Daniel Piñol Alabart

Daniel Piñol Alabart

Professor titular d'Universitat

ORCID: 0000-0001-6352-9348
Researcher ID: H-6332-2015
Àrea de coneixement : Ciències i Tècniques Historiogràfiques

Grup de Recerca: MAHPA. Grup de Recerca en Estudis Medievals d'Art, Història, Paleografia i Arqueologia.

Grups d'Innovació Docent: [contra] TAEDIUM, Grup d'innovació Docent en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Informació de contacte
Departament d'Història i Arqueologia
Carrer Montalegre 6
934037934
danielpinol(a)ub.edu

Formació acadèmica

HISTÒRIA I GEOGRAFIA . UNIVERSITAT DE BARCELONA . 30/06/1991 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
HISTÒRIA I GEOGRAFIA (TESINA) . UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI . 29/09/1995 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Postgrau Tècniques d'Organització d'Arxius i Documents . UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI . 2001 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Postgrau Arxius i Gestió de la Documentació . UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI . 2002 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
HISTÒRIA . UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI . 25/05/2000 . (Doctorat )

Linies de Recerca

Història del notariat català
Història de la mort
Innovació docent en Història Medieval
Història de la Cultura Escrita
Arxius i documents privats en l'àmbit català

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Piñol Alabart, D. (1996). El notariat a Reus al segle XIII. Una aportació a la seva història. Anuario de Estudios Medievales, 2(26), pp. 979 - 1001 . ISSN: 0066-5061
Piñol Alabart, D. (2003). El col·legi de notaris de Tarragona. Ius Fugit(12), pp. 197 - 219 . ISSN: 1132-8975
Piñol Alabart, D. (2007). L'Escola Superior del Notariat de Reus (1872-1874): documents per a la seva història. Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols(25), pp. 351 - 367 . ISSN: 0211-5425
Piñol, Daniel (2013). Notarios catalanes en Roma: los notarios matriculados en el Archivo de la Curia (1508-1671). Historia, Instituciones, Documentos(40), pp. 251 - 302 . Repositori Institucional . ISSN: 0210-7716
Piñol Alabart, D. (2015). Llibre de memòries de la parròquia de Sant Martí de Vilallonga del Camp (1867-1975) . Ajuntament de Vilallonga del Camp .
Piñol, D. (2015). La auctoritas del notario en la sociedad medieval: nominación y prácticas . gráficas trialba . ISBN: 978-84-943862-6-8 .
Piñol, D. (2018). Formularios notariales en las notarías de la diócesis de Tarragona (siglos XIII-XIV) . En Olivier Guyotjeannin, Laurent Morelle et Silio P. Scalfati, avec la collaboration de Marie Bláhová, LES FORMULAIRES: COMPILATION ET CIRCULATION DES MODÈLES D'ACTES DANS L'EUROPE MÉDIÉVALE ET MODERNE, UNIVERSITÉ CHARLES ¿ ÉDITIONS KAROLINUM. . (pp. 87 - 104) . UNIVERSITÉ CHARLES ÉDITIONS KAROLINUM . ISBN: 978-80-246-3831-7 .
Piñol, D. (2018). Documentación y comercio: la actividad notarial en Catalunya en la Baja Edad Media . En Cristina Mantegna; Olivier Poncet (eds.): Les documents du commerce et des marchands entre Moyen Âge et époque moderne (XIIe-XVIIe siècle) . (pp. 95 - 114) . École française de Rome . ISBN: 978-2-7283-1316-7 .
Piñol, D. (2018). Escriure a l'edat mitjana: poder, gestió i memòria / Writing in the Middle Ages: Power, Management, and Memory . Universitat de Barcelona . ISBN: 9788491681274 .

Projectes

El notariado en Cataluña en los siglos XIII-XIV: práctica y actividad . 2016 - 2018 . Ref.HAR2015-65146-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Daniel Piñol Alabart
Anar a cal notari a la Catalunya Medieval (SCRIBA) (Recercaixa) . 2017 - 2020 . Ref.600002 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Daniel Piñol Alabart
Iniciació al treball amb fons d’arxiu en dues assignatures optatives d’Història Medieval  . 2017 - 2019 . Ref.2017PID-UB/100 . Universitat de Barcelona . IP: Mireia Comas Via
CATCAR: patrimoine digital au service de l'innovation sociale (CATCAR) . 2019 - 2022 . Ref.EFA296/19 . Unió Europea . IP: Ignasi Joaquim Baiges Jardí
EL NOTARIADO PÚBLICO EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL: ESCRITURA, INSTITUCIONES, SOCIEDAD Y ECONOMÍA (SIGLOS XIII-XV) . 2020 - 2023 . Ref.PID2019-105072GB-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Daniel Piñol Alabart

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides

Vilia, Speranza . (2015) . Edizioni e studio di documenti per la storia dela Puglia nel periodo di Alfonso il Magnanimo (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Jaume Marcè Sánchez . (2017) . Les Ordinacions de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona (s. XV). Estudi i edició (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Vicenç Ruiz Gómez . (2017) . Dels 'homines de Terracia' a la 'universitas, ville et terminis': règim municipal, notariat i fiscalitat en la formació d'una vila medieval (Terrassa 1180-1343) (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Gerard Cunill Costa . (2018) . Estudi i edició del 'Liber apocharum solucionum fogaticorum et aliorum iurium Generalitatum Terre Ceritane' (1365-1374): Anàlisi de la pràctica i de l'activitat notarial del llibre dels fogatges de la Terra de Cerdanya (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Jordi Saura Nadal . (2019) . La notaria de Rupià a l'edat mitjana. Un estudi de l'activitat notarial (1371-1372) (Tesi de Masters) . Barcelona.

Activitats i Mèrits relevants

Vicedirector de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals, de la Universitat de Barcelona, 2009-2010

Professor del Diploma Europeu d'Estudis Medievals. Organitzat per la FIDEM (Federation Internationale des Instituts d'Études Mediévales', en coordinació amb la Università degli Studi di Maria Santissima Assunta (Roma) i allotjat a la Pontifícia Università Santo Tomaso d'Aquino (Angelicum) a Roma.

Per impartir el mòdul 'Diplomatica II'. 

2014-

Professor de Paleografia a la Facultat d'Història de l'Església 'Antoni Gaudí'. Ateneu Universitari Sant Pacià, de Barcelona. 2019-