Jose Enrique Gargallo Gil

Full professor

ORCID: 0000-0002-8874-0323
Researcher ID: K-6569-2014
Knowledge area: Filologia Romànica

Research group: Grup de gramàtica i Diacronia (GRADIA)

My Profile

José Enrique Gargallo Gil (Puebla de Arenoso, 1960). Especialista en dialectologia (especialment àmbits fronterers de la Península Ibèrica) i estudiós de la geolingüística romànica i de la paremiologia ... + info

Academic training

El habla de Puebla de Arenoso (Bajo Aragón). Peculiaridades y afinidades . Universitat de Barcelona . 23/09/1982 . (Diploma / Degree / Activities)
Una encrucijada lingüística entre Aragón, Valencia y Castilla: el Rincón de Ademuz . Universitat de Barcelona . 01/06/1987 . (Ph.D.)

Teaching imparted

Lingüística Romànica (Bachelor's degree) - Filología Románica - Universidad de Barcelona.
Diversitat i Variació en les Llengües Romàniques (Bachelor's degree) - Llengües Romàniques i les seves Literatures - Universidad de Barcelona.
El Lèxic Romànic: de les Glosses a la Lexicografia Digital (Bachelor's degree) - Llengües Romàniques i les seves Literatures - Universidad de Barcelona.
Occità en el seu Context Romànic (Bachelor's degree) - Filología Románica - Universidad de Barcelona.

Lines of Activity (Teaching and Research)

Lingüística romànica
Lingüística romànica
Geolingüística romànica
Paremiologia romànica
Onomàstica romànica

Relevant publications

Gargallo, J.E (2018). Hasta el cuarenta de mayo... Referencias al 'cuarenta' en los refranes romances del calendario. eHumanista. Journal of Iberian Studies, 14, pp. 862 - 881 . Institutional Repository . ISSN: 1540-5877
Bastardas, M.R.; Fontana, J.; Gargallo, J.E. (2020). Dictons romans avec les douze mois : la caractérisation parémique et mensuelle de l'année. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, 65 (LXV)(4 (OCT. - DEC.)), pp. 9 - 38 . Institutional Repository . ISSN: 1220-0484

Conferences and Participations in Congresses

Gargallo, J. E. (2019). Proyección románica del Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines. (Presentation of communication) . XXIX Congrès international de linguistique et philologie romanes . Copenhague . DENMARK
Gargallo, J. E. (2019). The linguistic Atlases of the Catalan-speaking area within the context of the Romance Languages. (Invited conference) . Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposion, the 52nd Annual Meeting . Vilnius . LITHUANIA
Gargallo, J. E. (2019). Refranes meteorológicos del asturleonés en su contexto romance, según los datos de ParemioRom. (Invited conference) . XXXVIII Xornaes Internacionales d'Estudiu . Oviedo . SPAIN
Gargallo, J. E. (2020). Os tres lugares (Cáceres) e El Rebollar (Salamanca). Fala, palra e turismo. (Presentation of communication) . Lingue minori e turismo. Giornata di studi . En premsa . Carloforte . ITALY