Joan Albert Lopez Bustins

Joan Albert Lopez Bustins

Professor agregat

ORCID: 0000-0003-3414-5577
Scopus Author ID: 14825177200
Researcher ID: AAL-2280-2020
Àrea de coneixement : Geografia Física

Informació de contacte
Departament de Geografia
Despatx 3072 (3a. planta). Departament de Geografia. Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona. Carrer de Montalegre, 6.
934 037 891
jlopezbustins(a)ub.edu

Càrrecs actuals

Cap d'Estudis de l'Ensenyament de Geografia

Formació acadèmica

Llicenciat en Geografia . Universitat de Barcelona . 10/09/2002 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Màster en Climatologia Aplicada . Universitat de Barcelona . 17/01/2005 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Màster en Producció Cartogràfica i Sistemes d'Informació Geogràfica . Universitat de Barcelona . 17/04/2008 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Menció de Doctor Europeu - Doctor Europaeus/Europaea . Universitat de Barcelona . 16/01/2008 . (Doctorat )
Premi Extraordinari del Programa de Doctorat en Geografia, Paisatge i Medi Ambient . Universitat de Barcelona . 26/05/2009 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Climatologia analítica
Canvi climàtic
Variabilitat pluviomètrica a la conca mediterrània
Patrons de circulació atmosfèrica
Precipitació torrencial

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Mathbout, S.; Lopez-Bustins, J.A.; Martin-Vide; J. Bech, J.; Rodrigo, F.S. (2018). Spatial and temporal analysis of drought variability at several time scales in Syria during 1961-2012. Atmospheric Research, 200, pp. 153 - 168 . https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.09.016 . ISSN: 0169-8095
Lopez-Bustins, J.A.; Lemus-Canovas, M. (2020). The influence of the Western Mediterranean Oscillation upon the spatiotemporal variability of precipitation over Catalonia (northeastern of the Iberian Peninsula). Atmospheric Research, 236(104819) . https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2019.104819 . ISSN: 0169-8095
Lopez-Bustins, J.A.; Arbiol-Roca, L.; Martin-Vide, J.; Barrera-Escoda, A.; Prohom, M. (2020). Intra-annual variability of the Western Mediterranean Oscillation (WeMO) and occurrence of extreme torrential precipitation in Catalonia (NE Iberia). Natural Hazards And Earth System Sciences, 20(9), pp. 2483 - 2501 . Repositori Institucional . ISSN: 1561-8633
Lemus-Canovas, Marc; Lopez-Bustins, Joan Albert (2021). Assessing internal changes in the future structure of dry-hot compound events: the case of the Pyrenees. Natural Hazards And Earth System Sciences, 21(6), pp. 1721 - 1738 . https://doi.org/10.5194/nhess-21-1721-2021 . ISSN: 1561-8633
Meseguer-Ruiz, O.; Lopez-Bustins, J.A.; Arbiol-Roca, L.; Martin-Vide, J.; Miró, J.; Estrela, M.J. (2021). Temporal changes in extreme precipitation and exposure of tourism in Eastern and South-Eastern Spain. Theoretical and Applied Climatology . https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-021-03548-6 . ISSN: 0177-798X
Cannata-Pechs, J.I.; Lopez-Bustins, J.A.; Romero-Càlix, A.; Ruiz-Almar, E.; Martin-Vide, J. (2019). Extreme heat vulnerability assessment for the metropolitan area of Barcelona, guide to calculate vulnerability, recommendations for future action and study . En European Climate Change Adaptation Conference Book 2019 . (pp. 135 - 135) . ECCA . https://www.ecca2019.eu/wp-content/docs/ECCA-2019-conference-book.pdf
Lemus-Canovas, M.; Lopez-Bustins, J.A.; Trapero, L.; Martin-Vide, J. (2019). Mixing weather types and daily precipitation modelling as an approach toobtain climatic precipitation regions in mountain areas . En Geophysical Research Abstracts: EGU General Assembly 2019 . Volum. 21 . European Geosciences Union (EGU) . https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-1746.pdf
Arbiol, L.; Lopez-Bustins, J.A.; Martin-Vide, J. (2017). Comparative analysis of different databases for study of the intra-annual variability of the Western Mediterranean Oscillation (WeMO) . En EMS Annual Meeting Abstracts . Volum. 14 . European Meteorological Society . https://meetingorganizer.copernicus.org/EMS2017/EMS2017-275.pdf
Redolat, D.; Monjo, R.; Lopez-Bustins, J.A.; Martin-Vide, J. (2017). ULMOi: A new teleconnection index for rainfall predictability in the Mediterranean basin . En 10th HyMeX (HYdrological cycle in the Mediterranean EXperiment) Workshop . HYdrological cycle in the Mediterranean EXperiment (HyMeX) . https://www.hymex.org/?page=public/workshops/10/programme
Mathbout, S.; Lopez-Bustins, J.A.; Royé, D.; Martin-Vide, J. (2019). Identification of drought events and their correlation with teleconnection patterns across the Mediterranean . En EMS Annual Meeting Abstracts . European Meteorological Society . https://www.ems2019.eu/ems2019-programme-book.pdf

Projectes

La oscilación del Mediterráneo Occidental (WeMO) y su influencia sobre la variabilidad pluviométrica y la actividad tormentosa en el Mar Balear . 2015 - 2017 . Ref.CSO2014-55799-C2-1-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Fco. Javier Martin Vide; Joan Albert Lopez Bustins
Grup de Climatologia (GC)/ Grupo de Climatologia (GC)/ Climatology Grup (GC) . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1362 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Fco. Javier Martín Vide
El clima del último siglo en la España Peninsular . 2018 - 2020 . Ref.CGL2017-83866-C3-2-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Fco. Javier Martin Vide; Joan Albert Lopez Bustins
Evaluación y atribución de la variabilidad de la velocidad media y las rachas máximas de viento: causas del fenómeno 'stilling' - IBER-STILLING . 2019 - 2021 . Ref.RTI2018-095749-A-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Cesar Azorin Molina
Eventos compuestos secos y cálidos en la España peninsular . 2021 - 2024 . Ref.PID2020-116860RB-C21 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Fco. Javier Martin Vide; Joan Albert Lopez Bustins

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides

Shifa Mathbout . (2016) . Spatial and Temporal Characteristics of Precipitation Variability and Drought Patterns in the Eastern Mediterranean (Tesi Doctoral Europea) . Barcelona. http://www.tdx.cat/handle/10803/398713
Julia Isabella Cannata Pechs . (2018) . An extreme heat vulnerability assessment for the metropolitan area of Barcelona. A technical guide to calculate vulnerability and recommendations for future action and study (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Joan Martínez Artigas . (2019) . Anàlisi de la influència i regionalització espacial de múltiples índexs de teleconnexió en la precipitació de l'Espanya peninsular. Accèssit del Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia, 25a. Convocatòria (2019) (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Laia Arbiol Roca . (2021) . Mètodes de càlcul de l'índex de l'Oscil·lació de la Mediterrània Occidental (WeMOi) i estudi del seu potencial predictiu en la precipitació diària (Tesi Doctoral Europea) . Barcelona.
Marc Lemus Cánovas . (2021) . Caracterització de la precipitació i canvi climàtic en àrees de muntanya. El cas dels Pirineus (Tesi Doctoral Europea) . Barcelona.

Activitats i Mèrits relevants

Membre de l'European Geosciences Union (EGU) (2006 i 2017-actualitat)
Soci numerari de la Societat Catalana de Geografia (SCG) (2007-actualitat)
Membre de l'American Geophysical Union (AGU) (2007-actualitat)
Membre del Grup d'Experts en Canvi Climàtic a Catalunya (GECCC) (2013-actualitat)
Premi de Comunicació Científica Joan Lluís Vives 2006 atorgat per la Xarxa Vives d'Universitats (València) (modalitat en ciències bàsiques, ciències de la salut, enginyeries i arquitectures). Títol del treball: El canvi climàtic i la precipitació als Països Catalans