Berezi Elorrieta Sanz

Berezi Elorrieta Sanz

Professora Associada

ORCID: 0000-0002-7473-2314
Researcher ID: L-6398-2014
Àrea de coneixement : Anàlisi Geogràfica Regional

Grup de Recerca Consolidat Anàlisis Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT)

Informació de contacte
Departament de Geografia
Universidad de Barcelona Facultad de Geografía e Historia C/ Montalegre, 6
934037879
berezielorrieta(a)gmail.com

Formació acadèmica

Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental . Universitat de Barcelona (UB) . 10/01/2014 . (Doctorat )

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions)

Elorrieta, Berezi (2016). New Roles for Cohesion Policy: A Useful Instrument at the Service of Economic Strategy and European Spatial Planning. European Review, 24(4), pp. 592 - 608 . https://doi.org/10.1017/S1062798716000260 . ISSN: 1062-7987
Elorrieta, B. (2018). Spain following in the EU's footsteps: the Europeanization of spatial planning in its Autonomous Communities. Planning Practice & Research, 33(2), pp. 154 - 171 . https://doi.org/10.1080/02697459.2018.1475849 . ISSN: 1360-0583
López Palomeque, F.; Torres Delgado, A.; Elorrieta Sanz, B.; Font Urgell, X.; Serrano Miracle, D. (2018). Turismo y sostenibilidad: el uso de indicadores para la gestión sostenible de destinos turísticos en la provincia de Barcelona. Polígonos. Revista de Geografía(30), pp. 195 - 215 . https://doi.org/10.18002/pol.v0i30.5691 . ISSN: 1132-1202
Elorrieta Sanz, B.; Sánchez Aguilera, D. (2011). Landscape regulation in regional territorial planning: A view from Spain . En The European Landscape Convention. Challenges of Participation . Springer Verlag . ISBN: 978-90-481-9931-0 .
Farinós Dasí, J.; Elorrieta Sanz, B. (2017). La articulación territorial de España. Cohesión a partir de una nueva gobernanza . En Geografía Regional de España. Espacio y comunidades. Bases para una regionalización renovada del territorio español . (pp. 563 - 617 ) . Tirant Lo Blanch . ISBN: 978-84-9134-228-1 .
Farinós Dasí, J.; Elorrieta Sanz, B. (2018). Políticas territoriales y ordenación del territorio. Planes de ordenación regionales y subregionales . En España en mapas. Una síntesis geográfica - Atlas Nacional de España . (pp. 529 - 541) . Centro Nacional de Información Geográfica .

Projectes

Gobernanza efectiva del territorio: Actualización y propuestas para la aplicación de una política de Ordenación del Territorio comprehensiva en España (GOBEFTER-II) . 2016 - 2019 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Joaquím Farinós i Dasí
Aplicació i actualització del sistema d'indicadores de turisme SIT-DIBA per a la gestió sostenible de les destinacions de la província de Barcelona . 2017 - 2019 . Diputació Provincial de Barcelona . IP: Francesc López-Palomeque i Anna Torres Delgado
2017SGR1509 - Grup de Recerca Consolidat d'Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT) . 2017 - 2019 . Ref.2014SGR425 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Jaume Font i Garolera
La renovación turística de la montaña española: análisis, evaluación y prospectiva de destinos turísticos . 2015 - 2017 . Ref.CSO2014-59660-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Francisco M. Lopez Palomeque

Activitats i Mèrits relevants

Acreditada per a professora Lectora per l'AQU