí i els reptes de futur'. (Presentació comunicació) . Arantzazutik Mundu Zabalera (1968-2018). Euskaltzaindiaren XVII. Biltzarra. Nazioarteko Jardunaldia. D'Arantzazu al mon sencer (1968.2018). XVII Congrés internacional d'Euskaltzaindia (Acadèmia de la llengua basca) . Encara no ha sortit la publicació . Arantzazu: Oñati (Gipuzkoa) . ESPANYA
Aduriz, I; Arriola, J. M. (2019). Testu-corpusen informazio morfosintaktikoaren etiketatze automatikoa hizkuntz ezagutzan oinarrituz 'L'anotació automàtica de la informació morfosintàctica dels corpus, basat en el coneixement linguístic'. (Presentació comunicació) . FLV, 50 urte: Metodo eta joera berriak (euskal) hizkuntzalaritzan 'FLV, 50 años: Nuevos métodos y tendencias en lingüística (vasca)' . Encara no ha sortit la publicació . Iruñea-Pamplona (Nafarroa) . ESPANYA
Desmontando unos tópicos sobre el género gramatical en euskara y el uso sexita o no de la lengua. ¿Es realmente el euskara una lengua sin género gramatical?. 15/06/2018

Més Informació: https://linguistica.ub.edu/directori-organitzatiu/itziar-aduriz