Joan Domenge Mesquida

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0002-4146-3541
Àrea de coneixement : Història de l'Art

Grup de Recerca: MAHPA. Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia.

Informació de contacte
Departament d'Història de l'Art
Facultat de Geografia i Història /Montalegre 6.
934034978
domenge(a)ub.edu

Formació acadèmica

Historia del Arte . Universidad de Barcelona . 21/09/1988 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Historia del Arte . Universidad de Barcelona . 01/10/1993 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Orfebrería Mallorquina Medieval
Arquitectura y Construcción Góticas
La producción artística en la Corona catalano-aragonesa durante el gótico internacional
Las artes en tiempos de Alfonso el Magnánimo: poder, mecenazgo e intercambios culturales en el Cuatrocientos

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Domenge, J. (2008). La arquitectura en el reino de Mallorca, 1450-1550. Impresiones desde un mirador privilegiado. Artigrama , 23, pp. 185 - 239 . ISSN: 0213-1498
Domenge, J. (2009). Guillem Sagrera et lo modern de son temps. Revue de l'art, 166(4), pp. 77 - 90 . ISSN: 0035-1326
Crespo, D.; Domenge, J. (2010). Trazos de una naciente historia del arte: los dibujos de la lonja de palma para la memoria de Jovellanos. Locus Amoenus, 10, pp. 153 - 168 . ISSN: 1135-9722
Domenge, J. (2013). Arquitectura palatina del reino de Mallorca. Símbolos de poder para una efímera dinastía. Anales de Historia del Arte, 23, pp. 79 - 106 . ISSN: 0214-6452
Domenge, J. (2014). Las joyas emblemáticas de Alfonso el Magnánimo. Anales de Historia del Arte . ISSN: 0214-6452
Crespo, D.; Domenge, J. (2013). Gaspar Melchor de Jovellanos: Memorias histórico-artísticas de arquitectura. Edición y estudio . Ediciones Akal .
Domenge, J. (2016). Orfebrería y caballería. El collar emblemático en los reinos hispánicos en torno a 1400 . En Orfèvrerie gothique en Europe: production et réception . (pp. 143 - 172) . Viella Libreria Editrice .
Domenge, J. (2017). Pere Morey, un maître lapicide entre Mende et Majorque (vers 1371-1394) . En La cathédrale de Mende. Commanditaires et bâtisseurs . Somogy Ed. d'Art-Musées de la Ville de Poitiers .
Domenge, J; Vidal, J. (2017). Visurar l'obra gòtica a la Corona d'Aragó . En Visurar l'obra gòtica a la Corona d'Aragó . Edizioni Caracol .
Domenge, J. (2019). The vaults of the Obra Nova in the Cathedral of Mallorca (c. 1573-1587): Written Sources about its Chronology, Patronage and Construction . En The Art of Vaulting. Design and Construction in the Mediterranean Gothic . Birkhäuser Verlag .

Projectes

Circulations et transferts artistiques dans l'Europe de l'époque gothique (XIIe-XVIe siècle) . 2009 - 2012 . Ref.No consta . Ministere de la Culture (França) . IP: J. M. Guillouët
Alle radici dell'identità. Linguaggi e rappresentazione del potere nella Sardegna medievale . 2012 - 2014 . Ref.CRP-26114 . Regione Autonoma della Sardegna (RAS) . IP: Alessandro Soddu
Visiting Professor. Project: 'From stereotomy to antiseismic criteria: crossroads of experimental design. Sicily and Mediterranean (XII-XVIII)' . 2014 - 2016 . Ref.No consta . Università di Palermo . IP: Marco Rosario Nobile
Arquitectura Gótica en la Corona de Aragón: la concepción del espacio y su ornato . 2014 - 2017 . Ref.HAR2013-46400-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Joan Domenge Mesquida
Red para la documentación de la construcción tardogótica hispánica . 2015 - 2017 . Ref.BIA2015-70906-REDT . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Enrique Rabasa Diaz

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides

Lluïsa Amenós . (2005) . L'activitat i les produccions dels ferrers en el marc de l'arquitectura religiosa catalana (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Soledad Liaño . (2010) . Joan Rubió i Bellver en Mallorca. Arquitectura y Teoría (Tesi Doctoral) . Barcelona.
Enric Dilmé Bejarano . (2014) . La restauració històrica de la llotja de Palma (1866-1905). Lliçons d'una intervenció vuitcentista (Tesi Doctoral) . UPC.
Costa Sanz, Carla . (2014) . El monument funerari de la reina Maria de Castella. La salvació de l'ànima i el testament d'una sobirana baixmedieval (Tesi de Masters) . .
Gutiérrez Ibáñez, Sara . (2014) . Els argenters barcelonins Frances Via, major i menor (1641-1724). Aspectes biogràfics i professionals (Tesi de Masters) . .