Jacobo Vidal Franquet

Jacobo Vidal Franquet

Professor agregat

ORCID: 0000-0003-4638-0937
Àrea de coneixement : Història de l'Art

Grup de Recerca: MAHPA. Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia.

Informació de contacte
Departament d'Història de l'Art
Departament d'Història de l'Art, Facultat de Geografia i Història, c. Montalegre 6
934335904
jacobovidal(a)ub.edu

Formació acadèmica

Llicenciat . Universitat de Barcelona . 09/10/2000 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Diploma d'Estudis Avançats . Universitat de Barcelona . 20/11/2002 . (Doctorat )
Doctor . Universitat de Barcelona . 30/05/2006 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Art medieval
Obres públiques
Arts tèxtils i arts de l'objecte

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Vidal, J. (2015). Episodis de la Història de l'Art a l'antiga regió de Tortosa. Recerca, 16 . ISSN: 1135-6014
Vidal, J. (2014). La cámara real de María de Castilla. Sus joyas y otras delicias suntuarias. Anales de Historia del Arte, 24, pp. 593 - 610 . Repositori Institucional . ISSN: 0214-6452
Vidal, J. (2015). 'Relíquies, béns, joyes, robes, argent, perles, pedres precioses, vestiments e altres coses...' Introducció al tresor medieval de la catedral de Tortosa. Recerca(16), pp. 11 - 56 . ISSN: 1135-6014
Vidal, J. (2015). 'Con su madera se hacen alfarjes para edificios regios': Tortosa como centro de producción y distribución de madera para la construcción. Svmma. Revista de Cultures Medievals(6), pp. 25 - 47 . Repositori Institucional . ISSN: 2014-7023
Vidal, J. (2017). Dues notes sobre la producció de tapissos a la Catalunya medieval. Matèria. Revista internacional d'Art , 12(12), pp. 29 - 47 . Repositori Institucional . ISSN: 1579-2641
Vidal, J. (2016). De París, Brussel·les i Arràs: mestres tapissers a la Corona d'Aragó medieval . (pp. 163 - 196) . Viella Libreria Editrice .
Domenge, J; Vidal, J. (2017). Visurar l'obra gòtica a la Corona d'Aragó . En Visurar l'obra gòtica a la Corona d'Aragó . Edizioni Caracol .
Vidal, J. (2018). La belleza urbana en la Tortosa medieval. Selección de documentos . En Aedificare, 2 . Classiques Garnier .
Domenge, J.; Vidal, J. (2018). Santa Maria del Mar . Fundació Uriach 1838 .
Vidal, J. (2020). Gènesi i agonies de la catedral de Tortosa . Publicacions de la UB .

Projectes

Charpentes de Méditerranée (XIII-XVIII s.) . 2010 - 2013 . Ref.No consta . Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) . IP: Bernardi Philippe
La corona de Aragón y las cortes septentrionales: contactos artísticos en época gótica . 2011 - 2013 . Ref.HAR2010-18498 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Maria Rosa Teres Tomas
Arquitectura Gótica en la Corona de Aragón: la concepción del espacio y su ornato . 2014 - 2017 . Ref.HAR2013-46400-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Joan Domenge Mesquida
Red para la documentación de la construcción tardogótica hispánica . 2015 - 2017 . Ref.BIA2015-70906-REDT . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Enrique Rabasa Diaz
Barcelona en el contexto del gótico meridional: arquitectura y ornamentación . 2019 - 2022 . Ref.PGC2018-094265-B-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Joan Domenge Mesquida; Antoni Conejo Da Pena

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides

Noemí Mompó Mansergas . (2011) . Memòria de pràctiques al Museu d'Arqueologia de Catalunya (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Maira Lampugnani Lattuca . (2013) . Pràctiques a Lo Pati. Centre d'Art Terres de l'Ebre (Tesi de Masters) . .
Ana Clàudia Pacheco Barros . (2013) . Informe de pràctiques externes Museu Nacional d'Art de Catalunya Àrea Medieval (Tesi de Masters) . .
José Márcio Carmo Plácido Santos . (2013) . Recepción y aceptación del arte precolombino en Cataluña en el siglo XX (Tesi de Masters) . .
Gisela Chillida Espinosa . (2014) . Inventari i documentació de dibuixos. Memòria de les pràctiques a Artur Ramon (Tesi de Masters) . .

Més Informació: https://ub.academia.edu/JacoboVidal