Salvatore Marino

Salvatore Marino

Professor Lector

Researcher ID: M-6725-2016
Àrea de coneixement : Història Medieval

Grup de Recerca: MAHPA. Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia.

Grups d'Innovació Docent: [contra] TAEDIUM, Grup d'innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Informació de contacte
Departament d'Història i Arqueologia
Carrer de Montalegre 6

salvatore.marino(a)ub.edu

Càrrecs actuals

Membre de la Direcció de l'IRCVM
Delegat del Departament d'Història i Arqueologia en el Consell del CRAI Biblioteca de Geografia Filosofia i Història

Formació acadèmica

Llicenciatura (Laurea magistrale) . Facoltà di Lettere e Filosofia . 11/03/2002 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctorat europeu . Scuola di Dottorato in Archeologia e Storia Medievale, Istituzioni e Archivi . 10/02/2012 . (Doctorat )
Arxiver i paleografo . Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari . 20/11/2006 . (Formació Especialitzada)

Linies de Recerca

Documentació notarial a la Catalunya dels segles XIII-XV
Història de l'assistencia a l'edat Mitjana i Moderna
History of children in the Middle Ages
Confraternities in Southern Italy
Història de la Corona d'Aragó

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Marino, S. (2012). I 'figli d'anima' dell'annunziata di napoli in età moderna. Melanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée(124-1), pp. 247 - 258 . ISSN: 1123-9891
Marino, S. (2007). Il museo campano di Capua: problemi di conoscenza e valorizzazione dei fondi archivistici. Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari(21), pp. 141 - 157 . ISSN: 1122-0775
Marino, S. (2015). The 'children of soul' of the annunziata hospital in Naples in the modern age . En Adoption and fosterage practices in late medieval and modern age . (pp. 173 - 187) . Viella editrice di Roma . ISBN: 9788867281718 .
Marino, S. (2019). El Memorial dels infants. una font per a l'estudi de la infància a la Barcelona del segle xv . (pp. 1 - 152) . Fundació Noguera . ISBN: 978-84-1303078-4 .
Marino, S. (2018). Economía y hospitales en el siglo xv. aproximación comparativa entre los gastos de los hospitales de barcelona, milán y nápoles . En Redes hospitalarias: historia, economía y sociología de la sanidad . (pp. 71 - 84) . Institución Fernando el Católico . ISBN: 978-84-9911-528-3 . https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/37/35/06marino.pdf (https://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3735)
Marino, S.; Colesanti, G.T. (2019). Memorie dell'Assistenza. istituzioni e fonti ospedaliere in Italia e in Europa (secoli XIII-XVI) . (pp. 1 - 384) . Pacini Editore SRL . ISBN: 978-88-6995-632-4 .

Projectes

Anar a cal notari a la Catalunya Medieval (SCRIBA) (Recercaixa) . 2017 - 2020 . Ref.600002 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Daniel Piñol Alabart
Hist.Ant.Art.SI (Historical Memory, Antiquarian Culture, Artistic Patronage: Social Identities in the Centres of Southern Italy between the Medieval and Early Modern Period) . 2011 - 2016 . Ref.263549 (2011-2016) . European Research Council . IP: Bianca de Divitiis
Alle origini del Welfare (XIII-XVI secolo). Radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza e delle forme di protezione sociale e credito solidale . 2017 - 2019 . Ref.20153BERX9 . Ministerio de Educación y Ciencia i MIUR (Itàlia) . IP: Gabriella Piccinni, Marina Gazzini, Franco Franceschi, Paola Avallone
El notariado en Cataluña en los siglos XIII y XIV. Práctica y actividad . 2016 - 2019 . Ref.HAR2015-65146-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Daniel Piñol
MAHPA. Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR362 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Blanca Gari de Aguilera

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides

Martínez, J . (2019) . La xarxa hospitalària a la Catalunya medieval (s. xiii-xv) (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Codins, E . (2019) . L'Hospital de la santa creu de Vic (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Martinez, J . (2019) . La red de hospitales en la Cataluña medieval (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Vives, J . (2019) . Eivissa a l'Edat Mitjana (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.
Samaranch, O . (2019) . El llibre dels malalts de l'hospital de la santa creu (s. xv) (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.

Més Informació: https://ub.academia.edu/SalvatoreMarino