Ignasi Joaquim Baiges Jardí

Ignasi Joaquim Baiges Jardí

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0002-7067-8672
Researcher ID: D-7564-2014
Àrea de coneixement : Ciències i Tècniques Historiogràfiques

Grup de Recerca: MAHPA. Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia.

Grups d'Innovació Docent: [contra] TAEDIUM, Grup d'innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Informació de contacte
Departament d'Història i Arqueologia
Montalegre, 6-8
934 037 941
ijbaigesjardi(a)ub.edu

Càrrecs actuals

Vicepresident de la Comission Internacionale de Diplomatique

Formació acadèmica

Doctor en Història Medieval . Universitat de Barcelona . 08/07/1988 . (Doctorat )

Linies de Recerca

El notariat a Catalunya
Edició de fonts històriques catalanes
Andorra Medieval. Estudis i edició de trextos

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Lluis Ginovart, J; Baiges Jardí, I.J.; Alanyà Roig, J. (2015). La Geometria del còdex 80 (s. XII) de la catedral de Tortosa. Anuario de Estudios Medievales, 45(2), pp. 803 - 851 . ISSN: 0066-5061
Baiges Jardí, I.J. (2015). Politar d'Andorra. De la antiquitat, govern y religió, dels privilegis, usos, preheminències, consuetuts y prerrogativas de la Vall de Andorra . En Politar d'Andorra . Consell General. Principat d'Andorra . ISBN: 978-99920-52-43-3 .
Baiges, I. J.; Piñol, D (2018). Las cursivas notariales catalanas en el siglo XIII . En De la herencia romana a la procesal castellana: diez siglos de cursividad . Volum. 1 . (pp. 77 - 96) . Editorial Universidad de Sevilla . ISBN: 978-84-472-1290-3 .
Baiges i Jardí, Ignasi Joaquim; Puig i Ustrell, Pere (2019). Catalunya carolíngia. El comtat de Barcelona . En Catalunya Carolíngia. El comtat de Barcelona . Volum. 3 . Secció Històrico-Arqueològica. Institut d'Estudis Catalans . ISBN: 978-84-9965-402-7 .
Baiges Jardí, I. J. (2019). Documents medievals catalans: edició i docència . En M. Antònia Fornés Pallicer (ed.), Paleògrafs i editors. Mètodes, objectius i experiències . (pp. 35 - 56) . Universitat de Barcelona . ISBN: 978-84-9168-353-7 .
Baiges i Jardí, Ignasi J. (2020). Manual de Siurana (1229-1239) . En Manual de Siurana (1229-1239) . Volum. 1 . Fundació Noguera . ISBN: 978-84-1303-234-4 .

Projectes

Catalunya Carolíngia: el comtat de Barcelona . 2015 - 2017 . Ref.PR2015-S01-FELIU . Institut d'Estudis Catalans . IP: Gaspar Feliu Montfort
El notariado en Cataluña en los siglos XIII-XIV: práctica y actividad . 2016 - 2018 . Ref.HAR2015-65146-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Daniel Piñol Alabart
Anar a cal notari a la Catalunya Medieval (SCRIBA). Convocatòria: PCA2016A - Programa: SEJ - . 2017 - 2020 . Ref.600002 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Daniel Piñol Alabart
CATCAR. Patrimoni digital al servei de la innovació social https://catcar.iec.cat/ . 2019 - 2022 . Ref.EFA296/19 CATCAR . Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER . IP: Ignasi Joaquim Baiges Jardí (IP por la Universidad de Barcelona)
El notariat públic en la mediterrània occidental: escriptura, institucions, societat i economia (segles XIII-XV) . 2020 - 2023 . Ref.PID2019-105072GB-I00 . Ministerio de Ciencia e Innovación . IP: Daniel Piñol Alabart

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides

Oriol Catalán Casanova . (2013) . La predicació cristiana a la Catalunya baixmedieval, un instrument de transformació cultural entre oralitat, escriptura, imatge, narració, música i teatre (Tesi Doctoral) . Barcelona. http://www.tdx.cat/handle/10803/119770
Giacomo Floris . (2013) . Signoria, incastellamento e riorganizzazione di un territorio nel tardo medioevo: il caso della Gallura (Tesi Doctoral) . Barcelona. http://www.tdx.cat/handle/10803/120097
Josep Maria Palau i Baduell . (2016) . El bisbat d'Urgell a l'inici del segle XIV, a partir de les visites pastorals de 1312 a 1315 (Tesi Doctoral) . Barcelona.
Noemí ortega Raventos . (2015) . Estudi de les escrivanies notarials medievals a Cubelles i Vilanova i la Geltrú segles XIV-XV (Tesi de Masters) . Barcelona.
Albert Pérez Escribano . (2017) . La gènesi de la institució notarial i la seva implantació a Catalunya: un motor cultural, social, econòmic i polític (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.

Activitats i Mèrits relevants

Membre Numerari de l'Institut d'Estudis Catalans
Vicepresident de la Comission Internacionale de Diplomatique